BÖN OCH TRO

Matt 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det vara ert.

 

Jesus säger här till oss att Gud ska ge oss allt vad vi ber honom om. Men det räcker inte bara med att begära och be till Gud i största allmänhet. Det står även så här; ”Tro att ni har fått det så ska det vara ert.”

 

Här ser vi att tron har en central roll. Vi behöver tro att Gud har gett oss det vi ber honom om, och då ska det vara vårt. Det står inte; ”Tro att du någon gång kommer att få det.” Det står istället så här: ”Tro att ni har fått det så ska det vara ert.”

 

Jag är övertygad om att det är så att då du och jag bett en bön i tro till Gud, då har vi redan det vi bett till Gud om. Vi kanske inte kan se bönesvaret med våra fysiska ögon, men i det andliga så har vi redan fått vårt bönesvar. I det fysiska så är bönesvaret på väg till oss.

 

När det gäller helande så tror jag att det är en resa. Resan börjar vid hoppet om ett mirakel, och resan slutar vid ett fullkommat mirakel. Om du inte har tro för att bli helad här och nu så ge inte upp. Har du ett hopp om ett mirakel så är det en underbar början. Men har du inte ens hoppet, så be då till Gud om ett mirakel, be då till Gud att han ska ge dig hoppet tillbaka. Studera då skriften, där du kan läsa om hur Gud grep in och räddade sitt folk, om hur Jesus sträckte sig ut och botade och befriade folkskarorna.

 

Glöm aldrig att Gud älskar dig, han har skapat dig till den du är, nu går vi alla genom en förvandling då vi lever nära Jesus. Glöm aldrig att Gud älskar dig, att han sände sin ende son för att dö på ett kors för hela mänskligheten. Gud vill och kan hela dig, Gud vill och kan förlåta dina synder och rena dig från all synd.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010

 

 


BÖRJAN AV VISHETEN

Ord 9:10-11 Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd. Ty genom mig skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas.

 

Att frukta Herren är början till vishet. Om du och jag ska ha början till vishet, du måste vi frukta Gud. Lägg märke till att det står att Gudsfruktan är ”början” till vishet. Och om det är början till vishet så kan det bli bättre och bättre, då kan vi bli visare och visare.

 

När vi då börjar att frukta Gud, då är det där som vår vishet börjar. Och om vår Guds fruktan kan växa, då tror jag även att vår gudomliga vishet kan växa också.

 

Bibeln talar om för oss att vi ska ha Guds fruktan, bibeln talar inte bara om Gudsfruktan en eller två gånger, nej, gång på gång så uppmanas på till Gudsfruktan. Nu tror jag inte att detta betyder att du och jag ska gå omkring och vara rädda för Gud, men vi ska ha respekt för honom. Han är trots allt Gud, han kan göra precis vad han vill, och han gör det också.

 

Att ha Guds fruktan är början till vishet säger ordet till oss. Inte vilken vishet som hällst, men gudomlig vishet.

 

Gud lovar dig i dagens bibelord att han ska ge dig ett långt liv. Gud säger; ”Genom mig ska dina dagar bli många, och dina levnadsår förökas.” Om vi ska ta detta löfte i anspråk så tror jag det är så att vi måste uppfylla vår del. Jag menar då att vår del är att lära känna Gud, vår del är att ha gudsfruktan i vårt liv. Jag har tidigare i dagens bloggpost talat om vad jag menar är gudsfruktan.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


SKRIVET I GUDS HAND

Jes 45:2 Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnbommarna skall jag bryta sönder


Här säger Gud till dig att han ska gå framför dig. Han är inte en Gud som går några meter bakom dig, för att se om du är duktig nog. Nej, din Gud går framför dig, och varför går han framför dig? Jo, för att han skall jämna ut höjderna, spränga kopparportarna och bryta sönder järnbommarna. Gud har här lovat dig att han ska bana väg för dig.


