DIN BEFRIARE LEVER

Jos 1:5 Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig precis som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig, när du behöver hjälp.
LEVANDE BIBELNDetta är det löftet som Gud gav till Josua när han precis var på väg in i sin tjänst för Herren Gud. Och vet du vad, detta bibelord gäller dig i dag. Det som står här är inte bara en intresant historisk händelse, det är något så mycket mer än det. Det är ett löfte från den Gud som du tjänar. Och Gud håller alla sina löften till dig och mig.


Det står i dagens bibelord att ingen ska kunna sttå emot dig, så länge som du lever ska ingen eller inget besegra dig. Sjukdom och smärta försöker att besegra dig och mig. Offtast så klarar vår kropps imunförsvar att besegra alla tänkbara inkräcktare. Men ibland kan vår kropp inte klara av att besegra de sjukdomar som vi drabbas av. Här vill Gud gripa in och göra ett mirakel.


Nu menar jag inte att Gud inte botar oss från vår snuva eller från påssjuka. Gud kan och vill bota oss från alla våra sjukdomar. Han botar inte bara de svåraste sjukdomar. Gud är lika villig att bota skoskav som han är villig att bota cancer.


När Gud har helat dig, berätta då för andra om vad Gud har gjort. Tänk inte så här: "Det var ju bara en spricka i min fot, det var ju inte cancer jag blev botad från." Gud vill att du ska berätta för andra om vad Gud gjort för dig. Han längtar efter att du och jag vittnar (berättar) för andra om vad Jesus gjort i vårt liv.


Gud är på din sida, han är fortfarande "Herren som gör oss friska." Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han har lovat dig att så länge som du lever så ska ingen kunna besegra dig. Glöm då inte att Gud inte sagt att du aldrig ska ha problem. Det kanske ser illa ut just nu, men ditt liv är inte över. Håll fast vid Guds löften, tro och hoppas på Gud. Han har din läkare, försörjare och befriare.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010


BETALA ETT PRIS

Rom 8:31 b - 32 Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom.


Den Gud som du tjänar, han är för dig, han är inte emot dig. Han vill att du ska må bra, inte bara till din kropp, han vill att du och jag ska må bra på alla områden av ditt liv. Detta är inte bara några allmäna lyckoönskningar från Guds sida. Han har gett dig helandet som gåva. Han vill och kan göra dig fullständigt frisk, och han vill att du även ska må psykist bra.


Gud är på din sida, vem kan då vara emot dig. Detta är inget löfte om att du alldrig kommer ha problem. Problem kommer vi alla ha, så välkommen till verkligheten. Men du ska veta att vad som än händer så finns Jesus öndå nära dig. Oavsett vad som reser sig upp framför dig så är Gud ändå på din sida, och han har lovat dig att han ska bereda en utväg ur attackerna som reser sig upp mot dig.


När det gäller vår hälsa så kan Gud ibland uppmana oss att ändra på vårt sätt att leva. För ibland kan vårt levnadssätt påverka vår hälsa på ett negativt sätt. Vårt sätt att leva kan alltså ibland vara roten till det som plågar oss. Här gäller det att vara lyhörd mot Gud. Säger din doktor att du bör ändra dina kost vanor eller dina motions vanor. Lyssna då på denne. Doktorn är en gåva från Gud till oss. Dessa arbetar för att få oss att må bättre eller rent av bli frisk.


Genom Jesus Kristus så vill Gud sjänka oss frid, upprättelse och helande. Vad du än står i tro för att få av Gud, så kan han ge dig det. Gud skonade inte ens sin egen son står det skrivet. Ni som har barn kan sätta er in i denna enorma genorisitet. Gud lät sin egen som dö på ett kors, varför? Jo, för att detta var det enda sättet han kunde köpa oss fri från att gå evigt förlorad. I Jesus Kristus så finns inte bara syndernas förlåtelse, det finns även helande och upprättelse.


Jag vill uppmana dig som läser detta till en sak, låt mig förklara vad jag vill uppmana människorna till. Du och jag har fått lära oss att Jesus altid förlåter våra synder. Detta är näst intill en själklarhet i vårt hjärta, vi vet att vi vet att vi vet, att Gud förlåter synd. Låt oss nu ingjuta i vårt hjärta att Gud är lika villig att bota sjuka, som han är villig att förlåta synder.. Låt oss sträva efter att övertygelsen om att Jesus har helat oss, ska bli lika starkl som övertygelsen att vi är frälst och påväg till himlen.


Jag tror och längtar efter att grupper av människor samlas för att be och söka Gud när det gäller helande. Under pingstväckelsen så bad man och sökte Gud dag in och dag ut, natt in och natt ut. Man sökte Gud för att äntligen få bli döpta i helig ande och eld, för att få tungotalets gåva. Många bad sig igenom natt efter natt. Och många fick vad de sökte efter. Jag längtar efter att det ska bli på samma sätt när det gäller helande. Att vi söker efter helandet som efter en skatt,


Jag tror absolut vi kommer att få erfara en stor helande väckelse över hela jorden. Den kanske inte kommer som vi hoppas att den ska komma på. Men jag är övertygad om att den kommer.


Du kanske inte klarar av några intensiva bönenätter för att bli helad, och det kräver inte Gud av dig heller. Men ibland kan det vara nyttigt för oss att ta en tid då vi intensivt söker Guds ansikte och Guds villja. Gud älskar dig. Han skapade Adam och Eva friska och utan smärta. Han skapade de övermåttat skön och underbar (som psaltaren säger) Gud skapade inte människan sjuk, han skapade henne frisk, och han vill att vi både ska leva frisk och dö frisk. Detta är ingen omöjlighet.© Jimmy Larsson Uppsala 2010
TRO.

