JESUS BOTAR SJUKA I DAG

Apg 5:16 Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

 

Det står i dagens bibelord att det kom många människor till apostlarna för att bli botade. Lägg märke till att det inte står att det kom några få människor. Nej, det står att det kom skaror av människor, skaror av människor är verkligen inte bara några få män och kvinnor, det rör sig snarare om hundratals, om inte tusentals människor som kom till apostlarna för att bli botade.

 

Apostlarna hade levt nära Jesus under några år. De hade levt väldigt nära honom. Och Jesus lärde sina lärjungar att bota sjuka, kasta ut onda andar och predika ett glädjens budskap för ett folk som var på väg att gå evigt förlorade.

 

Jesus fortsatte att hela, befria och upprätta människor efter det att han gjort sin himelsfärd. Jesus slutade inte att bota sjuka och kasta ut demoner i och med att han lämnade jorden som mänsklig gestalt.

 

I apostlagärningarna kan vi läsa att apostlarna genom Jesus Kristus kraft fortsatte att predika glädjens budskap, de fortsatta att bota sjuka i Guds kraft och i den helige andens kraft så drev de ut onda andar.

 

Den Gud som du och jag tjänar är en mäktig Gud, han är mäktig att göra vad han vill. Det finns inget som kan stoppa honom från att göra vad han vill. Och han vill bota sjuka, han vill befria människor från onda andar.

 

Det är Guds vilja att ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Och Gud vill inte bara hela befria och upprätta dig och ditt liv, han kan också göra det.

 

Jesus botar sjuka i Sverige i dag. Du kanske personligen inte ser eller hör några vittnesbörd om detta. Men faktum är att detta sker i lilla Sverige i dag. Bara för att just du inte ser eller hör om Gud väldiga gärningar, så betyder det inte att Gud inte gör under i dag.

 

Har du någon gång blivit botad av Jesus, då får du gärna berätta det, så att andra får höra om vad Jesus gjort för dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PRISA GUD

Ps 30:2-3 Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet, du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig.

 

Detta är en liten del av en sång som kung David sjöng vid templets invigning i Jerusalem. Och jag tror att du och jag kan sjunga denna sång själva till Gud.

 

Vi har så otroligt mycket att tacka Gud för, om du inte kommer på något att tacka Gud för, tacka honom för att du är ett Guds barn, tacka Gud för att han inte har lämnat dig eller övergivit dig, för det har han inte.

 

När det gäller vårt helande så är jag övertygad om att vi inte kan komma för ofta inför Gud och be honom om helande. Jag är övertygad om att vi dagligen kan be till Gud om helande. Vi behöver inte alltid göra det på samma sätt, men jag tror inte det är något fel att be om helande på samma sätt.

 

I denna sång sjunger kung David att han ropade till Gud, och att Gud helade honom. Om kung David kunder ropa till Gud, då är inte heller du eller jag för fina för att ropa ut en bön till Gud. Nu menar jag inte att du ska skrika så att du blir vräkt från din lägenhet. Men du kan från ditt hjärta ropa till Gud utan att skrika halsen av dig.

 

Jag är övertygad om att Gud både vill och kan göra alla sjuka friska. Varför alla inte blir helade från sina sjukdomar omedelbart, det vet jag inte. Men jag vet att Gud gör under än i dag, jag vet att Gud helar, befriar och upprättar människor i dag.

 

Jag är övertygad om att Gud belönar uthållighet. Han ser till ditt hjärta, han ser till din uthållighet och han belönar den.

 

Människor kan i sitt oförstånd säga till dig att det är lika bra att du ger upp, människor kan i sitt oförstånd säga att Gud inte gör under i dag. Men lyssna inte på dessa människor. Gud har i sitt ord klarlagt vad som är hans vilja. Gud har i sitt ord gjort klart för oss att det inte finns någon förändring hos Gud, att det inte finns någon växling mellan ljus och mörker hos honom(Jakob 1:17 ). Gud säger i sitt ord att Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år seda (Hebr 13:8 )

 

Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Det är hans vilja att göra dig frisk. Läs gärna i bibeln om de under och tecken som Jesus gjorde. Läs gärna i Apostlagärningarna om de under och tecken som apostlarna i Jesus namn utförde där.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


INGET ÄR OMÖJLIGT

Apg 19:11-12 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

 

Berättelserna i Apostlagärningarna är helt otroliga, där kan vi läsa om vilka under och tecken som Gud gjorde genom apostlarnas händer. Här kan vi bli uppmuntrade att hålla ut, att fortsätta att tjäna Gud av hela vårt hjärta.

 

Det står i dagens bibelord att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Med andra ord så var under och tecken inget ovanligt, annars hade man säkerligen inte skrivit att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.

 

Det man berättar om i dagens bibelord, det är något som man praktiserar ännu i dag. Den församling jag är med i brukar varje vecka få in bönedukar som människor sänder till oss, och regelbundet så får vi läsa och höra vittnesbörd om hud Gud gripit in i en hopplös situation och givit hälsa, frihet och glädje till människor.

 

Gud är en god Gud, han är Herren din läkare i dag. Han kan och han vill bota dig här och nu. Bibeln säger: ”Inget är omöjligt för den som tror”, och det är verkligen sant. Gud förmår att göra vad som helst, bara vi tror på honom, så kan han ge oss det mirakel som vi är i så desperat behov av.

 

En del predikanter och pastorer menar att Jesus inte helar människor i dag, de menar att Jesus slutade bota sjuka i och med himmels färden. Men detta bibelord pekar på motsatsen.

 

En del människor menar att vi inte kan göra liknande eller större gärningar än vad Jesus gjorde, men vad säger egentligen Guds ord om detta? Låt oss titta på vad Jesus sade till sina lärjungar om just detta.

 

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till fadern.

 

Här säger Jesus till sina lärjungar att de ska göra likadana gärningar, och större gärningar ska de göra. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre så har du tagit emot Guds ande. Då bor Den Helige Anden på din insida, och då gäller just detta bibelord dig.

