BLOGG FLYTT

Denna bloggsida har flyttat. Gå direkt till blogen genom att klicka hänGUDS JA OCH AMEN

1 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli förhärligad genom oss.

 

Tänk dig att Jesus har sagt sitt ja och sitt amen till Guds alla löften för oss. Han har inte bara sagt Ja och amen till ett par av Guds löften till oss. Nej, alla Guds löften tillhös oss. Och det tillhör inte bara oss, Gud vill även att det ska bli till en verklighet i vårt liv. Gud har gett oss löfte om helande, befrielse, upprättelse, bönesvar och mycket mycket mer. Jesus har bestämt att alla Guds löften tillhör oss.

 

Amen är ett Hebreiskt ord, och betyder ungefär detta (enligt illustrerat bibellexikon); ”Fast, sant, säkert, pålitligt, tillförlitligt. Ibland brukar man säga att amen betyder ”Låt det ske” Nu har Gud inte bara sagt sitt ja till att alla Guds löften ska komma oss till del, har har även bestämt att alla Guds löften ska komma oss till del.

 

Ett av alla de löften som Gud har get oss är helande. Gud har sagt Ja till att du och jag ska bli helade, och han har även sagt amen till helande för dig och mig.

 

Ibland kan vårt mirakel dröja, ibland kan vi få vänta på vårt mirakel. Men även om du får vänta på ditt mirakel så ge inte upp. Fortsätt att tro och hoppas på att Gud kommer ge dig ditt mirakel till sist. Fortsätt att tala ut Guds ord över din situation.


Jag kommer innom en kort framtid att övergå till att blogga bara på http://jimmylarsson.nu Du kan även komma till min nya blogg genom att klicka här. 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


NY WEB ADRESS

Den senaste tiden har jag arbetat en del för att lägga över min blogg till en ny WEB adress. Nu har allt blivit klart med min nya adress, detta är min nya adress  jimmylarsson.nu

Jag ska göra vad jag kan för att peka om min blogg, men tills vidare kan du klicka på länken, eller gå in på http://www.jimmylarsson.nu

Gud välsigne er

Jimmy Larsson
Uppsala 2010-04-23


JESUS BOTAR SJUKA I DAG

Apg 5:16 Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

 

Det står i dagens bibelord att det kom många människor till apostlarna för att bli botade. Lägg märke till att det inte står att det kom några få människor. Nej, det står att det kom skaror av människor, skaror av människor är verkligen inte bara några få män och kvinnor, det rör sig snarare om hundratals, om inte tusentals människor som kom till apostlarna för att bli botade.

 

Apostlarna hade levt nära Jesus under några år. De hade levt väldigt nära honom. Och Jesus lärde sina lärjungar att bota sjuka, kasta ut onda andar och predika ett glädjens budskap för ett folk som var på väg att gå evigt förlorade.

 

Jesus fortsatte att hela, befria och upprätta människor efter det att han gjort sin himelsfärd. Jesus slutade inte att bota sjuka och kasta ut demoner i och med att han lämnade jorden som mänsklig gestalt.

 

I apostlagärningarna kan vi läsa att apostlarna genom Jesus Kristus kraft fortsatte att predika glädjens budskap, de fortsatta att bota sjuka i Guds kraft och i den helige andens kraft så drev de ut onda andar.

 

Den Gud som du och jag tjänar är en mäktig Gud, han är mäktig att göra vad han vill. Det finns inget som kan stoppa honom från att göra vad han vill. Och han vill bota sjuka, han vill befria människor från onda andar.

 

Det är Guds vilja att ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Och Gud vill inte bara hela befria och upprätta dig och ditt liv, han kan också göra det.

 

Jesus botar sjuka i Sverige i dag. Du kanske personligen inte ser eller hör några vittnesbörd om detta. Men faktum är att detta sker i lilla Sverige i dag. Bara för att just du inte ser eller hör om Gud väldiga gärningar, så betyder det inte att Gud inte gör under i dag.

 

Har du någon gång blivit botad av Jesus, då får du gärna berätta det, så att andra får höra om vad Jesus gjort för dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


VECKANS DVD KLIPP

DAGENS ANDRA BLOGGPSOT.

Jag försöker att då och då lägga ut ett filmklipp på min blogg. Denna gång har turen kommit till pastor Joel Osteen, som till den kände predikanten John Osteen.

Joel Osteen är en utan mina favorit predikanter. Han har alltid ett upplyftande och uppmuntrande predikan. Jag har träffat honom personligen flera gånger, och han är en mycket ödmjuk och underbar person. Jag uppmuntrar dig att regelbundet gå in och lyssna på hans undervisning, anntingen genom att gå in på hans hemsida, eller genom att titta på honom på någon av de kristna TV kanaler som sänder hans program


DVD 2 Joel Osteen

 

Om du vill kan du läsa undervisning om helande, direkt efter detta inlägg har du flera blogg inlägg som predikar och undervisar om Guds goda villja att hela, befria och upprätta dig och din familj.

Sänd mig gärna en komentar, så jag vet vad mina läsare tycker om denna blogg.


BÖN OCH TRO

Matt 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det vara ert.

 

Jesus säger här till oss att Gud ska ge oss allt vad vi ber honom om. Men det räcker inte bara med att begära och be till Gud i största allmänhet. Det står även så här; ”Tro att ni har fått det så ska det vara ert.”

 

Här ser vi att tron har en central roll. Vi behöver tro att Gud har gett oss det vi ber honom om, och då ska det vara vårt. Det står inte; ”Tro att du någon gång kommer att få det.” Det står istället så här: ”Tro att ni har fått det så ska det vara ert.”