Mark 9:23-29 Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror." Genast ropade barnets far: "Jag tror. Hjälp min otro!" Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: "Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!" Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön

Precis före denna händelse hade Jesus gått upp på ett beg tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. När Jesus var uppe på detta berget tillsammans med sina lärjungar så förvandlades Jesus ansikte framför dem, han blev skinande, och plötsligt stod Moses och Elia tillsammans med Jesus uppe på begret och samtalade med dem. Har ni någon gång tänkt på att de lärjungar som var med Jesus, de fattade med en gång vem Jesus stod och samtalde med.

I dagens bibelord säger Jesus till oss att vi förmår göra vad som hälst, bara vi har tro. Nu menar jag inte att du ska testa om du kan gå på vattnet, det är inte det jag menar. Men många gånger tror jag vi bromsar vårt liv, och inte gör det Gud vill att vi ska göra, bara för att vi inte vågar, eller bara kanske för att vi inte tror. Men Gud har lovat oss att vi kan göra vad som hälst i tro.

I tro tar vi emot Jesus som vår frälsare och Herre. Om vi inte tror på Gud så kan vi inte ta emot Jesus som vår frälsare och Herre. Frälsningen är vår andliga helande, utan tron på Jesus så kan vi inte ta emot denna läkedom. Jag tror de offta är på samma sätt när det gäller vårt helande. Vi behöver tro för att kunna ta emot vårt helande. Ibland behöver vi tro att vi redan är helade, tacka Gud för helandet, före vi ser resultatet.

Mark 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.


Tro att ni har fått det, så ska det vara ert. När du och jag bett en bön till Gud, utifrån en övertygelse om att vi kommer få det vi bett om. Då har du redan fått ditt bönesvar. Änglarna i himlen jobbar för att du ska få ditt bönesvar. Även om bönesvaret dröjer, så är det ändå på väg. Om bönesvaret dröjer, säg då inte att du inte kommer få något bönesvar. Tacka istället Gud att bönesvaret är på väg. Jag är övertygad om att detta rör vid faderns hjärta. Jesus sa själv "Salig är den som tror även om han inte ser (Joh 20:29)


När vi kommer in i dagens bibelord så har några andra av Jesus lärjungar försökt att be för en liten pojke, detta utan resultat. När Jesus kommer fram till pojkens pappa så är han förtvivlad. Han har förmodligen som sista halmstrå försökt be Jesus lärjungar om hjälv, men de misslyckas i sina förböner för den lilla pojken.

Men detta är inget belägg för att Jesus inte skulle kunna eller vilja bota alla sjuka. Vi kan ju längre ned i dagens bibelord läsa hur Jesus botar den sjuka pojken.

Offta då Jesus botade sjuka så gör han sig en uppfattning om vart deras tro var. Lägg märke till att Jesus inte frågar pojken om han har tro. Han går direkt till pappan och frågar honom om han tror. Det svaret Jesus får är ganska intresant. Pappan säger inte; "Ja vist, jag tror." Nej, han är ärlig, han säger; "Jag tror, hjälp min otro." Jag tror att dessa ord var rätt ordval för den situationen som de var i. Pappan erkände att hans tro var svag, men han hade tro för att Jesus skulle hjälpa honom att tro.

Vi kan vara ärliga med Gud, vi kan säga till honom hur det står till med vår tro. Jesus vill inget hellre än att hjälpa oss, styrka vår tro.

Hur din livssituation än ser ut så både vill och kan Jesus bota dig. Han väntar på att han ska få ett tillfälla att hela, befria och upprätta dig och mig.

Nästa gång du ska på ett möte då de ber för sjuka. Förbered dig hemma för den kvällen. Be till Gud för mötet, för predikanten, musikerna människorna som kommer och ditt eget hjärta. Studera vad skriften säger om helande. Om du och jag gör det varge gång vi ska på ett specefikt möte, då vet jag att Gud kommer göra så mycket mer i vårt liv än om vi inte gjorde något.

Glöm aldrig att Jesus både vill och kan göra dig frisk. Det finns ingen tvekan i hans hjärta på att villja bota dig. Du och jag är i det mänskliga inte värda ett helande, men genom Guds nåd så både vill och kan Jesus göra oss friska.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010
DITT LIV OCH DINA KÄNNSLOR

Ord 9:11 Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas.

Gud har gett dig och mig ett löfte om ett långt liv. Gud har aldrig påstått att ditt och mitt liv skulle vara problemfritt. Gud har aldrig lovat någon människa att deras liv skulle vara perfekt, och jag tror faktist inte att någon människas liv är perfekt.

Gud har gång på gång lovat oss i sitt ord att han både vill och kan göra oss friska. Gud vill inte att du och jag ska lida, Gud vill inte att vi ska må dårligt och ha det bedrövligt i vårt liv, han vill att vi ska vara friska och må bra.

Hur sjuk du och jag än kan bli så har Gud ändå alltid en utväg ur din svåra hälsosituation. Hur svårt sjuk vi än blir så kan Gud ändå gripa in och hela oss. Ibland kan vägen till vårt helande vara lång och besvärlig, och ibland kan vägen till vårt helande vara relativt snabb. Men oavsett om vägen till ditt mirakel är snabb eller långsam så är Gud ändå med dig. Gud har lovat dig att han aldrig ska lämna dig, att han aldrig ska överge dig.

Livet är inte alltid lätt, och ibland kan allt kännas rätt hopplöst. Men hur hopplöst det än känns så är det ändå inte kört för din del. Gud har inte lovat dig att allt alltid ska kännas toopen bra. Men han har lovat dig att han alltid ska vara med dig.

Gud vill inte att du och jag ska basera vårt liv på båra känslor. Gud vill att grunden för ditt liv och dina tankar ska vara Guds ord. Guds ord är en stadig grund som håller i varge storm som du och jag uttsätts för. Grunda ditt liv på vad Gud säger, inte vad du känner eller upplever för tillfället.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010HJÄLPA ANDRA

Matt 10:7-8 Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Det finns människor som vill få dig att tro att sjukdom och smärta kommer från Gud. Vissa människor menar att HIV, Cancer och många andra sjukdomar är Guds sätt att straffa männiakor för ett syndigt levnadssätt. Men detta stämmer inte överens med vad Guds ord säger. Guds ord säger att Gud är Herren din läkare.

