GÅ VIDARE

Matt 9:27-31 När Jesus lämnade flickans hem följde två blinda män efter honom och ropade: "Jesus, du som ska ärva kung Davids tron, ha medlidande med oss!" De gick efter honom ända in i det hus där han bodde. Och Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan bota er? "Ja Herre", svarade de. "Det gör vi." Då rörde han vid deras ögon och sa: " Eftersom ni tror, ska det också bli så." Och plötsligt kunde de se!


Det som hade hänt före det att de blinda bad om att bli botade var detta. Jesus hade botat en kvinna med svåra blödningar och han hade väckt upp en liten flicka från döden. Och då Jesus är på väg att gå hem till sitt eget hem, från flickan som tidigare hade varit död, då fick dessa blinda män tag på Jesus, och ber honom om att få sin syn.


Men låt oss titta lite närmare på dagens bibelord. Det står här att de blinda männen följde efter Jesus, ända från flickans hem, och ända in i Jesus hem. Här kan vi inte läsa hur långt de följde efter Jesus, men vi kan anta att det kan ha varit en bit att gå.


Vad gör då Jesus när dessa blinda män börjar att följa efter honom, han ignorerar dem, han svarar dem inte med ett ord. Men på något sätt så lyckas de blinda männen ändå följa efter Jesus. De som fascinerar mig med dessa blinda män är att de inte ger upp. Nu när de fått tag på Jesus så ger de inte upp, de bara begär att få bli helade av Jesus


Ibland kan det vara på samma sätt för dig och mig när vi står i tro för vårt mirakel, jag menar att vi inte ska ge upp. Dessa män gav inte upp utanför flickans hem då Jesus inte stannade upp, dessa män gav inte upp på halva vägen till Jesus hem. Nej, de följde Jesus ända in i hans hem- Kan du tänka dig vilken prestation detta måste ha varit, att följa Jesus ända in i hans hem utan att kunna se. Vi ska vara som dessa män när det gäller vårt helande, vi ska fortsätta att be Gud om ett mirakel, fortsätta att bekänna och proklamera Guds ord ända tills vi har vårt mirakel.


Lägg märke till att Jesus till sist frågar de blinda en fråga. Han frågar dem om de tror att han kan göra deras ögon friska. Och svaret han fick var att de trodde. Jag är övertygad om att tron på att Jesus kan och vill göra oss friska är en nyckel till vårt mirakel. Hebreerbrevet säger att tron är en övertygelse. I Sverige kan "tro" betyda två olika saker, det kan betyda att vi tror att något är på ett specifikt sätt, men att vi inte vet, och det kan betyda den tron som bibeln talar om, och den tron är en övertygelse


Gång på gång då Jesus botar sjuka så frågar han dem om de tror att han kan göra detta. Och detta borde vi uppmärksamma mer än vad vi gör. Jag tror att det är så att vi tar emot Jesus i tro, och vi tar emot helande i tro.


Nu vet jag att Gud har helat människor som inte trott, kan se för att överbevisa dem. Han är även helat människor när det knappt har anat det.


Om du vill att din tro ska växa och utvecklas, förbli då i ordet, fyll dig med undervisning, läs böcker och hör på predikan.


Till sist, ge inte upp när det gäller ditt mirakel. Ibland får vi bara bestämma oss för att vi ska ha vårt mirakel, och bara vägra att ge upp. Jesus älskar dig, han både vill och kan göra dig frisk.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PRISA GUD

Ps 103:1-3 Ja, jag välsignar Herren och glömmer inte allt det underbara han har gjort för mig. Han förlåter mig alla mina synder. Han helar mig från alla sjukdomar. Han räddar mig undan en säker död. Hans kärlek och godhet omger mig. Han fyller mitt liv med allt som är gott, och därför känner jag mig ung och stark som en örn.

 

Glöm aldrig någonsin bort vad Gud har gjort för dig. När vi i livet har det som tuffast så kan vi så lätt glömma bort allt det goda som Gud gjort för oss, alla under som han har gett oss, alla löften från bibeln som han har gett oss. Men i detta bibelord så uppmanar Gud oss att inte glömma vad Gud gjort för oss. Att vi ska tacka och prisa Gud för allt vad han har gjort för oss.

 

Jag uppmanar dig nu att skaffa en anteckningsbok / anteckningshäfte där du skriver upp vad Gud sagt till dig, och vad Gud gjort för dig, och skriv då upp ort och datum när det hände. När du då har det som tuffast, så kan du ta upp anteckningsboken och läsa vad Gud sagt och gjort, då kanske du kommer minnas de specifika situationer då Gud välsignat dig.

 

I dagens bibelord står det att Gud förlåter alla dina synder, och det är verkligen så. Gud är en förlåtande Gud, förlåtelse är en del av hans natur. Men Gud varnar oss och uppmanar oss att vi måste förlåta människor, och att vi inte ska bära på oförlåtelse mot andra..

 

Matt 6:14-15 Er himmelske Far kommer att förlåta er, om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem, kommer inte han att förlåta er.

