FÖRLÅTELSE OCH HELANDE

Samma ämne ligger fortfarande på mitt hjärta. Att vi kristna måste fatta att det är lika lätt för Gud att utplåna din sjukdom som att utplåna din synd. I många år har kristna trott att Gud vill att vi ska vara sjuka. Men mer och mer kristna har börjat fatta att Gud vill kan och kommer att bota våra sjuka och trasiga kroppar. Vi helgar ingen och inget genom att bara sjukdom i vår kropp. Vi kan inte tjäna Gud effektivare genom att fortsätta vara sjuk.

Nu säger jag inte att du inte kommit närmare Gud när du varit sjuk. Din sjukdom och plåga kanske varit en varningsklocka. Men det är inte sjukdomen som gjort att du börja söka Guds ansikte, det är ett val som du har fattat. Så det är egentligen din fria vilja som fått dig att komma närmare Gud.

Ps 103:3 han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

Du och jag tror ibland att vi måste bära vår synd och vår sjukdom. Men Jesus har sagt till oss att vi ska kom till honom med dessa saker. Han vill inte att vi ska bära på synd, han vill inte heller att vi  ska bära på någon som helst sjukdom. Allt är redan fixat, priset är redan betalt. Så varför ger vi då inte allt alltid till Jesus?

Jesus är den gode herden, han älskar oss alla oerhört högt. Har du någon gång satt dig ned och verkligen tänkt igenom vad Jesus gjort för dig. Vad han genomled före han spikades upp på korset och medans han hängde på korset. Han bar hela världens all synd i sin kropp.

All vår synd kom inte bums på honom då han hängde på korset. Låt oss börja i Gesename, och läsa vad evangeliet säger om det.

Luk 23:39-46 Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen,* sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse." Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sade han till dem: "Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse."

I detta bibelställe så kan vi läsa om vilken enorm nöd och ångest som betungade Jesus. och inte bara Jesus drabbades av denna ångest, även hans lärjungar var betungade av bedrövelse.

Redan här, redan i Getsemane så började din och min synd att läggas på Jesus. Profeten Jesaja profeterade att det var dina och mina synder Jesus bar, din och min sjukdom bar han i sin kropp upp på korset.

Jesus är verkligen en förlåtande Gud. När han hänger på korset så säger en rövare till honom; "tänk på mig när du kommer till ditt rike" Och Jesus svarar honom; "Redan i dag ska du vara med mig i paradiset" Är inte detta ganska häftigt Till och med på korset så förlåter Jesus synd. Och om vi går tillbaka många timmar så ser vi att Jesus lärjungar hugger av överste prästens öra. Omedelbart är Jesus där och botar honom. Kan du då förstå vilket hjärta Jesus har för människor. Människor som hädar honom, som hånar och misshandlar honom. Men Jesus gör inget ont mot dem. På fredagen då Jesus spikas upp på korset så ber han till sin fader; "Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör". Medans spikarna tränger in i hans händer och fötter så ber han denna bön.

Detta visar verkligen vem Jesus var och är. Han var inte bara Guds son, han var inte bara Gud som kom som människa. Han är det i dag. Jesus både var och är genuin. Han är helaren från golgata, han är den som helar alla. Även de som misshandlar honom. Han är den som förlåter synd, även om han själv är på väg att torteras på mänsklighetens grymmaste sätt.

Jesus bar din synd på korset
Jesus bar din sjukdom på korset.
Just nu så kan du bli en kristen om du själv vill det (eller frälst som vissa av oss kallar det) Om du vill bli kristen, be då bara denna mycket enkla bön.

BÖN
Jesus nu kommer jag till dig så som jag är.
Jag ber att du ska förlåta mig för alla mina synder, rena mig från synd. Från och med nu och resten av mitt liv så ska jag leva för dig. Jag ger dig hela mitt liv, jag bekänner dig som Herre i mitt liv. I Jesus namn amen.


Har du bett denna bön för första gången så får du gärna kontakta mig om du vill. Du kan även kontakta 7e himlen. Nu är det viktigt att du kommer in i en fräsch församling, som du själv trivs bra i. Det är viktigt att du själv studerar ordet hemma. Det är också viktigt att du dagligen pratar med Gud. Du kan prata om dagen som ligger framför dig, eller dagen som varit. Berätta dina behov till Gud och be honom att fylla dem.

Har du frågor så får du gärna kontakta mig. Om du gör det på kommentarer så blir de offentliga, du kan kontakta mig genom vanlig email


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


ALLA BLEV FRISKA

Matt 14:35-36 Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska.