Gud vill inte att du och jag ska plågas, Gud vill inte att vi ska vara sjuka och lida. Jesus har en gång för alla betalat priset för vårt helande, befrielse och upprättelse. Jesus dog på ett kors för att ge oss syndernas förlåtelse hälsa och evigt liv. När jag skriver evigt liv menar jag naturligtvis att vi kommer bli flera hundra år gammal och aldrig någonsin dö. Vad jag menar är att vi kommer leva för evigt i himlen tillsammans med Jesus. Men det finns bara en väg dig, och den vägen är Jesus Kristus.

När Jesus här sänder ut de tolv lärjungarna så säger han till dem att de ska bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar. Sedan säger Jesus; "Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." Gud har gett dig och mig en gåva att i Guds kraft bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar.

Om du står i tro för ett helande vill jag uppmana dig att sträcka dig ut till andra människor och hjälpa dem. Du kanske inte kan åka ut som missionär, men du kanske kan be för någon, du kanske inte kan ge hela Haiti ett mål mat varge dag, men du kanske kan hjälpa en människa i dag. I Jesaja femtio åtta så uppmanar Gud oss att sträcka oss ut till andra människor. Att ge andra människor mat och kläder. När vi då sträcker oss ut till andra människor, så har Gud lovat oss att vårt ljus ska bryta fram som mårgonrådnaden, och vårt helande ska visa sig med hast.

Du kanske som sagt inte kan ge mat till alla hemlösa i din stad, men du kanske kan börja jobba frivilligt med hemlösa och utslagna männisor. Du kanske kan jobba frivilligt på ett av din stads härbergen, du kanske kan jobba frivilligt i en frivillig organisation. Kanske har din församling ett arbete du kan delta i. Jag har under åtta år jobba frivilligt i ett av min församlings sociala arbete. Jag har inte alltid kännt för att gå dit varge vecka och hjälpa till. Men jag känner inte efter, jag går och jobbar frivilligt även om jag inte känner för det alltid. Det behöver inte alltid kännas lätt och rätt för att du och jag ska göra någonting, man kan jobba frivilligt i alla fall.

Glöm aldrig att Gud skapat dig unik, han älskar dig och han har en plan för ditt liv. En av alla Guds planer för ditt liv är att du ska födas frisk, leva frisk och dö frisk. Är du skuk så vill Gud göra dig frisk, han är mäktig att göra precis vad han vill. Han vill och han kan göra dig frisk.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010
RÄDDAD UPPRÄTTAD OCH FRI

Ps 30:4 Herre, du förde mig upp ur dödsriket, du gav mig liv, du räddade mig från graven.

Detta är en del av den sång kung David sjöng till Gud under templets invigning. Han ärade och upphöjde Gud för vad Gud hade gjort för honom. Vi kan läsa i bibeln om att Gud gång på gång räddade kung David från en säker död.

Just detta bibelord står inte i bibeln av en slump. Jag är övertygad om att Gud vill säga någonting till oss genom detta bibelställe.

Du kanske nyligen fått ett negativt besked från din läkare, kanske det är sagt att du eller en nära annhörig snart kommer att dö. Men då vill jag uppmuntra dig att inte ge upp. Det är nämligen inte sjukvården som har det sista ordet. Det är Gud som har det sista ordet. Och Gud talar liv, frid och styrka över dig och din familj.

Jag minns mycket väl hur min doktor en dag sa att jag bara hade två månader kvar att leva. När jag hade kommit hem bad jag till Gud om nåd, jag bad att jag skulle få leva. Sedan tog jag upp min bibel och läste två olika bibelord, jag läste dem högt, om och om igen, i ca 45 minuter. När jag hade läst dessa bibelord så länge så kände jag hur min hälsosituation vände. Jag kännde hur jag fylldes av strömmar av liv, kraft och styrka.

Du kanske är i en liknande livssituation, du kanske just nu känner hur livet rinner ut ur dig. Då vill jag uppmana dig att ta upp din bibel och läs det ordet som kanske Gud har gett dig. Läs det inte en eller två gånger. Läs det om och om i gen i många minuter. När du och jag talar ut vad ordet säger, då händer det saker. Vi kanske inte ser dem med våra fysiska ögon, men något händer.

Så ge inte upp när det kommer till ditt mirakel. Fortsätt att tro även om du inte ser. Joh 20:29 "Saliga är de som tror, fastän de inte ser."
© Jimmy Larsson Uppsala 2010

BÖN OCH OLJA

I dagens bloggpost så skriver jag om förbön genom handpåläggning. Detta är bara ett av alla de verktyg som Gud använder för att ta bort sjukdom och smärta från våra kroppar. Tyvärr så praktiserar inte alla kyrkor detta bibelord. Men det finns många församlingar runt vår jord som praktiserar detta bibelställe, med helt underbara resultat.


Jak 5:14-16 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Dagens bibelord är ett ord från Gud till dig och mig. Det är inte bara en slump att det står just det som det står här. Och detta är en direkt uppmaning från Gud till dig och mig. Och vad är det då Gud uppmanar oss till att göra? Jo, om du och jag blir sjuk, då vill Gud att vi ska be vår församlings ledare komma och be för oss, och smörja oss med olja.

Att bli smord med olja är mycket mer är bara en ritual. De som inte känner Jesus kan tycka att detta är en riyual, men det är det inte. Oljan är en bild på Den Helige Anden. Och när vi blir smorda med olja så verkar Den Helige Anden på vårt liv och på vår kropp, och han utför då sitt verk i våran kropp. Lägg märke till att det står att församlings ledaren i Herrens namn ska smörja oss med olja. Han ska altså inte smörja oss med olja i ditt namn, i sitt eget namn. Han ska inte heller smörja dig med olja i helande predikantens namn. Nej, I Jesus namn så smörjer han oss med oljan.

