GÅVAN

Matt 10:1-8 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

 

Det var inte bara Jesus som gjorde under och tecken, det var inte bara han som botade sjuka och drev ut onda andar. Här befaller Jesus sina lärjungar att de ska gå ut och predika det glada budskapet för det Judiska folket. Jesus sände nämligen ut dem specifikt för att predika evangeliet för det Judiska folket. Jesus var ju själv jude, han blev omskuren på åttonde dagen som var och fortfarande är Judisk sed.

 

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

 

Här sade Jesus till sina lärjungar att de skulle utföra samma gärningar som han gjorde, och större gärningar skulle de göra. Sedan säger Jesus ”Ty jag går till fadern.” Med andra ord skulle Jesus lärjungar bota sjuka och driva ut onda andar efter Jesus himmelsfärd.

 

Mark 16:15-18 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

 

Denna befallning att vi ska lägga våra händer på de sjuka, och de ska bli friska, det gäller dig och mig, och det gäller i dag. Jesus kan och vill använda dig som redskap. Han vill att just du ska lägga dina händer på en sjuk och be för dem, och de ska då bli friska. Inte i din häftiga och mäktiga kraft, utan i kraften av Jesus Kristus. Det är inte du som ska stå för helandet och befrielsen, detta är Guds uppgift

 

Nu menar jag inte att du ska kasta dig över första bästa sjuk människa. Men om någon vill att du ska be för dem, var då frimodig och gör det. Var inte rädd för att inget ska hända, tänk i stället på att det är Guds uppgift att bota, och din uppgift att be.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


LÅNGT LIV OCH FRID

Ord 3:1-3 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig.

 I dagens bibelord så uppmanar Gud dig och mig att förbli i ordet. Det står "min son" men det gäller lika väl dig som kvinna.

Gud säger att vi inte ska glöma hans undervisning, att vi ska låta undervisningen förbli i vårt hjärta. Vilken undervisning talar han om? Jo, undervisningen i bibeln.

I dagens bibelord blir vi lovade långt liv, många levands år och frid. Men det finns ett litet vilkor, vi ska bevara den undervisningen som Gud ger oss, vi ska bevara den i vårt hjärta. Vi ska älska den av hela vårt hjärta, och vi ska följa den av hela vårt hjärta.

Gång på gång så lovar Gud oss långt liv och hälsa. Det står inte bara en eller två gånger i bibeln att Gud vill att vi ska vara frisk och ha det bra, Nej, gång på gång så säger Gud att han vill att vi ska vara frisk och ha det bra. Gång på gång så bevisar Gud själv oss att han både kan och vill göra oss frisk.

Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel, fortsätt att tro, hoppas och sträcka dig ut i tro mot ditt mirakel. Gud är en Gud som håller sina löften, han varken kan eller vill ta tillbaka sitt löfte från dig, han vill inte göra dig besviken.© Jimmy Larsson Uppsala 2009HAN VILL TÖRS OCH KAN

Jes 49:15-16 Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?
Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig.   Se, på mina händer har jag upptecknat dig.  Dina murar står alltid inför mig.

Ibland kan du och jag uppleva det som om Gud har övergivit oss. Allt kan ses som eländigt, och vi kan kanske ibland fråga oss själva vart Gud är i allt elende. Men bara för att det känns som om Gud stuckigt iväg, så har han det inte. Han har lovat dig att han alltid ska vara med dig. Han har lovat dig i Jesaja 43 att även om du går genom strömmar av vatten eller går genom eld, så kommer Gud alltid vara med dig. Han går med dig genom elden, han går med dig genom strömmar av vatten. Han kommer inte tillåta att du dränks, han kommer inte tillåta att du blir bränd. Han går med dig genom eländet. Han väntar inte på dig på andra sidan elden och vattenströmmarna, han går med dig genom dem.

I dagens bibelord så har Gud lovat dig att han aldrig någonsin kommer att glöma dig, han går till och med så långt att han säger att han har skrivit ditt namn i sin hand. I en engelsk översättning står det "Jag har inristat ditt namn i min hand."

Jesus har inte glömt bort de löften som han har gett dig. Han älskar dig och har omsorg om dig. Han vill, kan och törs ge dig ditt mirakel.© Jimmy Larsson Uppsala 2009DIN UPPGIFT OCH GUDS UPPGIFT

Apg 8:4-8 De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.  Filippus* kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket.  Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde.  Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.


Kan du tänka dig att Jesus är likadan i dag som han var på apostlagärningarnas tid. Han vill och kan göra lika många och lika stora och mäktiga under och tecken som han gjorde i dagens bibelord. 

I detta bibelord kan vi läsa hur folket påverkades av de under och tecken som skedde. Jag tror att en sådan tid är på väg till Skandinavien. Jag tror vi kommer att få se ovanliga under och tecken, och jag tror att helande under en tid kommer att vara något vanligt. Och frågan är då bara om du och jag är berädd på denna våg av helanden under och tecken. Om inte vi är redo för att detta kommer att besöka vårt land, frågan är då om vi kommer ta emot det då det kommer.

Var inte rädd för att be för dina ofrälsta vänner och släktingar. Frågar de dig om du vill be för dem, gör det då. Du behöver inte vara rädd för att inget kommer att ske då du ber. Det är nämligen inte du som kommer stå för miraklet, det är din uppgift att be och Guds uppgift att bota de sjuka.