Men lägg märke till här att det inte står här att du aldrig kommer ha problem, det står inte att du aldrig någonsin kommer att få möta motstånd. När du en gång beslutat dig för att följa Jesus, då kommer motstånd och problem att komma som ett brev på posten. Men med Guds hjälp så kommer du att ta dig igenom och förbi varge hinder, problem och attack som du kommer att möta i livet.


I Jesajas 43 kapitel så lovar Gud dig att om du måste gå genom eld, så ska Gud vara med dig, och lågan ska inte bränna dig. Om du måste gå genom strömmar av vatten, så ska du inte bli dränkt. Alla människor kommer någon gång i livet gå genom både eld och vatten. Men Gud har lovat oss att då vi gör det så ska han vara med oss. Gud är en Gud som går med dig genom elden, han sitter inte på andra sidan elden och väntar på dig, han går med dig genom elden.


Vad vill jag säga med detta? Jo, jag vill tala om för dig att du inte är ensam, Gud är med dig mitt ute i din öken. Det kanske känns som om Gud har lämnat dig, men det har han inte. I Jesajas 49 kappittel så står det skrivet "Han har skrivit ditt namn i sin hand." Människor kan glömma bort dig, men Gud han glömmer dig aldrig, och han lämnar dig aldrig.


© Jimmy Larsson Uppsala 2010

UNDER OCH TECKEN

Joh 4:46-53 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sade till honom: "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte." Mannen sade till honom: "Herre, kom ner innan mitt barn dör!" Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: "I går vid sjunde timmen lämnade febern honom." Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: "Din son lever." Och han själv och hela hans familj kom till tro.

 

Detta under var ett utav de första under som Jesus gjorde, det första under han gjorde var att han gjorde vatten till vin,

 

När Jesus botade sjuka så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland lade han händerna på de sjuka och de blev friska, men ibland gjorde han som här, han talade, och den sjuke blev frisk.

 

Mannen som kom till Jesus, han visste av hela sitt hjärta att Jesus kunde och ville göra hans son frisk. Men han hade planerat att Jesus skulle följa med honom hem. Det jag tycker är intressant här är att mannen inte diskuterar med Jesus, han försöker inte enträget att få Jesus hem till honom. Han tror av hela sitt hjärta på det Jesus säger. Och det Jesus säger är; ”Gå din son lever”

 

Jag har flera gånger förut skrivit att Gud inte har anseende till person, och det finns ingen förändring hos Jesus, det finns ingen förändring hos våran Gud. Den Gud som gjorde under och tecken på nya testamentets tid, han är samma Gud i dag, han gör under och tecken i dag.

 

I går satt jag och tittade på kanal 10, en kristen svensk tv kanal (det var Birger Skoglunds program jag tittade på). Där berättade en kvinna från en utav landets pingst kyrkor hur Gud botade henne från fel på sin rygg, och från allergi mot laktos och gluten. Jag tycker det är helt underbart att lyssna till vittnesbörd om hur Gud tagit bort sjukdom och smärta från sitt folk. Jag tror vi är på väg in i en tid då Gud helar och upprättar sitt folk.

 

Om du står i tro för ett mirakel, då vill jag uppmuntra dig att läsa om de under som Jesus gör i andra människors liv. Tacka Gud och prisa honom för vad han gör i andra människors liv. Bli inte sur och avundsjuk, tänk inte; ”Varför händer det inte mig” utan gläd dig med dina syskon i Herren som blir botade, befriade och upprättade.

 

Gud har inte glömt bort dig. Han älskar dig och han både vill och kan göra dig frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


BARNENS BRÖD

Matt 15:22-28 Då kom en kanaaneisk kvinna* från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar." Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!" Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Helande är barnens bröd. Du och jag är Guds barn och helande är vårt bröd. Det är vårt dagliga bröd. Någonting som du och jag kan äta av dagligen.