Är det då oljan som ska göra oss friska? Nej, det är trons bön som ska bota oss. Ledaren behöver be en bön i tro, och då ska Gud utföra sitt under.

Lite längre ned i dagens bibelord så uppmanas vi att bekänna våra synder. Det står så här; "Bekänna alltså era synder för varandra, och be för varandra så att ni blir botade."

Jag är övertygad om att medveten synd kan vara ett hinder för oss att bli botade. När du och jag syndar medvetet så går vi bort från Jesus, vi går inte till honom. Men Jesus har nåd med oss, om vi bekänner våra synder så ska han förlåta oss. Lägg märke till att du måste erkänna att du syndat och omvända dig från synden för att du ska ha omvänt dig på riktigt.

Helande är Guds villja i ditt och mitt liv. Gud vill inte att du ska lida, Gud vill inte att du ska vara sjuk. I apostlagärningarna kan vi läsa om flera stora under och tecken som Jesus gjorde genom apostlarnas händer. Jesus befriade, upprättade och botade många sjuka. Även Matteus evangeliet är fullt av berättelser om hur Jesus botade de sjuka och befriade de besatta.

Gud är samma Gud ännu. Vi kanske inte lever i apostlagärningarnas tid, men vi lever i tjugo hundra talet. Gud vill göra dig frisk i dag. Du behöver inte vänta till en viss månad och en viss dag. Jesus kan gripa in i din livssituation här och nu. Nu är det inte fel att sträcka sig ut i tro för ett helande en viss dag. Men vi behöver inte göra det.

Jesus har omsorg om dig, han både vill och kan göra dig frisk. Så ge inte upp, fortsätt att sträcka dig ut i tro för ett mirakel.© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PRISA GUD

Ps 103:2-3 Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

Flera gånger i bibeln kan vi läsa om människor som var i hopplösa situationer i sitt liv, men trots att allt verkade vara hopplöst så hade de alla beslutit sig för en och samma sak, nämligen att prisa Gud. David sjöng psalmer till sin Gud då har var förföljd, då man försökte att döda honom. Paulus oh Silas prisade Gud med hög röst när de satt i fängelset, oskyldit dömda till fängelse straff. Trots att Paulus och Silas var sönderslagna och sönder piskade så beslöt de sig i alla fall för att prisa Gud. Och när de prisade Gud så förr bojorna av och fängelse dörrarna öppnades.

Du kanske befinner dig mitt i en livskris, och hur allvarlig din och min livssituation än ser ut så kan vi ändå besluta oss för att prisa Gud.

I Apostlagärningarnas sextonde kapitel kan vi läsa hur Paulus och Silas sjöng lovsånger i fängelset, och de bad starkt i bön. När de gjorde detta så öppnades deras bojor och de blev fria.

Lovsång är ett utav de mäktigaste andliga vapen du och jag har. När vi prisar Gud av hela vårt hjärta, då händer det saker. När vi prisar Gud på det sättet, då faller de bojor som hållit oss fångna, och vi blir befriade.

I dagens bibelord så uppmanas vi att inte glöma bort vad Gud gjort för oss. Tacka Gud för vad han har gjort för dig, prisa honom och upphöj honom för allt som han har gjort för dig. Det är han värd,

Vår Gud är en Gud som förlåter oss alla våra synder, och det vet vi troende så väl. Men jag tror att vi behöver etablera helandet i vårt hjärta också. Vi är nämligen övertygade om att Gud förlåter synd, och det är underbart, för det gör han. Men vi behöver få ned sanningen att Gud vill och kan göra oss friska. För det är lika sant som att Gud förlåter synd.

Jag tror att Gud vill att vår övertygelsen att Gud helar alla ska bli lika stark som övertygelsen att Jesus förlåter all synd.

Ibland kan helande vara en kamp, ibland måste vi fortsätta att tro och hoppas på ett mirakel unde en längre tid innan vi ser vårt mirakel.

Jesaja 53:5 och 1 Petr 2:24 säger att vi redan har fått helande av Jesus. Jag vet att vissa kommer att protestera här. Men jag vill utmana dig att prova detta. Besluta dig för att tro på att Gud redan har helat dig, för det är vad skriften säger. Det är här som vår tro sätts på prov. Men skriften säger 1 Petr 2:24 b "Genom hans sår har ni blivit botade" Jes 53:5 b "och genom hans sår är vi helade" skriften är mycket tydlig med vad den säger till oss. Här gäller det att fortsätta att tro på dessa skriftsätällen, även om allt pekar mot motsatt håll.

Nu menar jag inte att vi ska vara olydiga mot doktorn. Vi ska alla ta de mediciner som han ordinerar. Men medans vi tar våra mediciner, så kan vi sträcka oss ut efter ett mirakel från Gud.

Glöm inte att Gud har omsorg om dig. Han vill det allra bästa för dig. Han vill att du ska ha det bra och att du ska må bra. Och ge inte upp när det gäller ditt mirakel, fortsätt att sträcka dig ut i tro på Gud.© Jimmy Larsson Uppsala 2010
VAR UTHÅLLIG I TRON

Jes 46:10-11 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket

Profeten Jesajas bok är en underbar bok av uppmuntran men även tillrättavisning. Här hämtar jag ofta tröst och uppmuntran.

Handlar då verkligen dagens bibelord om helande kanske då någon frågar. Ja, det Gud säger till oss i detta bibelställe är att hans (Guds) beslut ska gå i fulbordan. Vad är det då Gud har beslutat? Jo, han har beslutat att helande tillhör dig och mig. Jesus har gett sitt liv på korset för att ge oss syndernas förlåtelse och helande.