 

Vad var det då för gärningar som Jesus gjorde? Om vi studerar evangeliumen så kan vi snabbt se att Jesus lade ned mycket tid på att bota sjuka och driva ut onda andar. Då Jesus har botat jätte många människor, och gjort stora under och tecken, då drar han sig senare undan för att vara ensam och bedja. Jag tror att det var här som Jesus hämtade kraft från Gud att bota sjuka, driva ut onda andar och göra under och tecken. Jag tror att om vi ska kunna tjäna Gud på ett effektivt sätt, om vi ska kunna betjäna människor på samma sätt som Jesus gjorde, då krävs det att vi ber och söker Gud timme in och timme ut. Om vi ska kunna göra samma gärningar som Jesus gjorde, då måste vi hämta kraft och smörjelse från Gud. Och det kan vi endast göra genom bön, genom att be och söka Guds ansikte, genom att vara i Guds närvaro. Jag tror att det även är viktigt att vi ofta kommer inför Guds tron i lovsång och tillbedjan.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


EN RÄDDANDE GUD

 Ps 68:21 Gud är för oss en Gud som frälsar, hos Herren Herren finns räddning från döden.

 

Frälsar är ett gammalt Svenskt ord som betyder räddar. Gud har här gett dig ett löfte i sitt ord om att han ska rädda dig från döden. Kanske lever du i en rent av hopplös situation nu, kanske har din doktor sagt att du snart kommer att dö, eller kanske har han sagt att du aldrig kommer att bli frisk. Men Gud har sagt någonting helt annat till dig, han säger till dig att det finns räddning från döden hos Herren.

 

När det gäller helande från Gud så tror jag inte att det bara kommer ramla ned i ditt huvud en vacker dag. Jag tror att när vi vill bli helade då behöver vi söka Guds ansikte, be till Gud om att han ska ge oss vårt mirakel. Nästan alla som Jesus helar kommer till honom på något sätt och ber honom att göra dem frisk. Jag tror att du och jag behöver komma till Jesus och be honom om vårt mirakel.

 

Ps 33:4 Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör.

 

Guds ord har alltid rätt, Guds ord stämmer alltid. Det fins inga fel och brister i Guds ord. Därför kan vi gå till Guds ord och titta vad Gud säger om helande. Och gång på gång kan vi läsa om Guds villighet att bota sjuka. Vi kan även läsa att Gud inte är partisk, att det inte fins någon växling mellan ljus och mörker hos honom. Vi kan också läsa att Jesus är och förblir den samme. Han var Herren din läkare för två tusen år sedan, och han är fortfarande Herren din läkare.

 

Gud längtar efter ett tillfälle då våra hjärtan är öppna så att han kan välsigna, hela och upprätta vårt liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


UTSÄND

Joh 9:1-7 När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sade: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?" Jesus svarade: "Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus."När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon och sade till honom: "Gå bort och två dig i dammen Siloam" (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.

 

Dagens bibelord är ett mycket viktigt bibelord. Det talar om för oss att det inte alltid är så att den sjuka har syndat. Nu finns det vissa synder som kan ge dig sjukdomar, till exempel könssjukdomar. Men det viktiga när vi ber för sjuka är inte att ta reda på om de har syndat eller inte. Det viktiga är att genom Guds nåd be om att Gud ska hela dem.

 

Försök tänka dig in i denna mannens situation. Han hade varit blind hela sitt liv, och så kommer Jesus och gör detta mirakel för honom. Jag personligen tror att denna man var tiggare, för på den tiden kunde oftast inte blinda och lama försörja sig själv. Tänk vilken fångenskap Jesus befriade honom från.

 

Denna berättelse talar inte om för oss hur mannen tog sig till dammen Siloam. Men dem av er som varit i Israel och besökt denna plats, ni vet vad krångligt det måste ha varit för en blind man att ta sig till denna damm.

 

När Jesus botade sjuka från deras sjukdomar och smärtor så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland gjorde han det genom att tala, ibland genom att be för dem, och i bland som på detta sättet, genom att göra en sak och sedan be dem göra en sak.

 

Här har vi ett klart exempel på att Jesus säger åt den blinde att göra en sak, och när han gör detta så blir han helad. En annan man som fick veta att han skulle göra en sak för att bli botad var Naaman (2 Kung 5:1-14) profeten sade åt honom att han skulle bli botad om han doppade sig sju gånger i Jordan. Till en början ville inte Naaman lyda Herrens profet. Men efter ett tag så gjorde han det i alla fall, och han blev botad.

 

Ibland så kan Gud säga åt oss att vi ska göra en viss sak för att vi ska bli botade. Och vi har egentligen inget att förlora, för om vi lyder Gud och gör som han säger så kommer det till sist bli bra. Nu menar jag inte att vi mutar Gud. Men ibland kan Gud säga till oss att ändra våra mat vanor för att bli frisk, ibland säger han åt oss att ändra på våra motions vanor för att bli frisk. Och säger Gud det till oss, då har vi inget att förlora.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


DEN KANAANEISKA KVINNAN

Matt 15:21-28 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon.   Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."  Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar."   Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus."  Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!"   Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."   Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord."   Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Historien som Matteus berättar om denna kvinna, det är en av många historier om människor som blev botade av Jesus som fascinerar mig. Men vad är det då med denna kvinna som fascinerar mig? Jo, det är att kvinnan vi läser om här, hon är envis och enträgen. Hon nöjer sig inte med mindre än att hennes dotter blir fullständigt botad från sin plåga.


Jag tror att Jesus här försöker sätta kvinnans tro och beslutsamhet på prov. Till att börja med så säger Jesus att han bara är sänd till det judiska folket, och det var han ju på sätt och vis. Men kvinnan nöjer sig inte med det svaret, hon nöjer sig inte med mera än att Jesus gör hennes dotter frisk.


På den tiden i Israel så var hunden ett orent djur, man kallade hedningarna för hundar.  Det kvinnan här egentligen säger är: ”Ja, jag är en hund,  jag har inte rätt till brödet, men jag har rätt till smulorna som faller från bordet. Och smulorna som föll från bordet var nog för att hon skulle få sitt mirakel.