Det rådde en stark förföljelse mot de första kristna, men detta hindrade inte spridandet av evangeliet, det blev snarare lättare för de första kristna att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus

Jesus slutade inte att bota sjuka i och med att han for till himlen. I dagens bibelord kan vi läsa om hur Jesus gjorde under och tecken, detta efter det att han lämnat jorden.

Jesus är likadan i dag, han botar sjuka ännu i dag. Jesus älskar dig och han vill inget hellre än att hela befria och upprätta dig och ditt liv.

Under tiden då jag är bortrest har jag inte lika stor möjlighet att blogga som jag brukar, jag hoppas att du har överensende med detta.© Jimmy Larsson Uppsala 2009
LIV OCH HÄLSA

Apg 2:43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna.

Underna och tecknen upphörde inte efter det att Jesus åkt till himlen. Hans lärjungar fortsatte att göra tecken och under. Mäniskor blev helade, befriade och upprättade även efter det att Jesus lämnat jorden.

Under tecken och kraftgärningar sker i dag, det sker på flera platser runt om i världen. Många säger att de inte tror att människor blir helade i dag, därför de inte hört talas om att människor blir helade. Men bara för att man inte hör talas om dessa saker, så betyder de inte att det inte existerar.

Jesus är likadan i dag som har var i går, han var lika dan i går som han var för två tusen år sedan. Han är samme Gud ännu. Detta betyder att Jesus både vill och kän gära under och tecken i dag. Han vill möta att dina behov i dag.

Jag brukar uppmuntra mina läsare att bekänna Guds ord över dem själva, och jag vill fortsätta att uppmuntra Guds folk att fortsätta proklamera och bekänna ordet övver dem själva. Guds ord är mäcktigt och kraftfullt. Det är kraftigare än någonting annat som existerar. Guds ord ger upphov till liv och hälsa.© Jimmy Larsson Uppsala 2009JULEN OCH JESUS

Under julen blir bloggandet lite annorlunda, men efter julen kommer bloggandet se likadant ut igen.


Luk 2:1-7 1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

Vad kan man då skriva om på självaste jul afton, om inte om Jesus födelse. Vi har i Sverige kommit mer och mer bort i från varför vi firar jul. Vi firar jul för att fira Jesus förelse. Tiden för julfirandet var något helt annat firande före Sverige fick ta del av evangeliet.

Jesus kom till jorden av ett enda syfte, han kom för att ge sitt liv som lösen, för att betala priset för våra synder, för att vi skulle kunna komma inför honom och få helande av honom.

Jesus älskar dig, han har omsorg om dig. Han föddes som människa här på jorden, för att leva som människa och för att till sist betala priset för hela mänskligheten. Han gav sitt liv som lösen för dinn och min skull.

Jesus älskar dig, han har omsorg om dig. Han kan och han vill hela dig.© Jimmy Larsson Uppsala 2009GENOMBORRAD

Jes 53:4-5 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,  slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade

Detta är det mäst välkända bibelord som lovar oss helande. Många som tror på helande och som predikar om helande brukar citera från detta bibelställe.

Här profeterar profeten Jesaja om att Jesus skulle dödas genom korsfästning, redan fem hundra år före Jesus korsfästes på golgata så profeterade Jesaja att han skulle ge sitt liv för din och min skull.

Helande finns tillgänglig för dig och mig. Jesus har en gång för alla betalat priset för att du och jag skulle bli fullständigt helad.

Glöm aldrig att Jesus älskar dig, han har omsorg om dig. Han kan och han vill göra dig frisk, Jesus kan och vill befria hela och upprätta dig och ditt liv.

Har du fått ett personlingt bibelord av Gud, som lovar dig ditt mirakel, då vill jag uppmuntra dig att offta läsa och bekänna detta bibelord över dig själv, om och om igen.© Jimmy Larsson Uppsala 2009LOVA HERREN HAN ÄR GOD

Ps 103:2Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Du och jag, vi har alltid något att tacka Gud för. Hur bedrövligt ditt och mitt liv än ser ut så kan vi alltid komma tillbaka till platsen av tillbedjan i vårt liv. Gud älskar att lyssna till vår tillbedjan och lovprisning.

I dagens bibelord så uppmanas vi att inte glömma allt det goda Gud har gjort för oss. En sak man kan göra för att komma i håg allt Gud gjort och sagt för oss och till oss, det är att skriva upp det i en antäcknings bok / häffte. Då kan vi i fuffa tider gå tillbaka och bli påmind om vad Gud gjort och sagt.

Vår Gud är en Gud som förlåter synder och helar oss från våra sjukdomar. Det står att han botar alla dina sjukdomar, inte bara de lindriga, inte bara de svåraste och hämskaste sjukdomarna. Alla sjukdomar helar han oss från, och alla synder förlåter han.

Gud har i sitt ord lovat dig ny kraft och styrka. I dagens bibelord står det att din Gud ska göra dig ung på nytt så som en örn.

Glöm aldrig att Jesus älskar dig. Han har en gång för alla betalat priset för dina synders förlåtelse och för att du ska bli botad från dina sjukdomar. Jesus älskar dig, han har verkligen omsorg om dig. Så fortsätt att tro och hoppas på ditt mirakel, jag är övertygad om att Gud inte kommer göra dig besviken. Även om ditt mirakel dröjer, så betyder det inte att det uteblir.
© Jimmy Larsson Uppsala 2009bloggandet under jul

DAGENS ANDRA BLOGGPOST

Under julen kommer jag göra vad jag kan för att dagligen uppdatera denna blogg, men jag vågar inte lova något. Om det inte finns dagliga uppdateringar så rekomenderar jag dig att läsa gamla blogg inlägg. Det finns 230 st blogg inlägg att läsa.