 

Jag är övertygad om att det är så att då du och jag bett en bön i tro till Gud, då har vi redan det vi bett till Gud om. Vi kanske inte kan se bönesvaret med våra fysiska ögon, men i det andliga så har vi redan fått vårt bönesvar. I det fysiska så är bönesvaret på väg till oss.

 

När det gäller helande så tror jag att det är en resa. Resan börjar vid hoppet om ett mirakel, och resan slutar vid ett fullkommat mirakel. Om du inte har tro för att bli helad här och nu så ge inte upp. Har du ett hopp om ett mirakel så är det en underbar början. Men har du inte ens hoppet, så be då till Gud om ett mirakel, be då till Gud att han ska ge dig hoppet tillbaka. Studera då skriften, där du kan läsa om hur Gud grep in och räddade sitt folk, om hur Jesus sträckte sig ut och botade och befriade folkskarorna.

 

Glöm aldrig att Gud älskar dig, han har skapat dig till den du är, nu går vi alla genom en förvandling då vi lever nära Jesus. Glöm aldrig att Gud älskar dig, att han sände sin ende son för att dö på ett kors för hela mänskligheten. Gud vill och kan hela dig, Gud vill och kan förlåta dina synder och rena dig från all synd.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 

 


GUD SÅG ATT DET VAR GOTT

Ps 91:16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

Jag har förut skrivit om att Gud vill ge dig ett långt liv. Och han vill inte bara ge dig ett långt liv, han vill visa dig sin frälsning. Frälsning är ett ganska gamalt Svenskt ord, och det betyder räddad. Gud vill med andra ord visa dig sin räddning, vad han har räddat dig ifrån, vad han har dragit bort dig ifrån.

När Jesus dog på golgata så betalade han inte bara priset för dina synders förlåtelse, han betalade även priset för din hälsa, för att du ska kunna komma till Gud och bli helad.

Faktum att Gud helar idag är i högsta grad en verklighet. Jesus botar sjuka runt om vår jord i dag, Jesus befriar människor från onda andar i dag. Jesus både vill och kan hela, befria och upprätta dig och din familj. Det kanske inte sker på en eller två dagar. Men om du har tålamod så tror jag att Gud kommer ge dig ditt mirakel.

Alltså är det Guds vilja att du ska leva länge, och det är Guds vilja att du ska leva hela ditt liv frisk och utan smärta. När Gud skapade människan så skapade han henne utan sjukdom och smärta. Det står skriver att Gud såg på sin skapelse, och han såg att det var gott.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


BÖRJAN AV VISHETEN

Ord 9:10-11 Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd. Ty genom mig skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas.

 

Att frukta Herren är början till vishet. Om du och jag ska ha början till vishet, du måste vi frukta Gud. Lägg märke till att det står att Gudsfruktan är ”början” till vishet. Och om det är början till vishet så kan det bli bättre och bättre, då kan vi bli visare och visare.

 

När vi då börjar att frukta Gud, då är det där som vår vishet börjar. Och om vår Guds fruktan kan växa, då tror jag även att vår gudomliga vishet kan växa också.

 

Bibeln talar om för oss att vi ska ha Guds fruktan, bibeln talar inte bara om Gudsfruktan en eller två gånger, nej, gång på gång så uppmanas på till Gudsfruktan. Nu tror jag inte att detta betyder att du och jag ska gå omkring och vara rädda för Gud, men vi ska ha respekt för honom. Han är trots allt Gud, han kan göra precis vad han vill, och han gör det också.

 

Att ha Guds fruktan är början till vishet säger ordet till oss. Inte vilken vishet som hällst, men gudomlig vishet.

 

Gud lovar dig i dagens bibelord att han ska ge dig ett långt liv. Gud säger; ”Genom mig ska dina dagar bli många, och dina levnadsår förökas.” Om vi ska ta detta löfte i anspråk så tror jag det är så att vi måste uppfylla vår del. Jag menar då att vår del är att lära känna Gud, vår del är att ha gudsfruktan i vårt liv. Jag har tidigare i dagens bloggpost talat om vad jag menar är gudsfruktan.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PRISA GUD

Ps 30:2-3 Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet, du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig.

 

Detta är en liten del av en sång som kung David sjöng vid templets invigning i Jerusalem. Och jag tror att du och jag kan sjunga denna sång själva till Gud.

 

Vi har så otroligt mycket att tacka Gud för, om du inte kommer på något att tacka Gud för, tacka honom för att du är ett Guds barn, tacka Gud för att han inte har lämnat dig eller övergivit dig, för det har han inte.

 

När det gäller vårt helande så är jag övertygad om att vi inte kan komma för ofta inför Gud och be honom om helande. Jag är övertygad om att vi dagligen kan be till Gud om helande. Vi behöver inte alltid göra det på samma sätt, men jag tror inte det är något fel att be om helande på samma sätt.

 

I denna sång sjunger kung David att han ropade till Gud, och att Gud helade honom. Om kung David kunder ropa till Gud, då är inte heller du eller jag för fina för att ropa ut en bön till Gud. Nu menar jag inte att du ska skrika så att du blir vräkt från din lägenhet. Men du kan från ditt hjärta ropa till Gud utan att skrika halsen av dig.

 

Jag är övertygad om att Gud både vill och kan göra alla sjuka friska. Varför alla inte blir helade från sina sjukdomar omedelbart, det vet jag inte. Men jag vet att Gud gör under än i dag, jag vet att Gud helar, befriar och upprättar människor i dag.