Du och jag vi behöver inte hela det där brödet för att få vårt mirakel, men om vi bara får tag på en smula av Jesus, så är detta nog för att du och jag ska få vårt mirakel. Vist är det härligt att få mycket av Guds kraft, vist är det underbart att ligga och dricka av Guds kraft, men vi behöver inte kilovis av Guds smörjelse för att få vårt mirakel, vi kan få vårt mirakel genom smulorna.Mat 17:20  Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."


Ibland kan du och jag känna oss otillräckliga, vi kan uppleva att vi inte har nog stor tro för både det ena och det andra. Men här säger Jesus själv, om ni har tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till detta berget att flytta på sig, och det ska flytta på sig. Jesus säger inte; ”Om ni har lika stor tro som denna limpa ska ni kunna göra det och det. Nej, han ger oss liknelsen med senapskornet. Och ett senapskorn är mindre än en brödsmula.


Helandet är brödet från himlen, brödet som tillhör dig och mig. Helande är din och min rättighet. Gud har i sitt ord lovat oss att helandet tillhör oss.


Det som är intressant i dagens bibelord är att denna kvinna inte var troende, men ändå så gav Jesus henne hennes mirakel. Gud är villig och mäktig att bota även de som inte följer Jesus, eller de som inte vill följa honom. Varför skulle han göra det? Jo, för att han älskar alla människor, vare sig man är kristen, muslim, hindu, jude eller schaman. Han älskar alla människor, och han har dött för alla människor. Ett helande kan vara vägen in till en hednings hjärta


Gud älskar dig, han har en gång för alla dött för dig på Golgata. Han både vill och kan göra dig frisk


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS PREDIKAN

Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem

 

Detta var en del av Jesus natur. Hans natur var att bota sjuka och befria dem från deras plåga. Och Jesus är likadan i dag säger Hebreerbrevets trettonde kapitel, Jesus både vill och kan brfria, hela och upprätta människor i dag.

 

Har du lagt märke till en viktig detalj i Jesus liv och tjänst? Jesus sprang inte bara omkring och botade sjuka. En viktig detalj i Jesus liv var att han undervisade folket. Varför är det då så otroligt viktigt att påpeka att Jesus undervisade folket från Guds ord, han både undervisade och predikade Guds ord till folket. Men varför är det då så viktigt att påpeka att Jesus predikade?

 

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

 

När Jesus predikade Guds ord för folket så fick de tro för att Jesus inte bara ville göra dem friska, utan att han även kunde göra dem friska.

 

Varför kom människor till Jesus och blev botade? De kom till Jesus för att de hörde att han både ville och kunde utföra under och tecken. Folket hörde flera vittnesbörd om att Jesus öppnade blindas ögon, han öppnade dövas öron, jag han uppväckte till och med folk ifrån det döda. Detta höjde folks förväntningar på att Jesus skulle göra ett mirakel i deras sjuka kropp. Men folk fick även tro för ett mirakel då de hörde Jesus predikan.

 

Jag är övertygad om att tron (som är en övertygelse) på att Jesus vill och kan bota sjuka, jag är övertygad om att den tron är nyckeln till ett mirakel. Jag påstår inte att man kommer bli botad på en kafferast bara för att man tror. Ibland får man stå i tro för sitt mirakel en tid innan man får tag på sitt mirakel.

 

När Jesus botar sjuka så gör han det i olika tidsperioder. Ibland botar han sjuka omedelbart, då kommer helandet som en blixt från klarblå himmel, ibland då Jesus botar så gör han det steg för steg, en bit i taget. Men oavsett hur Jesus än botar sjuka, så botar han dem från deras sjukdomar.

 

Oavsett hur länge som du har väntat på ditt mirakel så vill Gud göra dig frisk, han vill verkligen ge dig ditt mirakel. Glöm aldrig bort att Gud älskar dig, han har omsorg om dig.

 

Jesaja 49:15-16a Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig.

 

Gud älskar dig oerhört mycket. Även om alla andra glömmer bort dig, så har ändå inte Gud glömt dig. Han har skrivit ditt namn i sin hand. Är inte det ganska häftigt, ditt namn står skrivet i Guds hand.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


PRISA GUD

Ps 103:1-3 Ja, jag välsignar Herren och glömmer inte allt det underbara han har gjort för mig. Han förlåter mig alla mina synder. Han helar mig från alla sjukdomar. Han räddar mig undan en säker död. Hans kärlek och godhet omger mig. Han fyller mitt liv med allt som är gott, och därför känner jag mig ung och stark som en örn.

 

Glöm aldrig någonsin bort vad Gud har gjort för dig. När vi i livet har det som tuffast så kan vi så lätt glömma bort allt det goda som Gud gjort för oss, alla under som han har gett oss, alla löften från bibeln som han har gett oss. Men i detta bibelord så uppmanar Gud oss att inte glömma vad Gud gjort för oss. Att vi ska tacka och prisa Gud för allt vad han har gjort för oss.

 

Jag uppmanar dig nu att skaffa en anteckningsbok / anteckningshäfte där du skriver upp vad Gud sagt till dig, och vad Gud gjort för dig, och skriv då upp ort och datum när det hände. När du då har det som tuffast, så kan du ta upp anteckningsboken och läsa vad Gud sagt och gjort, då kanske du kommer minnas de specifika situationer då Gud välsignat dig.

 

I dagens bibelord står det att Gud förlåter alla dina synder, och det är verkligen så. Gud är en förlåtande Gud, förlåtelse är en del av hans natur. Men Gud varnar oss och uppmanar oss att vi måste förlåta människor, och att vi inte ska bära på oförlåtelse mot andra..

 

Matt 6:14-15 Er himmelske Far kommer att förlåta er, om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem, kommer inte han att förlåta er.