Har du frågor? Sänd den frågan som komentar.

ÖNSKAR DIG EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

KÄRLEK PÅ DJUPET

Mark 1:40-45 En spetälsk * kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast försvann spetälskan och han blev ren. Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig förprästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem." Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla hållJesus botade denna man på ett radikalt och djupt kärleksfullt sätt. Han gjorde någonting som egentligen ingen annan människa vågade göra. Han rörde nämligen vid denna man.Denna man som blev helad hade en enormt smittsam sjukdom. I normala fall så var en människa med spetälska tvungen att ropa oren för att varna folket. Och de fick i normala fall inte komma närmare en ort än ett visst antal meter. Om de kom för nära så riskerade de att bli stenade av en arg folkmassa.Den spetälske var ganska frimodig. Han visste att det samlats mycket folk runt Jesus Men han går ändå fram till Jesus Han vet att Jesus kan bota honom, men han var inte säker på om Jesus vill göra det. När han sedan frågar Jesus om han vill bota honom så svarar Jesus: "Jag vill." Sedan rör Jesus vid denna man, som har en enormt smittsam sjukdom.Vi ska inte vara rädda för att smutsa ned oss. När du tar hand om en berusa
d person som är nedkletad i sina egna spyor. Då visar du en äkta kärlek. Då visar du Jesus hjärta för dem. Då visar du att Gud finns, att han älskar dem och har omsorg om dem.

 

Mark 1:40-45 En spetälsk * kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast försvann spetälskan och han blev ren. Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig förprästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem." Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.Jesus botade denna man på ett radikalt och djupt kärleksfullt sätt. Han gjorde någonting som egentligen ingen annan människa vågade göra. Han rörde nämligen vid denna man.Denna man som blev helad hade en enormt smittsam sjukdom. I normala fall så var en människa med spetälska tvungen att ropa oren för att varna folket. Och de fick i normala fall inte komma närmare en ort än ett visst antal meter. Om de kom för nära så riskerade de att bli stenade av en arg folkmassa.Den spetälske var ganska frimodig. Han visste att det samlats mycket folk runt Jesus Men han går ändå fram till Jesus Han vet att Jesus kan bota honom, men han var inte säker på om Jesus vill göra det. När han sedan frågar Jesus om han vill bota honom så svarar Jesus: "Jag vill." Sedan rör Jesus vid denna man, som har en enormt smittsam sjukdom.Vi ska inte vara rädda för att smutsa ned oss. När du tar hand om en berusad person som är nedkletad i sina egna spyor. Då visar du en äkta kärlek. Då visar du Jesus hjärta för dem. Då visar du att Gud finns, att han älskar dem och har omsorg om dem.© Jimmy Larsson Uppsala 2009VET ATT GUD GRIPER IN

2 Krön 20:6 Han sade: "HERRE, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot.

 

Gud har all makt, han vill och kan göra hela dig..

 

Vi tjänar inte vilken Gud som hällst. Vi tjänar Israels Gud en Gud som ingen rår på. Ingen kan eller kommer någonsin kunna besegra honom.

 

Du kan lägga hela ditt liv och hela din livssituation i Guds händer. I Guds hand finns det makt och kraft att bota dig från sjukdom. Och det finns ingen sjukdom som kan stå emot Guds kraft.

 

Jesus har en gång för alla betalat priset för vår själs och kropps frälsning. Hos Jesus finns det helande för alla sjukdomar och alla handikapp. Det finns ingen sjukdom som är för stor för Herren..

 

Begränsa inte Gud till en liten låda med lock. Gud är så mycket större än dina små och snäva ramar. Jag tror att vissa av oss förminskar Gud, försöker hjälpa honom infria sina löften. Men vi behöver inte göra det. Gud är stor och mäktig, det finns inget han inte förmår.

 

Jag tror vi i vissa fall inte tror att Gud kan göra det där massiva miraklet för oss. Men jag har en glad nyhet för dig. Han kan göra det där jättestora miraklet för dig. Men då måste du ta ett steg åt sidan, lägga allt i Guds händer och sluta försöka i din egen kraft. Du behöver förtrösta på Gud och veta att han tar hand om allt.

 

Gud är sannerligen mäktig att göra allt vad han vill. Och i ordet kan vi om och om igen se att Guds vilja är hälsa liv och framgång. Han vill att det ska gå bra för dig och att du ska ha framgång i allt som du gör.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


STARKA OCH FRIMODIGA

Ps.31:25 Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

Vi behöver egentligen aldrig oroa oss. Gud har ju sagt åt oss att inte oroa oss, att vi istället ska vara starka och frimodiga. Gud går till och med så långt att han säger att vi ska vara mycket frimodiga. Du kanske just nu går igenom en kris i ditt liv. Då vill Gud att du ska hoppas på honom. Vad betyder då det? Jo, att du ska lita på Gud.

Gud uppmanar oss i detta bibelord att vi ska vara starka i våra hjärtan. Vad betyder då det? Jo, det betyder att vi inte ska oroa oss. Vi ska istället hoppas på Gud, och att han har allt underkontroll. Och det har han ju också. Om vi ska få hjälp från Herren så måste vi ta ett steg åt sidan och låta Gud ingripa. Vi kanske till och med måste följa vissa instruktioner som Gud ger oss.