Helande är inte något exklusivt lördagsgodis som du och jag bara kan äta av någon gång då och då. Helande är snarare daglig mat för oss. Någonting som du och jag dagligen kan äta av i vårt hem. Guds ord är ju läkedom för både kropp och själ. Och ordet är också andlig mat för oss. Du och jag kan ta emot hälsa då vi sitter och läser i bibeln. Jag har själv blivit helad då jag läste ordet.

Jag längtar efter den dagen då vi kristna i våra hem sträcker oss ut i tro för att bli botade då vi läser bibeln. Helandet är ju barnens bröd. Bröd var någonting man dagligen åt på den tiden.

Daglig mat är ett litet barns rättighett. På samma sätt är helande din rättighet. Gud vill att helande ska vara en livsstil, och inte något som vart tionde år dimper ned bland oss.

Glöm inte att helande är daglig mat för dig.

Helande är inte en exlusiv lyx resturang.

Helande är din rättighet

Och du kan ta emot helande i ditt hem idag.


DU ÄR VERKTYGET I GUDS HAND

Ps 138:8 Herren skall fullborda sitt verk för mig.

 

Ibland så händer det att Gud helar oss steg för steg, bit för bit. Det står ju inte i bibeln att alla blir helade på samma sätt, och lika fort. Om du hör till den grupper av människor som bara blivit lite bättre efter förbön. Ni kan tryggt vänta vidare på ert mirakel. För Gud har lovat just dig att han ska fullborda just ditt helande.

 

Det kan hända ibland att Jesus botar oss steg för steg. Låt oss titta lite närmare på ett sådant exempel.

 

Mark 8:22-25 När de kom över till Betsaida förde man fram en blind man till Jesus och bad att han skulle röra vid mannen och bota honom. Jesus tog då den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon och lade sina händer på honom. ”Kan du se något?” Frågade Jesus. Mannen såg sig omkring. ”Ja” sa han, jag ser människor. ”Men de ser ut som träd som går omkring!” Då lade Jesus sina händer på mannens ögon en gång till. Och nu blev mannen helt botad och kunde se igen, och han såg allting klart och tydligt.

 

Om något liknande hade hänt i dag så hade det blivit ramaskri, och stora svarta rubriker i tidningarna. Det tråkiga är att det hade stått stora svarta rubriker även i Kristen press i Sverige i dag. Även om den blinde hade blivit helad.

 

En del kristna är ganska snäva när det gäller helande. Det kräver som Naaman att det ska ske på deras villkor. Men glöm inte att Naaman till sist gjorde som Guds mannen sa, och därför blev han botad.

 

Till och med Jesus själv var ibland tvungen att be för de sjuka mer än en gång före de blev helad. Därför ska du och jag inte heller vara negativ till att be för en sjuk mer än en gång.

 

Till dig som är pastor och evangelist vill jag uppmuntra att fortsätta/börja predika om helande, att Jesus helar i dag. Dra dig inte från att be för sjuka med handpåläggning. Tänk inte: ”Tänk om inget händer.” Tänk istället; ”Tänk om det händer något bra”

 

Jag tror vi blir låsta av tanken ”Tänk om inget händer”. Jag vill befria dig från den tanken en gång för alla. Det är inte du som ska göra miraklet, det är Gud som gör undren. Du är bara ett redskap. På samma sätt som domkraft är ett verktyg du använder då du ska byta till vinterdäck på bilen, på samma sätt är du ett verktyg som Gud använder för att bota sjuka.

 

På samma sätt är det när vi har nöd för människors frälsning. Det ända Gud har befallt dig att göra är att predika evangelium och be för sjuka. Det är inte din uppgift att frälsa människor. Det är Guds uppgift. Lämna den uppgiften till honom. För hur mycket du än försöker för att frälsa din granne eller kollega så kommer du inte lyckas. Men Gud kommer lyckas med det.