 

Lägg märke till att det här står att om vi förlåter så ska vi bli förlåtna av Gud, men om vi vägrar att förlåta, då ska inte Gud förlåta oss. Därför är det så viktigt att vi inte hatar någon, eller har oförlåtelse mot någon. Ibland kan det vara svårt att förlåta, men Gud både kan och vill hjälpa dig att förlåta andra.

 

Vidare i Ps 103 så säger Gud att han botar alla dina sjukdomar. Och det är verkligen så, Gud är en Gud som förlåter våra synder och botar våra sjukdomar. Och det står inte att Gud bara botar enstaka sjukdomar, eller att han bara botar en eller två sjukdomar. Det står klart och tydligt att han botar alla sjukdomar. Och han botar inte bara dina sjukdomar, att räddar dig från en säker död. För flera år sedan var jag döende i en obotlig sjukdom, men Gud har verkligen räddat mig från döden. Det fanns inga mediciner som kunde bota mig, ingen operation kunde göra mig frisk. Men som genom ett under så lever jag i dag.

 

Jag är övertygad om att Gud både vill och kan ge dig det undret som du behöver. Hur din livssituation än ser ut så både vill och kan Jesus hjälpa dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


GUD VILL GUD KAN

Matt 8:2-3 Då närmade sig plötsligt en spetälsk man och föll ned för honom och bad: ”Herre om du vill så kan du göra mig frisk.” Jesus räckte genast ut handen och rörde vid honom och sa: ”Det vill jag, bli frisk.” Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska.

 

Det finns en sak med denna man som fångar mitt intresse, nämligen den att han säger till Jesus att han vet att Jesus kan göra honom frisk, om han (Jesus) vill! Mannen visste alltså att Jesus kunde göra honom frisk, men han var inte säker på om Jesus verkligen ville göra honom frisk. Men i slutet av dagens bibelord så ser vi klart och tydligt vad som var Jesus vilja. Jesus både kunde och ville göra denna man frisk. Och Jesus valde som sagt att göra mannen frisk.

 

Jag tror att vi troende ibland hamnar mitt i denna situation. Vi vet att Gud gör mirakler, vi vet att Gud kan göra oss friska. Men av någon anledning så tvivlar vi på om Gud verkligen vill göra oss friska. Men Gud har inte förändrat sig, han ville göra den spetälske mannen frisk, och han vill även göra dig fullständigt frisk.

 

Hebr 13:18 Jesus Kristus är den samme, i går, i dag och i evighet.

 

Jesus botade sjuka när han gick omkring som människa på jorden. När han levde som människa på jorden så var han villig att betjäna de som kom till honom. Och Jesus har inte förändrat sig på något sätt, inte heller på något område.

 

Du och jag förändras, vi påverkas av människor som vi umgås med. Men det finns ingen förändring hos Jesus. Han är fortfarande Herren din läkare. Han kan fortfarande bota sjuka, han vill fortfarande bota sjuka och han botar fortfarande sjuka.

 

Jesus älskar dig, han kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Jesus kan ge dig ett helt nytt liv, bara du öppnar dig upp för honom, och bestämmer dig för att följa honom rästen av ditt liv.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


GUDS ANDE

Rom 8:11 Ja, om Guds ande, som uppväckte Jesus Kristus från det döda, bor i er, skall Gud en dag också göra era dödliga kroppar levande igen, eftersom hans ande bor i er.

 

Om du har tagit emot Jesus Kristus som din frälsare och Herre, då bor Den Helige Anden på din insida. När du och jag blev frälst så tog vi emot Guds ande i vårt liv.

 

Kan du förstå detta? Att den ande (Den helige anden) som uppväckte Jesus från det döda, bor på din och min insida. Den kraften som gjorde Jesus levande igen, den kraften finns på din och min insida. Jag tror att du och jag inte fattar hur stort detta egentligen är. Tänk dig vilket privilegium (privilegium betyder ”Särskild förmån) Gud har gett dig och mig.

 

När det är som tuffast för mig i livet, och då omständigheterna och förtvivlan slår mot mig, då brukar jag tänka på detta löfte som Gud har gett oss. Att Guds ande bor på min insida, och han bor på din insida också. Tänk dig detta, att samma kraft som uppväckte Jesus från det döda bor på din insida, det är inga små saker. Det är en enorm kraft.

 

När vi under en lång tid stått i tro för vårt mirakel så kan vi bli trötta, vi kanske till och med vill ge upp. Men jag är övertygad om att Gud vill ge dig kraft och styrka att fortsätta att tro och hoppas på ditt mirakel.

 

När det är tufft, och när omständigheterna skriker mot dig. Tänk då på detta, glöm då inte bort vad du har på din insida. Den Helige Anden finns på din insida. Han förmår att göra mycket mer än vad du och jag vågar be till Gud om.

 

Jesus har omsorg om dig, han älskar dig, han dog på ett kors för att du och jag skulle kunna ta emot hälsa och liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


VAR ÄR STYRKAN?

