GUDS ORD ÄR SOM EN HAMMARE

Matt 10:26-31 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

 

Det Jesus pratar om här är att vi inte ska vara rädda för dem som förföljer oss. För de som förföljer oss kan bara skada oss, de kan inte se till att vi inte får tillbringa evigheten tillsammans med Jesus. En ska vi frukta, och det är Gud. Nu menar jag inte att du ska sitta i ett hörn av rummet och skaka av rädsla. Nej, det jag menar är att du ska ha respekt för Gud. Att du ska lyda Gud och hans bud. Gud vill att du och jag ska komma inför honom i bön och lovsång. Han vill att du ska vara ärlig med honom och säga precis som det är. Är du i behov av en bil, tala om det för honom, behöver du mat i ditt hem, be då Gud att han ska ge dig met. Vill du bli helad av Gud, be honom att han ska göra dig frisk.

 

Gång på gång så uppmanar Gud oss att vi inte ska vara rädda. Han säger till dig och mig; "Var inte rädda, jag har allt under kontroll." Jag tror att det är så att om vi litar på Gud mer än vad vi gör nu, då kommer vi se mer mirakel än vad vi gör då vi kanske tvivlar på att Gud ska gripa in.

 

Är dagens bibelord inte ganska talande? Gud säger till dig; Du behöver inte vara rädd, jag tar hand om dig. Jag har till och med räknat alla hårstrån på ditt huvud." Gud älskar dig så mycket att han inte skulle tillåta att ett enda hårstrå skulle krökas på ditt huvud. Han har sådan omsorg om dig att han kan se till att du inte förlorar ett enda hårstrå på ditt huvud.

 

Visst kan man bli rädd då doktorn säger att man är sjuk, eller att man kanske snart ska dö. Men Gud vill att du ska lyfta blicken från doktorns ord till Guds ord. Gud har lovat dig att han inte ska svika dig, Gud har lovat dig helande. Helande är ett av alla de löften som Gud gett dig och mig.

 

När det gäller Guds löften så får man ibland vara envis, Man får bara bestämma sig för att man ska få tag på alla Guds löften. Även om du fått vänta länge på ditt mirakel så ska du inte ge upp. Bekänn och proklamera vad Gud har sagt. Ta fram din bibel och läs Guds löften om och om igen.

 

Om du inte har något ord från bibeln på helande. Ta då tid och sök Guds ansikte. Han både vill kan och kommer då att ge dig ett bibelord om helande. När du fått ett ord från bibeln av Gud, Håll då fast vid det ordet. Bekänn och proklamera ut det över dig själv. Gör det inte bara en eller två gånger. Gör det om och om igen. Jag har tidigare skrivit att Guds ord är dynamit. Och det är verkligen dynamit. Guds ord spränger bort alla berg och alla hinder som är ivägen för ditt mirakel. Du kanske inte ser något resultat de första tjugo gångerna du proklamerar och bekänner Guds ord, men om du fortsätter att bekänna så kommer hindret till sist att falla.

 

Guds ord är som en hammare. Om du slår med en hammare hårt, upprepade gånger på en vägg, då kommer väggen till sist att börja gå sönder. Om du talar Guds ord mot omständigheterna om och om igen, och talar i en övertygelse om att det kommer hända något. Då kommer till sist hindret att ge vika. När du talar Guds ord mot omständigheterna, om du går det om och om igen. Då kommer du till sist att få ditt mirakel, bara du inte ger upp.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


BÖN FÖR VÄNNERNA

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand

Gång på gång så uppmar Gud oss i sitt ord att vi inte ska vara rädda. Han vill inte att du och jag ska vara rädd, och han säger till dig och mig att han har allt under kontroll. Jag vet att det ibland är befogat att vara rädd, jag vet att vi bara är människor, och att vi då och då blir rädd, och ibland är det helt förståligt och naturligt att vara rädd.

Men Gud vet att då du och jag är rädda, då fokuserar vi oss på faran, på det vi är rädda för, och inte på lösningen, lösningen är Jesus.

Jag satt i går och tittade på ett intressant program som handlade om hur människor reagerar i katastrofer. Det visade sig att över sjuttio fem procent av alla människor som var med om en katastrof, de tänkte inte logist. Det visade sig också att vi i stort sätt påverkas mycket av grupptrycket mitt under en pågående katastrof. 

Du och jag påverkas mer än vad vi tror av folket i vår omgivning. Därför är det viktigt att du umgås med de som tror på under och tecken. Att du umgås med de som lyfter upp dig, som lyfter din blick till Jesus, som uppmuntrar dig att inte ge upp. 