Detta inträffade precis efter att Jesus hade gått på vattnet. Han hade inte mer än klivit ur båten förrän männen på platsen kände igen honom.


Kom ihåg att det står att det var alla sjuka på den platsen som kom till Jesus för att bli botade. Det står inte; "Några få" Det står att alla sjuka kom till honom för att bli botade. Vi kan också läsa att de sjuka ville röra vid hans kläder. De hade med andra ord trosmål. De var övertygade om att bara de fick röra vi Jesus kläder så skulle de bli friska.


Jesus botade sjuka på flera olika sätt. Han botade genom bön med handpåläggning, genom att tala ut helandet och genom att folk rörde vid honom.


Jesus är den samme igår idag och i evighet. Han kan bota dig idag. Du kan i tro sträcka dig ut och röra vid Jesus, och då kommer du att bli botade.


Vi kan också läsa att vi ska göra samma gärningar som Jesus gjorde, och större gärningar ska vi göra. Med andra ord kan Gud bota sjuka då de rör vid oss. Fast om detta ska hända så måste vi ha smörjelsen över våra liv. Smörjelsen från Gud att bota sjuka kan vi endast få i Jesus närhet. Genom att vi ber och lever ett liv nära Gud. Detta är inte någonting som kommer dimpa ned i vårat huvud. Utan det är ett pris som du och jag måste betala. Och priset är att ge sitt liv 100% till Jesus, att leva ett liv i stark bön och i studerande av ordet.


Vi kan på flera platser i evangeliet läsa om hur Jesus drog sig undan för att be. Och då han kom från bönen så gjorde han under och mirakler.


Jesus är likadan idag. Han vill hela sjuka idag. Men han behöver ett redskap för att göra det. Och du och jag är det redskap han vill ha. Jesus kanske inte precis har kallat just dig till att be för sjuka. Men han har en kallelse på ditt liv. Han har skapat dig för ett ändamål och han vill använda dig.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


BLODET SOM BETALMEDEL

Mark 5:25-34 Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte: "Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk." På en gång upphörde hennes blödningar, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i folkskaran och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjungar sade till honom: "Du ser hur folket tränger sig inpå dig, och du frågar: Vem rörde vid mig?" Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga!"


När jag läser berättelsen om denna frimodiga kvinna så blir jag verkligen rörd i mitt hjärta. Och om man vet har sakerna och ting fungerade på denna tiden så blir man ännu mer fascinerad av kvinnans mod och beslutsamhet.


Kvinnan i berättelsen hade en blödarsjuka. Med andra ord så ansågs hon vara oren. Hon fick egentligen inte vara i närkontakt med andra människor. Men helt plötsligt ser hon Jesus. Hon har bara hört gott om denna mannen. Hon har hört att han gör sjuka friska och att han uppväcker folk från det döda.


Med blicken fäst på Jesus så tränger hon sig rakt igenom folk massorna, hon verkar inte bry sig i att risken för att bli upptäckt och straffad är ganska stor. Men hon har beslutat sig för att bli frisk. Hon har bestämt sig att om hon bara får röra vid hans kläder så blir hon frisk.


Vi vet inte hur mycket blod denna kvinna förlorat på grund av sin sjukdom, men vi vet att läkarna inte gett henne något hopp. Hon var förmodligen mycket svag på grund av sin sjukdom, och hon använde förmodligen alla sina sista krafter för att få komma fram till Jesus. På en gång när hon är framme vid Jesus så rör hon vid hans kläder. Hon rör vid honom med en förväntan att få någonting från honom. Hon rör vid honom med en övertygelse av att få bli frisk. Och vid samma sekund som hennes fingertoppar nuddar vid Jesus kläder så blir hon fullständigt frisk


Du kanske är i just denna situationen själv. Kanske din doktor gett upp hoppet, kanske de alla säger att det inte finns någonting mer att göra. Kanske har de sagt att allt kommer vara över inom en viss månad. Då vill jag uppmuntra dig att inte ge upp. Det är inte din doktor som har sista ordet, det är Gud som har sista ordet, det är alltid Gud som har sista ordet.


För tretton år sedan så sa min läkare att jag skulle vara död innan augusti samma år. Han uppmanade mig att förbereda min begravning. Men jag beslöt mig för att inte ge upp. I Juli samma år så kände jag hur livet rann ut ur min kropp, och jag böjde mina knän gråtande och bad till Gud om att få leva. När jag låg på mina knän så kom jag att tänka på ett bibelställe, Ps 107:19-20. Jag läste det bibelstället om och om igen i mer än trettio minuter, sedan läste jag Ps 118:17 i ca femton minuter. När jag gjort det så kände jag hur jag fylldes av överflöd av liv. Jag fylldes med så mycket liv och kraft att det rann över.