Rom 4:18-21 När Gud lovade Abraham att han skulle bli fader till många folk, trodde Abraham på Gud, trots att det mänskligt sätt inte fanns något hopp om att han skulle kunna bli det. Men Gud hade sagt: ”Dina efterkommande skall bli omöjliga att räkna.” Därför fortsatte Abraham att tro, trots att han var omkring hundra år gammal och svag i sin kropp, och trots att hans fru Sara aldrig hade kunnat få barn och nu var alldeles för gammal. Nej, Abraham tvivlade aldrig på Guds löfte, för hans tro gav honom styrka, och han ärade Gud. Han var helt övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han lovat.

 

Jag är övertygad om att vi på många sätt kan ha Abraham som vårt föredöme. Skriften säger att han inte vacklade i tro, skriften säger att han trodde på Gud. Om vi nu ska studera vad tro är, så kan vi läsa hebreerbrevets elfte kapitel, som säger att tron är en övertygelse ( folkbibeln). Med andra ord är den tron som bibeln talar om en övertygelse. Låt mig ge dig en liten liknelse, jag vet att jag vet att jag vet att Jesus är Guds son, jag vet att jag vet att jag vet att Gud existerar, detta är tro.

 

Ingen kan komma och säga till dig att du inte har någon tro. För om du tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då tror du att Jesus är Guds son, och då har du tro. Skriften säger att alla troende har blivit tilldelade ett mått av tro, och det är upp till oss själva att förvalta den tron, låta den växa och utvecklas.

 

Vad var det då som gav Abraham styrka? Var det hans enorma rikedom? Var det att hans folk var enormt stor? Nej, inget av detta var orsaken till att Abraham förblev stark. Men vad var det då som gjorde honom så stark kanske du undrar. Jo, det var tron på Gud som gjorde honom stark. Han var övertygad om att Gud skulle ge honom det som han lovat, och det var det som gjorde honom så stark och uthållig.

 

Jag vill i dag uppmuntra dig att hålla fast vid det bibelord som Gud gett dig när det gäller det mirakel som du står i tro för. Om du inte har ett ord, ta då tid att söka Guds ansikte, be honom om ett ord att stå på. När du fått ett ord från Gud, skriv då ned de ordet i en bok, och vilket datum Herren gav dig ordet. Skriv det gärna på en lapp och häng upp det där du dagligen kan se det (tex skafferiet). Läs ordet dagligen, tacka Gud för det ordet, och proklamera det över dig / din familj..

Lär dig gärna ordet utantill. När tankar slår mot ditt sinne om att du aldrig kommer få ditt mirakel, tala då ut detta bibelord, och tacka Gud för det ordet.

 

Nu menar jag inte att du ska skrika ut ditt bibelord i kassakön på ICA.

 

Sluta aldrig att tacka Jesus, sluta aldrig att tacka Gud. Vi har alltid något att tacka Gud för. Om inte annat kan vi tacka Gud för att vi är hans barn, för att vi har ett hem, mat på bordet och kläder på kroppen. Låt aldrig din tacksamhet till Jesus tystna. Jesus har betalat priset för ditt helande, för din frälsning och för ditt välbefinnande på korset. Gud vill att du ska ha det bra, och att ni ska må bra.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS I DAG

Matt 8:16-17 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.


I dagens bibelord kan vi läsa att människor kom med många sjuka till Jesus, och att Jesus botade alla som var sjuka. Det står inte att Jesus botade några få, det står inte heller att Jesus botade de lindrigaste sjukdomar. Nej, när Jesus botade de sjuka här, så botade han alla sjuka. Jag är övertygad om att Jesus här botade människor från både svåra och enklare sjukdomar. Men Jesus botade inte bara sjukdomar, han drev även ut onda andar.


Allt det som Jesus gjorde i detta kapitel, det både kan han och vill han göra för oss  i dag. Jesus älskar dig, och han älskar mig. Han vill att både du och jag ska må bra och ha det bra. Han vill ta bort sjukdom och smärta från våra kroppar. Han både vill och kan göra oss friska i dag.


Jesus var en ganska känd man, men vad var det han var känd för? Jo, han var känd för att bota de som var sjuka, och för att han kunde driva ut onda andar. Jesus vill vara känd för detta i dag, han vill att du och jag ska känna honom som Herren vår läkare och Herren vår befriare.  Ett av Guds förbunds namn är "Jag är Herren din läkare".


När det gäller helande så kan vi ibland få stå i tro under en längre period för att bli helade. Jag vet inte varför det är så. Men jag vet att Jesus både vill och kan göra mig frisk, jag vet att så länge som jag inte givit upp så finns det hopp.


Vi vet alla att livet kan vara tufft och orättvist. Men Gud har inte lovat oss att vi ska glida genom livet. Vi kan ha det tufft, vi kan gå genom stormar i livet. Glöm aldrig detta, Gud är alltid med dig, han kommer aldrig att lämna dig.
Han går med oss genom elden, han går med oss genom strömmar av vatten. Vi kanske inte ser eller känner hans närvaro, men han är ändå alltid där.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010
VÄLSINGNELSEN KOMMER FRÅN HERREN

2 Mos 23:25 Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.

 

Redan här, i andra Mosebok, så lovar Gud sitt folk helande. Fast här har han ett litet villkor för att hans löfte om helande ska tillfalla hans folk. De ska nämligen tjäna Gud. När man tjänar Gud så gör man det helhjärtat, gör man det halvhjärtat så anser i alla fall jag att man borde tänka om. Om man tjänar Gud, då gör man det av hela sitt hjärta, och då kommer man bli välsignad.

