JESUS UNDERVISADE FOLKET

Matt 9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.

 

Först står det att Jesus undervisade folket om Guds rike, sedan står det att han botade sjuka. Jag tror att Jesus undervisade människorna här för att de skulle uppliva deras tro, så att de i tro kunde ta emot det Jesus ville ge dem. Jag är övertygad om att undervisning har en central roll när det gäller att ta emot helande. Vi behöver vara grundade i undervisningen om att Jesus vill och kan göra oss fullständigt friska.

 

När Jesus levde som människa här på jorden så botade han många sjuka. Han gick omkring i alla städer och alla byar och predikade det glada budskapet och han botade många sjuka.

 

Det står i dagens bibelord att Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor. Inte bara de lindrigaste sjukdomarna, inte bara de som var döende. Nej, han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus är likadan i dag. Han botar i dag alla slags sjukdomar och krämpor. Inte bara de lindrigaste sjukdomarna, inte bara de som är döende. Nej, han botar alla slags sjukdomar även i dag.

 

Jesus var en mycket känd man på denna tiden, människor visste att han både kunde och ville göra sjuka friska, och göra bundna fria. Han både ville och kunde driva ut onda andar, och han gjorde det också. Och Jesus är likadan i dag, han både vill och kan bota sjuka, och han botar även sjuka i dag. Det kanske inte sker mitt framför ögonen på just dig, men det sker i dag, och vi kan höra om vittnesbörd om hur Jesus botar sjuka.

 

Om du står i tro för ett helande, fokusera då dina ögon på Jesus och på vad han har gjort för dig. Han dog för dig på korset för att ge dig hälsa och liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ROPA TILL HERREN

Ps 34:18 När de rättfärdiga ropar hör Herren, han räddar dem ur all nöd.

 

Gud har lovat dig att han ska rädda dig ur all din nöd. Men som vanligt så finns det ett litet betydelsefullt krav från Guds sida för att han ska hjälpa dig, och rädda dig ur all nöd. Det du måste göra är att ropa från ditt hjärta till Gud, ropa till Gud och be honom om hjälp. Nu behöver du inte vråla halsen av dig så att grannen blir rädd och du blir vräkt. Du kan ropa till Gud av hela ditt hjärta utan att vråla halsen av dig.

 

Gud är ingen sur gammal gubbe som säger till dig då du kommer inför hans ansikte: ”Ok, för den här gången, men kom inte hit med dina problem igen.” Nej! Sådan är inte våran Gud! Tvärtom så längtar han efter att du ska komma med dina problem till honom. Han längtar efter att du ska be honom om hjälp.

 

1Pe 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

 

Gud vill att du ska göra precis som Petrus säger här. Gud vill att du ska kasta alla dina bekymmer på Gud. Det står inte att du bara ska kasta vissa bekymmer på Gud. Nej, du ska kasta alla dina bekymmer på Gud. Hur gör man då när man kastar alla sina bekymmer på Herren? Jo, man överlåter sina problem och bekymmer på Gud, men man gör det inte hur som helst. Man gör det i en övertygelse om att Gud kommer ta hand om allt. Nu säger jag inte att du ska sluta betala dina räkningar. Nej, du ska betala alla dina räkningar och du ska betala dem i tid, inte tre månader för sent.

 

Gud vill att du ska kasta dina bekymmer på honom för att han har omsorg om dig.

 

Sjukdom är ett bekymmer. Gud vill att du ska kasta det bekymret på honom. Gud både vill och kan göra dig helt frisk. Ibland kan vi få vänta en tid för att få vårt helande. Men om du inte ger upp när det gäller ditt helande. Om du håller fast vid Guds löften, och proklamerar vad Gud lovat dig. Då tror jag att Gud kommer gripa in i ditt liv och ge dig ditt mirakel. Medan du väntar på ditt mirakel, fyll dig med undervisning om helande.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


LIVET TILLHÖR DIG

Ord 18:21 Tungan har makt över död och liv, den som gärna brukar den får äta dess frukt.


Gång på gång så påpekar Gud för oss i sitt ord att vi ska vakta vår tunga. Vad menar jag då med detta? Jo, vi ska vara noga med hur vi pratar. Ditt tal påverkar ditt liv mer än du tror.


Jag är övertygad om att ditt och mitt sätt att prata påverkar vår hälsa. Vi kan med andra ort tala ut sjukdom och skröplighet över oss själva. Om du gång på gång säger att du vet att du kommer bli sjuk under en viss period, och är övertygad i ditt hjärta om att det kommer bli så. Då är sannolikheten att du kommer bli sjuk just då mycket stor. Även om du i ditt hjärta är övertygad om att du kommer bli sjuk, tala inte ut det över dig själv. Tala istället vad Guds ord säger, Guds ord säger; ”Genom hans sår har ni blivit botade.”


5 Mos 30:19 Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva,


Gud uppmanar oss här att välja livet. Du och jag har nämligen ett val, vi kan välja att välsigna eller förbannelse, vi kan välja liv eller död.


Nu menar jag inte att du har valt att vara sjuk. Men jag menar att Gud har get dig möjligheten att välja livet, och han uppmanar dig att välja livet.