Gud är inte partisk mot mig. Det han gjorde för mig vill han göra för dig. Han vill utplåna alla dina sjukdomar och han vill förlåta och glömma alla dina synder. När du fått förlåtelse av Gud för din synd, då minns han inte din synd längre, den har då blivit totalt utplånad. Totalt jämnad med marken. Och Gud vill göra samma sak med sjukdom i ditt liv. Han vill jämna sjukdom med marken i ditt liv. Han vill göra dig så frisk att ingen någonsin kommer tro att du varit sjuk. Ja när du vittnar om det, då kommer folk tro. Men man ska inte kunna se på dig vart du varit.


Glöm aldrig att Gud är lika angelägen att hela som att förlåta synd. Vi kristna vet så väl (oftast) att Jesus förlåter våra synder. Men vi glömmer totalt bort (ibland) att han är lika angelägen att ta bort våra sjukdomar och krämpor)


Synden tillhör korset

Sjukdom tillhör korset

Krämpor tillhör korset

Handikapp tillhör korset

Olika tillstånd tillhör korset.


Jesus har redan burit allt på korset. Så varför ska vi bära det igen?


Till sist vill jag tillägga att jag absolut inte har någonting emot läkare och övrig vård personal. De gör ett underbart jobb, och de har räddat livet på åtskilliga människor, och det kommer de göra i fortsättningen också.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


KÄNNER DU JESUS?

Matt 17:14-20 När de sedan kom till folket, gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom och sade: "Herre, förbarma dig över min son! Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom." Jesus svarade: "Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!" Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade:"Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."


Jag förundras varje gång jag läser om Jesus gärningar. Jesus var inte feg och ytlig. Nej han var och är genomgående god. Han var och är genomgående läkaren från golgata. Han som inte bara tar bort våra synder, han tar även bort alla våra sjukdomar.


Jag har de senaste dagarna gång på gång påpekat hur villig Jesus är att ta bort sjukdom. Vi kristna vet så väl att Jesus förlåter synd. Men vi kanske glömmer att det är lika lätt för Jesus att ta bort sjukdom som att ta bort synd. Allt är lika lätt för honom.


Det jag tänker på när jag läser detta bibelord är att det var pappan till pojken som kom till Jesus och bad om hjälp, bad om helande för sin son. Det står inte hur gammal pojken var, han var förmodligen yngre än tolv år, eftersom man ansåg att han var ett barn. Detta är nog bevis för oss att en förälder kan komma inför Jesus och be om helande för sitt barn.


Jesus blir upprörd och irriterad på sina lärjungar. Jesus själv tycket att hans lärjungar skulle ha tro för detta. Han hade undervisat dem grundligt, och de hade sett under på under, mirakel efter mirakel som Jesus gjort med sina händer, genom sitt tal, och genom att han hade varit en kontakt punkt för andra människor. Då menar jag den blödarsjuka kvinnan som sträckte sig ut i en övertygelse att bl frisk bara hon fick röra vid hans kläder.


Då kanske du tänker just nu; "Jesus är inte fysisk här och nu så jag har inget att vidröra" Det stämmer det du säger. Men din kontakt punkt idag är din tro. Om du i en övertygelse kommer till Jesus med din sjukdom och smärta, då kommer han att hela dig. Om du kommer till Jesus med din sjukdom och smärta med en övertygelse, med en vetskap om att han kommer befria dig från din smärta. Då kommer han att hela dig också.


I sista versen i detta bibelställe så säger Jesus någonting mycket viktigt: "Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till detta berg. Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er.


Tror du på det Jesus sade?

Tror du det gäller dig idag?

Eller tror du Jesus blå ljög sina lärjungar mitt upp i ansiktet?

Nej Jesus ljög inte. Jesaja profeterade om Jesus att svek inte fans i hans mun, att han aldrig gjort någonting fel. Och det är den Jesus du och jag tjänar. Vi tjänar Jesus genom att betjäna andra.