 

På ställe efter ställe i Guds ord så ser vi löften om helande. Och på ställe efter ställe i ordet så ser vi att Gud håller sina löften om helande. Gud är inte en Gud som bara går omkring och lovar saker till höger och vänster. Han håller sina löften. Men i varje löfte i bibeln så kan vi se att Gud begär något tillbaka. Här behöver vi fråga oss själva om vi gör det Gud har bett oss att göra.

 

När du tjänar Gud då kommer han att välsigna dig, han kommer inte bara att välsigna dig, han kommer även att välsigna din man och din dryck. I dessa dagar kan vi verkligen behöva detta. Nu menar jag inte att du ska stoppa i dig vad som helst. Vi behöver fortfarande vara noga med vad vi stoppar i oss för mat. Men Gud ska välsigna det vi äter, är inte det underbart att höra. Men detta innebär inte att vi ska sluta be för maten, fortsätt med det.

 

Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han vill att det ska gå bra för dig, att du ska vara frisk och att du ska lyckas i det du gör. Gud vill inte bara ta bort sjukdom från din kropp, han kan det också. Och i väntan på ditt mirakel så kan du fortsätta att be Gud om ett mirakel, du kan fortsätta att proklamera och bekänna vad Gud har talat i sitt ord.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS GER LIV TRÖST OCH UPPMUNTRAN.

Joh 10:10 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överföd.

Tjuven är ett annat namn på djävulen. Djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda i vårt liv. Men Jesus har kommit för att ge dig och mig liv. Jesus ska inte bara ge oss lite liv. Nej! När Jesus ger dig och mig liv, då ger han oss överflöd av liv, han ger oss så mycket liv att det flödar över.

Liknelse: "När du och jag häller upp ett glas mjölj, då tar vi bara mjölk tills glaset är fullt. Men tänk dig om du bara skulle fortsätta att hälla och hälla och hälla mjölk, så att glaset inte bara blev fullt, utan så att det rann över, ned på bordet och vidare ned på golvet. Så är det då Gud ger dig liv, han nöjer sig inte med att du är halvfull av liv, han nöjer sig inte med att du är full av liv. Nej, han fortsätter att hälla i dig liv, ända tills det rinner över, och han fortsätter att hälla på med liv, tills det inte bara rinner över kanten, utan även så att det rinner ned på golvet, och vidare ut ur din bostad. Så mycket liv vill och kan Gud ge dig.

Låt mig berätta en sak. I Juli 1996 var jag döende i en otäck sjukdom, läkarna hade gett mig ca tre veckor kvar att leva. Jag kännde hur livet rann ut ur mig, för varge minut som gick så blev jag bara svagare och svagare. En dag var jag hemma och bad till Gud, jag grät och bad Gud om att få leva. Då tog jag upp min bibel och började läsa högt, från Ps 107:19-20 och från Ps 118:17. Jag läste dessa bibelord om och om igen i ca 45 minuter. När jag gjort det så kännde jag hur livet kommit tillbaka. Jag hade inte bara lite liv, jag var så full av liv och styrka att det svämmade över.

Det Gud gjorde för mig den där dagen, det vill han göra för dig också. Ibland så måste vi vara envisa, ibland räcker det inte med att du läser ett bibelord en gång. Ibland måste vi göra som jag gjorde. Har du ett ord från Gud, läs det ordet om och om igen. Lär dig ordet utantill. Bekänn och proklamera det över dig och din familj dagligen.

Glöm inte att Guds ord är vassare än någon annat svärd. Det vill säga att det är effektivare än något annat vapen som finns, har funnits eller kommer att finnas. När du talar Guds ord, då händer det saker. Du kanske inte ser något där eller då, men det ger i alla fall resultat

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


EN TUNGA AV LIV

Ord 18:21 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.


Ditt och mitt sätt att prata på påverkar vårt liv mycket mer än vad vi själva tror. Därför är det oerhört viktigt att vi inte talar ut död och elände över oss själva. Hur många av oss har inte någon gång sagt för sig själva; ”Bara därför så blir jag sjuk till helgen.” Och sedan kommer sjukdomen som ett brev på posten. Jag har talat ut sjukdom över mig, jag har talat ut död över mig, så denna mini predikan är lika mycket till mig som till dig.


Nu vill jag inte att du som talat sjukdom över dig ska bli knäckt, jag säger inte heller att det är ditt fel att du är sjuk. Men jag uppmanar dig att börja tala i enlighet med ordet. Ordet talar överflöd av liv, ordet talar hälsa och styrka, befrielse och upprättelse.


Gud uppmanar oss i sitt ord att vi ska vara noga med hur vi pratar. Gud vill inte att vi ska skvallra, Gud vill inte att vi ska ljuga. När vi talar så ska vi tala i enlighet med ordet och det vi talar ska vara sanningen.