Vidage så säger Gud; "allt vad jag vill kommer jag att göra."  Gud har i sitt ord gjort det mycket klart för oss att det är hans vilja att bota oss, befria och upprätta oss. Inte bara det vill han göra, han vill även rädda oss från att gå evigt förlorad. Utan Jesus så går du evigt förlorad.

Genom profeten Jesaja så repeterar Gud åter igen vad han sagt. Han säger i slutat av dagens bibelord att det Gud har talat det kommer att ske, och vad han har beslutat det ser han till att det blir så som han har beslutat det. Gud har beslutat att helande tillhör oss.

Nu är det inte så enkelt att helandet kommer trilla ned i ditt huvud där du sitter och läser detta. Det är genom tro och uthållighet som vi får ta emot Guds löften. Ibland måste vi tro och hoppas på Guds mirakler, även om allt pekar åt fel håll. Men här gäller det att vara uthållig, och fortsätta att tro och hoppas på Gud, hur vår livssituation än ser ut.

Hebr 6:11-12 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet,  så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Om du och jag ska få tag på Guds löften i vårt liv, då räcker det inte med att vi säger amen i kyrkan. Vi behöver vara uthålliga, rent av envisa och fortsätta att tro på Guds löften, om allt det Gud lovat oss, även om allt verkar kört, även om allt pekar mot fel håll. Du och jag behöver ändå tro och vara uthålliga i vår tro.

Jag tror att Gud längtar efter människor som tror på det Gud lovat, även om allt pekar åt motsatt håll.

Ge inte upp när det gäller ditt mirakel. Fortsätt att tro, vara uthållig och envis i din tro. Ja, fortsätt att tro och hoppas på ditt mirakel. Gud kommer inte att göra dig besviken. 


TRO PÅ MIRAKLER

Apg 14:8-10 I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen!" Då hoppade han upp och började gå omkring.

Mannen som dagens bibelord bärättar för oss om var troligen till viss del känd i den staden. Han kanske inte hörde till den rikaste männen i staden. Men det att han var lam gjorde honom oduglig till att arbeta. Förmodligen så satt han någonstans i staden och tiggde mat och pengar om dagarna.

När denna man satt och lyssnade på då Paulus predikade om Jesus så fick hans hjärta tro på ett mirakel. I sit hjärta så vista han att Jesus Kristus inte bara kunde bota honom, utan att han även ville bota honom från hans förlamning.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Detta gäller även dig, och det gäller i dag. Du kan få tro då du lyssnar på predikan. Du kan få tro för ditt mirakel du du tar dig tid att lyssna på predikan.

Jag tror det är så att du och jag då och då måste använda vår tro. Det jag menar är att det är nyttigt för dig och mig att ta ett steg i tro, prova gå ut på vattnet och se om det håller.

Nu menar jag inte att du bokstavligen ska prova gå på vattnet. Det jag menar är att du ska göra saker i tro, och lita på att Gud hjälper dig med det du tar dig för.

Om du står i tro för ett helande, fyll dig då med undervisning om helande. Då kanske man får ställa undan TVn och fylla sig med undervisning om helande, till skrift och till att lyssna på predikan.© Jimmy Larsson Uppsala 2010LÄKARE, SEGERBANER OCH FRID

4 Mos 23:19 Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?

Den Gud som du och jag har gett vårt liv till, han kan inte ljuga, han kan inte ångra sig. Det är en del av hans natur.

Vi kan säga om människor vi känner mycket väl; "Hon/han skulle aldrig göra en sådan sak." På samma sätt är det med Gud, om du och jag verkligen lär känna Gud, och lär känna honom på djupet, då lär vi oss hur Gud är. Vad han vill och vad han längtar efter.

Gud har lovat både dig och mig hälsa. Han har inte bara lovat oss helande, han har även lovat oss förlåtelse, upprättelse, befrielse och helande. Allt detta är en del av Guds natur.

Vår Gud har sju förbundsnamn, jag tänker inte rabbla upp alla förbundsnamn nu. Men ett utav Guds sju förbundsnamn är "Jag är Herren din läkare."

Detta är inget namn en frenetisk Kristen har gett Gud. Det är Gud själv som säger detta om sig själv. Han gör det inte för att han känner sig pressad eller tvingad. Han gör det inte för att någon kräver det. Han gör detta för att det är hans villja.

Gud är herren din läkare, han är Herren ditt segerbaner, han är herren din frid, den alltid närvarande. Allt detta är Gud för dig, och mycket mer än detta är han för dig.

Tappa inte hoppet när det gäller ditt mirakel, fortsätt att tro och hoppas på att Gud ska gripa in, fortsätt att tro och hoppas på att Gud ska hela, upprätta och befria dig och hela ditt liv.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS ÄR LIVETS FURSTE

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ge liv, och liv i överflöd.

 

Jesus kom hit till jorden för att ge dig liv, inte bara en liten uttorkad bäck av liv. Nej, han kom för att ge dig överflöd av liv. Har du någon gång sett storforsen i Norrland? Det är en så kraftig ström av vatten där att om man faller ned i vattnet så tar man sig aldrig upp igen. Jag ska försöka lägga ut en bild av storforsen längst ned i denna blogg.

 

Jag tror vi aldrig kommer fatta omfattningen av livet som strömmar ut från Guds tron. Om du och jag tar vår tro på allvar, och lever riktigt nära Jesus, där finns det strömmar av liv att hämta, där finns det strömmar av levande vatten att hämta

 

Jag förstår att alla som läser detta kanske inte är med i en stark och aktivt församling, men du kan komma inför Guds tron och hämta liv, kraft och styrka. Glöm aldrig att Gud är Herren den alltid närvarande. Du kanske inte känner Guds kraft här och nu, du kanske inte ens känner den varje dag. Men Gud är ändå nära dig. Jag tror vi kristna ofta baserar vårt liv med Jesus på känslor. Vi tror av någon anledning att Jesus inte är nära oss vid en specifik situation, bara för att vi inte känner hans närvaro. Men Gud har lovat dig att han aldrig ska lämna dig, att han aldrig ska överge dig. Han går med dig rakt genom hela livet. Han är vid din sida även om du känner honom eller inte.