 

Lägg märke till att det här står att om vi förlåter så ska vi bli förlåtna av Gud, men om vi vägrar att förlåta, då ska inte Gud förlåta oss. Därför är det så viktigt att vi inte hatar någon, eller har oförlåtelse mot någon. Ibland kan det vara svårt att förlåta, men Gud både kan och vill hjälpa dig att förlåta andra.

 

Vidare i Ps 103 så säger Gud att han botar alla dina sjukdomar. Och det är verkligen så, Gud är en Gud som förlåter våra synder och botar våra sjukdomar. Och det står inte att Gud bara botar enstaka sjukdomar, eller att han bara botar en eller två sjukdomar. Det står klart och tydligt att han botar alla sjukdomar. Och han botar inte bara dina sjukdomar, att räddar dig från en säker död. För flera år sedan var jag döende i en obotlig sjukdom, men Gud har verkligen räddat mig från döden. Det fanns inga mediciner som kunde bota mig, ingen operation kunde göra mig frisk. Men som genom ett under så lever jag i dag.

 

Jag är övertygad om att Gud både vill och kan ge dig det undret som du behöver. Hur din livssituation än ser ut så både vill och kan Jesus hjälpa dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS I DAG

Matt 8:16-17 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.


I dagens bibelord kan vi läsa att människor kom med många sjuka till Jesus, och att Jesus botade alla som var sjuka. Det står inte att Jesus botade några få, det står inte heller att Jesus botade de lindrigaste sjukdomar. Nej, när Jesus botade de sjuka här, så botade han alla sjuka. Jag är övertygad om att Jesus här botade människor från både svåra och enklare sjukdomar. Men Jesus botade inte bara sjukdomar, han drev även ut onda andar.


Allt det som Jesus gjorde i detta kapitel, det både kan han och vill han göra för oss  i dag. Jesus älskar dig, och han älskar mig. Han vill att både du och jag ska må bra och ha det bra. Han vill ta bort sjukdom och smärta från våra kroppar. Han både vill och kan göra oss friska i dag.


Jesus var en ganska känd man, men vad var det han var känd för? Jo, han var känd för att bota de som var sjuka, och för att han kunde driva ut onda andar. Jesus vill vara känd för detta i dag, han vill att du och jag ska känna honom som Herren vår läkare och Herren vår befriare.  Ett av Guds förbunds namn är "Jag är Herren din läkare".


När det gäller helande så kan vi ibland få stå i tro under en längre period för att bli helade. Jag vet inte varför det är så. Men jag vet att Jesus både vill och kan göra mig frisk, jag vet att så länge som jag inte givit upp så finns det hopp.


Vi vet alla att livet kan vara tufft och orättvist. Men Gud har inte lovat oss att vi ska glida genom livet. Vi kan ha det tufft, vi kan gå genom stormar i livet. Glöm aldrig detta, Gud är alltid med dig, han kommer aldrig att lämna dig.
Han går med oss genom elden, han går med oss genom strömmar av vatten. Vi kanske inte ser eller känner hans närvaro, men han är ändå alltid där.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010
VÄLSINGNELSEN KOMMER FRÅN HERREN

2 Mos 23:25 Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.

 

Redan här, i andra Mosebok, så lovar Gud sitt folk helande. Fast här har han ett litet villkor för att hans löfte om helande ska tillfalla hans folk. De ska nämligen tjäna Gud. När man tjänar Gud så gör man det helhjärtat, gör man det halvhjärtat så anser i alla fall jag att man borde tänka om. Om man tjänar Gud, då gör man det av hela sitt hjärta, och då kommer man bli välsignad.

 

På ställe efter ställe i Guds ord så ser vi löften om helande. Och på ställe efter ställe i ordet så ser vi att Gud håller sina löften om helande. Gud är inte en Gud som bara går omkring och lovar saker till höger och vänster. Han håller sina löften. Men i varje löfte i bibeln så kan vi se att Gud begär något tillbaka. Här behöver vi fråga oss själva om vi gör det Gud har bett oss att göra.

 

När du tjänar Gud då kommer han att välsigna dig, han kommer inte bara att välsigna dig, han kommer även att välsigna din man och din dryck. I dessa dagar kan vi verkligen behöva detta. Nu menar jag inte att du ska stoppa i dig vad som helst. Vi behöver fortfarande vara noga med vad vi stoppar i oss för mat. Men Gud ska välsigna det vi äter, är inte det underbart att höra. Men detta innebär inte att vi ska sluta be för maten, fortsätt med det.

 

Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han vill att det ska gå bra för dig, att du ska vara frisk och att du ska lyckas i det du gör. Gud vill inte bara ta bort sjukdom från din kropp, han kan det också. Och i väntan på ditt mirakel så kan du fortsätta att be Gud om ett mirakel, du kan fortsätta att proklamera och bekänna vad Gud har talat i sitt ord.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


JESUS GER LIV TRÖST OCH UPPMUNTRAN.

Joh 10:10 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överföd.

Tjuven är ett annat namn på djävulen. Djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda i vårt liv. Men Jesus har kommit för att ge dig och mig liv. Jesus ska inte bara ge oss lite liv. Nej! När Jesus ger dig och mig liv, då ger han oss överflöd av liv, han ger oss så mycket liv att det flödar över.

Liknelse: "När du och jag häller upp ett glas mjölj, då tar vi bara mjölk tills glaset är fullt. Men tänk dig om du bara skulle fortsätta att hälla och hälla och hälla mjölk, så att glaset inte bara blev fullt, utan så att det rann över, ned på bordet och vidare ned på golvet. Så är det då Gud ger dig liv, han nöjer sig inte med att du är halvfull av liv, han nöjer sig inte med att du är full av liv. Nej, han fortsätter att hälla i dig liv, ända tills det rinner över, och han fortsätter att hälla på med liv, tills det inte bara rinner över kanten, utan även så att det rinner ned på golvet, och vidare ut ur din bostad. Så mycket liv vill och kan Gud ge dig.