Hur gör man du när man väljer livet? Jag tror att man väljer livet då man väljer att välsigna, när man väljer att tala bra och i enlighet med ordet. Så tala vad Gud säger om din hälsa, tala vad Gud säger om ditt liv. Gud säger att helande tillhör er, inte att det kommer att tillhöra, inte att det tillhör oss om vi har ruskigt tur med oss. Nej, han säger att livet tillhör oss, han säger att helande, befrielse och upprättelse tillhör oss.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ATT BOTA SJUKA

Matt 10:8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva

Detta var den befallning som Jesus gav sina lärjungar då han sände ut dem att bota sjuka och driva ut onda andar. Det var alltså inte bara Jesus som gjorde detta. Han gav sina lärjungar makten att utföra samma gärningar som han gjorde, och med Guds kraft gjorde de dëssa under och tecken.

Jag är övertygad om att detta gäller dig och mig idag. Jag är övertygad om att Gud har gett dig och mig makten och kraften att lägga våra händer på de sjuka och de ska bli friska.


Till dig som står i tro för ett mirakel säger jag, ge inte upp. Jesus älskar dig, han har omsorg om dig och han vill det bästa för dig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010

FÅ TAG PÅ SMÖRJELSEN

Apg 10:38 hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom

Gud smorde Jesus med smörjelse från Gud själv, smörjelse att göra under och tecken, smörjelse att göra sjuka friska och driva ut onda andar. Detta var inte en smörjelse som bara ibland vilade över Jesus, nej, denna smörjelse vilade ständigt över Jesus. Han gick inte in och ut ur denna smörjelse. Den var konstant över honom hela tiden.

Jag tror att Guds smörjelse att bota sjuka kan vila över oss som är kallade att predika Guds ord. Men jag tror det är ett pris att betala. Är du och jag villiga att betala priset för denna smörjelse? Och vad är då priset för denna smörjelse? Timmar i bön och umgängelse med Jesus, timmar av studerandet av ordet. Jag tror att du och jag kan komma inför Guds tron och fylla på med smörjelse, men detta är inget vi ska göra en eller två gånger varge år. Detta är ett liv du och jag måste leva, om vi vill betala priset alltså.

Matt 14:23 Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll, var han ensam där

Före detta händer så gör Jesus ett av sina brödunder. Vi kan av texten före denna vers se att det är kväll då folket sätter sig och äter. När de har ätit sänder han iväg sina lärjungar i båt, och han tar farväl av folket, som han kanske aldrig mer kommer träffa. Efter han gjort detta går han upp på berget för att be, och han stannar där till kvällen. Mycket tyder på att Jesus har tillbringade många timmar i bön före han går på vattnet mot sina förskräckta lärjungar.

Vad vill jag då säga med detta? Jo, Jesus tillbringade timme ut och timme in i bön. Jag är övertygad om att detta var kanalen för smörjelse att bota sjuka och befria de bundna. Om Jesus inte tillbringat hela nätter i bön, då tror jag inte smörjelsen att bota sjuka hade varit så stark över honom. Vi får inte glöma att Jesus var en vanlig människa som du och jag.

Om nu Jesus var tvungen att tillbringa åtskildiga timmar i bön för att få denna enorma smörjelse att bota sjuka. Då är det likadant för oss. Om vi vill ha smörjelse att bota sjuka, då behöver vi tillbringa nätter av bön, riktiga bönenätter alltså. Och det krävs något annat också, vi behöver ha nöd och kärlek till de sjuka och bundna.  Utan kärlek är vi inget annat än en skrällande symbal. Det låter mycket men har ingen effekt.

Jag är övertygad om att Gud kan ge oss denna kärlek och nöd för sjuka och sargade. Vägen till den nöden heter bön och ordet.

Jag tror att Gud i dessa dagar reser upp unga män och kvinnor som har nöden, kärleken och uthålligheten att få tag på smörjelsen. Och jag tror att dessa unga män och kvinnor kommer förvandla städer och länder med den helige andens kraft.

Jag tror att alla som lever riktigt nära Jesus kan få tag på hans smörjelse. Inte bara predikanter och pastorer, utan alla som kommer till Jesus, alla som är villig att betala priset jag talar om.

Vi lever i dag i den yttersta tiden. Det är bara att se sig om i världen. Det är jordbävning (Haiti) upplopp och kravaller. Det är hungersnöd och laglöshet (Haiti mm) och mycket mycket mer händer runt om i världen. Det är hög tid att vi som vill gå med Gud tar vårt uppdrag på fullaste allvar. Att vi inte sitter eller slöar bort den sista tiden före Jesus kommer tillbaka, utan att vi gör det han har bett oss att göra. Tänk inte alltid hur du känner för att göra det Jesus har bett dig göra. Vi behöver sluta känna efter och börja handla istället.GLÖM ALDRIG GUDS GODHET

Ps 103:1-2 Av David. Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

 

I dagens bibelord så uppmanas vi att prisa Gud. Du och jag, vi har alltid något att tacka Gud för. Det finns alltid någonting att tacka Gud för, oavsett hur din livssituation ser ut nu, så tacka ändå Gud för vad han gör och har gjort för dig. Om inte annat så kan du tacka Gud för att han lät sin egen son dö i ditt ställe, tacka honom för att han har räddat din själ från att gå evigt förlorad.