Har du inte denna tron och övertygelsen stabilt på din insida så vill Jesus ge dig den. Men det kommer inte dimpa ned i ditt huvud. Du kan bara få den övertygelsen och tron på Jesus på ett ända sätt. Och det är genom att lära känna Jesus. Hur lär man du sig att känna Jesus? Jo, på samma sätt som du lär känna en ny person. Genom att tillbringa tid med honom. Genom att du ger din tid till honom, genom att du är lyhörd till honom. Om du steg för steg gör precis som Jesus säger, då kommer du få se att han är trofast, och du kommer steg för steg lära känna Jesus. Då kommer du se att han är en man som håller sitt ord. Då kommer du se att han inte är en svikare.


Jesus älskar dig. Han vill vara den som tar bort all synd och all sjukdom från dig. Litar du på honom nog mycket för att ge hela ditt liv för honom? Om du litar på honom så kommer du lära dig vem han är. Och du kommer verkligen inte bli besviken.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


HELANDE! EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Mark 7:31-37 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" - det betyder: Öppna dig! Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."


De som kom till Jesus med sina sjukdomar, eller med sina sjuka vänner eller anhöriga. De hade fattat vilken kraft som utgick från Jesus. De fattade att Jesus både kunde och ville hela befria och upprätta människor.


Jag blir som smått rörd då jag läser om hur Jesus botade sjuka. Har du någon gång tänkt på att han botade sjuka på olika sätt, men kontaktpunkten var ände tron hos de som kom till Jesus.


När Jesus botade denna lama man så spottade han, det står inte vars han spottade, sedan stoppade han sina fingrar i den döves öron, och befallde att hans ögon skulle öppnas och att hans tunga skulle lösas.


Är det inte underbart vad Jesus gjorde? Han löste denna mannen totalt från hans plåga. Tänk dig själv att ha varit döv och nästan stum, och sedan får du helt plötsligt höra. Vilken chock det måste vara för en människa som aldrig någonsin hört i hela sitt liv. Men tänk dig då vilket under det är om man varit döv hela sitt liv, och sedan kan man prata när man blivit botad från dövhet. Då är det helt plötsligt ett dubbelt mirakel. Den döve hör, och han kan ett helt nytt språk också, för det språket han kanske lärt sig i dagens läge, hade varit teckenspråk.


Jag vill bara varna dig och mig själv för att inte bli likgiltig när det gäller helande. Små som stora mirakler och helanden är alltid lika häftigt. Vi måste sluta tänka att bara helande från förlamning och cancer är värd att vittna om. Om du brutit ditt finger och blivit helad, då är det miraklet lika mycket värd att sprida som något annat mirakel eller under.


Jesus är samme Jesus ännu. Han väntar ivrigt på att vi ska komma till honom. Jesus är lika villig att hela som att förlåta synd.


Jesus har befallt oss att göra samma sak som Jesus själv gjorde. Vi ska alltså stoppa fingrarna i öronen och säga: "Öppna dig". Vi kan alltså i Jesus namn tala till en svårt sjuk människa i en annan stad, och i samma sekund som vi talar ut läkedom över honom henne i tro, i samma stund så kommer mirakel kraften i rörelse.


Vi kristna har slumrat nog länge nu. Vi borde ta mod till oss och gå ut på vattenytan för att se om det håller. Sjunker du undan kommer Jesus och hjälper dig om du ropar på honom Om du åkallar hans namn. Jesus vill att du ska göra samma gärningar som han gjorde. Om du ser ett behov i din församling, då kanske Gud kallat dig till att fylla det behöver, om du kan. Vi har så lätt att peka och ha åsikter. Men Gud visar dig saker för att han vill att du ska rycka in, han visar dig behov som behöver att fyllas. Han kanske visar dig en bönebörda, han kanske visar dig att någon behöver hjälp med något.


Helande är en mänsklig rättighet.

Syndernas förlåtelse är en mänsklig rättighet.

Befrielse en mänsklig rättighet.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


ALLT ÄR MÖJLIGT FÖR GUD

Joh 5:1-9 Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har fem pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, hinner någon annan före mig." Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.


Jesus intresserade sig över de sjuka. Han tog reda på hur länge denna mannen varit sjuk, han fick också veta att mannen brukade liga där varje dag och vänta på att just hans mirakel ska ske.


Idag behöver vi inte gå till denna dammen för att bli frisk, och det är inte heller så att bara en blir botad. Jesus kan bota vem han vill när han vill. Han behöver inte vänta på någon ängel. Han kan bota flera miljarder människor samtidigt. Han är inte begränsad till tid rum och plats. Men du och jag är mänskliga, vi är begränsad till tid och plats.