Detta bibelord säger också till oss att vi inte ska backa eller ge upp när det gäller vårt helande. Vi ska vara starka i våra hjärtan, inte oroa oss över sjukdommen, utan lägga allt i Guds händer. Gud vill inte att du ska oroa dig. Oro och ångest är tunga och besvärliga bördor som vi egentligen inte behöver bära på. De stjäl vår glädje och vår insiativförmåga.

Gud vill inget hellre än att göra dig hel. Ibland så räknar du och jag ut hur vi vill eller tror att Gud kommer gripa in eller hela oss. Men jag vill uppmana dig att inte göra det. Lägg dessa tankar och grubblingar åt sidan, det är ju trots allt inte dina ideer och din smarthet som kommer ge dig ditt mirakel, utan det är din Gud som är i himlen som ska utföra miraklet. Han har tusentals år av erfarenhet att uppfylla människors böner och önskningar, han vet vad han gör, hur vi fungerar och på vilket sätt han ska ge oss vårt mirakel.

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HELAD AV NÅD

Jes 46:10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

 

Gud har lovat dig att hans beslut att hela dig ska gå i fullbordan. Gud säger här till dig att allt som han vill göra i ditt liv det kommer han att göra. Han hat lovat dig fullständig läkedom. Och det löftet kommer han också att hålla.

 

I detta bibelord så talar han även om profetia. Att han talar vad som kommer att ske. Men nu har Gud genom sitt ord förkunnat långt i förväg det som ska ske. Han har förkunnat att Jesus ska och har burit alla dina sjukdoomar och synder på korset. På en kulle som kallas Golgata.

 

4 Mos 23:19 Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?

 

Gud har lovat dig att han inte ska bryta ett enda av de löften som han har gett till dig. Gud kan inte ljuga eller ångra sig. Alla Guds löften gäller dig idag. Guds ord gäller dig här och nu. Guds ord gäller dig vart du än är, då du är hemma, på jobbet, borta. Guds ord gäller alltid dig..

 

Ett av alla Guds löften till dig är helande. Helande är en gåva och ett löfte från Gud till dig i dag. Helande gäller dig idag. Du behöver inte göra en massa gärningar för att vara värd ditt helande. Helande tillhör dig genom Guds nåd.

 

Men när du tar emot helande så gör du det av nåd i tro. Tron kan du inte krysta fram, den är bara något som finns på din insida och som flöddar fram genom dig. Tron kommer av predikan. Så ska du få tro för tex helande så måste du fylla dig med undervisning i ämnet.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


DET ÄR FULLBORDAT

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

 

Gud är en Gud som fullbordar alla sina verk. Han lämnar aldrig någonting halv gjort. Han kommer att fullborda det helande.. Gud har i sitt ord lovat oss att han är en Gud som inte förändras. Han ändrar sig aldrig och han tar aldrig tillbaka något av sina löften.

 

Gud har inte lovat dig att du ska bli botad på en kafferast. Vist kan det ske. Men det flesta helanden är långsamma helanden.

 

Vi kan säga att det finns två typer av helande. Det första är raket helandet. Det bara smäller till och man är fullständigt botad. Och så finns det snigel helandet. Då helandet kommer sakta men säkert. Oftast blir vi botade på det sist nämnda sättet. Sakta men säkert. Här gäller det att vara envis, att vägra att ge upp.

 

Så är du inte fullständigt helad här och nu så ge ändå inte upp. Gud kommer tids nog fullborda sitt mirakel i din kropp. Du kan ha Abraham som ditt föredöme. Han väntade i tjugofem år innan han fick sitt mirakel.

 

Gud kanske inte har kommit till dig personligen och gett dig sitt löfte. Men han har en gång för alla kommit till jorden, levt som människa och offrat sig själv på korset för din och min skuld. För att vi skulle få förlåtelse för våra synder och helande till våra kroppar.

 

När vi sträcker oss ut i tro för att ta emot miraklet, det är då som det börjar hända saker med dig och mig.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


TJUVEN

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla slakta och döda, jag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd.

 

Tjuven är ett gammalt bibliskt namn på satan. Satan kommer bara för att stjäla slakta och döda i vårt liv. Gud är genomgående god, ingen ondska eller falskhet finns i honom. Djävulen är genomgående ond, ingen godhet, sanning eller barmhärtighet finns i honom.

 

Gud kan bara tala sanning, han varken kan eller vill ljuga eller svika dig, det är av hans natur att vara god, barmhärtig och sann. Med satan är det raka motsatsen, han varken kan eller vill tala sanning.

 

Gud är sanningen själv, han har lovat dig i sitt ord att han både vill och kan göra dig frisk. I ordet så finns det ingen tvekan på att Jesus Kristus är den samme som han var för två tusen år sedan. För två tusen år sedan så botade Jesus sjuka och han befriade människor från onda andar. Eftersom Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år sedan, så både vill och kan Jesus göra dig frisk.

 

Så när det gäller ditt mirakel, vad det än är. Så ge då inte upp. Fortsätt att tro och hoppas på att Gud ska göra ett mirakel för dig. Fortsätt att proklamera och bekänna vad ordet säger. Och ordet säger ”Och genom hans sår har ni blivit botade.”

 

Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå

 

Guds ord står för evigt kvar. Han kommer aldrig att ändra på sitt ord, på bibeln. Det har han lovat oss. Och i sitt ord har han lovat oss massor av löften. Vill du ta en titt på löften om helande, berättelser då Gud botade sjuka, och vad Gud säger om vår hälsa? Då kan du klicka här.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


SYKARS BRUNN

DAGENS ANDRA BLOGGPOST.

Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de under och tecken han gjorde.Mannen som författaren talar om här är Jesus. Och under denna högtid så kom många till tro på honom. Det står många, inte några få, inte några enstaka individer. Nej, många kom till tro på Jesus här.


Det fungerar på samma sätt i dag. Då Jesus gör under och tecken i dag så kommer många till tro på honom.


Många av oss har säkert läst och hört talas om de evangelister som varit ute och predikat, och hur Gud börjat göra under och tecken bland folket. Då människor ser att svårt sjuka och handikappade blir botade, då kommer många till tro på Gud.


Ett exempel på då en hel stad kom till tro på Jesus var vid Sykars brun. Där Jesus rent profetiskt kunde säga hur kvinnan levde och hur hon hade levt, och att Gud ville ge henne levande vatten, ett vatten som aldrig tar slut.


Jesus kan och vill ge dig detta vatten som aldrig tar slut. Han vill att du ska ta del och sprida detta levande vatten. Det är bara i Jesus närhet som du kan få tag på detta vatten i ditt liv.Jesus kan och vill göra under och tecken här i Sverige. Och det börjar att röra på sig i vårt land. Jag har den senaste tiden fått höra fler och fler vittnesbörd om vad Jesus gjort i olika personers liv, och fler lär det bli.


Glöm aldrig bort att Gud älskar dig, han har omsorg om dig. Han vill och han kan göra dig fullständigt frisk. Så fortsätt att tro och hoppas på Jesus. Fortsätt att sträcka dig ut i tro och proklamera ut det löftet som Gud har gett dig. Så med andra ord, ge inte upp.© Jimmy Larsson Uppsala 2009


MAT OCH HÄLSA

Luk 18:35-43 När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi, och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se." Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

 

Ibland behöver du och jag göra som den här mannen, ropa till Gud från ditt hjärta om hjälp från honom, han hör dig, han vill och kan hjälpa dig. Men nu menar jag inte att du ska vråla högt i din lägenhet så att du blir vräkt. Men ett rop om hjälp kan ändå komma upp från ditt hjärta.

 

När jag läser bibeln så försöker jag leva mig in i vad som hände i de berättelser som jag läser om. Kan du försöka tänka dig in i denna mannens situation. Han ser inget, men han märker att något ovanligt händer, han märker att det är någonting ovanligt på gång. Naturligtvis frågar han vad som händer, och han får reda på att det är Jesus som besöker deras stad.

 

När mannen får reda på att det är Jesus som kommit till deras stad så börjar han ropa högt om hjälp. Han hade hört talas om de under och tecken som Jesus gjort, och han ropar högt till Jesus om hjälp. Hans höga rop irriterar folket, ropet gör de generade, jag de till och med skäms för den blinde mannen. Men mannen ropar ännu högre. Han visste att bara han får tag på Jesus så kommer han att bli frisk, så kommer han att få sin syn.

 

När mannen ropat högt flera gånger så kallar Jesus honom till sig, och Jesus gör ett mirakel för honom.

 

Jag tror vi kan ha denna mannen som ett föredöme i vårt liv. Gud vill inte att du och jag skall skämmas för vår livssituation. Jesus vill möta oss i den livssituation som vi befinner oss i, han vill och han kan möta oss och fylla våra behov

 

Om du aldrig har tagit ett steg närmare Gud, då vill jag uppmana dig att ta ett steg närmare honom. Om du tar ett litet steg närmare Gud, då tar han ett stort steg närmare dig.

 

Jesus älskar dig, han har omsorg om dig. Jesus botade denna mannen från att vara blind. Och Gud vill möta dina behov. Han vill inte bara ge dig mat för dagen, han vill hela dig också.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


JESUS GÖR VAD HAN VILL.

Luk 7:12-15 Just som han närmade sig stadsporten, se, då bar man ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. Mycket folk från staden gick med henne. När Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: "Gråt inte." Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sade: "Unge man, jag säger dig: Stå upp!" Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus gav honom åt hans mor.

Jesus gjorde under sin tid som människa här på jorden många olika under. Han botade många olika sjukdomar, allvarliga och mindre allvarliga sjukdomar. Här kan vi läsa om ett barn till en kvinna som dess utom var änka. Tänk dig in i änkans situation här, först har hon förlorat sin man, och nu förlorade hon sitt enda barn. Hennes inkomst försäkring i framtiden.

 

När Jesus ser vad som hänt så får han hjärta för situationen, och inte bara själva situationen, han får nöd för änkan. Och han stoppar bärarna av båren, och rör vid den döde pojken, och så befaller Jesus tillbaka livet till den döde, och den döde pojken kommer tillbaka till livet. Vilket underbart under.

 

Hur kan jag då vara så säker på att det var ett barn som hade dött? Jo, det står i skriften att Jesus gav honom åt hans mor. Jag läser det så att Jesus lyfte av pojken från båren, och gav pojken till pojkens mamma.

 

Du och jag kanske inte ser så många under och mirakler med våra egna ögon. Fast fler och fler av oss börjar att få höra fler och fler under och tecken som Jesus har gjort i dessa dagar. Jag brukar då och då höra vittnesbörd på kanal 10 om hur Jesus botat människor från ryggrads sjukdomar, från allergier med mera.

 

Jesus han helar i dag, han har gjort under och tecken i många andra människors kroppar, och Jesus han vill och kan göra under, tecken och mirakler i din kropp. Det finns inget som kan stoppa Gud från att göra vad han vill i ditt liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


UNDER OCH TECKEN

Joh 4:46-53 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sade till honom: "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte." Mannen sade till honom: "Herre, kom ner innan mitt barn dör!" Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: "I går vid sjunde timmen lämnade febern honom." Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: "Din son lever." Och han själv och hela hans familj kom till tro.