Låt mig berätta en sak. I Juli 1996 var jag döende i en otäck sjukdom, läkarna hade gett mig ca tre veckor kvar att leva. Jag kännde hur livet rann ut ur mig, för varge minut som gick så blev jag bara svagare och svagare. En dag var jag hemma och bad till Gud, jag grät och bad Gud om att få leva. Då tog jag upp min bibel och började läsa högt, från Ps 107:19-20 och från Ps 118:17. Jag läste dessa bibelord om och om igen i ca 45 minuter. När jag gjort det så kännde jag hur livet kommit tillbaka. Jag hade inte bara lite liv, jag var så full av liv och styrka att det svämmade över.

Det Gud gjorde för mig den där dagen, det vill han göra för dig också. Ibland så måste vi vara envisa, ibland räcker det inte med att du läser ett bibelord en gång. Ibland måste vi göra som jag gjorde. Har du ett ord från Gud, läs det ordet om och om igen. Lär dig ordet utantill. Bekänn och proklamera det över dig och din familj dagligen.

Glöm inte att Guds ord är vassare än någon annat svärd. Det vill säga att det är effektivare än något annat vapen som finns, har funnits eller kommer att finnas. När du talar Guds ord, då händer det saker. Du kanske inte ser något där eller då, men det ger i alla fall resultat

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


EN TUNGA AV LIV

Ord 18:21 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.


Ditt och mitt sätt att prata på påverkar vårt liv mycket mer än vad vi själva tror. Därför är det oerhört viktigt att vi inte talar ut död och elände över oss själva. Hur många av oss har inte någon gång sagt för sig själva; ”Bara därför så blir jag sjuk till helgen.” Och sedan kommer sjukdomen som ett brev på posten. Jag har talat ut sjukdom över mig, jag har talat ut död över mig, så denna mini predikan är lika mycket till mig som till dig.


Nu vill jag inte att du som talat sjukdom över dig ska bli knäckt, jag säger inte heller att det är ditt fel att du är sjuk. Men jag uppmanar dig att börja tala i enlighet med ordet. Ordet talar överflöd av liv, ordet talar hälsa och styrka, befrielse och upprättelse.


Gud uppmanar oss i sitt ord att vi ska vara noga med hur vi pratar. Gud vill inte att vi ska skvallra, Gud vill inte att vi ska ljuga. När vi talar så ska vi tala i enlighet med ordet och det vi talar ska vara sanningen.


Din doktor kanske har sagt till dig att du har två veckor kvar att leva, men Gud har sagt någonting annat, och Gud har alltid sista ordet. I Psaltaren ett hundra arton säger psalmisten och Konungen David; ”Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar.” Detta bibelord är ett ord från Herren till dig och mig., och det bibelordet gäller lika mycket dig som det gällde kung David.

 

Låt mig klargöra en sak för dig. Vi människor kan lätt hamna i en specefik fälla från fienden när det gäller att tjäna Gud. Vi tänker; ”Inte kan väll han eller hon tjäna Herren på heltid, för denne har ju gjort både det ena och det andra hemska synden. Hämmna inte i den fällan. Alla stora Gudsmän i bibeln har klantat till sig rejält, men ändå kunde Gud använda dem. Låt mig ge dig några exempel.

 

  1. Moses som ledde Israels folk ut ur Egypten, han dödade en Rommersk soldat när han såg hur soldaten misshandlade en av hans egna.

     

  2. David, Kung david begick äktenskaps brott, han beårdade en kvinna som var gift med en annan man att ha sex med honom. När han senare fick veta att kvinnan blivit gravid, beådrade han de andra soldatena att föra denna man in i en säker död, för att ingen skulle få veta vad kungen hade gjort.

     

  3. Paulus, Före han blev kristen så förföljde och misshandlade han Kristna, han såg till att Kristna blev avrättade.

 

Ingen människa är perfekt. Även om du och jag har begått misstag så vill Gud ändå använda oss, han både vill och kan det. Men om man nu ska tjäna Gud, då är det viktigt med en äkta och rejäl omvändelse.

 

Så säg inte; ”Jag kan inte tjäna Gud med denna gåva, för jag har jort det ena och det andra. Var istället öppen och villig inför Guds ledning. Tillåt att Gud använder dig, tillåt Gud att använda dig som ett redskap i sin arme.

 

Du är inte fullkommlig, men du är den Gud har skapat dig till. Du kanske inte har alla egenskaper som du önskar att du skulle ha. Gud har skapat dig till den du är, med det egenskaper du har. Han har skapat dig till den du är för att han vill ha dig så. Och han vill att du ska använda och utveckla de gåvor som han har laggt ned i dig.

 

Jag har låtit utveckla något jag kallar för ”Helandebekännelse” det är en broschyr med bekännelser från Guds ord. Här får du hjälp i hur du kan formulera dig då du proklamerar och bekänner Guds ord över dig och din familj. Broschyren är gratis, och finns på Svenska och Engelska.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


ATT HOPPAS PÅ GUD

Jes 40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas, de färdas frammåt utan att bli trötta.


Vi går alla igenon tuffa omständigheter genom vårt liv. Och ibland kommer verkligheten i kapp oss, kanske kommer verkliogheten i kapp oss då vi som minst anar det, eller då vi som minst önskar det. Men Gud har lovat dig och mig att han alltid ska vara nära oss. Och i dagens bibelord så lovar han oss att han ska styrka oss.


Har du någon gång kännt dig så maktlös, så kraftlös att du varken vet in eller ut, kanske är du mitt i en sådan livssituation nu. Kanske inte några ord eller några handlingar kan trösta dig. Men du vill jag att du ska veta att Gud är med dig. Mitt i all kaos så står ändå Jesus vid din sida. Du kanske inte känner hans närvaro, men han är ändå där.


Jag tror att vi kristna ibland missar målet totalt. Vi kan ibland tro att Gud har lämnat oss bara för att vi inte känner hans närvaro i vardagen. Men Jesus sa inte; "Där du känner min närvaro, där är jag." Nej, det han har sagt till oss är detta: "Där det sammlas två eller tre människor i mitt namn, där är jag mitt i bland dem."