 

På samma sätt är det med helandet. Det är inte din uppgift att bota de sjuka. Du förmedlar bara budskapet, och du ber för de sjuka. Resten är upp till Gud. Och Gud kan vill och kommer bota sjuka så länge som det finns människor som praktiserar denna tro på jorden.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


DU HAR FÅTT ÄRVA JESUS SEGER.

Gal 4:7-7 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,  för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.  Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!"  Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

Nu var det några månader sedan jag skrev om just detta ämne. Men i dag beslöt jag mig för att skriva om arvet du och jag har fått av Jesus. Och det arvet är både enormt och häfftigt.

Skriften säger att det var i rätt tid som Gud sände sin son till jorden. För att han senare skulle avrättas på historiens mest grymma och fruktansvärda avrättningssätt.

I dagens bibelord kan vi läsa att Jesus har köppt dig och mig, som står under lagen. Han har köppt oss fri. Och vad är det då Jesus har köppt oss fri från? Jo, han har köppt oss fri från att vara evigt skild från Gud som är vår skapare. När Jesus dog på korset så öppnade han inte bara dörren till himlen för oss, han betalade priset för hela människans välbefinnande. Han betalade priset för att du ska må bra andligt, fysiskt och själsligen.

När du tog emot Jesus som din frälsare och herre så fick du söners rätt. Det betyder att testamentet gäller dig, det Gud lovar i sitt ord, det gäller dig. Du har rätten att komma inför Gud och begära hälsa, bönesvar eller vad du behöver. Jag menar inte att du kan kräva det på ett ohyfsat sätt. Men du och jag vi kan med frimodighet komma inför Gud och be honom om helande eller bönesvar, för det är vår rättighet.

När Jesus dog på korset så betalade han inte bara priset för syndernas förlåtelse, han betalade priset för hela människans välbefinnande. Är inte detta ganska otroligt?

Du och jag vi tjänar en Gud som är gränslös. Hans vishet är utan gräns och hans kärlek och omsorg mot oss går inte att mäta. Och Gud kan inte ljuga för dig, han kan inte ta tillbaka ett enda av sina löften, och han kan inte det. Han säger om sig själv att han inte kan ångra sig. Han skulle aldrig lämna något halvfärdigt. Har Gud påbörjat ett helande i dig, då kommer han att fullborda det också.

Om Jesus är din frälsare och herre, då är du inte längre slav under synden. Jesus har köppt dig fri från syndens slaveri. Och nu har du fått rätten till arvet. Du har fått arva den seger Jesus vann på golgata. Nu är det upp till dig har mycket inflytande Jesus ska ha i ditt liv. Har han ett hundra procent av ditt liv? Det är bara du som kan avgöra om Jesus ska vara numer ett i ditt liv. Ingen annan kan göra det åt dig.

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-209 http://helande.blogg.se

FÖRLÅTELSE ELLER HÄMND

Ord 23:17 Låt inte ditt hjärta avundas syndare. Utan sträva alltid efter Herrens fruktan.


Gud vill att du och jag ska kämpa till att leva nära Gud, och leva som han lär oss att leva. Gud uppmanar oss här att inte vara avundsjuka på syndaren. Du och jag kan inte tänka att vi kan synda för att dut går bra för en människa även om han eller hon inte lever för Jesus.


Ord 24:28-29 Vittna inte mot din nästa utan orsak, inte vill du bedra någon med dina läppar? Säg inte: "Vad han har gjort mot mig skall jag göra mot honom, jag skall ge var och en vad han förtjänar.."


Gud har inte gett dig och mig rätten till att hämnas mot någon eller ge igen. Han har snarare befallt oss att förlåta varandra och gå vidare i livet. Vi kan som kristna inte leva ett hämnd lystet liv, för om alla ska hämnas på varandra, hur skall då detta sluta? Om vi istället förlåter och går vidare, då är detta ett vittnesbörd för de som inte tror på Jesus.


Du och jag mår inte bra av att vara full av hat och bitterhet. Vi mår inte bara av att alltid vilja hämnas eller ställa till besvär för andra. Du kanske tycker det är roligt för stunden. Men i längden så kommer du inte må bra av detta.