Jesus kan hela dig just nu när du sitter och läser denna blogg. Du kan i tro ta emot ditt mirakel nu. Du behöver inte vänta på helande väckelsen för att bli helad eller befriad. Du behöver inte vänta på helande kampanjen eller helande mötet för att ta emot ditt mirakel. Du kan ta emot ditt helande just denna sekund om du vill och om du tror. Jag säger inte att det är fel att vänta till helande mötet för att bli helad, är det detta du vill sträcka dig ut i tro efter så är det ok
© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2009


MITT PERSONLIGA VITTNESBÖRD

Jag har idag känt mig manad att på denna blogg berätta mitt personliga vittnesbörd.

Jag flyttade till Uppsala 1995 för att studera vid Livets Ords Bibelcenter. En dag när jag var på väg till Jobbet så var jag med om en cykel olycka. Tack vara denna olycka så konstaterade man att jag hade en stor buktumör i buken. Under hela hösten och en bit in på vintern så låg jag inlaggd på sjukhuset. Man gjorde en rad undersökningar, man kontaktade läkare över hela världen, men ingen annanstans på jorden så hade man sett något liknande fall.


Läkarna berättade senare för mig att buktumören var nästan lika stor som mitt huvud. Nästan alla tarmar och nästan hela urinblåsan låg inkapslad i tumören.


I februari 1996 så blev jag bara sjukare och sjukare. Min doktor sa till mig att jag skulle vara död innan augusti månad samma år. Under denna tid fick jag gå till läkaren var annan månad. Varge gång jag träffade läkaren sa han samma sak. Innan augusti månad är du död.


I Juli samma år var jag helt förtvivlad. Jag kände bokstavligen livet rinna ut ur mig. Så jag böjde mina knän och bad till Gud att jag skulle få leva, jag var ju bara tjugo år! Efter att jag ropat till Gud i nöd så tog jag upp min bibel. Och jag började läsa och bekänna två bibelställen högt över mig själv. Jag läste ett av dem om och om igen, sedan läste jag det andra bibelstället en del också. Efter att jag bekänt och läst dessa bibelställen högt över mig själv och min situation i ca 45 minuter så kände jag har livet kom tillbaka till mig. Jag kände hur jag fylldes av liv i överflöd.


Några veckor senare så började jag studera på nytt vid Livets ords bibel center. I September var jag på åter besök till min doktor. Han tyckte att jag var galen som börjat bibelskolan, han sa; "Jag ger dig max två veckor"


Idag har det gått mer än tolv år sedan min läkare sa detta om mig. Nu menar jag inte att vi ska nonchalera vad doktorn säger. Vi ska ta våra mediciner som han föreskriver. Men ett är säkert, och det är att Gud alltid har sista ordet. Och om du har tro, om du har en övertygelse på att du kommer överleva, om att du kommer bli frisk. Då tror jag att du kommer bli det.


Mellan 1996-2007 så sade läkarna mer än tio gånger att jag inom någon vecka till några år skulle dö. Varje gång överlevde jag deras förutsägelser


2008 var jag på ett åter besök till min läkare. Då sa han att de inte hade trott att man kunde leva med den sjukdomen jag har. Men att de hade haft fel. Alla mina blod värden, blodtryck och puls var perfekta. Att min hälsa kunde jämföras med en aktiv tjugo åring.


Med detta vittnesbörd vill jag uppmuntra dig att inte ge upp. Vad doktorn än säger så har Herren Gud det sista ordet.


Ge aldrig upp

Ge inte upp även om din doktor säger att det är kört
Ge inte upp även om din familj hånar din tro
Ge inte upp även om din pastor inte tror på mirakler
Ge inte upp


GUDSFRUKTAN

Malaki 4:2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ut ur sitt bås.


Guds ord är så underbart, så kraftfullt och så fräscht. Och Guds ord gäller oss alla som har tagit emot Jesus som sin frälsare och Herre. Det gäller dig mitt i den djupaste dal, det gäller dig uppe på livets höjder. Det gäller dig i sjukdom och i hälsa. I alla livets skeenden så gäller hela Guds ord dig.


När det kommer till Guds ord, till löften och till förmaningar till oss genom Guds ord. Då måste vi tänka efter. Vi kan inte bara sitta och grubbla i vår egen värd. Vi måste tänka på vad det står. Och vi behöver agera i enlighet med vad som står skrivet.


Vi har många löften till oss genom ordet, men vi måste göra anspråk på ordet. Många har talat om för mig att Herren har lovat mig de och de. Men nu är det faktiskt så att Gud har vissa krav på oss för att vi ska få ta hans löften i anspråk.