När du är på din bönegrupp, då samlas ni i Jesus namn, och då är Jesus mitt i balnd er. Och där Jesus är där kan han och vill han göra under och tecken. Där vill han bota våra sjukdomar och ta bort våra smärtor. Jag tror att om du och jag färväntar oss mer av Jesus då vi samlas i hans namn, då kommer han göra så mycket mer mitt i bland oss


Lite längre ned i dagens bibelord står det att Gud ger kraft och styrka till de som hoppas på Herren. Vad betyder då hoppas, är det en tveklös chansning? Knappast! Att hoppas på Herren är att lita på att han har allt under kontroll, och inte bara att han har allt under kontroll, utan att han kommer årdna det till det bästa. När du tar det steget ut i tro på Gud, då ger han dig kraft och styrka.


Gud älskar dig, han vill att du och jag ska lita på honom, och sätta vår tro till Gud. Gud kan och vill hela dig. Gud kan och vill ge dig styrka och gå vidare med Jesus. Helande är en möjlighet för dig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


HAN ÄR HERREN DIN LÄKARE

Jer 30:17 Ty jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger Herren.


Både boken Jeremia och boken Jesaja är böcker som i svåra tider har styrkt och tröstat mig mycket. I tider av turbulens så har jag genom dessa båda böcker fått hjälp at lyfta min blich och se på Jesus.


Du och jag, vi kommer alla gå igenom svåra tider. Gud har aldrig lovat oss att livet alltid kommer att leka, att vi alltid kommer vara på höjden av vårt liv. Men Gud har lovat oss att då vi går genom elden, då vi går genom vattenströmmarna, då kommer Gud vara med oss. Han kommer där styrka oss så att vi orkar gå vidare.


När du och jag går igenom tuffa omständigheter då har vi i stora drag två val som vi kan välja.


1) Vi kan välja at ge upp, att drivas med av varge vindkast i vårt liv.

2) Vi kan välja att se på Jesus och fortsätta att kämpa.


I dagens bibelord så lovar Gud oss att han ska låta oss tillfriskna, och han lovar oss att han ska läka våra sår. Det står inte att detta kommer att ske på fem minuter, det står bara att det kommer att ske. Här har du och jag ett val. Vi kan välja att ge upp, och vi kan välja att fortsätta att kämpa. Hur gör jag då om jag vill fortsätta att kämpa? Jo, du proklamerar och bekänner de ord som Gud en gång gett dig. Har du inte fått tag på ett ord från Gud, ta då tid och sök hans ansikte. Utgjut ditt hjärta inför Jesus, och berätta för honom att du vill ha ett ord från Gud, ett löfte från den högste som du kan stå på.


Gud älskar dig, han vill låta dig tillfriskna. Han både villl och kan göra dig fullständigt frisk. Det finns ingen tvekan hos Gud om han vill eller kan hela dig. Gud är fortfarande Herren din läkare i dag. Han är och kommer alltid att vara Herren din läkare.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010
ALLTID BEREDD

Luk 13:10-13  En sabbatsdag när han undervisade i synagogan, fick han se en svårt handikappad kvinna. Hon hade gått böjd i arton år, och kunde inte räta på sig. Han ropade på henne och sa: Kvinna, du är botad från din sjukdom! Sedan rörde han vid henne, och genast rätade ho n på sig och började tacka och lovprisa Gud.

 

Jesus är alltid berädd på att göra de sjuka friska. Hans villja att bota de sjuka finns alltid där. Jesus tvekar aldrig någonsin på att göra de sjuka friska.

 

I detta bibelord ser vi att Jesus undervisar människorna från Guds ord. Nya testamentet fans ju inte på den här tiden, men det vi i dag kallar för gamla testamentet fans, och det var från det som Jesus undervisade människorna.

 

När Jesus botade sjuka så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland talade han, och sjukdomen försvann, ibland lade han händerna på den sjuke och bad till Gud om helande, och de blev helade. I det här fallet så talar Jesus, och lägger sina händer på den sjuka kvinnan, och hon blir fullständigt frisk.

 

När du och jag ber för sjuka så kan vi göra det på flera olika sätt, och varge sätt att be på är lika efektivt. Vi kan i matteus evangelium läsa om hur en officer kom fram till Jesus och bad honom att bota hans tjänare, han viste att om Jesus bara sa ett ord, så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus talade, opch tjänaren blev frisk. Jesus är likadan i dag. Det kan vara så att någon långt borta ber för dig i dag, men deras böner är lika effektiva som om de stod brevid dig.

 

Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år sedan. Han är fortfarande lika villig att göra de sjuka friska. Han älskar dig precis så som du är, han både vill och kan göra dig frisk just nu. Ingen sjukdom eller skada är för svår eller för lätt för Jesus att bota. Han botar inte bara de svårast sjuka, han botar inte heller bara de lättaste sjukdomarna och skadorna.

Glöm inte att Gud älskar just dig, han har en plan och ett syfte med just ditt liv. Han älskar dig, han har omsorg om dig, och han vill se dig fullständigt frisk. När Jesus botat dig från din sjukom och smärta. Glöm då inte bort att tacka honom och prisa honom för vad han gjort för dig.En sabbatsdag när han undervisade i synagogan, fick han se en svårt handikappad kvinna. Hon hade gått böjd i arton år, och kunde inte räta på sig. Han ropade på henne och sa: Kvinna, du är botad från din sjukdom! Sedan rörde han vid henne, och genast rätade ho n på sig och började tacka och lovprisa Gud.

© Jimmy Larsson Uppsala 2010FRÅN DÖD TILL LIV

Ps 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar.

Detta är ett av alla de löften från bibeln som Gud gett mig upprepade gånger. Då min hälsa förvärrats, och jag nästan varit död, då har Gud lyfft fram bibelord efter bibelord, för att lyfta min blick till Jesus, och för att styrka och uppmuntra mig.