Helande kan vara något som Gud gör steg för steg i din kropp. Det är då mycket viktigt att du inte bär på hat och bitterhet. Det är då viktigt att du inte syndar, utan lever ett helgat liv för Jesus. Synd och bitterhet och hat öppnar dörren för djävulen att attackera dig med sjukdom och smärta med mera.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-209 http://helande.blogg.se


GUDS ORD HAR MAKT.

Ord.3:1-2 Min son glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig.

Detta bibelord gäller inte bara män, så man kan lika gärna säga; "Min son och min dotter." Eller ännu effektivare blir det om man säger sitt eget namn, istället för: "Min son." Då blir det mer personligt.

En gång när jag bad till Gud så frågade jag varför han inte talade så offta till mig. Då svarade han att varge gång jag läste bibeln så pratade han med mig. Bibeln är ju som bekant Guds ord. Man skulle kunna säga att hela bibeln är ett ända långt brev till oss från Gud.

I den ovan omnämda bibelversen så uppmanar Gud oss att inte glömma hans undervisning. Vi ska med andra ord inte ta lättvindigt på ordet. Vi ska bevara de bud Gud gett oss i våra hjärtan. Vi behöver av vårt hjärta komma ihåg vad Gud har gett oss för bud och stadgar.

När vi inte glömmer Guds undervisning. Och när vi bevarar hans undervisning i vårt hjärta, då ska det vara till läkedom för dig och mig. Guds ord är mäktigt och kraftfullt.

Visste du att Guds ord är så som medicin för dig och mig. Du och jag kan bli helade då vi sätter oss och läser ordet. Guds ord är så mäktigt och har sådan auktoritet att till och med sjukdommar måste böja sig och lämna våran kropp då vi läser ordet. Jag har själv blivit helad i ryggen då jag satt och läste ordet, så jag vet att det fungerar. Och fungerade det för mig, då fungerar det för dig också.


TRON PÅ JESUS GER DIG STYRKA

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.


Dagens bibelord är ett mycket välkänt bibelord i vissa kretsar, i de kretsar jag umgås är bibelordet välkänt och uppskattat och respekterat.


Men vad står det egentligen om tron? Jo tron är en övertygelse. När du och jag i vårt hjärta är övertygade om att Jesus är Guds son, att Gud har uppväckt honom från det döda. Detta är tro. När vi talar om tro så tror vissa av oss att tron är något som du och jag kan prestera, något som du och jag kan pressa fram om vi anstränger oss nog hårt. Men så är det inte, tron är inget vi kan pressa fram, tron flödar fram ur vårt hjärta.


Matt 9:20-22 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.


Här betonar Jesus att det var tron som hade räddat henne. Den tron och förtröstan som hon hade på Jesus helade henne.


Om vi läser hela detta bibelord så kan vi läsa att kvinnan som led av denna svåra blodsjukdom förtröstade sig på Jesus. I denna bibelöversättning så står det att hon tänkte att om hon bara fick röra vid Jesus kläder så skulle hon bli frisk. Denna kvinna hade tro, hon viste i sitt hjärta att hon skulle bli frisk bara hon rörde vid Jesus kläder.


Ibland så behöver du och jag handla rent fysiskt för att sätta vår tro i omlopp. Denna kvinna sträckte sig verkligen ut i tro, hon riskerade att bli dödad om hon blev upptäckt. Men hon visste i sitt hjärta att Jesus kraft skulle göra henne frisk.


Apg 3:16 Och genom tron på kraften hos Jesus har den här mannen nu blivit botad, ni vet ju alla att han förut var helt förlamad. Tron på Jesus har gjort honom fullständigt frisk, som ni alla kan se.