Låt oss titta lite närmare på dagens bibelord. Det står: "För den som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar." Vad står det egentligen här? Jo det står att när du fruktar Guds namn, då skall rättfärdighetens sol gå upp över dig, och den ska gå upp med läkedom under sina vingar.


Nu menar jag inte att du ska vara livrädd för Gud. Jag menar inte att du ska sitta i ett hörn och skaka av skräck. Nej, men du ska har respekt för Gud. Han är den ende som har makt att avgöra vart du kommer den dagen du dör. Du ska har respekt för hans namn, det betyder att du inte talar hur som helst om honom, att du inte gör vad som helst i hans närvaro. (han är alltid nära dig)


En sol av rättfärdighet skall då gå upp över dig. Det betyder att du av respekt för Gud, hans namn och hans heliga närvaro är noggrann med hur du lever ditt liv.


Om du och jag lever ett rättfärdigt liv, om du och jag lever nära Gud och hans ord. Då har han lovat oss läkedom. Jag säger inte att helandet kommer komma som ett brev på posten. Nej, helande är någonting du tar i anspråk . Du säger: "Det är mitt"


När du och jag behöver helande så ska vi göra precis som de sjuka i evangeliumen gjorde. De kom till Jesus, och bad om att få hälsa. I övertygelse om att få hälsa så kom de till Jesus. Vissa visste inte om Jesus ville hela dem, men böjde sig och bad honom att om han ville hela dem, så fick han göra det.


En annan sak som jag tänker på när jag sitter och skriver är att ibland så kom den sjukes vänner eller anhöriga med honom på en bår till Jesus. Ibland kom chefen för sina anställda till Jesus och sade: "säg bara ett ord så blir min anställda frisk" Med andra ord så var det inte endast den sjuke själv som kom till Jesus och bad om ett mirakel. Det var högt uppsatta människor, fattiga och rika. Alla som kom till Jesus med ett syfte att få någonting, de fick vad de ville ha av Jesus.


Jesus är likadan idag i går och i evighet. Vi ska göra samma gärningar som honom gjorde, och större gärningar ska vi göra. Detta är sanningen. Du kan göra enormt stora saker i tro genom Jesus kraft. Om du har tro som ett senapskorn säger Jesus. Om du har så liten tro att knappt någon ser det. Då ska du kunna säga till det där berget "Flytta på dig, kasta dig i havet" Och det kommer att göra det.


Är inte det löftet Gud har gett oss ganska häftigt. Jag menar att vi ska kunna göra precis vad som helst i tro. Ingenting ska kunna hindra oss. Vi är ofta så snabba på att skylla allt på djävulen. Vist ställer han till med mycket elände. Men ibland är det din egen mun som drar olycka över dig. Var noga med hur du talar. Tänk på att du är skapad till Guds avbild, att han skapade hela jorden, växter djur och insekter genom att tala några få meningar. Så det du talar med en övertygelse, det kommer komma över dig själv.


Med din mun kan du välja att välsigne eller förbanna. Med din mun kan du välja att riva ned eller bygga upp. Med din mun kan du välja att trycka ned människor eller lyfta upp dem.


Allt du gör och säger är en sådd du sår ut, och du kommer att få en skörd på det.


Tala därför Guds ord över dig och din familj. Välj att välsigna. Tala liv och hälsa över dig själv. Bekänn vad ordet säger om dig. Även om din doktor säger någonting annat. Och ordet säger att du ska leva länge (om du fruktar Gud) odet säger att överflöd av liv och hälsa tillhör dig.


HAN BAR DIN SYND OCH SJUKDOM

Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,  han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

Det är så lätt att du och jag glömmer vad Jesus gjort för oss. Det är så lätt att vi blir förblindade av världens alla bekymmer. Vi blir kanske nedtyngda av allt elende. Men då vill Herren smörja dina och mina ögon med salva så att vi ser i anden vad som kommer framöver.

Jag brukar uppmuntra mina läsare att skaffa en skriv bok eller ett skriv häfte där du skriver vad Gud gör och vad han gjort för dig. Skriv gärna år och datum då dessa under sker, och då du får bibelord från Herren. När du då har det jobbigt, så kan du ta upp det där häftet, och läsa vad Gud gjort för dig och vad han sagt åt dig. När du då ser hur mycket han gjort för dig, då får du kraft och mod att fortsätta fixera din blick vid Jesus

När jag läste just dessa verser från bibeln så slog mig en tanke att "det är lika lätt för Jesus att förlåta synd som att bota sjukdom.