För snart fjorton år sedan så var jag svårt sjuk, jag kännde bokstavligen hur jag minut för minut blev svagare och svagare. En dag när jag kom hem från sjukhuset, då doktorn sa att jag skulle vara död om tre veckor. Då bad jag Gud att få leva (Jag var bara 20 år då) Sedan läste jag två olika bibelord, där i bland detta bibelord. Jag läste dessa ord om och om igen. Under 45 minuter läste jag dessa ord, upprepade gånger. När jag läst dem om och om igen i 45 minuter. Då kännde jag hur jag fylldes av liv, så mycket liv och kraft att det rann över.

Vad vill jag då säga med detta? Gud grep in i min livssituation. Han räddade mig från en säker död. Och Gud vill göra samma sak för dig. Han vill låta sitt liv strömma mot dig som en sommarvind. Han vill fylla dig med så mycket liv att det strömmar över.

Hela bibeln är ett brev från Gud till dig. I detta brev har du liv, frid, kraft och styrka. I detta brev finns läkedom, upprättelse och befrielse. I ordet finns det helande att hämta för dig och mig.

Jesus är livets furste. Han är konung över livet. Han både vill och kan göra dig fullständigt frisk.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010
DIN BEFRIARE LEVER

Jos 1:5 Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig precis som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig, när du behöver hjälp.
LEVANDE BIBELNDetta är det löftet som Gud gav till Josua när han precis var på väg in i sin tjänst för Herren Gud. Och vet du vad, detta bibelord gäller dig i dag. Det som står här är inte bara en intresant historisk händelse, det är något så mycket mer än det. Det är ett löfte från den Gud som du tjänar. Och Gud håller alla sina löften till dig och mig.


Det står i dagens bibelord att ingen ska kunna sttå emot dig, så länge som du lever ska ingen eller inget besegra dig. Sjukdom och smärta försöker att besegra dig och mig. Offtast så klarar vår kropps imunförsvar att besegra alla tänkbara inkräcktare. Men ibland kan vår kropp inte klara av att besegra de sjukdomar som vi drabbas av. Här vill Gud gripa in och göra ett mirakel.


Nu menar jag inte att Gud inte botar oss från vår snuva eller från påssjuka. Gud kan och vill bota oss från alla våra sjukdomar. Han botar inte bara de svåraste sjukdomar. Gud är lika villig att bota skoskav som han är villig att bota cancer.


När Gud har helat dig, berätta då för andra om vad Gud har gjort. Tänk inte så här: "Det var ju bara en spricka i min fot, det var ju inte cancer jag blev botad från." Gud vill att du ska berätta för andra om vad Gud gjort för dig. Han längtar efter att du och jag vittnar (berättar) för andra om vad Jesus gjort i vårt liv.


Gud är på din sida, han är fortfarande "Herren som gör oss friska." Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han har lovat dig att så länge som du lever så ska ingen kunna besegra dig. Glöm då inte att Gud inte sagt att du aldrig ska ha problem. Det kanske ser illa ut just nu, men ditt liv är inte över. Håll fast vid Guds löften, tro och hoppas på Gud. Han har din läkare, försörjare och befriare.
© Jimmy Larsson Uppsala 2010


TRO.

Mark 9:23-29 Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror." Genast ropade barnets far: "Jag tror. Hjälp min otro!" Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: "Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!" Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön

Precis före denna händelse hade Jesus gått upp på ett beg tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. När Jesus var uppe på detta berget tillsammans med sina lärjungar så förvandlades Jesus ansikte framför dem, han blev skinande, och plötsligt stod Moses och Elia tillsammans med Jesus uppe på begret och samtalade med dem. Har ni någon gång tänkt på att de lärjungar som var med Jesus, de fattade med en gång vem Jesus stod och samtalde med.

I dagens bibelord säger Jesus till oss att vi förmår göra vad som hälst, bara vi har tro. Nu menar jag inte att du ska testa om du kan gå på vattnet, det är inte det jag menar. Men många gånger tror jag vi bromsar vårt liv, och inte gör det Gud vill att vi ska göra, bara för att vi inte vågar, eller bara kanske för att vi inte tror. Men Gud har lovat oss att vi kan göra vad som hälst i tro.

I tro tar vi emot Jesus som vår frälsare och Herre. Om vi inte tror på Gud så kan vi inte ta emot Jesus som vår frälsare och Herre. Frälsningen är vår andliga helande, utan tron på Jesus så kan vi inte ta emot denna läkedom. Jag tror de offta är på samma sätt när det gäller vårt helande. Vi behöver tro för att kunna ta emot vårt helande. Ibland behöver vi tro att vi redan är helade, tacka Gud för helandet, före vi ser resultatet.

Mark 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.


Tro att ni har fått det, så ska det vara ert. När du och jag bett en bön till Gud, utifrån en övertygelse om att vi kommer få det vi bett om. Då har du redan fått ditt bönesvar. Änglarna i himlen jobbar för att du ska få ditt bönesvar. Även om bönesvaret dröjer, så är det ändå på väg. Om bönesvaret dröjer, säg då inte att du inte kommer få något bönesvar. Tacka istället Gud att bönesvaret är på väg. Jag är övertygad om att detta rör vid faderns hjärta. Jesus sa själv "Salig är den som tror även om han inte ser (Joh 20:29)


När vi kommer in i dagens bibelord så har några andra av Jesus lärjungar försökt att be för en liten pojke, detta utan resultat. När Jesus kommer fram till pojkens pappa så är han förtvivlad. Han har förmodligen som sista halmstrå försökt be Jesus lärjungar om hjälv, men de misslyckas i sina förböner för den lilla pojken.

Men detta är inget belägg för att Jesus inte skulle kunna eller vilja bota alla sjuka. Vi kan ju längre ned i dagens bibelord läsa hur Jesus botar den sjuka pojken.

