RÄCK UT EN HAND.

  

Jes 58:6-8 Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.  Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår.


Det finns en läkedom i att sträcka sig ut till andra människor och hjälpa dem. Du kanske inte kan göra allt som står här, men du kanske kan ge tjugofem kronor till "Feed the hungry" eller "Hoppets stjärna".


När du vänder din blick bort från dig själv och tittar på de som är i nöd. Och inte bara tittar på dem, utan reser dig upp ur din stol och gör någonting. Om du bidrar till att klä den nakne, ge den hungrige mat och ge den nakne kläder. Då har Gud lovat dig att ditt ljus ska bryta fram.


Du kanske inte kan hjälpa alla människor i hela världen. Men det begär ingen av dig. Men du kanske kan hjälpa en liten flicka eller pojke. Du kanske kan ge det där lilla barnet en utbildning, kläder och mat. Och det kostar i vanliga fall mellan 160-200 kronor i månaden.


Dela ditt bröd med den hungrige. Vet du vad? Du kan dela Guds ord med de som är hungrig på det. Du kan dela din tro med de som är nyfikna och vill veta mer. Kanske vill dina vänner gå en sådan där alfa kurs?


Tänk nu inte; "Vem ska räcka ut sin hand till mig" Nej, var istället en som räcker ut din hand till en behövande.


© COPYRIGHT Jimmy Larsson http://helande.blogg.se/  1999-2009


RSS 2.0