 

Jag är övertygad om att Gud belönar uthållighet. Han ser till ditt hjärta, han ser till din uthållighet och han belönar den.

 

Människor kan i sitt oförstånd säga till dig att det är lika bra att du ger upp, människor kan i sitt oförstånd säga att Gud inte gör under i dag. Men lyssna inte på dessa människor. Gud har i sitt ord klarlagt vad som är hans vilja. Gud har i sitt ord gjort klart för oss att det inte finns någon förändring hos Gud, att det inte finns någon växling mellan ljus och mörker hos honom(Jakob 1:17 ). Gud säger i sitt ord att Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år seda (Hebr 13:8 )

 

Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Det är hans vilja att göra dig frisk. Läs gärna i bibeln om de under och tecken som Jesus gjorde. Läs gärna i Apostlagärningarna om de under och tecken som apostlarna i Jesus namn utförde där.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


INGET ÄR OMÖJLIGT

Apg 19:11-12 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

 

Berättelserna i Apostlagärningarna är helt otroliga, där kan vi läsa om vilka under och tecken som Gud gjorde genom apostlarnas händer. Här kan vi bli uppmuntrade att hålla ut, att fortsätta att tjäna Gud av hela vårt hjärta.

 

Det står i dagens bibelord att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Med andra ord så var under och tecken inget ovanligt, annars hade man säkerligen inte skrivit att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.

 

Det man berättar om i dagens bibelord, det är något som man praktiserar ännu i dag. Den församling jag är med i brukar varje vecka få in bönedukar som människor sänder till oss, och regelbundet så får vi läsa och höra vittnesbörd om hud Gud gripit in i en hopplös situation och givit hälsa, frihet och glädje till människor.

 

Gud är en god Gud, han är Herren din läkare i dag. Han kan och han vill bota dig här och nu. Bibeln säger: ”Inget är omöjligt för den som tror”, och det är verkligen sant. Gud förmår att göra vad som helst, bara vi tror på honom, så kan han ge oss det mirakel som vi är i så desperat behov av.

 

En del predikanter och pastorer menar att Jesus inte helar människor i dag, de menar att Jesus slutade bota sjuka i och med himmels färden. Men detta bibelord pekar på motsatsen.

 

En del människor menar att vi inte kan göra liknande eller större gärningar än vad Jesus gjorde, men vad säger egentligen Guds ord om detta? Låt oss titta på vad Jesus sade till sina lärjungar om just detta.

 

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till fadern.

 

Här säger Jesus till sina lärjungar att de ska göra likadana gärningar, och större gärningar ska de göra. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre så har du tagit emot Guds ande. Då bor Den Helige Anden på din insida, och då gäller just detta bibelord dig.

 

Vad var det då för gärningar som Jesus gjorde? Om vi studerar evangeliumen så kan vi snabbt se att Jesus lade ned mycket tid på att bota sjuka och driva ut onda andar. Då Jesus har botat jätte många människor, och gjort stora under och tecken, då drar han sig senare undan för att vara ensam och bedja. Jag tror att det var här som Jesus hämtade kraft från Gud att bota sjuka, driva ut onda andar och göra under och tecken. Jag tror att om vi ska kunna tjäna Gud på ett effektivt sätt, om vi ska kunna betjäna människor på samma sätt som Jesus gjorde, då krävs det att vi ber och söker Gud timme in och timme ut. Om vi ska kunna göra samma gärningar som Jesus gjorde, då måste vi hämta kraft och smörjelse från Gud. Och det kan vi endast göra genom bön, genom att be och söka Guds ansikte, genom att vara i Guds närvaro. Jag tror att det även är viktigt att vi ofta kommer inför Guds tron i lovsång och tillbedjan.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


EN GOD DOMARE

Luk 18:1-8Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök." Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

 

Gud är inte en ond, kall och kärlekslös Gud. Gud är istället mild, kärleksfull och rättvis. Jag tror att Jesus berättar denna liknelse för oss för att tala om för oss vem Gud är. Han är inte som den orättfärdiga domaren som blir pressad att göra det som är rätt. Nej, Gud ger oss det vi ber honom om, och han ger oss det med glädje.

 

I denna liknelse så får vi lära oss uthållighet. Gud vill inte att du ska ge upp på halva vägen, han vill inte att du ska bli sur och ge upp en timme efter du bett om en specifik sak. Han vill att du ska hålla ut i tro, och fortsätta att be att Gud ska ge dig ditt mirakel.

 

Ser du att denna änka kom till domaren om och om igen. Ibland så får vi komma till Gud med våra böneämnen om och om igen.

 

Dan 10:12-13 Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar.

 

Daniel hade varit i bön under några veckor inför Gud. Han hade inte backat eller gett upp i sin bön. Bara för att Daniel inte fick bönesvar efter tre dagar så gav han inte upp. Han fortsatte att be tills han fick svar på sina böner. Ibland så måste du och jag besluta oss för att be och be och be tills vi får svar på våra böner. Jag tror absolut att det ibland sker en strid i andevärlden för att vi ska få svar på våra böner. Precis som det var för Daniel kan det ibland vara för oss.

 

Vad vill jag då säga med detta? Jo, jag vill säga att du inte ska ge upp, även om det blir tufft så ge inte upp, även om du blir förföljd, hånad och bedragen så ge inte upp. Fortsätt att utgjuta ditt hjärta inför Gud, fortsätt att be till Gud att han ska ge dig ditt mirakel. Har du fått bibelord på att Gud ska ge dig ditt mirakel, bekänn och proklamera de orden över dig och din familj.