 

Glöm inte bort allt det goda Gud gjort för dig, ja, det säger psalmisten David i dagens bibelord. Han uppmanar oss att aldrig glömma vad Gud gjort för dig, allt det goda han har gjort för dig. När Gud gör något för mig eller ger mig ett bibelord eller ett tilltal, då brukar jag skriva ned det i en anteckningsbok. Där skriver jag det datumet då Gud talade, vad han sa och vilket bibelord jag fick. Då kan jag i tuffa tider gå tillbaka till det jag skrev, glädjas och tacka Gud för vad han sade och gjorde där och då.

 

Psalmisten David fortsätter att skriva; ”han som förlåter dig alla dina synder, och botar alla dina sjukdomar.” Detta är en verklighet, det är vad Gud kan och vill göra för dig. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.

 

Jag tror att Gud vill att löftet om helande ska vara något vi tror på utan att tvivla. De flesta av os är övertygade om att Jesus förlåter oss alla våra synder, och det är ju verkligen så, han förlåter oss alla våra synder. Men jag tror att Gud vill att vi på samma sätt ska vara övertygade om att Gud vill kan och kommer att göra oss friska. Jag tror att Gud vill att vi ska förstå i våra hjärtan att helandet redan tillhör oss. Vi behöver inte vänta på helandet, det är redan givet till oss. (sa Jes 53:5)

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


VAR INTE RÄDD

Jes 41:10 Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Bibel 2000

 

Var inte rädda säger Gud till oss i sitt ord, han säger det klart och tydligt, och han säger det upprepade gånger. Men är det då alltid alldeles lätt att inte frukta? Vist kan vi människor bli rädda ibland, och visst är det helt mänskligt att bli rädd ibland. Men jag tror att Gud försöker tala om för oss någonting med dessa ord.

 

När du och jag blir rädda då viker tron på Gud av, när du och jag är rädd, då fokuserar vi på det vi är rädda för, vi fokuserar på problemet. Men Gud vill inte att vi ska fokusera på problemet, Gud vill att vi ska fokusera oss på Jesus. Att fokusera betyder i detta fall: ”att sätta i centrum för uppmärksamhet.” Gud vill att centrum för din uppmärksamhet ska vara Jesus, och det han vill och kan göra för dig.

 

Jesus både vill och kan göra dig frisk, han både vill och kan ta bort sjukdom och smärta från dig och göra dig fullständigt fri och upprättad. Gud vill att du ska fokusera dina ögon och hela dig själv på Jesus som läkaren, som Jesus det som gör dig fullständig frisk och fri.

 

Ibland när vi står i tro för ett mirakel kan vi få vänta år in och år ut innan vi får vårt mirakel. Men bara för att vi får vänta alla dessa år så betyder det inte att detta är Jesus vilja. Jesus vilja är att du ska bli frisk här och nu. Hans villja är att du ska leva frisk och dö frisk men mätt på att leva. Han vill inte att du skall vara less på livet, han vill att du ska njuta av livet här och nu. Nu menar jag inte som då världen säger att du ska njuta av livet, och gå ut och synda för fulla muggar. Nej, han vill att du ska njuta av livet tillsammans med honom. Det finns så mycket du kan göra för Gud, och tillsammans med honom.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HELANDE UPPRÄTTELSE BEFRIELSE

Jag vill börja med att uppriktigt be om ursäkt för att jag inte uppdaterat min blogg på två dagar. Jag har haft en del studier med mera att göra. Men nu är jag igång igen.

 

 

HELANDE UPPRÄTTELSE BEFRIELSE

 

Luk 9:1-2 Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka

 

På den här tiden så var det inte bara Jesus som botade sjuka och drev ut onda andar. Jesus sände nämligen ut två grupper av lärjungar för att bota sjuka. Han sänder ut de tolv lärjungarna som är hans närmsta vänner, och så sänder han ut de sjuttio två.

 

Jesus gav här sina lärjungar makt att bota sjuka, och makt att driva ut onda andar. Och Jesus har gett sina lärjungar samma makt i dag, fast det är ju inte vi som gör människor friska, det är fortfarande Jesus som gör de sjuka friska.

 

Helande är till för dig och mig i dag. Helande är inte något diffust eller flummigt. Det är snarare något genuint, något äkta och någonting bra. Jesus har helat andra i dessa dagar, och han vill även göra dig frisk i dag.

 

Det finns ingen tvekan om från Guds sida att han vill hela oss. Gud är genuin, han är äkta rakt igenom. Han är fortfarande i dag läkaren från Nasaret. Han är fortfarande den som gör under och tecken i dag. Bara för att du inte hör eller ser att Jesus helar i dag, så betyder detta inte att han inte helar i dag. Han helar i dag, han har botat mig från sjukdomar och krämpor, han har botat andra från deras sjukdomar och krämpor, och han vill bota dig från dina sjukdomar och krämpor. Han vill sätta dig totalt fri och upprätta ditt liv. Och det är inte ”bara” så att Jesus vill göra dig fullständigt frisk och fri, det underbara med honom är att han kan det.