Din doktor kanske har sagt till dig att du har två veckor kvar att leva, men Gud har sagt någonting annat, och Gud har alltid sista ordet. I Psaltaren ett hundra arton säger psalmisten och Konungen David; ”Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar.” Detta bibelord är ett ord från Herren till dig och mig., och det bibelordet gäller lika mycket dig som det gällde kung David.

 

Låt mig klargöra en sak för dig. Vi människor kan lätt hamna i en specefik fälla från fienden när det gäller att tjäna Gud. Vi tänker; ”Inte kan väll han eller hon tjäna Herren på heltid, för denne har ju gjort både det ena och det andra hemska synden. Hämmna inte i den fällan. Alla stora Gudsmän i bibeln har klantat till sig rejält, men ändå kunde Gud använda dem. Låt mig ge dig några exempel.

 

  1. Moses som ledde Israels folk ut ur Egypten, han dödade en Rommersk soldat när han såg hur soldaten misshandlade en av hans egna.

     

  2. David, Kung david begick äktenskaps brott, han beårdade en kvinna som var gift med en annan man att ha sex med honom. När han senare fick veta att kvinnan blivit gravid, beådrade han de andra soldatena att föra denna man in i en säker död, för att ingen skulle få veta vad kungen hade gjort.

     

  3. Paulus, Före han blev kristen så förföljde och misshandlade han Kristna, han såg till att Kristna blev avrättade.

 

Ingen människa är perfekt. Även om du och jag har begått misstag så vill Gud ändå använda oss, han både vill och kan det. Men om man nu ska tjäna Gud, då är det viktigt med en äkta och rejäl omvändelse.

 

Så säg inte; ”Jag kan inte tjäna Gud med denna gåva, för jag har jort det ena och det andra. Var istället öppen och villig inför Guds ledning. Tillåt att Gud använder dig, tillåt Gud att använda dig som ett redskap i sin arme.

 

Du är inte fullkommlig, men du är den Gud har skapat dig till. Du kanske inte har alla egenskaper som du önskar att du skulle ha. Gud har skapat dig till den du är, med det egenskaper du har. Han har skapat dig till den du är för att han vill ha dig så. Och han vill att du ska använda och utveckla de gåvor som han har laggt ned i dig.

 

Jag har låtit utveckla något jag kallar för ”Helandebekännelse” det är en broschyr med bekännelser från Guds ord. Här får du hjälp i hur du kan formulera dig då du proklamerar och bekänner Guds ord över dig och din familj. Broschyren är gratis, och finns på Svenska och Engelska.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ATT HOPPAS PÅ GUD

Jes 40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas, de färdas frammåt utan att bli trötta.


Vi går alla igenon tuffa omständigheter genom vårt liv. Och ibland kommer verkligheten i kapp oss, kanske kommer verkliogheten i kapp oss då vi som minst anar det, eller då vi som minst önskar det. Men Gud har lovat dig och mig att han alltid ska vara nära oss. Och i dagens bibelord så lovar han oss att han ska styrka oss.


Har du någon gång kännt dig så maktlös, så kraftlös att du varken vet in eller ut, kanske är du mitt i en sådan livssituation nu. Kanske inte några ord eller några handlingar kan trösta dig. Men du vill jag att du ska veta att Gud är med dig. Mitt i all kaos så står ändå Jesus vid din sida. Du kanske inte känner hans närvaro, men han är ändå där.


Jag tror att vi kristna ibland missar målet totalt. Vi kan ibland tro att Gud har lämnat oss bara för att vi inte känner hans närvaro i vardagen. Men Jesus sa inte; "Där du känner min närvaro, där är jag." Nej, det han har sagt till oss är detta: "Där det sammlas två eller tre människor i mitt namn, där är jag mitt i bland dem."


När du är på din bönegrupp, då samlas ni i Jesus namn, och då är Jesus mitt i balnd er. Och där Jesus är där kan han och vill han göra under och tecken. Där vill han bota våra sjukdomar och ta bort våra smärtor. Jag tror att om du och jag färväntar oss mer av Jesus då vi samlas i hans namn, då kommer han göra så mycket mer mitt i bland oss


Lite längre ned i dagens bibelord står det att Gud ger kraft och styrka till de som hoppas på Herren. Vad betyder då hoppas, är det en tveklös chansning? Knappast! Att hoppas på Herren är att lita på att han har allt under kontroll, och inte bara att han har allt under kontroll, utan att han kommer årdna det till det bästa. När du tar det steget ut i tro på Gud, då ger han dig kraft och styrka.


Gud älskar dig, han vill att du och jag ska lita på honom, och sätta vår tro till Gud. Gud kan och vill hela dig. Gud kan och vill ge dig styrka och gå vidare med Jesus. Helande är en möjlighet för dig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


SKRIVET I GUDS HAND

Jes 45:2 Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnbommarna skall jag bryta sönder


Här säger Gud till dig att han ska gå framför dig. Han är inte en Gud som går några meter bakom dig, för att se om du är duktig nog. Nej, din Gud går framför dig, och varför går han framför dig? Jo, för att han skall jämna ut höjderna, spränga kopparportarna och bryta sönder järnbommarna. Gud har här lovat dig att han ska bana väg för dig.