 

Gud hörde din bön från den första stund du bad ut dem. Han lyssnar på dina böner och han verkar i den osynliga för att ge dig ditt mirakel. Men när det gäller ditt mirakel så är det din uppgift att inte ge upp, och Guds uppgift att ge dig ditt mirakel. Du kan inte i din egen kraft göra någon annan till en kristen, du kan i din egen kraft inte ge dig själv eller någon annan deras under. Men du kan göra din uppgift, du kan be, bekänna och proklamera Gud ord, du kan vägra att böja dig och vägra att ge upp.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 

Ord 25:2 Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den

 


VITTNESBÖRD

I vanliga fall så brukar jag varge vardag predika om helande från Guds ord. Och det haqr jag gjort även i dag. Det inlägget kommer direkt nedanför denna film.

I dag kunde jag inte låta bli att lägga ut denna film med Kathryn Kuhlman. Filmen är på engelska men översatt till finska (tror jag) Filmen berättar om en liten elva årig pojke som blivit helad. Han har tidigare varit i behov av  rullstol, men klara nu av att gå mycket bra.

GUDS ORD ÄR SOM EN HAMMARE

Matt 10:26-31 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

 

Det Jesus pratar om här är att vi inte ska vara rädda för dem som förföljer oss. För de som förföljer oss kan bara skada oss, de kan inte se till att vi inte får tillbringa evigheten tillsammans med Jesus. En ska vi frukta, och det är Gud. Nu menar jag inte att du ska sitta i ett hörn av rummet och skaka av rädsla. Nej, det jag menar är att du ska ha respekt för Gud. Att du ska lyda Gud och hans bud. Gud vill att du och jag ska komma inför honom i bön och lovsång. Han vill att du ska vara ärlig med honom och säga precis som det är. Är du i behov av en bil, tala om det för honom, behöver du mat i ditt hem, be då Gud att han ska ge dig met. Vill du bli helad av Gud, be honom att han ska göra dig frisk.

 

Gång på gång så uppmanar Gud oss att vi inte ska vara rädda. Han säger till dig och mig; "Var inte rädda, jag har allt under kontroll." Jag tror att det är så att om vi litar på Gud mer än vad vi gör nu, då kommer vi se mer mirakel än vad vi gör då vi kanske tvivlar på att Gud ska gripa in.

 

Är dagens bibelord inte ganska talande? Gud säger till dig; Du behöver inte vara rädd, jag tar hand om dig. Jag har till och med räknat alla hårstrån på ditt huvud." Gud älskar dig så mycket att han inte skulle tillåta att ett enda hårstrå skulle krökas på ditt huvud. Han har sådan omsorg om dig att han kan se till att du inte förlorar ett enda hårstrå på ditt huvud.

 

Visst kan man bli rädd då doktorn säger att man är sjuk, eller att man kanske snart ska dö. Men Gud vill att du ska lyfta blicken från doktorns ord till Guds ord. Gud har lovat dig att han inte ska svika dig, Gud har lovat dig helande. Helande är ett av alla de löften som Gud gett dig och mig.

 

När det gäller Guds löften så får man ibland vara envis, Man får bara bestämma sig för att man ska få tag på alla Guds löften. Även om du fått vänta länge på ditt mirakel så ska du inte ge upp. Bekänn och proklamera vad Gud har sagt. Ta fram din bibel och läs Guds löften om och om igen.

 

Om du inte har något ord från bibeln på helande. Ta då tid och sök Guds ansikte. Han både vill kan och kommer då att ge dig ett bibelord om helande. När du fått ett ord från bibeln av Gud, Håll då fast vid det ordet. Bekänn och proklamera ut det över dig själv. Gör det inte bara en eller två gånger. Gör det om och om igen. Jag har tidigare skrivit att Guds ord är dynamit. Och det är verkligen dynamit. Guds ord spränger bort alla berg och alla hinder som är ivägen för ditt mirakel. Du kanske inte ser något resultat de första tjugo gångerna du proklamerar och bekänner Guds ord, men om du fortsätter att bekänna så kommer hindret till sist att falla.

 

Guds ord är som en hammare. Om du slår med en hammare hårt, upprepade gånger på en vägg, då kommer väggen till sist att börja gå sönder. Om du talar Guds ord mot omständigheterna om och om igen, och talar i en övertygelse om att det kommer hända något. Då kommer till sist hindret att ge vika. När du talar Guds ord mot omständigheterna, om du går det om och om igen. Då kommer du till sist att få ditt mirakel, bara du inte ger upp.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


EN RÄDDANDE GUD

 Ps 68:21 Gud är för oss en Gud som frälsar, hos Herren Herren finns räddning från döden.

 

Frälsar är ett gammalt Svenskt ord som betyder räddar. Gud har här gett dig ett löfte i sitt ord om att han ska rädda dig från döden. Kanske lever du i en rent av hopplös situation nu, kanske har din doktor sagt att du snart kommer att dö, eller kanske har han sagt att du aldrig kommer att bli frisk. Men Gud har sagt någonting helt annat till dig, han säger till dig att det finns räddning från döden hos Herren.

 

När det gäller helande från Gud så tror jag inte att det bara kommer ramla ned i ditt huvud en vacker dag. Jag tror att när vi vill bli helade då behöver vi söka Guds ansikte, be till Gud om att han ska ge oss vårt mirakel. Nästan alla som Jesus helar kommer till honom på något sätt och ber honom att göra dem frisk. Jag tror att du och jag behöver komma till Jesus och be honom om vårt mirakel.