 

Vissa kanske skulle kommentera detta med: ”Hokus pokus”. Men detta är inte hokus pokus, detta är sanningen, detta är verkligheten. Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel. Fortsätt att fylla dig med löften från bibeln om helande, fortsätt att lyssna och titta på undervisning om helande. Och sluta aldrig hoppas på att Gud kommer gripa in i din livssituation. Fråga dig själv inte varför Gud dröjer, börja tacka honom för att han redan har gripit in. För det har han. Han har betalat priset för ditt helande, helandet är redan betalt, och Gud har givit det till dig. Tacka istället Gud för vad han har gett dig. Genom Golgata har han gett dig syndernas förlåtelse, upprättelse, befrielse och helande.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HAN VILL

Matt 8:2-3 Då kom en spetälsk *fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren." Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska

Allt för många Kristna frågar sig själva om det verkligen är Guds villja att bota sjuka. Om vi studerar skriften så kan vi klart och tydligt se att det är Guds villja att bota sjuka. Inte en enda gång säger Jesus att han inte kan eller inte vill bota den sjuka. Han var alltid på hugget när det gällde att bota sjuka.

Hebr 13:8 Jesus Kristus är den samme, i går och i dag och i evighet.

Jesus är likadan i dag. Han är även i dag på hugget när det gäller att bota sjuka. Vi kan inte läsa på ett ända ställe i bibeln att Jesus valde att inte bota sjuka, vi kan inte läsa en enda gång att Jesus säger till en sjuk, nej, jag kan inte bota dig. Däremot kan vi läsa om då Jesus var i sin hemstad, skriften säger att han inte kunde göra några mirakler där, och han förebrådde dem för deras otro.

Jesus är likadan i dag, han vill och han kan bota dig. Han väntar på att du och jag ska sträcka oss ut i en övertygelse om att miraklet redan är vårt, och i tro och övertygelse greppa tag om vårt mirakel.

I dagens bibelord så talar Jesus klartext då han fick frågan om han ville göra den sjuke frisk. Jesus var mycket tydlig här. Han sa; "Jag vill" rörde vid mannen, och mannen blev fullständigt frisk.

Nu säger skriften att Jesus inte har anseende till person, han är inte partisk. Han vill även göra dig frisk. Så ge inte upp. Fortsätt att tro och hoppas på ditt mirakel.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


Psalm 125:1

DAGENS ANDRA BLOGGPOST

Psalm 125:1  De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt

När du ock jag förtröstar på Gud, då finns det inget som kan rubba oss. Då är vi som berget Sion. Stormar kan slå mott oss, orkaner kan försöka rycka upp det. Men om vi litar på Gud till 100% så kommer vi klara av orkanen galant

Läs gärna mitt inlägg från tidigare i dag 2010-01-19

LASARUS! KOM UT!

Joh 11:43-44 När han hade sagt detta ropade han med hög röst; ”Lasarus, kom ut.” Då kom den döde ut med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem. Befria honom och låt honom gå.”

 

Ni som har läst heta denna sanna berättelse vet att Jesus väntade två dagar innan han började gå till Lasarus som den här mannen hette. När Jesus kom fram till graven där Lasarus låg, då fick han veta att Lasarus legat död i den graven redan i fyra dagar. Men detta var verkligen inget hinder för Jesus. För han visste vad Guds kraft var mäktig att göra, bara han trodde.

 

Är inte denna berättelse ganska häftig? Jesus får veta att Lasarus är svårt sjuk, men han gör inte det han brukar göra i vanliga fall, i vanliga fall brukar han ge sig i väg till den sjuke omedelbart, eller så brukar han tala, och den sjuk blir omedelbart frisk. Men detta händer inte nu. Istället väntar Jesus två dagar innan han ger sig iväg till Lasarus. Och Jesus säger tydligt och klart att denna sjukdom inte ska leda till döden, utan den ska leda till Guds förhärligande.

 

Hade då Jesus fel kan man fråga sig? Lasarus dog ju verkligen. Vad jag tror Jesus vill visa oss här är att det aldrig är för sent för Gud. Oavsett om allt verkar kört så har Gud ändå en utväg. Gud är nämligen mäktig att göra vad han vill och när han vill det.

 

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

 

När det kommer alla möjliga attacker och prövningar mot oss, då har Gud lovat oss att han ska förbereda en utväg ut ur frestelsen, här kan vi också säga prövningen. Vi människor kan möta alla möjliga och omöjliga livssituationer, och här har Gud lovat oss att han ska förbereda en utväg ur prövningen.

 

Vi förstår säkert alla att det inte var Guds vilja att Lasarus skulle dö. Men detta blev inte det slutgiltiga resultatet. Det slutgiltiga resultatet blev att Jesus uppväckte Lasarus från det döda.

 

Ibland kan det se ut för oss som om loppet är kört, att det inte finns någon utväg. Det kanske till och med ser ut som Gud är långt borta från dig, men det är han inte. I Jesaja fyrtio nio står det att han (Gud) har skrivit just ditt namn i sin hand. Han har inte glömt dig, han har inte övergivit dig. Det kanske känns så, men ditt liv ska inte vara baserat på dina känslor, ditt liv ska vara baserat på Guds ord.

 

Stirra dig inte blind på hur din situation ser ut nu, men be till Gud om en utväg ur frestelsen, be Gud om en utväg ur prövningen, då kommer han att förbereda en utväg. Du kanske inte ser utvägen efter en minut, men tänk då att Gud håller på att förbereda en utväg. Om du inte ger upp så kommer Gud att ge dig utvägen. Men om du ger upp här och nu, då tror inte jag att du kommer se utvägen.