Nu menar jag inte att alla som blir rädda inte tänker logist. Men fruktan gör dig svag, fruktan får dig att se på omständigheterna runt omkring dig på ett helt annat sätt.

Gud vill inte att du ska vara rädd för vad din doktor just har sagt till dig. Gud vill att du istället ska lyfta din blick och se på Jesus. Det är ju faktist inte din doktor som har det sista ordet i din kamp mot sjukdomen, det är Gud som har det sista ordet. Och i bibeln kan vi läsa att Gud bara talar liv, hälsa, frid och läkedom över dig och din familj.

Även om du är svårt sjuk så kan du be för dina vänner. Har du någon gång tänkt på att Job bad för sina vänner, mitt i sitt eget elände. Detta gjorde att han själv blev välsignad. Jag är övertygad om att det kommer vara på samma sätt för dig och mig. Så be för dina vänner. Jag sa inte be åtta timmar om dagen, men du kanske kan be fem minuter om dagen för dina vänner?
© Jimmy Larsson Uppsala 2010VAR VID GOTT MOD

Ord 24:10 Förlorar du modet i nödens stund har du också förlorat din kraft.
BIBEL 2000

Gång på gång så uppmanas vi att inte förlora modet, för Gud vet att i samma stund som vi förlorar modet, då förlorar vi också våran kraft. Nu är det inte alltid lätt att hålla modet uppe, iblend går vi genom sorg och andra tuffa omständigheter, och det har Gud förseende med. Men vi ska också veta att Gud kan hjälpa oss att hålla modet uppe.

Du kanske är i en situation nu där du fått ett tufft besked från din läkare, du kanske har fått veta att du är svårt sjuk och att du kanske inte har så länge kvar att leva. Men då ska du veta att det inte är din doktor som har sista ordet i detta ärende, det är din Gud och frälsare som har det sista ordet. Och han talar bara liv och hälsa över ditt liv och din livssituation

Om du har förlorat modet då vill jag uppmana dig att ta upp din bibel och börja bekänna och proklamera vad Gud säger om din livssituation i sitt ord. I DENNA LÄNK hittar du en massa bibelord. Om du vill läsa ett specefikt bibelord, då klickar du på det bibelordet, så tas du till en sida där du kan läsa det bibelordet.

Glöm aldrig någonsin att Gud älskar dig, oavsett vad som händer i ditt liv så älskar Gud dig. Han har omsorg om dig, han både vill och kan göra dig frisk.© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2010


SAMVERKA TILL DET BÄSTA

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Dagens bibelord är inte tomma ord och en klycha, utan det är ett löfte från den Gud som du och jag tjänar.

Vist kan vi ha det tufft ibland, vist kan omständigheterna skrika mot oss. Men då är det tryckt att ha detta bibelord att luta sig tillbaka mot. Detta är ett löfte från Gud att allt kommer årdna sig, bara vi litar på honom.

Du kanske är svårt sjuk just nu, du kanske har fått tuffa besked från din läkare. Men då har Gud i sitt ord lovat dig att allt kommer samverka till det bästa.

Gud älskar dig, han vill att du ska ha det bra. Han vill att du ska må bra och att du ska vara frisk och sund. Jesus gav sitt liv på korset för att köpa dig fri från syndernas förlåtelse och för att köpa din hälsa och välmående. Priset för ditt helande är redan betalt. Jesus har redan köppt dig fri genom sin död och uppståndelse. Så lita nu på Gud, han har lovat dig att allt ska samverka till det bästa, om du älskar Gud.


© Jimmy Larsson Uppsala 2009


TRO PÅ HERREN JESUS SÅ BLIR DU RÄDDAD.

Matt 9:18-31

18 Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."

19 Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med.

20 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.

21 Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk."

22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

23 När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan,

24 sade han: "Gå härifrån! Den lilla flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom.

25 Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.

26 Och ryktet om detta gick ut över hela det området.

Jesus botar två blinda och en stum

27 Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!"

28 Och när han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."

29 Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."

30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta."

31 Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.

 

Jag tycker att denna berättelse om Jesus är helt fantastisk. Jesus är alltid lika öppen att bota sjuka.

 

Har ni tänkt på en sak angående detta bibelord? Jesus sade inte Nej till att uppväcka den döda flickan. Han sade inte; ”Nej, jag har ingen kraft kvar.” Han sade inte: ”Nej, nu är min arbetsdag slut. Nej, han tog emot folket alla dygnets timmar. Vi kan läsa i Johannes evangeliets tredje kapitel om hur Nikodemus kom till Jesus mitt i natten för att fråga Jesus några frågor. Han vågade tydligen inte komma till Jesus på dagen. Och Jesus visade inte bort honom, han undervisade istället Nikodemus, och svarade på alla hans frågor.