Men lägg märke till här att det inte står här att du aldrig kommer ha problem, det står inte att du aldrig någonsin kommer att få möta motstånd. När du en gång beslutat dig för att följa Jesus, då kommer motstånd och problem att komma som ett brev på posten. Men med Guds hjälp så kommer du att ta dig igenom och förbi varge hinder, problem och attack som du kommer att möta i livet.


I Jesajas 43 kapitel så lovar Gud dig att om du måste gå genom eld, så ska Gud vara med dig, och lågan ska inte bränna dig. Om du måste gå genom strömmar av vatten, så ska du inte bli dränkt. Alla människor kommer någon gång i livet gå genom både eld och vatten. Men Gud har lovat oss att då vi gör det så ska han vara med oss. Gud är en Gud som går med dig genom elden, han sitter inte på andra sidan elden och väntar på dig, han går med dig genom elden.


Vad vill jag säga med detta? Jo, jag vill tala om för dig att du inte är ensam, Gud är med dig mitt ute i din öken. Det kanske känns som om Gud har lämnat dig, men det har han inte. I Jesajas 49 kappittel så står det skrivet "Han har skrivit ditt namn i sin hand." Människor kan glömma bort dig, men Gud han glömmer dig aldrig, och han lämnar dig aldrig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010

HAN ÄR HERREN DIN LÄKARE

Jer 30:17 Ty jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger Herren.


Både boken Jeremia och boken Jesaja är böcker som i svåra tider har styrkt och tröstat mig mycket. I tider av turbulens så har jag genom dessa båda böcker fått hjälp at lyfta min blich och se på Jesus.


Du och jag, vi kommer alla gå igenom svåra tider. Gud har aldrig lovat oss att livet alltid kommer att leka, att vi alltid kommer vara på höjden av vårt liv. Men Gud har lovat oss att då vi går genom elden, då vi går genom vattenströmmarna, då kommer Gud vara med oss. Han kommer där styrka oss så att vi orkar gå vidare.


När du och jag går igenom tuffa omständigheter då har vi i stora drag två val som vi kan välja.


1) Vi kan välja at ge upp, att drivas med av varge vindkast i vårt liv.

2) Vi kan välja att se på Jesus och fortsätta att kämpa.


I dagens bibelord så lovar Gud oss att han ska låta oss tillfriskna, och han lovar oss att han ska läka våra sår. Det står inte att detta kommer att ske på fem minuter, det står bara att det kommer att ske. Här har du och jag ett val. Vi kan välja att ge upp, och vi kan välja att fortsätta att kämpa. Hur gör jag då om jag vill fortsätta att kämpa? Jo, du proklamerar och bekänner de ord som Gud en gång gett dig. Har du inte fått tag på ett ord från Gud, ta då tid och sök hans ansikte. Utgjut ditt hjärta inför Jesus, och berätta för honom att du vill ha ett ord från Gud, ett löfte från den högste som du kan stå på.


Gud älskar dig, han vill låta dig tillfriskna. Han både villl och kan göra dig fullständigt frisk. Det finns ingen tvekan hos Gud om han vill eller kan hela dig. Gud är fortfarande Herren din läkare i dag. Han är och kommer alltid att vara Herren din läkare.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010
ALLTID BEREDD

Luk 13:10-13  En sabbatsdag när han undervisade i synagogan, fick han se en svårt handikappad kvinna. Hon hade gått böjd i arton år, och kunde inte räta på sig. Han ropade på henne och sa: Kvinna, du är botad från din sjukdom! Sedan rörde han vid henne, och genast rätade ho n på sig och började tacka och lovprisa Gud.

 

Jesus är alltid berädd på att göra de sjuka friska. Hans villja att bota de sjuka finns alltid där. Jesus tvekar aldrig någonsin på att göra de sjuka friska.

 

I detta bibelord ser vi att Jesus undervisar människorna från Guds ord. Nya testamentet fans ju inte på den här tiden, men det vi i dag kallar för gamla testamentet fans, och det var från det som Jesus undervisade människorna.

 

När Jesus botade sjuka så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland talade han, och sjukdomen försvann, ibland lade han händerna på den sjuke och bad till Gud om helande, och de blev helade. I det här fallet så talar Jesus, och lägger sina händer på den sjuka kvinnan, och hon blir fullständigt frisk.

 

När du och jag ber för sjuka så kan vi göra det på flera olika sätt, och varge sätt att be på är lika efektivt. Vi kan i matteus evangelium läsa om hur en officer kom fram till Jesus och bad honom att bota hans tjänare, han viste att om Jesus bara sa ett ord, så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus talade, opch tjänaren blev frisk. Jesus är likadan i dag. Det kan vara så att någon långt borta ber för dig i dag, men deras böner är lika effektiva som om de stod brevid dig.

 

Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år sedan. Han är fortfarande lika villig att göra de sjuka friska. Han älskar dig precis så som du är, han både vill och kan göra dig frisk just nu. Ingen sjukdom eller skada är för svår eller för lätt för Jesus att bota. Han botar inte bara de svårast sjuka, han botar inte heller bara de lättaste sjukdomarna och skadorna.