 

Håll modet uppe och tro på Gud, tro på att han har hela ditt liv i sin hand. För det har han. Och han älskar dig, han har omsorg om dig, och han har en plan med ditt liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 

 


OCH HAN BOTADE DEM

Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.

 

I dagens bibelord kan vi läsa om hur Jesus gick omkring i alla städer och byar och predikade evangeliet till folket. Jag är övertygad om att Jesus predikade mycket och ofta. Tyvärr har vi inte så många predikningar av Jesus bevarade, men vi har många liknelser som Jesus gav till människor bevarade.

 

Jesus han predikade inte bara evangeliet, han botade även de sjuka. På flera ställen i bibeln kan vi läsa att Jesus botade alla sjuka som kom till honom.

 

Jesus sade aldrig nej till att bota någon sjuk, han sade aldrig jag orkar inte eller jag är för trött. Nej, han tog alltid emot de som kom till honom med öppna armar. Ibland kan vi vuxna tycka att vi vuxna är viktigare än barnen, men så såg inte Jesus på det, han tog även emot barnen med öppna armar och ett varmt hjärta. Och Jesus är likadan i dag, han vill verkligen göra dig fullständig frisk och fullständigt fri. Han både vill och kan göra dig och alla andra människor fullständigt frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


GUD VET VILKA TANKAR HAN HAR FÖR DIG

Jer 29:11-13 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.


Gud har redan planerat vad han vill göra med ditt liv, och det är upp till dig om han ska få göra vad han vill med ditt liv. Du är den ende som kan stoppa honom från att göra vad han vill i ditt liv. Om du söker Gud av hela ditt hjärta. Om du inte söker Gud av halva ditt hjärta, om du inte sitter och tänker på något annat, utan fokuserar ditt sinne till ett hundra procent på Herren, då söker du Gud av hela ditt hjärta

Guds tankar för dig är att ge dig en framtid och ett hopp. Gud, han har nämligen fridens tankar för dig, han har bara fridfulla tankar för dig. Och hans tankar om dig är alltså att han skall ge dig en framtid och ett hopp. Ja, han har redan gett dig en framtid och ett hopp.

Nu kanske du tänker så här; "Mitt liv är inte felfritt, mitt liv är inte perfekt. Jag har problem med det ena och det andra, jag har både den ena och andra sjukdomen och smärtan/krämpan. Men det spelar egentligen ingen roll. Guds tankar för dig är i alla fall fridens tankar, han har i alla fall bestämt sig för att ge dig en framtid och ett hopp. Vi människor är offtast så centrerade till vad vi känner eller vad som händer just nu i vårt liv. Men Gud sa inte att om det känns bra så kommer det gå bra för dig. Nej, han sa att han har bestämt siog för att ge dig en framtid och ett hopp.

I Jesaja fyrtio två kan vi läsa följande; "Om du än måste gå genom eld är jag med dig" Och "Om du måste gå genom vatten är jag med dig,  eller genom strömmar, skall de icke dränka dig." Gud har i detta bibelord lovat dig att han går med dig genom elden, han tänker inte lämna dig, och om du måste gå genom strömmarna, så ska dessa inte dränka dig

Gud är inte en Gud som står på andra sidan problemet och hejar på, han är ingen hejarklacks ledare. Nej Gud, han går med dig genom problemet, oavsett om det känns som om han gör det eller inte.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ATT UTFÖRA JESUS GÄRNINGAR

Joh.14:12Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Jesus säger inte här att vi kanske om vi har tur ska kunna göra sådana gärningar som an gjorde. Nej, han går mycket längre än så. Han säger att vi ska göra de gärningar han gjorde, och större gärningar ska vi göra.

I Apostlagärningarna så kan vi läsa att det utfördes större gärningar än vad Jesuis gjorde. Jesus helade bland annat sjuka genom handpåläggning och bön. Genom att folk vidrörde honom och genom att Jesus sa ett ord, och sedan blev de sjuka friska. Men i Apostlagärningarnas nittonde kappitel så står det att när Paulus skugga föll över de sjuka, och då blev de sjuka helade. Är inte detta ganska häfftigt. Att Guds kraft att bota sjuka var så tydlig och konkrek.

Jesus har ju sagt att vi ska göra likadana gärningar som han gjorde, och större gärningar ska vi göra. Här ligger det mycket på vart vår tro och vår uppfinningsrikedom. Har vi tro för en specefik sak så ska vi kunna göra det.

Allt för många kristna säger: "Jag kan inte läsa i bibeln att Jesus gjorde det, och då tycker inte jag att vi ska göra det heller." Men vi kan inte bara gå på vad Jesus gjorde. Jesus gjorde mycket underbara saker. Men han sa en hel del saker också. Just de orden som Jesus sa har ettsat sig fast i mig; "Ni ska göra vad jag gjort, och ännu större gärningar ska ni göra." Det är så lätt att vi glömer vad Jesus gjorde, och vifftar bort det och säger att det är omöjligt. Men allt Jesus gjorde, det har du och jag fått mandat att göra. Men vi måste göra det i tro. Vi måste vara övertygad om att det fungerar även för oss. Och när vi har tro för det, det är då som det kommer att fungera även för oss.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ISRAELS HÄRLIGE

1 Sam 15:29 Och den härlige i israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig.

 

Våran Gud är en Gud som aldrig någonsin kommer att ångra sig, skriften säger om Gud att han inte kan ångra sig, varför kan han inte ångra sig? Det är en del av hans karaktär att inte ångra sig, det är en del av hans karaktär att alltid hålla sina löften till oss

 

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade

 

Just denna profetia som profeten Jesaja profeterade profeterades flera hundra år före Jesus föddes. På den här tiden så praktiserades inte korsfästelse.