 

Detta under var ett utav de första under som Jesus gjorde, det första under han gjorde var att han gjorde vatten till vin,

 

När Jesus botade sjuka så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland lade han händerna på de sjuka och de blev friska, men ibland gjorde han som här, han talade, och den sjuke blev frisk.

 

Mannen som kom till Jesus, han visste av hela sitt hjärta att Jesus kunde och ville göra hans son frisk. Men han hade planerat att Jesus skulle följa med honom hem. Det jag tycker är intressant här är att mannen inte diskuterar med Jesus, han försöker inte enträget att få Jesus hem till honom. Han tror av hela sitt hjärta på det Jesus säger. Och det Jesus säger är; ”Gå din son lever”

 

Jag har flera gånger förut skrivit att Gud inte har anseende till person, och det finns ingen förändring hos Jesus, det finns ingen förändring hos våran Gud. Den Gud som gjorde under och tecken på nya testamentets tid, han är samma Gud i dag, han gör under och tecken i dag.

 

I går satt jag och tittade på kanal 10, en kristen svensk tv kanal (det var Birger Skoglunds program jag tittade på). Där berättade en kvinna från en utav landets pingst kyrkor hur Gud botade henne från fel på sin rygg, och från allergi mot laktos och gluten. Jag tycker det är helt underbart att lyssna till vittnesbörd om hur Gud tagit bort sjukdom och smärta från sitt folk. Jag tror vi är på väg in i en tid då Gud helar och upprättar sitt folk.

 

Om du står i tro för ett mirakel, då vill jag uppmuntra dig att läsa om de under som Jesus gör i andra människors liv. Tacka Gud och prisa honom för vad han gör i andra människors liv. Bli inte sur och avundsjuk, tänk inte; ”Varför händer det inte mig” utan gläd dig med dina syskon i Herren som blir botade, befriade och upprättade.

 

Gud har inte glömt bort dig. Han älskar dig och han både vill och kan göra dig frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


FÖREDÖMMET ABRAHAM

Vi går alla igenom tuffa omständigheter då och då. Vissa av oss är drabbade värre än andra. Men hur än vårt liv ser ut är det viktigt att vi vet att Gud är med oss, vad som händer i vårt liv så finns Gud alltid hos oss. Och han har lovat oss att han aldrig ska lämna oss eller överge oss.

 

Ibland kan det kännas som om Gud övergett oss. Men då är det viktigt att vi vet att våra känslor inte alltid är den totala sanningen. Men Guds ord är den totala sanningen, oavsett vad vi tycker, tänker eller känner för tillfället.

 

Rom 4:18-22 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft - han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför "räknades det honom till rättfärdighet." Men dessa ord "det räknades honom till rättfärdighet" skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,

 

Ibland kan allt hopp vara ute i det mänskliga, men då är det viktigt att vi vet att inget är omöjligt för Gud, och då menar jag ingenting. Ibland begränsar vi Gud, ibland tänker vi för oss själva att det inte är någon idé att försöka ens. Men Gud är så mycket större än vad du och jag kan be eller tänka. Han kan göra precis vad han vill. I Jesajas bok i bibeln står det om Gud att han (Gud) gör en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det finns verkligen inget som är omöjligt eller för svårt för våran Gud.

 

I dagens bibelord kan vi läsa om Abraham och det löftet som Gud gav till honom. Trots att allt verkade kört, trots att han i det mänskliga inte kunde bli pappa igen, inte ens med en annan kvinna. Det står ju skrivet att han (Abraham) saknade livskraft. Och det är väll detta som är så typiskt för den Gud som du och jag tjänar. Jag tror Gud väntade i enkom tills att både Abraham och Sara var alldeles för gamla för att få barn. Där och då gör Gud ett mirakel för detta gamla par.

 

Du och jag, vi kan verkligen ha denna man som ett föredöme i vårt trosliv. Trots att allt hopp var ute så trodde och hoppades Abraham på det löfte som Gud hade gett honom. I Herreerbrevets elfte kapitel kan vi läsa att tron är ett övertygelse. Med andra ord så hoppades han inte bara, nej Abraham visste i sitt hjärta att han skulle få en son. Han var övertygad om att Gud skulle hålla sin del av det löfte som han hade gett Abraham.

 

Gud har inte anseende till person, han är inte partisk. Han har botat många från deras sjukdomar, och han vill och kan göra dig frisk också.

 

Jag har aldrig någonsin sagt i min blogg att Gud alltid helar alla. Anledningen till att jag inte skriver detta alla dagar, det är att detta faktum inte uppmuntrar någon. Men att läsa och höra om de under och tecken som Jesus gjort och gör i dag, det uppmuntrar folk att fortsätta tro och hoppas på att Gud ska gripa in.

 

Jesus älskar dig, han har en underbar plan, och ett syfte med ditt liv. Han har lagt en kallelse på ditt liv. En del av oss är kallade att vara sjuksköterska, andra är kallade till att programmera datorer, andra är kallade till att bli ekonomer, en del är kallade att starta kristen TV och radio. Och andra är kallade att predika Guds ord.