Glöm inte att Gud älskar just dig, han har en plan och ett syfte med just ditt liv. Han älskar dig, han har omsorg om dig, och han vill se dig fullständigt frisk. När Jesus botat dig från din sjukom och smärta. Glöm då inte bort att tacka honom och prisa honom för vad han gjort för dig.En sabbatsdag när han undervisade i synagogan, fick han se en svårt handikappad kvinna. Hon hade gått böjd i arton år, och kunde inte räta på sig. Han ropade på henne och sa: Kvinna, du är botad från din sjukdom! Sedan rörde han vid henne, och genast rätade ho n på sig och började tacka och lovprisa Gud.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010TRO OCH FÖRVÄNTAN GÅR AND I HAND

Matt 15:29-31 Jesus åtevände nu till Galilleiska sjön och han gick upp på ett begr i närheten av sjön och satte sig där. Snart hade det sammlats en stor folkmassa omkring honom, och de hade med sig rörelsehindrade, blinda, missbildade, stumma och många andra. Man lade dem framför Jesus, och han botade dem. Folk var alldeles häpna, för de stumma började tala, de missbildade blev friska, de rörelsehindrade gick, och de blinda kunde se! Och alla hyllade Israels Gud.


När vi studerar Jesus liv här på jorden så kan vi se att det var dessa saker han i stor utsträckning gjorde. De människor som kom till Jesus de viste ofta vad han kunde göra. De viste att han kunde göra de sjuka friska. Därför resta man ibland långa sträckor för att komma till Jesus för att få sitt mirakel.


Jesus slutade inte att göra de sjuka friska iochmed att han åkte till himlen. Nej, han fortsätter även idag att göra sjuka friska, och att befria människor från onda andar. Vi kan i apostlagärningarna läsa att Jesus fortsätter att göra sjuak friska


Apg 19:11 Gud gav Paulus kraft att göra ovanliga under. Man tog till och med dukar och klädesplagg som varit i beröring med hans kropp och lade på de sjuka. Och när man gjorde det försvann sjukdomarna, och de onada andarna lämnade dem som var besatta.


Ser du att det står i detta bibelord att Gud gav Paulus kraft att göra "ovanliga under." Efterson det vstår att Gud gav Paulus kraft att göra ovanliga under, då borde det även vara så att det fans vanliga under.


Jag tror att under och tecken på denna tid var vanligt. Det var vanligt att de sjuka blev friska. Jag tror att Jesus vill att helande ska bli vanligt. Att det ska bli lika normalt som att gå över gatan då man ska handla.


Varför ser vi då inte så mycket helande i vår direkta närhet? Jag tror att vi inte förväntar oss att det ska ske. Om vi förväntar oss att Jesus ska hela sjuka, om vi är överyggade om att han ska bota sjuka, då tror jag även att Gud kommer göra under och tecken.


Har du någon gång varit på ett möte då du kunde känna förväntan i luften. Jag har varit på flera sådana möten. Och det är på dessa möten jag känt Jesus närvaro som starkast.


Jag är övertygad om att tro och förväntat är ihopkoplade. När vi tror och förväntar oss att Jesus kommer gripa in, det är då som han gör det.


Ibland får vi tro och förvänta oss för vårt mirakel en lång tid innan vi ser resultatet av det mirakel som vi förväntar oss. Vad kan vi då lära oss av detta? Jo, vi lär oss tålamod. Något vi i västvärlden har blivit dårlig på att göra. Ofta har vi en så kallad mac donalds mentalitet. Vi förväntar oss att få det vi beställt på en minut. Men i Guds rike är det inte alltid så. Där får vi ibland tro och förvänta oss ett mirakel, i dagar, ja ibland veckor eller månader eller år innan vi ser vårt mirakel.


Så ge inte upp när det gäller ditt bönesvar. Fortsätt att tro och hoppas på ditt mirakel. För om vi inte ger upp, så kommer vi till sist få det vi står i tro för.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010


FRÅN DÖD TILL LIV

Ps 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar.

Detta är ett av alla de löften från bibeln som Gud gett mig upprepade gånger. Då min hälsa förvärrats, och jag nästan varit död, då har Gud lyfft fram bibelord efter bibelord, för att lyfta min blick till Jesus, och för att styrka och uppmuntra mig.

För snart fjorton år sedan så var jag svårt sjuk, jag kännde bokstavligen hur jag minut för minut blev svagare och svagare. En dag när jag kom hem från sjukhuset, då doktorn sa att jag skulle vara död om tre veckor. Då bad jag Gud att få leva (Jag var bara 20 år då) Sedan läste jag två olika bibelord, där i bland detta bibelord. Jag läste dessa ord om och om igen. Under 45 minuter läste jag dessa ord, upprepade gånger. När jag läst dem om och om igen i 45 minuter. Då kännde jag hur jag fylldes av liv, så mycket liv och kraft att det rann över.

Vad vill jag då säga med detta? Gud grep in i min livssituation. Han räddade mig från en säker död. Och Gud vill göra samma sak för dig. Han vill låta sitt liv strömma mot dig som en sommarvind. Han vill fylla dig med så mycket liv att det strömmar över.