Än en gång kan vi läsa i bibeln att det var tron som gjorde dem frisk Tron är någonting som är oerhört viktigt i den kristna tron. I tro så tar vi emot Jesus som vår frälsare och Herre, och i tro så tar vi i mot vårt helande. Nu kan man spekulera i huruvida folk som inte trodde blev helade eller inte. Men faktum är att jag ser dessa bibelverser som ett löfte från Gud att han botar oss då vi tror att han ska göra det. Inte tror en chansning som i tänk om, utan tro som i övertygelse. För bibeln är mycket klar med vad tro är.


Låt då ingen säga åt dig att du inte har någon tro. Är du kristen? Har du tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då har du tro. Tron är en gåva vi alla fått från Gud. Sedan ska vi alla förvalta vår tro och låta den växa och utväxlas.


Var gör man då om man inte har den där häftiga övertygelsen på att Gud ska gripa in och ta bort sjukdomen. Då litar vi bara på Gud. Vi fyller oss med ordet, ber och samtalar med Gud, och lyssnar på predikan om helande. Det står skrivet att tron kommer av predikan.


Fortsätt tro och hoppas på att Gud en dag kommer hela dig. Låt inget slå ned dig eller få dig att fokusera på något annat än Jesus. När det stormar runt oss är det viktigare än någonsin att Jesus är vårt riktmärke, och hur höga vågorna än går, så vägra släppa din blick från Jesus.


© Jimmy Larsson Uppsala http://helande.blogg.se 2009


GUD LJUGER ALDRIG

4 Mos 23:19 Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?

Gång på gång så lovar Gud oss helande i sitt ord. Han säger att han vill och kan bota oss från våra sjukdomar och krämpor. Gång på gång så uppmuntrar Gud oss med att säga att inget är omöjligt för honom.

Gud kan inte ljuga säger han om sig själv. Vi mäniskor kan ljuga, och gör det ibland. Men Gud säger om sig själv att han inte kan ljuga. Gud kan bara säga sanningen, och sanningen är att han älskar dig och vill göra dig frisk.

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Det finns alltså ingen förändring hos Gud. Gud har alltid varit samma Gud genom alla tider. Han är Herren din läkare nu, och han har alltid varit Herren din läkare. Genom hela bibeln kan du läsa att Gud botade sjuka. När Israel lämnade ERgypten så fanns det ingen sjuk ibland dem. Detta är helt otroligt med tanke på att det var jätte många människor som lämnade egypten. Sedan när Israels folk var i Egypten så blev de helade då de tittade på koppar orden. Vidare kan vi läsa om Naaman, som inte ens var jude, men ändå så helade Gud honom från hans spetälska.


Vidare kan vi läsa i Nya testamentet om hur Jesus botade sjuka, och vi kan läsa i apostlagärningarna om hur människor blev helade.


Eftersom Gud är samma Gud nu som i apostlagärningarnas tid, så vill och kan han bota dig från sjukdom och smärta. Jesus älskar dig och han vill se dig frisk. Jag är övertygad om att om du och jag inte ger upp, så kommer vi få vårt mirakel, om vi inte ger upp. Titta på Abraham, han väntade på sitt och Saras mirakel i tjugo fem år. Och han gav ändå inte upp. Bibeln säger att han med tiden blev starkare och starkare i sin tro, och att han vägrade att ge upp.


Om du vägrar att ge upp, så är jag övertygad om att du också kommer att bli starkare och starkare i din tro på Gud. Fast du måste du umgås med Gud och steg för steg lära känna honom, umgås med Gud och prata med honom. När du gör det så kommer du se vem Gud är och vad som är hans personlighet.


LITA PÅ GUD

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen ,
för att Gud ska bli ärad genom oss.


Är inte detta helt otroligt? Jesus har sagt Ja till alla de löften Gud i sitt ord har gett oss. Och
han har inte bara sagt ja till dem, han har även sagt sitt amen till dem. Låt oss då titta lite närmare
på vad ordet amen betyder.