 

Gud har i sitt ord lovat dig och mig hälsa, han har lovat oss att han ska hela oss, i detta bibelord går Gud så långt att han säger att jobbet redan är gjort, ”Genom hans sår är vi helade.” Och detta är inga små grejer, det är ett enormt löfte från vår Gud.

 

Nu har Jesus en gång för alla burit dina och mina synder på korset, han har inte bara burit våra synder, han har även burit våra sjukdomar och smärtor. Jesus älskar dig, han kan och han vill göra dig fullständigt frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS OCH SABBATEN

Luk 14:1-4 När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariséerna, vaktade de på honom. Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariséerna: "Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet?" Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå.

 

Jesus var alltid villig att bota sjuka (och han är det fortfarande.) Han lät sig inte hindras av att det var sabbat. De laglärda och fariséerna tyckte att man inte fick jobba på sabbaten, därför tyckte de att Jesus inte skulle bota sjuka då. Nu ska vi inte se ned på det Judiska folket på grund av denna händelse. Jesus själv var Jude, och han gav sitt liv på korset för dig och mig.

 

I dagens bibelord kan vi läsa hur Jesus rörde vid den mannen som hade vatten i kroppen, och då Jesus rörde vid den mannen så blev han fullständigt frisk.

 

Jesus är likadan i dag, han vill vidröra dig och befria dig från din plåga. Vet du vad? Priset för ditt helande är redan betalt. Jesus behöver inte köpa dig fri en gång till. När han hängde på korset så betalade han priset för ditt och mitt helande

 

Jesus har omsorg om dig, han älskar dig så högt att han valde att dö på ett kors i ditt ställe. På korset betalade han priset för dina synders förlåtelse och för att bli botade från dina sjukdomar. Jesus både kan och vill ta bort dina sjukdomar och smärtor från din kropp.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ATT HÅLLA GUDS BUD

5 Mos 7:9 Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.

Den Gud som du och jag tjänar är en trofast Gud, det är vad han säger om sig själv. Han är trofast och han håller allt vad han har lovat dig och mig.

Gud har på flera ställen i ordet lovat dig hälsa, han har lovat dig att han både vill och kan göra dig fullständigt frisk. Du kan läsa det i Jesaja 53;5, 1 Petr 2:24, matt 7:7, Mark 11:24 Mark 16:16-18, Joh 14:12, Jakob 1:17, Hebr 13:8 och många fler bibelställen.

När du och jag älskar Gud av hela vårt hjärta, och håller fast vid hans bud, det är då som han håller fast vid sina löften. Vi som troende kan inte leva hur som hälst, och tro att Guds välsignelser ska vara över oss bara för att vi är troende, det är inte vad Gud har lovat oss. Men han har lovat oss att han skall hålla fast sitt förbund till oss, då vi älskar honom och håller hans bud. Nu menar jag inte att du ska leva ett lagist liv. Du kan älska Gud av hela ditt hjärta och hålla Guds bud utan att vara lagisk. Precis som du kan älska ditt barn utan att vara lagisk, så kan du älska Gud och hans bud utan att vara lagisk.

Glöm aldrig att Gud älskar dig, han har älskat dig först, redan i moderlivet så hade han en plan för ditt liv. Hans plan för dig och mig är bland annat att vi ska vara friska och må bra.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2010


FRISK OCH KRY

Matt 9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor

När Jesus levde som människa här på jorden för ca två tusen år sedan, då gjorde han under och tecken och kraftgärningar. Han tog bort sjukdom och krämpor från människor och han befriade de från onda andar.

Skriften säger i Hebreerbrevet att Jesus Kristus är likadan i dag i går och i evighet. Jesus kommer med andra ord inte förändra sig. Vidare kan vi läsa i Jakobs brev att det inte fins någon växling mellan ljus och mörker hos Gud. Gud är alltid god, fullkommligt god. Jesus har alltid varit en läkare och kommer alltid att vara en läkare

Jesus älskar dig oerhört högt, han gav sitt liv på korset för dig- Han vill och kan göra dig fullständigt frisk,
Förtrösta på Gud, på att han har ditt liv i sin hand. Om vi förtröstar på Gud och lägger hela vårt liv i hans händer, då kan har göra så mycket mer för oss.

Nu menar jag inte att du ska vara oansvarig och inte göra det du är skyldig att göra, ex gå till jobbet eller betala dina räkningar som du är skyldig att göra. Men du kan ändå lägga ditt liv i Guds händer.

Till sist, glöm inte att Gud har omsorg om dig. Han älskar dig, han vill och han kan göra dig fullständigt frisk och kry.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2010


VAR VID GOTT MOD

Ord 24:10 Förlorar du modet i nödens stund har du också förlorat din kraft.
BIBEL 2000

Gång på gång så uppmanas vi att inte förlora modet, för Gud vet att i samma stund som vi förlorar modet, då förlorar vi också våran kraft. Nu är det inte alltid lätt att hålla modet uppe, iblend går vi genom sorg och andra tuffa omständigheter, och det har Gud förseende med. Men vi ska också veta att Gud kan hjälpa oss att hålla modet uppe.