 

Glöm inte bort att just du är värdefull. Jesus älskar dig oerhört högt, han vill och han kan göra dig frisk.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


TRO ÄR NYCKELN TILL MIRAKLER

Matt 9:20-22 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: ” Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.” Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han,: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

 

Denna kvinna var mycket tuff. Hon hade en sjukdom som gjorde att hon blödde mycket och lätt. Och eftersom hon hade en sådan sjukdom så ansågs hon vara oren. Om folket hade upptäckt att hon hade den sjukdomen och att hon trängde sig genom en folkhop så kunde hon mycket väl ha blivit dödad av en arg folkmassa.

 

Men nu hade denna kvinna stor tro. Hon struntade i vad folk skulle tycka och tänka om henne. Hon hade beslutat sig för att få tag på sitt mirakel. Ibland behöver vi komma till den punkten i våra liv. Där vi riskerar att våra vänner ska tycka vi är knäpp.

 

Nyckeln till denna kvinnas mirakel var tro. Hon var övertygad om att Jesus skulle bota henne. Och eftersom Jesus är likadan idag som han var då så är tro även idag en nyckel till ditt mirakel..

 

Gång på gång då Jesus botar sjuka så påtalar han deras tro. Att det var deras tro som hjälpte dem. Och det är likadant idag. I vårt samhälle idag så har vi svårt att acceptera att vi måste tro för att få någonting av Gud. Men Gud ändrar sig inte för att passa in i vår lilla värld. Det är vi som får ändra på oss för att få komma nära honom.

 

Jesus vill bota dig. Och även om du inte är övertygad om att Jesus kommer hela dig, så ge ändå inte upp. Fyll dig med ordet, med undervisning om helande. Läs böcker och lyssna på predikan. Om du inte ger upp kommer du till sist se ditt mirakel.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


VAD GUD VILL GE

Fil 4:19 Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Gud vill alltid ge dig allt vad du behöver. Mat, pengar, hällsa, man/fru, barn, medarbetare, styrka, hälsa, vishet mm. Och det står att Gud skall ge dig allt vad du behöver.

Ser du att det står att han skall fylla dina behov efter sin rikedom. Inte efter lagom prinsipen, eller precis så att du nätt och jämt har näsan åvanför vattenytan. Nej, den Gud du tjänar är en rik Gud och han är inte snål.

Gud tittar inte efter hur duktig du har varit de senaste dagarna. Han tittar efter din tro. Vi är inte frälst genom våra gärningar, utan endast genom tron.

ENDAST TRON
ENDAST HOPPET
ENDAST JESUS
sitat Martin Luther


Om du vill göra allt vad Gud har laggt på ditt hjärta så behöver du en god hällsa. Gud vill att ditt arbete skall ge goda resultat. Och om du är sjuk så försvagas resultaten av dina kraftansträngningar.

Nu menar jag inte att du ska sluta tjäna Gud. Det jag menar är att Gud vill se dig fullt frisk.

Det står i Ordspråksboken att Guds ord är liv för var och en som finner det, och en läkedom för hela hans kropp. När du hittar ett ord att stå på när det gäller ditt helande, då är det liv och hällsa för dig. Och när du hittar ditt alldeles egna ord så blir det mer personligt, och det ordet kommer du då hålla extra kärt.

Fortsätt att bekänna: "Genom Jesus sår så är jag helad"
När du då blivit botad från sjukdom så sluta inte att bekänna Guds ord över dig själv. Tag några minuter varje dag och bekänn ordet över din kropp och din familj.

1. JESUS ÄLSKAR DIG
2. HAN VILL SE DIG FRISK
3. HAN HAR EN PLAN MED DITT LIV
4. DU HAR ETT LIV ETT HOPP OCH EN FRAMTID

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN GÅR FRAMFÖR DIG

5 Mos 31:6 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.

 

I dagens bibelord kan vi läsa vad Gud gång på gång har lovat dig och mig. Det han har lovat oss är att han alltid ska vara med oss, att vi inte ska behöva frukta för någonting, för Gud är med oss.

 

Nu är det inte fel att bli rädd ibland, det är mänskligt att bli rädd ibland. Men Gud vet att då du och jag fruktar något, då fokuserar vi oss inte på Jesus, utan på problemet. Jesus vill att du och jag ska fokusera oss på Gud, det är han som är upphovet till livet.

 

Gud har i sitt ord lovat dig att han aldrig någonsin kommer att lämna dig eller överge dig. Människor kan svika dig, människor kan överge dig, men Gud är inte en människa så att han skulle kunna överge dig eller svika dig. Nej, Gud håller alltid vad han lovat dig.

 

Gud har i sitt ord lovat dig att han vill och kan ta bort sjukdom från din kropp. Även om din hälsosituation förvärras och du blir sämre och sämre, så betyder det inte att Gud gett upp om dig, det betyder inte att Gud vänt dig ryggen.

 

Gud har lovat dig och mig att då vi går genom elden, då vi går genom strömmar av vatten, då är han med oss. Han är där för att styrka oss och vägleda oss.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


GE INTE UPP

Rom 4:18-22 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft ? han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför "räknades det honom till rättfärdighet."

 

Mannen det talas om är Abraham. Vi ska göra som Abraham. han trodde trotts att allt mänskligt hopp ver ute. Trots att Abraham såg att hans kropp nästan var död och att hans fru inte längre kunde få barn. Trots detta så gav han inte upp. Han bara visste att han visste att han visste att Gud skulle ge honom en son.

 

Abrahamn fick verkligen gå genom en rejäl prövning. Han fick vänta i tjugofem år på sina löftens son. Men trots att år ut och år in gick så vägrade Abraham att ge upp.