 

Jesus blir aldrig för trött för att hela, han säger aldrig till oss; ”Kom tillbaka i morgon, för jag har redan uppfyllt min kvot.” Nej, Jesus han tar alltid emot dig, han vill alltid bota dig, ta bort sjukdom och smärta från dig.

 

Till sist. Jesus sade till föräldrarna som hade förlorat sin flicka, Jesus sade till dem; ”Var inte rädda, tro bara.” Och jag tror Jesus säger samma sak till dig i dag: ”Var inte rädd (ditt namn) tro bara.

 

Fäst dina ögon på Jesus, fokusera dina ögon på Jesus som är svaret på ditt mirakel, fokusera inte på problemet, då rinner din kraft ur dig. Fokusera istället på Jesus. Trons uppfinnare (Upphovsman) och fullkomnare.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


VAR INTE RÄDD!

Jes 41:13 Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig. Frukta inte, jag hjälper dig.

 

Gång på gång säger Gud till oss i sitt ord att vi inte ska vara rädda. Gud vill nämligen inte att du och jag ska vara rädda. Och det finns en enkel anledning till detta. Om du är rädd, då fokuserar du på problemet, det du är rädd för. Men Gud vill inte att du och jag ska fokusera på problemet, han vill att vi ska fokusera på Jesus, på alla de löften Gud har gett oss i sitt ord.

 

Gud har lovat dig att han alltid ska vara med dig, han har lovat dig att han aldrig ska lämna dig. Han säger i sitt ord att han kan och vill göra dig frisk, det är Guds vilja.

 

Gud har aldrig lovat dig att du aldrig någonsin kommer att ha problem, men han har lovat dig att han är med dig mitt i allt elände. Gud går med dig genom elden, han går med dig genom strömmarna av vätten (Jes 43:1-3).

 

Gud älskar dig, han vill att du och jag ska vara friska. Han både kan och vill ta bort sjukdom och smärta från oss. Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel, fortsätt att tro och hoppas på Jesus. Han älskar dig och han vill det bästa för dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


TRYGGHET

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand

 

Jesaja är en bok som är full av tröst och uppmuntran. Många gånger har jag funnit tröst och uppmuntran i denna bok. Och jag vill uppmuntra dig att finna din tröst och uppmuntran i denna bok. Särskilt från kapitel fyrtio och framåt.

 

Gång på gång så uppmanar Gud oss att vi inte ska vara rädda. Och det finns en anledning till att han inte vill att vi ska vara rädda. Om du är rädd så fokuserar du på problemet istället för att fokusera på Jesus.

 

Jesus har lösningen på det du fruktar för. Gud vill att du ska fästa dina ögon på Jesus, och på de löften om hjälp som han har get till dig och mig.

 

När du och jag är attackerad av sjukdom i vår kropp, då kan vi lätt bli ledsna och uppgivna. Vi kan känna oss som om vi är ensamma i den här världen. Men jag har glada nyheter till dig. Du är inte ensam, Jesus är med dig, han vet vad du går i genom. Oavsett vad som händer här och nu, så är Gud på din sida. Han vill trösta dig, hjälpa dig och vägleda dig. Det värsta du kan göra i en katastrof är att behålla ditt elände för dig själv. Prata med någon, be till Gud med någon.

 

Jesus är med dig, han är med dig i ditt lidande. Så fäst dina ögon på honom, han både vill och kan hjälpa dig.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


GLÄDJEN I GUD ÄR DIN STARKHET

Neh 8:10 B Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet.

Gud vill att du och jag ska vara glada och vara utan fruktan. Han vet att fruktan och bedrövelse stjäl uppmärksamheten från Jesus och från löftena som han har gett oss. Gud vet att bedrövelse stjäl krafterna från dig.


Jag vet att det inte alltid är lätt att vara glada och positiva i livets alla lägen. Men jag tror att vi kan bestämma oss för att inte vara rädda, jag tror vi kan bestämma oss för att inte vara bedrövade.


Nu menar jag inte att du inte får sörja. Sorg är något naturligt. Vi måste få sörja när någon dött, eller då vi vet att vi själva eller någon nära vän eller anhörig blivit svårt sjuk. Men vi kan absolut inte tillåta oss själva att fastna i den sorgen.


Jag har flera gånger upplevt hur glädjen i herren gett mig styrka att fortsätta vidare. Fortsätta fästa blicken på Jesus och leva för honom. Du kan vara glad i Herren mitt i bedrövliga omständigheter. Det kan finnas en källa av glädje inom dig än fast allt runt omkring dig verkar vara bedrövligt.