Du kanske är i en situation nu där du fått ett tufft besked från din läkare, du kanske har fått veta att du är svårt sjuk och att du kanske inte har så länge kvar att leva. Men då ska du veta att det inte är din doktor som har sista ordet i detta ärende, det är din Gud och frälsare som har det sista ordet. Och han talar bara liv och hälsa över ditt liv och din livssituation

Om du har förlorat modet då vill jag uppmana dig att ta upp din bibel och börja bekänna och proklamera vad Gud säger om din livssituation i sitt ord. I DENNA LÄNK hittar du en massa bibelord. Om du vill läsa ett specefikt bibelord, då klickar du på det bibelordet, så tas du till en sida där du kan läsa det bibelordet.

Glöm aldrig någonsin att Gud älskar dig, oavsett vad som händer i ditt liv så älskar Gud dig. Han har omsorg om dig, han både vill och kan göra dig frisk.© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2010


TRON KOMMER

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Tron för dit helande kommer till dig genom att du lyssnar på predikan. Tron är alltså inget som du kan söka upp, men det är någonting du kan få från Gud helt gratis. Du kanske just nu inte har tro för att Gud ska ta bort all sjukdom, men du kanske har tro för att han ska styrka dig. Börja då där. Använd den tro du har, då du använder din tro så kommer den att växa. Det är bara genom att använda din tro som du kan få den att växa. Men vi får inte glömma att vi måste ge vår tro näring, och det gör vi genom att förbli i ordet och förbli en bedjare.

Mark 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

Här står det "Tro att ni har fått det så ska det vara ert."

Om någon kommer till dig och säjer till dig: "Jag ska betala de totala kostnaderna för vad ditt körkort kostar. Om du nu redan viste att denna man eller kvinna alltid håller vad denne har låvat. Skulle du då inte tacka honom före du har ditt körkort i handen. Nu är det så att du i princip har ditt bönesvar framför dig. Det tar bara ibland en viss tid att komma fram till ditt mirakel.

Det jag menar är att du kan börja tacka Gud redan nu. Tacka honom för bönesvaret. Jag har själv upprepade tillfällen sett hur detta har förlöst bönesvaren för mig. Och jag tror Gud kommer göra samma sak för dig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010

DU ÄR ÄNGLARS JOBB

Ps 91:11-16 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

 

Psaltaren är en bok i bibeln som är full av vishet, vägledning, uppmuntran och styrka. Kapitel nittio ett är en av mina favorit kapitel i psaltaren.

 

Gud har i dagens bibelord lovat dig att han ska beskydda dig. Kan du tänka dig vad det egentligen står här? Det står att Gud har befallt sina änglar att beskydda dig och mig. Du och jag har alltså skydds änglar, som vakar över oss så att inget katastrofalt händer oss. Nu ska man inte sticka under stolen att det händer tråkiga saker i alla fall. Men utan Guds änglar hade det varig många gånger värre än vad det egentligen är. Och Gud säger i sitt ord att han ska befalla sina änglar att beskydda dig, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Deras uppgift är att se till att du inte ens stukar foten.

 

Längre fram i dagens bibelord står det skrivet att du ska gå fram över lejon och drakar. Drakar är en biblisk bild på demoner och satan.

 

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

 

Joh 16:17-18 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

 

Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre då har du auktoritet över djävulen och hans demoner. När Jesus levde som människa här på jorden så befallde han demoner att lämna människor, han använde Guds ord mot satan, och de var tvungen att lyda Jesus. Nu har Jesus i sitt ord sagt att vi ska göra samma gärningar som Jesus gjorde, ja till och med större gärningar ska vi göra.

 

Om du känner Guds namn så ska han beskydda dig, han ska inte bara vara med dig, han ska inte bara leda dig, han ska även beskydda och bevara dig. Detta gör han därför att han älskar dig och har omsorg om dig.

 

Vidare står det i dagens bibelord att Gud själv ska vara med dig i nöden. Våran Gud är inte en Gud som sticker iväg då det blir trubbel. Han är med dig i nöden, det säger Gud om sig själv till dig.

 

Gud slutar dagens bibelord med ett löfte. Han lovar oss här att han ska mätta oss med långt liv. När man är mätt så är man belåten. Det är varken för mycket eller för lite. Och Gud ska mätta dig med ett långt liv. Inte för kort, inte för långt. Och du ska få se Guds frälsning för dig.

 

Nu har Gud lovat dig ett långt liv, och han har inte bara lovat dig ett långt liv, han har även lovat dig att du ska kunna få hälsa av Gud. Gud har omsorg om sina barn. Han älskar dig, han kan och han vill göra dig frisk.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HELT OCH FULLSTÄNDIGT

Ps 138:8 Herren skall fullborda sitt verk för mig.

 

Gud har i sitt ord lovat just dig att han ska fullborda sitt verk för dig. Det betyder att han aldrig kommer att lämna något halvfärdigt. Han kommer se till att det han påbörjat blir slutfört.

 

När Gud tar bort sjukdom och smärta från oss så gör han det på olika sätt. Ibland botar han oss från våra sjukdomar steg för steg, och ibland botar han oss till ett hundra procent omedelbart.