Vi har genom åren fått lära oss att Gud är en förlåtande Gud, och det är han. Men vi får absolut inte synda på nåden. Du och jag vet inte när Jesus kommer tillbaka, vi vet inte vilken dag vårt hjärta ska sluta slå. Därför är det så otroligt viktigt att vi håller oss till ordet, att vi håller oss nära Jesus.

Men har du tänkt på det? Vi säger ofta till syskon i Herren att Jesus tar emot din synd om vi bekänner den inför honom, och om vi inte vill ha den i vårt liv. Och det är sant, han väntar på att vi ska komma med vår syndabörda inför honom. Men Jesus vill också bota dig. Han vill ta bort sjukdom ifrån din kropp

I detta bibelställe så står det att din Gud förlåter dig dina synder , och han botar dina sjukdomar. Det är en sådan Gud vi tjänar. Vi tjänar en Gud som kan göra långt mer än vad vi vågar be eller tänka om. Han är så god, han älskar dig. Och han manar dig nu att fixera din blick på korset, och vägra att ge upp.


JEUS VILL HELA, JESUS KAN HELA

Matt 8:1-3 När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom.  Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren."  Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.

Överallt där Jesus gick fram så följde mycket folk honom. Det var inte bara två eller tre personer som följde honom, det var snarare hundratals eller tusentals människor som följde efter Jesus.

Varför följde människorna efter Jesus. Alla människor följde inte efter Jesus av samma orsak. Vissa följde efter Jesus för att de var nyfikna, andra följde efter Jesus för att en stor grupp med människor följde efter honom, och andra följde efter Jesus för att de ville ha någonting av honom De ville ha helande, undervisning med mera.

Nu fanns det där en man som hade spetälska. Han hade hört talas om Jesus, och han visste att Jesus kunde göra honom både ren och frisk. Men han visste inte om Jesus ville göra honom frisk och ren. Du kanske är i just denna pungten av livet just nu. Du kanske varken vet ut eller in. Det kanske känns som om Gud övergivit dig, men det har han inte. Det står i Jesaja "Se, i mina händer har jag upptecknat dig (se Jes 49:16-16) Gud har inte övergivit dig, han älskar dig och han kommer alltid vara vid din sida. Så länge som du vill stanna hos Jesus så stannar han hos dig. Han kommer inte vika av från din livsstig. Men du har valet att lämna honom om du vill.

Det är så fantastiskt att veta att denne Jesus är likadan ännu. Över allt där människor i tro sträcker sig ut efter hans mirakel, där är han redo att bota befria och uppväcka.

Jag har förut skrivit att det finns hinder för helande, och jag vill ta det som kortast nu. Synd och oförlåtelse kan mycket väl vara ett hinder för helande. När Jesus hade helat mannen vid Betesta (Betesta dammen) så mötte Jesus honom senare, och han sa då till honom; "Synda inte mera, så att inget värre drabbar dig." När du har blivit helad av Jesus då är det så viktigt att inte släppa in bitterhet, hat, oförlåtelse eller/och synd. För då kan din plåga komma tillbaka, och bli värre än den var tidigare.

Jag säger inte att det alltid är så, men eftersom Jesus uppenbarligen varnade de han helat från att fortsätta med sin synd, så är detta verkligen en varnings signar som vi ska ta på allvar.

Till sist:
Jesus älskar dig med en genuin kärlek.
Jesus helar dig med en genuin helande kraft.
Jesus helar dig med en genuin helande kraft.

DIT DU GÅR KAN UNDER SKE

Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien*, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem.

Detta är klart och tydligt ett utav Jesus kännetäcken. Överallt där han gick hände det under och mirakler. Du och jag känner igen våra vänner på olika sätt, deras ansikte, deras fina hår deras klädstil eller deras röst. Jesus känner man igen på det han gör. Han sträcker sig ut till människor i nod, och gör mirakler för dem.

Är inte detta ganska häftigt? Att överallt dit Jesus gick blev sjuka botade och demonbesatta blev befriade. Jesus är likadan idag. Han bor på din och min insida och han vill göra samma gärningar idag där du går fram som han gjorde på jorden för tvåtusen år sedan.

Jesus vill hela alla sjuka. Vi behöver ingen väckelse kampanj för att folk ska bli helade. Jesus kan hela dig här och nu. Han kan bota dig där du är nu. Du behöver inte vänta på en helande kampanj. Du kan gå på helande kampanj och bli botad där, bli botad i tro. Det är absolut inte fel.