Offta då Jesus botade sjuka så gör han sig en uppfattning om vart deras tro var. Lägg märke till att Jesus inte frågar pojken om han har tro. Han går direkt till pappan och frågar honom om han tror. Det svaret Jesus får är ganska intresant. Pappan säger inte; "Ja vist, jag tror." Nej, han är ärlig, han säger; "Jag tror, hjälp min otro." Jag tror att dessa ord var rätt ordval för den situationen som de var i. Pappan erkände att hans tro var svag, men han hade tro för att Jesus skulle hjälpa honom att tro.

Vi kan vara ärliga med Gud, vi kan säga till honom hur det står till med vår tro. Jesus vill inget hellre än att hjälpa oss, styrka vår tro.

Hur din livssituation än ser ut så både vill och kan Jesus bota dig. Han väntar på att han ska få ett tillfälla att hela, befria och upprätta dig och mig.

Nästa gång du ska på ett möte då de ber för sjuka. Förbered dig hemma för den kvällen. Be till Gud för mötet, för predikanten, musikerna människorna som kommer och ditt eget hjärta. Studera vad skriften säger om helande. Om du och jag gör det varge gång vi ska på ett specefikt möte, då vet jag att Gud kommer göra så mycket mer i vårt liv än om vi inte gjorde något.

Glöm aldrig att Jesus både vill och kan göra dig frisk. Det finns ingen tvekan i hans hjärta på att villja bota dig. Du och jag är i det mänskliga inte värda ett helande, men genom Guds nåd så både vill och kan Jesus göra oss friska.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010
JESUS ÄR LIVETS FURSTE

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ge liv, och liv i överflöd.

 

Jesus kom hit till jorden för att ge dig liv, inte bara en liten uttorkad bäck av liv. Nej, han kom för att ge dig överflöd av liv. Har du någon gång sett storforsen i Norrland? Det är en så kraftig ström av vatten där att om man faller ned i vattnet så tar man sig aldrig upp igen. Jag ska försöka lägga ut en bild av storforsen längst ned i denna blogg.

 

Jag tror vi aldrig kommer fatta omfattningen av livet som strömmar ut från Guds tron. Om du och jag tar vår tro på allvar, och lever riktigt nära Jesus, där finns det strömmar av liv att hämta, där finns det strömmar av levande vatten att hämta

 

Jag förstår att alla som läser detta kanske inte är med i en stark och aktivt församling, men du kan komma inför Guds tron och hämta liv, kraft och styrka. Glöm aldrig att Gud är Herren den alltid närvarande. Du kanske inte känner Guds kraft här och nu, du kanske inte ens känner den varje dag. Men Gud är ändå nära dig. Jag tror vi kristna ofta baserar vårt liv med Jesus på känslor. Vi tror av någon anledning att Jesus inte är nära oss vid en specifik situation, bara för att vi inte känner hans närvaro. Men Gud har lovat dig att han aldrig ska lämna dig, att han aldrig ska överge dig. Han går med dig rakt genom hela livet. Han är vid din sida även om du känner honom eller inte.

 

Vi kan i dagens bibelord läsa om tjuven, tjuven är ett annat ord för Djävulen. Och Djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda i ditt liv. Det finns väll egentligen inget som är underbart med detta. Men det underbara är att Jesus har besegrat Djävulen. När Jesus gav sitt liv frivilligt och gratis på korset. Då avväpnade han Djävulen, och Jesus besegrade Djävulen.

 

Vi kristna kan ibland vara överdrivet rädd för Satan, vi behöver inte vara rädd för honom, för han är redan besegrad. Det enda vapen som satan kan använda mot dig och mig är lögnen. Han kan säga att Gud inte vill göra dig frisk, han kan säga att Gud inte vill svara på dina böner. Men detta är inte sanningen. Sanningen är att Jesus lever, sanningen är att Jesus älskar dig, och sanningen är att han både vill och kan göra dig frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 


AV NÅD

Apg 28:8-10 Men sammtidigt som vi var där, råkade Publius pappa ligga sjuk i feber och svår diaré. Paulus gick därför in och bad för mannen och lade sina händer på honom och botade honom. Efter detta kom alla sjuka människor på ön till Paulus och blev botade.
Nya Levande Bibeln

De under och tecken som Jesus gjorde då han levde so människa här på jorden, den upphörde inte då Jesus for upp till himlen. Nej, den fortsätter genom Jesus lärjungar här på jorden. Jesus gjorde människor friska genom Paulus händer. Det var inte Paulus häftiga och mäktiga kraft som gjorde de sjuka friska. Det var kraften i Jesus Kristus som gjorde dem friska.

Varför bad då Paulus för de sjuka så att de blev friska? Jo, han lydde bara vad Jesus hade befallt sina lärjungar att göra. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då är du en lärjunge till Jesus, och då gäller missionsbefallningen även dig.

Men denna gång vill jag inte prata om missionsbefallningen, det får någon annan göra. Det jag vill prata om är vad Jesus kan och vill göra för dig. Jesus både kan och vill gölra dig frisk. Han vill låta sin helandekraft strömma genom dig och göra dig fullständigt frisk.

Men då kanske du tänker detta; "Jag är inte värd att Jesus gör mig frisk, jag är inte värd att han upprättar mitt liv, för jag har varit en sådan hämsk människa."

Ingen av oss är egentligen värd att få ta del av vad Jesus gjort för oss på golgata. Men genom Guds dyra nåd så kan du och jag få ta del av vad Jesus har gjort för oss. Jesus gav sig själv som ett offer i ditt och mitt ställe. Han tillät sig själv bli spikad upp på ett kors. Och han gjorde det för att du och jag skulle slippa gå evigt förlorad.

Jesus kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp, inte för att du är värd det, inte för att du är så duktig och häfftig. Men för att han älskar dig, för att han har omsorg om dig och mig. Jesus kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Han är svaret för hela mänskligheten, och han är svaret för dig och ditt liv.

Så ge inte upp när det gäller ditt helande. Fortsätt att tro, hoppas och bekänna vad ordet säger och vad ordet har lovat dig. Gud ger aldrig upp, därför ska inte heller du och jag göra det


© Jimmy Larsson Uppsala 2010


Tidigare inlägg
RSS 2.0