 

Nu har Gud lovat dig att han inte bara ska hela dig till tjugo procent, han kommer se till att du blir botad till ett hundra procent.

 

Oftast när Gud helar oss, då gör han det steg för steg. Det sker alltså inte på bråkdelen av en sekund. När du och jag ska bli botade av Gud, då behöver vi ha tålamod. Vi får inte tappa modet då vi inte blir fullständigt helad omedelbart, vi måste ha tålamod och vänta in det fullständiga helandet.

 

Gud har omsorg om dig, han kan och han vill bota dig helt och fullständigt. Han vill bota din trasiga och sjuka kropp och han vill hela din trasiga själ. Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel, fortsätt att tro och hoppas på att Gud kommer gripa in, han både vill och kan göra dig fullständigt frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HOPPETS BEKÄNNELSE

Hebr 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast

 

Gud har gång på gång i sitt ord lovat dig och mig helande, han har lovat dig och mig hälsa, befrielse och upprättelse. Och den som gett oss detta löfte är vår Gud, och vår Gud är trofast, vår Gud han håller alltid vad han har lovat oss.

 

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

 

Det finns ingen växling mellan godhel och ondska hos Gud. Vår Gud är en genomgående god Gud, han har i alla tider botat människor från deras sjukdomar och krämpor, och han gör det fortfarande i dag.

 

4Mos 23:19 Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?

 

Gud är alltså ingen människa så att han skulle kunna ljuga eller ångra sig. Han har en gång för alla gett oss löfte om helande, upprättelse och befrielse, och det löftet håller han för alltid.

 

Gud älskar dig så högt att han kom som människa hit till jorden, för att dö på ett kors i vårt ställe. Han dog på korset för att han skulle kunna ge dig och mig syndernas förlåtelse, botande från våra sjukdomar, upprättelse och befrielse. Gud älskar dig, han kan och han vill göra dig fullständigt frisl.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


GÅNG PÅ GÅNG

1 Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade.

 

Gång på gång så lovar skriften oss att våran Gud kan och vill göra oss friska. Många menar att just detta bibelord är ett ord från Gud att han ska hela trasiga människors själar. Och jag tror av hela mitt hjärta att Gud både vill och kan göra trasiga själar hela. Det kanske inte går till på en kafferast, men Gud kan och vill och har till och med gjort trasiga själar hela.

 

Gud vill möta dig mitt i livet, han vill möta dig och hjälpa dig i livet. Vill du möta Gud under detta år, under år 2010? Om du vill möta Gud, ta då ett steg närmare honom, då kommer han att ta sig två steg närmare dig. Du kanske inte känner någon mäktig Guds närvaro, du kanske varken känner eller ser att Gud kommit närmare dig, men vårt liv är inte baserat på känslor, har du tagit ett steg närmare Gud, då är han närmare dig, oavsett om du upplever det eller inte.

 

Vad kan då ett steg närmare Gud vara? Jo det kan vara att du börjar be dagligen, eller att du ber längre än du tidigare gjort, det kan vara att du läser bibeln dagligen, eller mer än vad du tidigare gjort.

 

Bara hos Jesus kan du få syndernas förlåtelse. Han har burit dina och mina synder och sjukdomar på korset. Han har burit dina själsliga och kroppsliga skador och sjukdomar. Gud vill och kan möta dig under år 2010.

 

Gud älskar dig oerhört högt. Så mycket älskar han dig att han gav sitt liv i ditt ställe. Gud kan och vill ta bort sjukdom från dig kropp, han kan och vill göra dig fullständigt frisk.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ORDET HÅLLER I VARJE STORM

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.Guds ande ger dig liv. Guds ande är livets ande. Ditt kött ger dig endast en stunds syndig njutning. Men anden är det som Ger liv. Och köttet dödar.Jesus säger till dig och mig här att de ord han talar är ande och liv. Lägg märke till att det står ande och liv. Det står inte bara ande och det står inte bara liv.De flesta av oss vet att Jesus är Gud, som kom som människa hit till jorden. De ord som Jesus talar var ord direkt ifrån Gud. De ord Jesus talat är ande och liv. Och det ger oss ande och liv. I de ord Jesus talat, finns helande, upprättelse, befrielse, bönesvar och mycket mycket mer. När Jesus talade till officeren så blev hans tjänare frisk. Jesus talade till den spetälske. Han sa; "Jag vill, bli ren." Och mannen som var full av spetälska blev fullständigt ren.Dessa urgammal ord gäller dig och mig i dag. De ord Jesus talade är nyare och fräschare än vad vi fattar. De ord Jesus talade är inga förlegade ord. De är kärleksord som gäller dig idag. Han säger till dig idag; "Jag vill, bli ren. Han säger till dig idag; "Gå! Som du tror ska det ske med dig."Dessa ord är ord direkt från Gud, rakt in i din och min situation idag. Gud talar ord av läkedom, befrielse och upprättelse över dig, din familj och din relation till din familj, kolleger, grannar och mycket mer..Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.De ord Jesus talat kommer aldrig någonsin förgås. Gud har inte heller anseende till person, och han tar aldrig tillbaka ett enda kommatecken i sitt ord. Därför gäller dessa ord om helande dig.När du talar ordet över dig själv. Då händer det saker. Även om miraklet dröjer så är det ändå på väg.© Jimmy Larsson Uppsala 2010


RSS 2.0