 

Ps 33:4 Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör.

 

Guds ord har alltid rätt, Guds ord stämmer alltid. Det fins inga fel och brister i Guds ord. Därför kan vi gå till Guds ord och titta vad Gud säger om helande. Och gång på gång kan vi läsa om Guds villighet att bota sjuka. Vi kan även läsa att Gud inte är partisk, att det inte fins någon växling mellan ljus och mörker hos honom. Vi kan också läsa att Jesus är och förblir den samme. Han var Herren din läkare för två tusen år sedan, och han är fortfarande Herren din läkare.

 

Gud längtar efter ett tillfälle då våra hjärtan är öppna så att han kan välsigna, hela och upprätta vårt liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HELANDE PREDIKANTER

Budskapet om att Jesus är vår läkare har under många på legat starkt på mitt hjärta, och det gör det fortfarande. Jag vill peka på Jesus och säga till dig att han fortfarande gör sjuka friska i dag. Jag vill peka på Jesus och säga till dig; ”Det är inte för sent! Din tid är inte ute! Jesus älskar dig, han har omsorg om dig och han både vill och kan hela dig här och nu.”

 

Titta gärna på denna film, filmen är helt underbar och smörjelsen är stark . Har intervjuas Oral Roberts (som är hemma hos Jesus nu) och pastor Benny Hinn. Dessa Gudsmän har vidrört nationer med smörjelsen som bryter ok, helar och upprättar människor. De pekar inte på sig själva, men på Jesus Kristus, deras frälsare och Herre. Jag vill på samma sätt peka på Jesus som din läkare, frälsare och Herre.

 

Titta på filmen. Den är jätte bra, Den textas till Svenska.Filmen fins att köpas på DVD i sin helhet på Livets ord.se. Vill du komma till livets ords webbutik klicka här.


UTSÄND

Joh 9:1-7 När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sade: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?" Jesus svarade: "Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus."När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon och sade till honom: "Gå bort och två dig i dammen Siloam" (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.

 

Dagens bibelord är ett mycket viktigt bibelord. Det talar om för oss att det inte alltid är så att den sjuka har syndat. Nu finns det vissa synder som kan ge dig sjukdomar, till exempel könssjukdomar. Men det viktiga när vi ber för sjuka är inte att ta reda på om de har syndat eller inte. Det viktiga är att genom Guds nåd be om att Gud ska hela dem.

 

Försök tänka dig in i denna mannens situation. Han hade varit blind hela sitt liv, och så kommer Jesus och gör detta mirakel för honom. Jag personligen tror att denna man var tiggare, för på den tiden kunde oftast inte blinda och lama försörja sig själv. Tänk vilken fångenskap Jesus befriade honom från.

 

Denna berättelse talar inte om för oss hur mannen tog sig till dammen Siloam. Men dem av er som varit i Israel och besökt denna plats, ni vet vad krångligt det måste ha varit för en blind man att ta sig till denna damm.

 

När Jesus botade sjuka från deras sjukdomar och smärtor så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland gjorde han det genom att tala, ibland genom att be för dem, och i bland som på detta sättet, genom att göra en sak och sedan be dem göra en sak.

 

Här har vi ett klart exempel på att Jesus säger åt den blinde att göra en sak, och när han gör detta så blir han helad. En annan man som fick veta att han skulle göra en sak för att bli botad var Naaman (2 Kung 5:1-14) profeten sade åt honom att han skulle bli botad om han doppade sig sju gånger i Jordan. Till en början ville inte Naaman lyda Herrens profet. Men efter ett tag så gjorde han det i alla fall, och han blev botad.

 

Ibland så kan Gud säga åt oss att vi ska göra en viss sak för att vi ska bli botade. Och vi har egentligen inget att förlora, för om vi lyder Gud och gör som han säger så kommer det till sist bli bra. Nu menar jag inte att vi mutar Gud. Men ibland kan Gud säga till oss att ändra våra mat vanor för att bli frisk, ibland säger han åt oss att ändra på våra motions vanor för att bli frisk. Och säger Gud det till oss, då har vi inget att förlora.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


GUD ÄR INTE GLÖMSK

Matt 8:2-3 Då kom en spetälsk fram och föll ned för honom och sade: ”Herre, om du vill, kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade; ”Jag vill, bli ren.” genast blev mannen ren från sin spetälska.

 

Jag tror att du och jag ibland kan bli som den här mannen med spetälska. Vi kanske vet att Jesus kan göra oss friska, men vi kanske frågar oss själva om Jesus verkligen vill göra oss friska. Mitt budskap till dig i dag är att Jesus inte bara kan ta bort sjukdom från din kropp, han vill det också.

 

Hur kan jag då vara så säker på att Jesus fortfarande gör de sjuka friska? Jo, vi behöver bara studera ordet tillsammans så kan vi se att Jesus både vill och kan göra de sjuka friska i dag, Jesus både vill och kan hela, befria och upprätta oss i dag.

 

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet

 

Detta bibelord talar om för oss att Jesus inte har förändrat sig. När vi läser om Jesus i Matteus evangeliet så kan vi läsa om hur Jesus botade sjuka, drev ut onda andar och hur han predikade ett budskap med glädje till folket. Jesus är likadan i dag, han botar sjuka i dag, han driver ut onda andar i dag.

 

Rom 2:11 Ty Gud är inte partisk.

 

Gud har inte anseende till person, han helar inte den ene och går förbi den andra. Han både vill och kan hela alla människor. Vi kan gång på gång i bibeln läsa om olika tillfällen då Gud har botat sjuka. Vi kan läsa om det i både gamla och nya testamentet.