Amen är ett Hebreiskt ord och betyder: "Fast, sannt, säkert, pålitligt, tillförlitligt" Med andra ord så står alla de löften
Gud gett oss fast, de går inte att rubbas, och Gud varken kan eller vill ändra på dessa löften.


Någon sa en gång att det finns trettio tre tusen löften i bibeln. Ett av dessa löften är löftet om helande. Gud har lovat dig hälsa, han har lovat dig att han vill, kan och ska ta bort all sjukdom från din kropp.


Varför ska då Gud ta bort sjukdom från människors kroppar? Därför att det är hans villja. Gud vill inte att vi ska
vara sjuka, Gud vill inte att du och jag ska plågas. Han vill att vi ska ha det bra, vara friska och smärtfria.
'

Jesus har en gång för alla betalat priset för vår befrielse, upprättelse och helande. När han spikades upp på kostet
så spikades dina och mina synder, sjukdomar, krämpor och allt annat elende upp på korset.


Vart Jesus än gick då han var till som människa här på jorden så botade han sjuka. Men då var han begränsad till sin
mänskliga natur. Människor var tvungen resa långa sträckor för att få komma till honom, be om ett mirakel eller vidröra
honom i tro. Men i dag så är Jesus inte under denna begränsning. Vi behöver inte åka till Israel för att bli helade.
vi kan ta emot vårt mirakel där vi är. Vi kan ta emot vårt mirakel här och nu.


Kommer du ihåg berättelsen om de tio spetälska människorna som kom till Jesus och bad om att bli helade?
De syntes eller känndes inte i deras kroppar omedelbart att de hade blivit helade. Men vad var de Jesus egentligen sa till de spetälska? Jo han sa att de skulle gå och visa sig för prästerna, och när de var på väg dit så blev de botade. Dessa spetälska människor handlade  i tro. I tro så började de gå till prästerna.


Du kanske inte blir botad omedlebart när helandeevangelisten lägger sin hand på dig, miraklet kanske sker där och då, men du kanske inte ser resultatet förän veckor senare.


Ibland tror jag det kan vara så att Gud säger åt oss att göra en sak för att vi ska bli helade, men vi blir rädd och vågar inte
göra det Gud säger åt oss att göra. Om Gud säger åt dig att göra en sak för att få ditt mirakel gör det då. Vad har du egentligen att förlora?


Gud älskar dig, han vill se dig frisk. Men ibland måste vi vara beredda på att betala ett pris för att få vårt mirakel.


FRÅN STAD TILL STAD

Matt 4:23-25 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, och vart han än kom berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk och han botade alla slagt sjukdomar och plågor bland folket. Rycktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser och snart kom de sjuka människor också från Syrien för att bli botade.  Vilken sjukdom eller vilket lidande de än var drabbade av, om de var besatta av onda andar, , led av krampanfall eller var förlamade, så botade han dem.  Stora fokmassor följde honom vart han än gick -  människor från Galileen, Tiostadsområdet, Jerusalem och hela Judeen och från andra sidan Jordan.

När Jesus levde som människa här på jorden så botade han sjuka överallt. Vart han än gick så blev folk botade från olika sjukdomar och krampor, och han drev ut onda andar ur människor.

Jesus är likadan idag, han botar befrial och upprättar människor även idag.

Jesus vill hela dig idag, det finns ingen tvekan i Guds hjärta på vad han vill för dig. Han vill att du ska vara glad, frisk och fri. När Gud skapade människan så skapade han henne inte med sjukdom, han skapade henne inte nätt och jämt, eller nästan perfekt. Han skapade henne övermåttat skön och underbar. Psaltaren säger om människan att han skapade henne nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte han henne.

Vissa kristna tänker så här: "Om jag ändå levde för två tusen år sedan, då hade det varit lättere. Då hade jag kunna resa till Jesus för att ta emot helande från honom." Min vän, vi levar i en betydligt änklare tid nu. Vi behöver inte resa till Jesus för att få helande till våra trasiga kroppar. Jesus är närmare dig än ditt eget andetag. Har du tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då finns Jesus på din insida.