 

Vi kan i dagens bibelord läsa om tjuven, tjuven är ett annat ord för Djävulen. Och Djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda i ditt liv. Det finns väll egentligen inget som är underbart med detta. Men det underbara är att Jesus har besegrat Djävulen. När Jesus gav sitt liv frivilligt och gratis på korset. Då avväpnade han Djävulen, och Jesus besegrade Djävulen.

 

Vi kristna kan ibland vara överdrivet rädd för Satan, vi behöver inte vara rädd för honom, för han är redan besegrad. Det enda vapen som satan kan använda mot dig och mig är lögnen. Han kan säga att Gud inte vill göra dig frisk, han kan säga att Gud inte vill svara på dina böner. Men detta är inte sanningen. Sanningen är att Jesus lever, sanningen är att Jesus älskar dig, och sanningen är att han både vill och kan göra dig frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 


LASARUS KOM UT!

Dagens bloggpost kommer bli lite längre än normalt, jag kommer berätta berättelsen om Lasarus som Jesus uppväckte från det döda. Även om du inte behöver bli uppväckt från det döda så vill jag ändå uppmana dig att läsa dagens bloggpost.

 

Joh 11:1-44

 

1-4 En man som hette Lasarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår, och det var hennes bror Lasarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: "Herre, den som du har kär ligger sjuk." Jesus hörde det och sade: "Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den."

 

Du kanske är mitt i en situation där du har fått beskedet att du eller en nära anhörig inte har så länge kvar att leva. Jag vet att det beskedet kan hugga som en svärd rakt genom själ och hjärta, jag har själv fått det beskedet många gånger från flera olika läkare. Men vad jag vill säga till dig är att det inte är över, ditt liv är inte över bara för att din doktor har get dig en dödsdom. Jesus, han är livets furste, och han säger att du inte ska dö, utan du ska leva, och berätta om vad Gud gjort för dig (Ps 118:17) Jesus har gett dig överlöd av liv. Det är inte din doktor som har det sista ordet, det är din Herre och frälsare som har det sista ordet, och han är livet själv

 

5-6 Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus. När Jesus nu hörde att Lasarus var sjuk, stannade han två dagar där han befann sig.

 

Lägg märke till att Jesus inte skyndade sig till Lasarus, det finns många olika förklaringar om varför Jesus väntade två dagar innan han började den ganska långa vandringen till Lasarus. Jag tror att Jesus försöker visa oss någonting här. Jag tror att Jesus försöker tala om för oss att det aldrig någonsin är för sent. Hur illa din situation än ser ut, så kommer ändå inte Gud försent. Han är mäktig att göra vad han vill, och han kommer aldrig för sent.

 

7-15 Därefter sade han till sina lärjungar: "Låt oss gå tillbaka till Judeen." Lärjungarna sade till honom: "Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du dit igen." Jesus svarade: "Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom." Sedan han sagt detta tillade han: "Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom." Då sade lärjungarna till honom: "Herre, sover han, så blir han frisk." Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till dem: "Lasarus är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom."

 

Redan här så viset Jesus att Lasarus hade dött. Men gav Jesus upp här? Sa Jesus att det inte var någon idé att gå till Lasarus? Nej, Jesus han viset redan hur denna historia skulle sluta. Han viset att kraften från Gud som var verksam i honom skulle göra Lasarus inte bara full av liv, utan även full av hälsa och liv. Jesus viset att Lasarus skulle bli både levande och frisk. Jag tror att Jesus vill uppmuntra oss här att inte ge upp. Vi kan ju läsa att Jesus viset att Lasarus var död, trots att han viset att Lasarus var död, så gav han inte upp. Jag tror Jesus vill uppmuntra oss här. Även om allt verkar kört för vår del, så har Gud ändå ett ess i rockärmen, han har ändå en dörr för dig ut från ditt elände och rakt in i ditt mirakel.

 

16-22 Thomas, han som kallades Tvillingen, sade då till de andra lärjungarna: "Låt oss gå och dö med honom." När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om."

 

Vad vi ser här är den enorma tron som Marta hade. Hon hade tro på att Gud skulle ge Jesus precis exakt vad Jesus skulle be till Gud om. Men hon kanske inte förstod vad Jesus hade planerat långt före han kom fram till henne.

 

Joh 11:23-35 Jesus sade: "Din bror skall uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: "Mästaren är här och kallar på dig." Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött." När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: "Var har ni lagt honom?" De svarade: "Herre, kom och se." Och Jesus grät.

 

Jesus var ingen programmerad maskin utan känslor. Vi glömmer ofta att Jesus levde som en vanlig människa, han hade och har känslor precis som du och jag. Jesus var ibland glad, ledsen, arg, upprörd. Han var inte fri från dessa saker. Han mötte glädje, sorg, ilska, ja, han var en vanlig människa som du och jag. Men han var 100% människa och 100% Gud.

 

36-40 Då sade judarna: "Se, hur han älskade honom!" Men några bland dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?" Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen." Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"

 

Här uppmanar Jesus Marta att tro på honom. Och jag tror att Jesus här vill uppmuntra dig och mig att tro på Gud. Varför skulle hon tro på Gud, jo för att om hon gjorde det, om hon trodde på Gud så skulle hon få se Guds härlighet. Och jag tror att detta gäller dig och mig också. Gud säger till dig och mig i dag; ”Tro på mig, så ska du få se Guds härlighet.”

 

41-44 De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön." När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå."