 

Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han hatar att se dig lida, han vill inte att du ska vara sjuk. Ibland kan det kännas som om Gud har glömt bort dig med det har han inte.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


GUD BOR PÅ DIN INSIDA

5 Mos 31:8 HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

 

Den Gud som du och jag tjänar är en helt suverän Gud, han är underbar, kärleksfull och god. Han är en Gud som går med dig genom dina problem. Det står i Jesaja 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

 

Alla människor går någon gång i livet genom både eld och vatten. Och vad Gud säger i bibelorden ovan är att han alltid är med oss, att han inte lämnar oss vad som än händer i livet. Jag tror vi ibland kan ha en felaktig uppfattning om att Gud lämnat oss när det är som tuffast, men även när det är som tuffast så går Gud med oss. När du går genom elden så står inte Gud på andra sidan elden med sin hejar på dig för att du ska ta dig snabbare genom elden. Nej, när du går genom elden så går Gud med dig genom elden, när du går genom vattenströmmarna så går Gud med dig genom vattenströmmarna.

 

Jag vet att det ibland kan kännas som om Gud glömt bort dig, jag vet att det ibland, ja kanske rent av nu, kan kännas som om Gud ligger och sover. Men det gör han inte. Han är med dig varje sekund i livet. Vi kan inte basera vårt liv på vad vi känner för tillfället, men vi kan basera och bygga vårt liv på Guds ord. Och Guds ord lär oss att Gud alltid är med oss, att han älskar oss och har omsorg om oss. Att han både vill och kan göra oss friska, och att han gör under ännu i dag.

 

Gud är mäktig att göra långt mer än vad du och jag ens vågar att be om eller tänka. Han är mäktig att göra din trasiga kropp hel, han är mäktig att göra din sjuka kropp frisk. Det är inte bara en avlägsen historia i en gammal bibel någonstans. Att Gud helar är en verklighet i dag. Han vill och han kan göra dig frisk i dag.

 

Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel, eller en nära anhörigs mirakel. Fortsätt att tro och hoppas på att Gud både vill kan och kommer att ge dig ditt mirakel.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


DEN KANAANEISKA KVINNAN

Matt 15:21-28 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon.   Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."  Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar."   Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus."  Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!"   Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."   Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord."   Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Historien som Matteus berättar om denna kvinna, det är en av många historier om människor som blev botade av Jesus som fascinerar mig. Men vad är det då med denna kvinna som fascinerar mig? Jo, det är att kvinnan vi läser om här, hon är envis och enträgen. Hon nöjer sig inte med mindre än att hennes dotter blir fullständigt botad från sin plåga.


Jag tror att Jesus här försöker sätta kvinnans tro och beslutsamhet på prov. Till att börja med så säger Jesus att han bara är sänd till det judiska folket, och det var han ju på sätt och vis. Men kvinnan nöjer sig inte med det svaret, hon nöjer sig inte med mera än att Jesus gör hennes dotter frisk.


På den tiden i Israel så var hunden ett orent djur, man kallade hedningarna för hundar.  Det kvinnan här egentligen säger är: ”Ja, jag är en hund,  jag har inte rätt till brödet, men jag har rätt till smulorna som faller från bordet. Och smulorna som föll från bordet var nog för att hon skulle få sitt mirakel.


Du och jag vi behöver inte hela det där brödet för att få vårt mirakel, men om vi bara får tag på en smula av Jesus, så är detta nog för att du och jag ska få vårt mirakel. Vist är det härligt att få mycket av Guds kraft, vist är det underbart att ligga och dricka av Guds kraft, men vi behöver inte kilovis av Guds smörjelse för att få vårt mirakel, vi kan få vårt mirakel genom smulorna.Mat 17:20  Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."


Ibland kan du och jag känna oss otillräckliga, vi kan uppleva att vi inte har nog stor tro för både det ena och det andra. Men här säger Jesus själv, om ni har tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till detta berget att flytta på sig, och det ska flytta på sig. Jesus säger inte; ”Om ni har lika stor tro som denna limpa ska ni kunna göra det och det. Nej, han ger oss liknelsen med senapskornet. Och ett senapskorn är mindre än en brödsmula.


Helandet är brödet från himlen, brödet som tillhör dig och mig. Helande är din och min rättighet. Gud har i sitt ord lovat oss att helandet tillhör oss.


Det som är intressant i dagens bibelord är att denna kvinna inte var troende, men ändå så gav Jesus henne hennes mirakel. Gud är villig och mäktig att bota även de som inte följer Jesus, eller de som inte vill följa honom. Varför skulle han göra det? Jo, för att han älskar alla människor, vare sig man är kristen, muslim, hindu, jude eller schaman. Han älskar alla människor, och han har dött för alla människor. Ett helande kan vara vägen in till en hednings hjärta


Gud älskar dig, han har en gång för alla dött för dig på Golgata. Han både vill och kan göra dig frisk


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


STUDIER PÅ LOTS

DAGENS ANDRA BLOGGPOST

Jag läser just nu en kurs på LOTS Livets Ords Teologiska Seminarium. Och jag kan verkligen rekommendera er att ta en kurs där. Att studera på LOTS är ett av de bästa beslut jag har fattat.

I början trodde jag att det skulle vara svindyrt att studera vid LOTS. Och vist kostar det en del. Men det är det värt. Men man kan ju börja med en mindra kurs om man vill.