Du behöver inte resa till en specefik plats för att ta emot helande och befrielse. Du kan i tro ta emot det här och nu. Nu menar jag absolut inte att det är fel att åka till ett mirakel möte, eller i tro för att bli botad åka till en konferens. Är det där din tro är så tveka inte, åk då. Men jag vill bara få oss kristna att fatta vilken tillgång vi har i Jesus.

GUD KAN REPARERA.

  

Ps 115::3 Vår Gud är i himlen, han gör allt vad han vill.


Vår Gud är en mäktig Gud. Han förmår göra allt vad han vill. Och det finns inget som kan stoppa dig från att göra det han vill göra. Och han vill hela och upprätta dig. Han vill att du med hans hjälp ska lyckas i livet.


När Gud skapade människan så skapade han henne perfekt. Han skapade henne inte med sjukdom, och han skapade henne inte med handikapp. Han skapade henne perfekt. Efter det att Gud skapat hela skapelsen så säger ordet  "Och Gud såg att det var gott".


Sjukdom och handikapp begränsar dig. Gud vill inte att du ska vara begränsad. Om du är sjuk eller handikappad så är du begränsad från att fullt utföra det Gud vill att du ska göra. Visst kan du tjäna Gud än fast du är sjuk eller handikappad. Men du kan tjäna honom effektivare utan sjukdom och handikapp.


När Jesus gick här på jorden så botade han blinda, döva, lama. Han botade spetälska och många andra sjukdomar och handikapp. Ordet säger att han botade all slags sjukdom och krämpor. Och Jesus är likadan idag. Han går från by till by, från stad till stad och botar sjuka och uppväcker döda. Jesus bor på din insida, var hällst du går så går han med dig. Han vill använda dig som ett redskap till att bota sjuka och uppväcka döda. Är du villig att vara hans redskap?


Inget är så trasigt att Gud inte kan reparera det


© COPYRIGHT Jimmy Larsson http://helande.blogg.se/  1999-2009


ATTETYD AV TRO.

  

Heb 6:11-12 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet,  Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet,


Du och jag behöver ha en attityd av tro i vårt liv. Jag talar inte om en stöddig attityd som ser ned på folk. Nej, jag talar om en tros attityd. En attityd som säger; "Allt är möjligt för den som tror." En attityd som säger, "Helande är tillgängligt för mig".


När Jesus mötte människor med stor tro så berömde han dem mer eller mindre. Han sa; "Wow, Din tro är stor!" Tro har och har alltid haft en central roll i kristenhetens historia. Genom tro tar vi emot Jesus som vår Herre. Och genom tro blir vi botade och får  tro  vi bönesvar.


Vi ska ha Abraham som vårt föredöme i tro. Han trodde i tjugofem år innan han fick sina löftens son. Han tvekade aldrig över faktum att Gud skulle ge honom en son. Med ett ödmjukt hjärta  frågade sig hur det skulle gå till, Men han tvekade aldrig. Abraham sa aldrig att det inte skulle ske.

  

Gud säger till dig att du ska få det som är utlovat genom tro och tålamod. Inte genom någon annan människas tro,  utan genom din egen tro. Om du vill att Guds alla löften ska gå i fullbordan i ditt liv så måste du vara envis


Det finns ett pris att betala för att du ska få ditt mirakel. Miraklet kommer inte bara dimpa ned i huvudet på dig. Du behöver vara aktiv, bekänna och proklamera ordet över din situation. Du behöver vara envis och vägra att ge upp.


Men det är inte på grund av din envishet som satan måste böja sig. Han måste böja sig på grund av att Jesus har vunnit seger över honom. Jesus har en gång för alla besegrat och avväpnat djävulen.


© COPYRIGHT Jimmy Larsson http://helande.blogg.se/  1999-2009


RSS 2.0