Vart hämtar jag då denna glädje? Du hämtar den hos Gud. Jag tror att du kan få glädje i situationer som verkar vara hopplösa. Jag tror att det finns en källa av glädje hos Gud att hämta kraft och glädje ur. Kraft för livets alla olika skeende. Jag tror du hämtar denna glädje genom bön och genom att läsa bibeln mycket och ofta. Nu menar jag inte att du alltid ska skratta. Men det kan finnas ett flöde av liv och glädje på din insida i alla fall.


Jag tror att glädjen i Herren är en källa till helande och styrka, en källa av liv och frid. Jag tror vi ofta glömmer vad glädjen gör i vårt liv. Glädjen i Herren lättar livs bördor som du och jag bär på.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


BEFRIA BESKYDDA OCH VÄGLEDA

Ps 91:14-16 Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag ska beskydda honom ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.


Psalm nittio ett är en av de bibelställen jag tycker att man borde kunna som ett flytande vatten. För just denna psalm är fylld av styrka och uppmuntran.


Gud ska befria dig för att du håller honom kär. Han ska befria dig från sjukdom och smärta. Han ska befria dig från eländet du är i. Det står inte att det kommer ske på en kvart, men det står inte heller att det inte kommer ske på en kvart. När du och jag ska stå i tro för vårt mirakel eller under så måste vi ha tålamod.


Gud ska beskydda dig säger han här, varför ska han göra det? Jo för att du känner hans namn. Jag tror att vi inte alltid fattar hur mycket elände Gud beskyddar oss från. Otaliga gånger har nog Guds änglar varit i aktion för att rädda oss från sjukdom och olyckor. Jag tror vi behöver tacka Gud oftare för vad han gör, och sluta klaga över vad han inte gör. Gud har gjort så mycket för dig och mig, och vi har alla något att tacka Gud för.


När du ropar till Gud så kommer han att svara på ditt rop om hjälp. Jag tror att Gud bara väntar på att du och jag ska höja vår röst och ropa från vårt hjärta till Gud om hans hjälp.


Gud lovar dig här att han är med dig i nöden. Han är inte en Gud som väntar på dig på andra sidan nöden, nej han går med dig genom nöden. Och han går inte bara med dig genom nöden, han ska rädda dig också.


Till sist så lovar Gud dig att du ska ha ett långt liv. Och Gud har faktiskt klargjort för oss hur långt ett långt liv är.


Ps 90:10 Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.


Nu påstår jag inte att man inte kan bli äldre åttio år. Vist kan man det, man kan tydligen bli till och med 120 år. Gud vill att vi ska leva länge, och han vill att vi ska dö gamla, friska och mätta på att leva. Vist kan man ha krämpor då man är gammal och levt ett långt liv. Men jag är övertygad om att man inte behöver dö sjuk. Man kan vara frisk och gammal. Jag tror att hemligheten till Gudomlig hälsa är tro, ett sunt liv, hur du talar och att du lever nära Gud och hans ord.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


FOKUSERA PÅ LÖSNINGEN.

5 Mos 31:8 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.


Gud har lovat dig att han aldrig ska lämna dig, att han alltid ska gå framför dig. Så länge som du och jag följer Jesus så går han ju framför oss, eller hur?


Gång på gång så uppmanar Gud oss att vi inte ska vara rädda. Någon har vid något tillfälle sagt att det står just; "Frukta inte" 365 gånger i bibeln. Detta tyder på att Gud vill betona för oss att vi inte ska frukta.


Varför vill då Gud att vi inte ska frukta? Jo, för att när du är rädd så fokuserar du dig på problemet och inte på lösningen. Gud vill att du och jag ska fästa blicken på Jesus, trons uppfinnare och fullkomnare.


Har du läst om Israels flykt ur Egypten? När folket var i öknen så blev de bitna av ormar. Många dog på grund av detta. Men då gav Gud anvisningar till Moses om att tillverka en orm och sätta den på en pinne. Och alla som fäste blicken på ormen fick leva. Nu står det inte hur länge de var tvungna att titta på ormen för att få leva. De skulle med andra ord fokusera sig på något annat än död. Denna kopparorm är en förebild på Jesus. Gud vill att du ska fokusera på Jesus istället för vad omständigheterna säger. Fokusera på Jesus istället för själva problemet. När du gör det i tro så tror jag att Gud kommer styrka dig och till sist hela dig.


När du just har varit till doktorn och fått ett hemskt besked, då vet jag att det kan vara svårt att släppa sitt fokus från sjukdom och död till livfursten själv. Men Jesus vill hjälpa dig att fokusera på honom. Ett sätt att sätta sitt fokus på Jesus är att börja prata med honom, börja att tillbe och upphöja honom. När du gör det så sätter du ditt fokus på Jesus.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-209 http://helande.blogg.se


RSS 2.0