Jag läser för närvarande kursen  SFS, och det var verkligen en bra början för mig. Kursen var inte så jätte dyr och det är ett ganska lugnt tempo på kursen. I denna kurs tar det bla upp bön, nattvard, lovsång, tjänstegåvorna och flera andra saker.

Funderar du på att börja studera vid LOTS, kontakta dem gärna om du har frågor. Då och då har de även öppna föreläsningar som man kan besöka. Och bor du inte i Uppsala finns det möjlighet att läsa vissa kurser på internet.

Bibelskolan på LOBC var mitt livs viktigaste beslut. Mina studier på LOTS anser jag nästan lika viktig, och att studera på LOTS är en helt enorm tillfällighet.  

Direkt efter denna bloggpost kan du läsa tisdagen (6/4) predikning om helande

JESUS PREDIKAN

Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem

 

Detta var en del av Jesus natur. Hans natur var att bota sjuka och befria dem från deras plåga. Och Jesus är likadan i dag säger Hebreerbrevets trettonde kapitel, Jesus både vill och kan brfria, hela och upprätta människor i dag.

 

Har du lagt märke till en viktig detalj i Jesus liv och tjänst? Jesus sprang inte bara omkring och botade sjuka. En viktig detalj i Jesus liv var att han undervisade folket. Varför är det då så otroligt viktigt att påpeka att Jesus undervisade folket från Guds ord, han både undervisade och predikade Guds ord till folket. Men varför är det då så viktigt att påpeka att Jesus predikade?

 

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

 

När Jesus predikade Guds ord för folket så fick de tro för att Jesus inte bara ville göra dem friska, utan att han även kunde göra dem friska.

 

Varför kom människor till Jesus och blev botade? De kom till Jesus för att de hörde att han både ville och kunde utföra under och tecken. Folket hörde flera vittnesbörd om att Jesus öppnade blindas ögon, han öppnade dövas öron, jag han uppväckte till och med folk ifrån det döda. Detta höjde folks förväntningar på att Jesus skulle göra ett mirakel i deras sjuka kropp. Men folk fick även tro för ett mirakel då de hörde Jesus predikan.

 

Jag är övertygad om att tron (som är en övertygelse) på att Jesus vill och kan bota sjuka, jag är övertygad om att den tron är nyckeln till ett mirakel. Jag påstår inte att man kommer bli botad på en kafferast bara för att man tror. Ibland får man stå i tro för sitt mirakel en tid innan man får tag på sitt mirakel.

 

När Jesus botar sjuka så gör han det i olika tidsperioder. Ibland botar han sjuka omedelbart, då kommer helandet som en blixt från klarblå himmel, ibland då Jesus botar så gör han det steg för steg, en bit i taget. Men oavsett hur Jesus än botar sjuka, så botar han dem från deras sjukdomar.

 

Oavsett hur länge som du har väntat på ditt mirakel så vill Gud göra dig frisk, han vill verkligen ge dig ditt mirakel. Glöm aldrig bort att Gud älskar dig, han har omsorg om dig.

 

Jesaja 49:15-16a Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig.

 

Gud älskar dig oerhört mycket. Även om alla andra glömmer bort dig, så har ändå inte Gud glömt dig. Han har skrivit ditt namn i sin hand. Är inte det ganska häftigt, ditt namn står skrivet i Guds hand.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PASTOR ULF EKMANS VÅRSEMINARIUM

DAGENS ANDRA BLOGGPOST


I detta filmklipp på youtube kan du få ta del av Livets oprds historia. Anledningen till att jag lägger utt denna film är att jag vill uppmuntra dig att komma till Pastor Ulf Ekmans vårseminarium
13-16 Maj 2010 är det åter igen dax för årets vår seminarium på Livets ord med pastor Ulf Ekman. Du är välkommen att deltaga i årets vår seminarium-

25 Juli - 1 augusti är det Livets Ord Europa konferensen Välkommna!


ALLT VAD HAN VILL

Ps 135:6 Herren gör allt vad han vill i himelen och på jorden, i haven och alla djup.


Den Gud som du och jag tjänar är en mäktig Gud, det finns ingen människa som kan hindra honom från att göra det han vill göra, ingen andefurste eller ängel kan stoppa Gud från att göra det han har beslutat sig för att göra.


Gud har beslutat sig för att uppfylla alla de löften som han har gett dig och mig. Gud är ju inte en människa så att han skulle ljuga, inte en människoson så att han skulle ångra sig. Nej, ordet är mycket klar med att allt vad han har lovat, det kommer han också att göra.


När det gäller ditt och mitt mirakel så får vi ibland stå på oss och vägra att ge upp. Vi har flera goda exempel på detta i bibeln. Vi har de två blinda som gick efter Jesus och ropade efter honom, de följde efter honom ända in i hans eget hem. Vad var det då som var så speciellt med dessa män? Jo, de gav inte upp efter första försöket. Ett annat föredömme för oss är Abraham. Trots att han fick vänta i tjugo fem år på sitt mirakel så gav han inte upp, för han vista att Gud skulle ge honom det han hade lovat honom.


Jag tror att vi ibland behöver vara som Abraham, han vägrade att ge upp, trots att en del kanske sa åt honom att inte ens hans Gud kunde ge honom en son. Men han vägrade att ge upp.


Hålkl fast vid det löftet som Gud har gett dig, och vägra att backa från det löftet. Läs bibelordet högt, tacka Gud för det specefika ordet, bekänn det och proklamera ut det över dig och din familj. Nöj dig inte med mindre än ett hundra procentigt mirakel.