 

Detta var inte bara ett avsides mirakel som Jesus gjorde där och då. Jag är övertygad om att denna berättelse står skriven i bibeln för att uppmuntra dig och mig. Du kanske inte behöver bli uppväckt från det döda, men du kanske behöver få uppmuntran. Men denna härliga bibel berättelse vill jag peka på Jesus och säga; ”Tro på Jesus, tro på att han kan och vill göra mirakler för dig, om du tror på det så kommer du att få se mirakler. Lägg märke till att det inte står; ”Om du tror en timme så kommer du så Guds härlighet” det står inte heller tro en vecka så kommer du att få se Guds härlighet. Ibland måste du och jag vara uthålliga i vår tro innan vi får se Guds härlighet. Men om vi inte ger upp, så kommer vi här i livet får se Guds härlighet.

 

Hebreerbrevets elfte kapitel säger att tron är en övertygelse. Tro är något som flödar fram från ditt inre. Tro är inget du kan prestera fram i egen kraft. Tro är en gåva från Gud. Är du Kristen så har du tro, därför Gud har gett alla kristna ett mått av tro. Du kanske inte är Kristen, men du tror ändå på Gud, då har du tro på honom, och då kan du komma till honom. Jesus är svaret för dig och mig, han är den enda vägen till himlen.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


AV NÅD

Apg 28:8-10 Men sammtidigt som vi var där, råkade Publius pappa ligga sjuk i feber och svår diaré. Paulus gick därför in och bad för mannen och lade sina händer på honom och botade honom. Efter detta kom alla sjuka människor på ön till Paulus och blev botade.
Nya Levande Bibeln

De under och tecken som Jesus gjorde då han levde so människa här på jorden, den upphörde inte då Jesus for upp till himlen. Nej, den fortsätter genom Jesus lärjungar här på jorden. Jesus gjorde människor friska genom Paulus händer. Det var inte Paulus häftiga och mäktiga kraft som gjorde de sjuka friska. Det var kraften i Jesus Kristus som gjorde dem friska.

Varför bad då Paulus för de sjuka så att de blev friska? Jo, han lydde bara vad Jesus hade befallt sina lärjungar att göra. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då är du en lärjunge till Jesus, och då gäller missionsbefallningen även dig.

Men denna gång vill jag inte prata om missionsbefallningen, det får någon annan göra. Det jag vill prata om är vad Jesus kan och vill göra för dig. Jesus både kan och vill gölra dig frisk. Han vill låta sin helandekraft strömma genom dig och göra dig fullständigt frisk.

Men då kanske du tänker detta; "Jag är inte värd att Jesus gör mig frisk, jag är inte värd att han upprättar mitt liv, för jag har varit en sådan hämsk människa."

Ingen av oss är egentligen värd att få ta del av vad Jesus gjort för oss på golgata. Men genom Guds dyra nåd så kan du och jag få ta del av vad Jesus har gjort för oss. Jesus gav sig själv som ett offer i ditt och mitt ställe. Han tillät sig själv bli spikad upp på ett kors. Och han gjorde det för att du och jag skulle slippa gå evigt förlorad.

Jesus kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp, inte för att du är värd det, inte för att du är så duktig och häfftig. Men för att han älskar dig, för att han har omsorg om dig och mig. Jesus kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Han är svaret för hela mänskligheten, och han är svaret för dig och ditt liv.

Så ge inte upp när det gäller ditt helande. Fortsätt att tro, hoppas och bekänna vad ordet säger och vad ordet har lovat dig. Gud ger aldrig upp, därför ska inte heller du och jag göra det


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


FRI FÖRLÅTEN HELAD

1 Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

 

I dagens bibelord så talar Petrus om för oss att det är jätte viktigt att du och jag slutar synda. Du och jag behöver dö bort från synden. Om du kämpar mot synd på olika områden i ditt liv, då vill Gud hjälpa dig att dö bort från den synden.

 

I Joh 3: 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

 

Gud är i sitt ord mycket klar över vad han tycker om synd. Gud hatar bokstavligen synd. Varför hatar då Gud synd? Jo, därför synden gör att människan och Gud skiljer sig, och Gud vill inte skilja sig från människan. Lägg noga märke till att Gud inte hatar syndaren, men han hatar synden. Låt mig ge er en liknelse. En mamma eller pappa älskar i normala fall sitt barn villkorslöst, det håller de flesta av er med om. Men om förälderns barn springer omkring och slår sönder massa fönsterrutor, så att mamman och pappan får betala tusentals kronor i ersättning för dessa sönderslagna fönsterrutor. Jag är då ganska säker på föräldern blir arg på sina barn, de gillar inte att deras barn slår sönder massa fönsterrutor. Men bara för att de inte gillar det de gör och har gjort, så betyder det inte att föräldrarna hatar sina barn. De kanske hatar vad barnen har gjort och vad de gör, men de hatar inte sina barn.

 

Det är på samma sätt med Gud, han älskar dig villkorslöst, men om du och jag syndar, så hatar Gud synden, men inte vi som syndar.

 

Om du och jag ofta faller i synd, då vill Gud hjälpa oss att avhålla oss från synden, han vill hjälpa oss att leva ett rent och helgat liv. Gud vill att du och jag ska leva ett rent och helgat liv.

 

Dagens bibelvers slutar med att säga: ”Och genom hans sår har ni blivit botade.” Detta är ett mycket starkt löfte från Gud till oss. Ditt och mitt helande är inte på väg mot dig och mig. Vi har redan fått vårt helande från Gud. Nu försöker jag inte förlöjliga dig som är sjuk. Jag vill bara peka på Jesus. Jesus har redan köpt dig fri från sjukdom och synd. Han har en gång för alla betalat priset för din frihet. När du tog emot Jesus som din frälsare och Herre, då tog du även emot syndernas förlåtelse, helande, upprättelse befrielse och mycket mer. Jesus har en gång för alla redan gett dig alla dessa saker. Du behöver inte vänta på att Jesus ska komma och dö en gång till för dig. När han dog på korset så köpte han dig fri, och han köpte dig fullständigt fri.