 

Så borde du och jag också agera. Vi borde förtrösta på Gud till etthundra procent. Vi borde luta oss mot alla hans löften om hälsa och framgång.

 

För Gud har lovat dig hälsa. Han kanske inte kommit ned hit till jorden och sagt till det att helande gäller dig. Men han har sagt det i sitt ord, och hans ord gäller sannerligen dig.

 

Helande och befrielse är till för dig, här och nu. Gud vill verkligen bota dig. Som du ser så fick till och med Abraham vänta i tjugofem år på sitt mirakel, då kan vi också få vänta länge på vårt mirakel.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


GÅVOR FRÅN GUD

1 Kor 12:28-31 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra

 

Dagens bibelord är en direkt undervisning till oss. I denna undervisning kan vi läsa att Gud har gett människorna i församlingen olika gåvor. Gud tvingar inte på sitt folk sina gåvor, vill inte du och jag ha dessa gåvor i vårt liv, då prackar inte heller Gud på oss dessa gåvor. Men vi ska veta att dessa gåvor finns, och att Gud kan ge dessa gåvor till vem han vill.

 

Vill du ha sådana gåvor från Herren, be då till Gud att han ska ge dig en eller flera av dessa gåvor. Jag tror inte det är fel att be om dessa gåvor till Gud. Så länge som du vill ha dessa gåvor för att betjäna andra människor så tror jag det är helt ok att be till Gud om dessa gåvor.

 

Nu kommer säkert någon protestera och säga att de som vill ha dessa gåvor i sitt liv är egoistiska och självcentrerade. Men det håller jag inte med om. Om du av hela ditt hjärta vill ha dessa gåvor i ditt liv för att betjäna andra människor, för att Gud ska bli förhärligad, då är det inte fel att be om dessa gåvor. Men om du ber om dessa gåvor för att du vill upphöja dig själv, då tror jag inte att Gud kommer ge dig någonting.

 

En utav gåvorna som Gud ger är gåvan att bota sjuka. Det finns människor som har fått gåvan av Gud att i Jesus kraft bota sjuka. Här ser vi klart och tydligt Guds kärlek till oss. Att han till och med ger människor gåvor att bota sjuka, för att du och jag ska få bli helade.

 

Jesus älskar dig oerhört högt. Han älskar dig så högt att han lät sin egen son offras på en kulle som kallas Golgata. Han offrades för att vi skulle kunna bli kristna/frälst. Utan Jesus är vi alla förlorade. Jesus betalade även priset för att du och jag ska kunna bli botade från våra sjukdomar och smärtor, och befriade från onda andar.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


SOM JESUS

Joh 14:12-14 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att fadern skall bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

 

I dagens bibelord kan vi läsa ett löfte från Gud till dig och mig. Löftet är att du och jag genom Jesus kraft kan göra samma gärningar som Jesus gjorde. Det står samma gärningar, inte bara en del, inte bara de allra minsta undren. Nej, det står skrivet att vi ska utföra samma gärningar som Jesus gjorde. Och vilka gärningar gjorde Jesus?, Jo, han botade alla slags sjukdomar, han drev ut onda andar med Guds finger. Men det är inte vem som helst som ska göra dessa gärningar, det är bara de som tror på Jesus Kristus som ska utföra dessa gärningar.

 

Jesus går så långt i dagens bibelord att han till och med säger att vi ska göra större gärningar än vad Jesus gjorde. Jag tror absolut på vad Jesus säger här. Jag tror att Jesus kan och vill ta bort sjukdom och smärta från våra kroppar. Inte för att någon människa ska bli förhärligad, utan för att Jesus Kristus ska bli förhärligad.

 

Vidare säger Jesus till oss i detta bibelord att vi ska få svar på våra böner. Det står inte att du bara ska få svar på tjugo procent av dina böner, nej Gud säger att när vi ber till Gud om något, då kommer han också att svara oss. Så är du sjuk eller lider du, be då till Gud att han ska hela dig, att han ska låta dig slippa din plåga. Det står inte skrivet att bönesvaret kommer om en kvart, men Gud har i ordet lovat oss att han ska svara på våra böner.
© Jimmy Larsson Uppsala 2009


DU ÄR GUDS ÖGONSTEN

 Ord 7:2 Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten.

 

Du är Guds ögonsten. Han älskar dig så högt att han lät sin ende som dö på ett kors för din och min befrielse. För att du och jag skulle kunna få möjligheten att väla att spendera evigheten tillsammans med honom i himlen. Han gav dig även helande, berfielse och upprättelse genom golgata.

 

Det som hände på golgata var ingen liten sak. Det skakade i andevärlden då Jesus gav sitt liv på korset. När Jesus hängde på korset så hängde hela mänsklighetens alla synder och alla sjukdommar på honom. Kan du tänka dig detta. Att han som aldrig någonsin syndat, tog hela mänsklighetens synd på sina axlar. Han bar din, min och alla mäniskors synder.

 

Gud har betalat priset för din hälsa. Du och jag behöver inte vara sjuka. Det finns helande att få hos Jesus. Jag tror att du och jag kan leva i Gudomlig hälsa. Gudomlig hälsa betyder att vi är övernaturligt friska. Att vi inte ens blir förkyld en enda gång.

 

Du är Guds ögonsten, han vill att du ska vara frisk. Och om någon annan blir helad så glädj dig tillsammans med den personen. Bli inte arg och tänk inte, ”Varför får aldrig jag bli helad” Om du glädjer dig ärligt och av hela ditt hjärta då kommer Gud se det och han kommer all belöna dig.

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


RSS 2.0