Jag tror att vi kristna ibland backar från vårt mirakel, och nöjer oss med halvdanna halv under. Men jag menar att vi inte ska ge oss. Har Gud gett dig ett ord för ditt mirakel, håll då fast vid det ordet. Offta då Gud ger oss ett löfte så är det upp till oss att hålla löftet under bön. Att be till Gud om ett mirakel, och även bekänna och proklamera ut det löftet Gud gett dig. Påminn Gud om vad han lovat dig, och be till Gud att han ska ge dig det.


Glöm aldrig bort att Gud förmår göra precis vad han vill. Han kan göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Där det inte finns någon väg där gör han en väg. Gud kunde ge Abrahyam den son han lovade honom, då kan han även ge dig det han har lovat dig.


 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PÅSKEN

Vi är just nu mitt inne i påsken. Och vad passar då inte bättre än att skriva om Jesus död och uppståndelse, skriva om varför Jesus gav sitt liv på korset för dig och mig.

 

För det var verkligen så att Jesus gav sitt liv frivilligt. Ingen tvingade Jesus att spikas upp på ett kors, om han hade velat hade han kunnat kalla på en här av änglar som hade hjälpt honom att slippa korsets lidande. Man han valde korsets väg. Han valde att dö på ett kors, för han viste att detta var den enda vägen för att du och jag skulle slippa gå evigt förlorade. Låt oss läsa några kända verser från profeten Jesajas bok.

 

Jes 53:1-3

1 Men vem vill tro vårt budskap! Vem vill lyssna? För vem ska Gud uppenbara sin frälsande kraft?

 

2 För Gud var han som ett färskt, grönt skott, som sköt upp från en rot i en torr och steril mark. Men i våra ögon var han inte på något sätt tilldragande. Det fanns ingenting hos honom som behagade oss.

 

3 Vi föraktade honom och övergav honom, han var en sorglig syn, drabbad av lidande! Vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var.

 

Ja, det var verkligen på detta sättet då Jesus korsfästes för ungefär två tusen år sedan. Jesus var så misshandlad, så söndeslagen av alla slag och piskrapp att det var rent av otäckt att titta på honom. De flästa av oss vet säkert att korsfästning är historiens grymmaste avrättningssätt, man kvävs långsamt till döds. Och det var detta Jesus valde att göra för mig och dig. När Jesus hängde på korset så hade han inte bara några enstaka skrubbsår, snarare var hela hans överkropp ett helt köttsår.

 

Jes 53:4-5

 

4 Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder,

 

5 men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade! I hans sår finns det helande för oss!

 

När Jesus korsfästes så trodde folket som stod och tittade på att det var Gud som straffade honom, men de kunde inte ha mer fel. För det var dina och mina synder som spikades upp på korset tillsammans med Jesus. Det var dina och mina sjukdomar som hängdes upp på korset.

 

När Jesus spikades upp på korset, då spikades alla sjukdomar som då fanns, och som nu finns och som någonsin kommer att finnas. Jesus bar alla sjukdomar på korset, allt från skoskav till cancer och HIV och AIDS. Alla sjukdomar som har nämts, och kan nämnas har Jesus redan betalat priset för. Du och jag behöver inte lida av någon sjukdom, för Jesus har redan betalat priset för att du och jag skulle bli frisk.

 

Det finns helande, befrielse och upprättelse att få i och genom nattvarden. Tänk på vad Jesus gjort för dig när du tar nattvarden nästa gång, och tacka då Jesus för vad han har gjort för dig i och med hans död och uppståndelse.

 

Jes 53:6-8

 

6 Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå våra egna vägar. Ändå lade Gud alla våra skulder och synder på honom!

 

7 Han var pressad och plågad, men ändå sa han inget till sitt försvar. Han var som ett lamm, som förs bort för att slaktas. Och som ett får står tyst när man klipper det, så stod han tyst framför dem som dömde honom.

 

8 Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe?

 

Gud valde att lägga hela mänsklighetens synd på en enda människa. Varför? Jo, för att Jesus var den ende människa som var utan synd. Han hade inte syndat och han hade inte svikit någon. Därför var han den perfekta människan att köpa hela mänskligheten fri från synd och evig död. Gud kunde ha valt att låta dig och mig gå evigt förlorad. Han kunde ha valt att inte sända Jesus till jorden. Jesus kom till jorden för att lära oss hur vi bör leva, men den största anledningen till att Jesus kom till jorden, det var att han skulle dö på ett kors. Det är ganska fantastiskt att flera hundra år före korsfästelse praktiseras, så profeterar profeten Jesaja att Jesus skulle hängas upp på en träpåle.

 

Påsken är en tid då vi alla kan påminna oss själva om vad Jesus gjort för oss. Läsa i bibeln om vad som hände under just denna vecka. Vad hände då denna vecka? Det är så lätt att denna vecka hastar förbi. Men läs dessa texter, och tänk på vad det står, vad som hände. När vi gör det får vi en annan inblick i vad Jesus egentligen gick igenom. Låt inte denna vecka bara pasera. Ta tid och tacka och prisa Gud för vad han gjort för dig.

 

Palmsöndag-Jesus rider in i Jerusalem.

Måndag- Jesus rensar templet.

Tisdag-Jesus undervisar.

Onsdag-Judas går till Sanhedrin, Stora rådet.

Torsdag-Jesus instiftar Nattvarden, förråds och fängslas.

Fredag-Jesus döms, pinas och korsfästs.

Lördag- Jesus i graven.

Söndag- Jesus uppstår för att aldrig mer dö

 


RSS 2.0