 

Det är genom Jesus Kristus sår som vi har fått läkedom från Gud. Inte genom din grannes sår, inte genom din pastors sår, inte heller genom helande predikantens sår. Nej, det är Jesus sår som har gett oss helandet.

 

Ibland så måste man kämpa när man ska få tag på någonting från Gud. Gud har inte lovat dig att du ska glida genom hela livet utan problem. Men han har lovat dig att om du inte ger upp så kommer han att fullborda sina löften. Gud har lovat dig att han alltid ska vara med dig, att han aldrig ska överge dig. Så lita på honom, han håller vad han lovat.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


INGET ÄR FÖR SVÅRT FÖR VÅR GUD


Ps 16:8-11 Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.  Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.  Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt

Hela detta kapitel är en lovsång som kung David skrev till Guds ära. Har du tänkt på en sak när det gäller Psaltaren? Det är massor av lovsång och lovpris till Guds ära. Det är inte bara då det är frid och fröjd som psalmisten David lovsjunger Gud. Han lovsjunger Gud mitt i eländet så prisar David ända David Gud. När folk jagar honom med bestämdhet att döda honom, vad gör då psalmisten David? Jo han prisar och upphöjer sin Herre och skapare. Han prisar inte Gud för eländet. Han tackar inte Gud för att folk försöker döda honom. Men hans hjärta är fyllt av en tacksamhet mot Gud. Och vi kan se samma sak i apostlagärningarna. När paulus sitter fastlåst i stocken, då prisar han Gud. När paulus är sönderslagen och inlåst i stadens avlopp, då prisar han Gud.

Ätt prisa Gud är inte bara ett beslut, det är en livsstil också. Du och jag kan välja att prisa Gud hur vår livssituation än ser ut. Även om din doktor sä'ger att du har tre månader kvar att leva, du kan ändå prisa Gud. Nu menar jag inte att du ska tacka Gud för att doktorn säger att du snart ska dö. Men du kan ändå tacka och prisa Gud.

Om du prisar Gud även om du inte känner för att prisa Gud, då blir ditt offer inför Gud så mycket större, än du du hade velat prisa Gud.

En viss predikant berättade i en predikan hur de fick beskedet att hans fru hade fått en mycket agresiv canser sjukdom, läkarna trodde inte hon skulle överleva. När hon åkte hem från sjukhuset så åkte hon förbi en musik affär och köppte en tamburin. När hon kom hem började hon att sjunga lovsånger tilkl Gud. Hon prisade Gud med tårarna rinnande ned för hennes ansikte. Troligtvis så var denna kvinna både lessen och förtvivlad. Han kunde ha valt att lägga sig ned och dö. Men hon valde livet. Hon valde att prisa Gud oavsett hur hennes omständighet såg ut.

Du kanske är mitt i en liknande situation. Då har även du ett val att prisa Gud eller sätta dig och titta på TV. Så jag uppmanar dig att besluta dig för att prisa Gud. Du kanske inte känner för att prisa Gud. Men tror du ärligt talat att Paulus kände för att prisa Gud då han var sönderslagen smutsig och fastlåst i stocken? Men han beslöt sig i alla fall för att prisa Gud.

David sjöng i dagens bibelord att Gud inte skulle låta honom dö. David viste att Gud inte skulle tillåta att han skulle dö. Och Gud är samma Gud för dig som han var för kung David. Gud vill inte att du ska dö en för tidig död. Han vill att du ska leva länge, mätt på att leva.

Predikantens fru som jag berättade om, hon överlevde mot alla ods, och hon lever ännu i dag. Hon och många med henne är ett levande bevis på att Jesus kan vill och kommer att fortsätta att bota befria och upprätta människor. Så länge som det finns sjukdom och död, så länge kommer vår Gud fortsätta att göra sjuka friska, han kommer fortsätta att befria de bundna och genom sina tjänare och tjänarinnor predika evangeliet om Jesus Kristus.

Gud älskar just dig, han både vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Inte bara lindriga sjukdomar och åkommor, inte bara de svåraste sjukdomarna. Nej, vår Gud är en Gud som helar alla slags sjukdomar och krämpor. Från skoskav till den mäst plågosamma sjukdom du kan tänka dig. Inget är för svårt för Gud och inget är för lätt för honom.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HERREN ÄR GOD

Nahum 1:7 Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom.

 

Du och jag vi tjänar en god Gud som har omsorg om oss. Han är inte en Gud som inte bryr sig, han har tvärtom så stor omsorg om oss att han lät sin egen son dö i vårt ställe. Det är en sådan Gud som du och jag tjänar.

 

Bibeln är full av löften från Gud till dig och mig. Och gång på gång så säger Gud just detta till oss. Och vi får lära oss då vi läser bibeln att Gud inte kan ljuga, han kan inte ta tillbaka vad han en gång har lovat dig och mig. Detta skulle vara rakt emot Guds natur.

 

Vad står det då i dagens bibelord? Det står att Gud är god mot dem som hoppas på honom, det betyder att Gud är God mot alla de som litar på att Gud kommer ta hand om dem. Litar du på att Gud kommer ta hand om dig och hela ditt liv? Ja, då kommer han också att göra det.

 

Gud lovar dig i detta ord att han ska vara ditt beskydd på nödens dag. Lägg märke till att Gud aldrig lovar dig att du aldrig kommer få problem. Gud har aldrig lovat dig att du alltid kommer ha frid och glädje runt omkring dig. Men däremot har Gud lovat dig att då olycka kommer mot dig, då kommer han att vara ditt beskydd.

 

Gud har också lovat dig att han kommer ta hand om dig då du tar din tillflykt till honom. Du och jag har en rättighet att kunna fly till Gud, en rättighet att kunna komma inför hans ansikte och be honom om hjälp i rätt tid, då kommer Gud ge dig hjälp i rätt tid.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


RSS 2.0