Jag vill uppmana dig att vägra ge upp när det gäller helande. Vissa gånger i livet så får vi bara lov att ta ett steg åt sidan och släppa fram någon annan. Men när det gäller helande så ska du vägra att ge upp. För att Den Helige Anden som finns på din insida (Om du är frälst) han är större än den som är i världen. Och om du vägrar att ge upp när det gäller ditt helande, då måste satan böja sig. Sanningen är att han redan böjt sig, sanningen är att du äger ditt helande. Du behöver bara komma inför Guds tron och plocka upp det.

VÄGSJÄL

Ps 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar.


Detta är ett helt underbart ord som Herren gav mig för ungefär tretton år sedan. Jag var svårt sjuk i en obotlig tumör sjukdom, och läkarna gav mig inget hopp. Men mitt i detta elende så var Gud med mig, mitt i detta elände så såg jag ljus.


Jag har tidigare på min förra blogg, upprepade gånger uppmuntrat dig att tala Guds ord över din situation. Vist måste du få tala om för anhöriga, vänner och pastorn vad doktorn säger. Men du ska inte låta det bli till en alldaglig bekännelse. Bekänn då istället vad ordet säger till dig. Ordet talar liv och överflöd av liv, ordet säger att ordet ger dig helande, ordet säger att du inte ska dö utan leva, och du ska förkunna Herrens underbara gärningar.


Vet du vad? Det är faktiskt du som bestämmer om du ska leva eller dö. Om du i tro, som är en övertygelse, lägger hela din situation i Herrens händer. Med en övertygelse om att han kommer leda dig rätt, om att han kommer leda dig till helande, till överflöd av liv. Då kommer han att göra det.


När det kommer till helande så handlar det alltid om övertygelse, det vill säga tro. Har du tro för att du ska överleva, då göt du det, har du tro för helande, då blir du helad, har du tro för att du ska komma igenom till fullständig seger, då kommer du igenom till fullständig seger.


Guds vilja för dig är Gudomlig hälsa. Jag har inte skrivit så mycket om Gudomlig hälsa förut, och inget på denna nya blogg. Men jag kanske kommer ta upp ämnet i framtiden. Gudomlig hälsa är att du ständigt är frisk, och inte ens lite förkyld. Detta är en möjlighet. Men om du ska leva i Gudomlig hälsa så måste du göra det i tro, och du måste använda dit intellekt. Men mer om detta någon annan gång.


Gud har redan gett dig och mig helande, befrielse och upprättelse. Det är upp till oss att komma till Jesus och ta emot det.


TITTA FRAMÅT!

Jes 43:18-19 Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.


Detta bibel ord passar verkligen bra idag. Jag har den senaste tiden fått ränsa ut synd i mitt liv, och det kändes verkligen inte rätt att ha den gamla bloggen kvar. Så nu har jag börjat att blogga på nytt.


Och vad säger då egentligen detta ord. Jo, att vi inte ska tänka på det förflutna, på det som förut varit. Vi ska istället lyfta blicken, och titta rätt fram. Vi ska lämna det som är bakom oss, och fästa blicken på det som är framför oss. Och vi ska vägra låta någonting hindra oss från att gå med Gud.


Minns du Lot och hans familj som flydde från en stad som var på var att förstöras av svavel och eld. Ängeln som kom till Lots familj gav de föreskrifterna att de inte skulle vända sig om för att titta på förödelsen. Och det säger han egentligen till dig okså. När du vänder om från ett liv i synd, då så ska du inte titta tillbaka på det du lämnade, du ska istället fästa blicken på Jesus.


Om du inte vänder om och om du inte går tillbaka till ditt gamla liv, om du inte står och förföras och äcklas över hur du levade. När du istället fäster blicken på Jesus och det han har för dig, då kommer du bli välsignad.


När du gör detta då kommer det komma någonting nytt, redan nu kan du se det säger Jesus. Han ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.


Gud vill ge dig ett flöde på din insida. Men det är bara hos honom du kan hämta detta levande vatten. Bara hos honom kan din själ få ro.


Det finns helande och läkedom att få hos Jesus. Men om man ska få kroppens helande, då tror jag personligen det är viktigt med själens helande. Först blir vi befriade från syndens bojor, sedan kommer helande och läkedom.


BLOGGNYTT.

Välkommen till en helt ny blogg. Men med samma namn som förut.

Jag har senaste tiden ränsat min blogg från gamla bloggskrifter. Nu börjar jag blogga på nytt.

En ny blogg altså, fast med ett gammalt namn.

Guds ruika välsignelse.

RSS 2.0