Hela bibeln är ett brev från Gud till dig. I detta brev har du liv, frid, kraft och styrka. I detta brev finns läkedom, upprättelse och befrielse. I ordet finns det helande att hämta för dig och mig.

Jesus är livets furste. Han är konung över livet. Han både vill och kan göra dig fullständigt frisk.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010
BÖN FÖR VÄNNERNA

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand

Gång på gång så uppmar Gud oss i sitt ord att vi inte ska vara rädda. Han vill inte att du och jag ska vara rädd, och han säger till dig och mig att han har allt under kontroll. Jag vet att det ibland är befogat att vara rädd, jag vet att vi bara är människor, och att vi då och då blir rädd, och ibland är det helt förståligt och naturligt att vara rädd.

Men Gud vet att då du och jag är rädda, då fokuserar vi oss på faran, på det vi är rädda för, och inte på lösningen, lösningen är Jesus.

Jag satt i går och tittade på ett intressant program som handlade om hur människor reagerar i katastrofer. Det visade sig att över sjuttio fem procent av alla människor som var med om en katastrof, de tänkte inte logist. Det visade sig också att vi i stort sätt påverkas mycket av grupptrycket mitt under en pågående katastrof. 

Du och jag påverkas mer än vad vi tror av folket i vår omgivning. Därför är det viktigt att du umgås med de som tror på under och tecken. Att du umgås med de som lyfter upp dig, som lyfter din blick till Jesus, som uppmuntrar dig att inte ge upp. 

Nu menar jag inte att alla som blir rädda inte tänker logist. Men fruktan gör dig svag, fruktan får dig att se på omständigheterna runt omkring dig på ett helt annat sätt.

Gud vill inte att du ska vara rädd för vad din doktor just har sagt till dig. Gud vill att du istället ska lyfta din blick och se på Jesus. Det är ju faktist inte din doktor som har det sista ordet i din kamp mot sjukdomen, det är Gud som har det sista ordet. Och i bibeln kan vi läsa att Gud bara talar liv, hälsa, frid och läkedom över dig och din familj.

Även om du är svårt sjuk så kan du be för dina vänner. Har du någon gång tänkt på att Job bad för sina vänner, mitt i sitt eget elände. Detta gjorde att han själv blev välsignad. Jag är övertygad om att det kommer vara på samma sätt för dig och mig. Så be för dina vänner. Jag sa inte be åtta timmar om dagen, men du kanske kan be fem minuter om dagen för dina vänner?
© Jimmy Larsson Uppsala 2010SEGERN MOT OMSTÄNDIGHETERNA

Ord 4:20-22 Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp


Här uppmanas vi av Gud att ta till vara på Guds eget ord. Det står inte att vi bara ska ta till vara på nya testamentet, det står inte att vi bara ska ta till vara på de poetiska böckerna. Nej, allt Guds ord ska vi ta till vara på.

Detta betyder att vi ska studera allt Guds ord, att vi ska läsa det grundligt, och tänka på vad det står och varför det står det som det står.

Vi ska inte bara läsa ordet, vi ska bevara det i vårt hjärta, vi ska älska ordet och bevara det i hj'ärtat. Hur gör jag det på bästa sätt kanske du undrar. Jag tror att det bästa sättet vi kan få ordet i vårt hjärta är att lära sig ordet utantill. Inte bara lära sig det utantill, utan även älska ordet.

Längre ned i dagens bibelord står det när Guds ord är en läkedom för oss. Det är en läkedom för oss då vi finner ordet. Ibland behöver du och jag söka efter ett ord, ett löfte i bibeln för tex helande. Och när vi finner det ordet, då ska det vara en läkedom för vår kropp.

Alla av oss som någon gång ätit pencelin vet att vi måste äta hela kuren pencelin, oavestt om vi känner oss helt bra. Vi fortsätter ta pencelinet alla dagar, även om vi kä'nner oss helt bra efter tre dagar, så måste vi ändå ta hela dosen mediciner. Även om vi inte får resultat efter ett visst antal dagar så fortsätter vi ändå att ta vår pencelin. Men när det kommer till Guds ord tänker vi tyvärr annorlunda.

Det fungerar ungefär på samma sätt med Guds ord. Guds ord ger resultat, även om du inte känner någon direkt efekt, så ger det ändå resultat. Jag vill uppmana dig att bekänna Guds ord över din hälsa. Fortsätt att bekänna ordet, även om du inte upplever något särsilt. Guds ord kan ibland verka långsamt, vi kanske inte märker något, men det ger ändå resultat.

Så bekänn och proklamera Guds ord över dig och din familj. Ge inte upp, tala inte ut att det är kört för dig, att du kommer att dö. Säg iställer vad psaltaren 118:17 säger: "Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar."

När du och jag talar Guds ord då händer det saker. Guds ord är skarpare och vassare än något annat andligt vapen. Genom att tala Guds ord så förändras situationer. Du och jag kan tala ordet även om vi inte känner för det, även om vi känner oss dumma. Men om vi fortsätter att nöta, fortsätter att proklamera och bekänna. Då händer det saker i det andliga, då tror jag att vi förr eller senare kommer gå segrande ur kampen vi har mot vår omständighet.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010


RSS 2.0