ATT HÅLLA GUDS BUD

5 Mos 7:9 Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.

Den Gud som du och jag tjänar är en trofast Gud, det är vad han säger om sig själv. Han är trofast och han håller allt vad han har lovat dig och mig.

Gud har på flera ställen i ordet lovat dig hälsa, han har lovat dig att han både vill och kan göra dig fullständigt frisk. Du kan läsa det i Jesaja 53;5, 1 Petr 2:24, matt 7:7, Mark 11:24 Mark 16:16-18, Joh 14:12, Jakob 1:17, Hebr 13:8 och många fler bibelställen.

När du och jag älskar Gud av hela vårt hjärta, och håller fast vid hans bud, det är då som han håller fast vid sina löften. Vi som troende kan inte leva hur som hälst, och tro att Guds välsignelser ska vara över oss bara för att vi är troende, det är inte vad Gud har lovat oss. Men han har lovat oss att han skall hålla fast sitt förbund till oss, då vi älskar honom och håller hans bud. Nu menar jag inte att du ska leva ett lagist liv. Du kan älska Gud av hela ditt hjärta och hålla Guds bud utan att vara lagisk. Precis som du kan älska ditt barn utan att vara lagisk, så kan du älska Gud och hans bud utan att vara lagisk.

Glöm aldrig att Gud älskar dig, han har älskat dig först, redan i moderlivet så hade han en plan för ditt liv. Hans plan för dig och mig är bland annat att vi ska vara friska och må bra.


© COPYRIGHT JIMMY LARSSON 2010


DU ÄR GUDS ÖGONSTEN

 Ord 7:2 Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten.

 

Du är Guds ögonsten. Han älskar dig så högt att han lät sin ende som dö på ett kors för din och min befrielse. För att du och jag skulle kunna få möjligheten att väla att spendera evigheten tillsammans med honom i himlen. Han gav dig även helande, berfielse och upprättelse genom golgata.

 

Det som hände på golgata var ingen liten sak. Det skakade i andevärlden då Jesus gav sitt liv på korset. När Jesus hängde på korset så hängde hela mänsklighetens alla synder och alla sjukdommar på honom. Kan du tänka dig detta. Att han som aldrig någonsin syndat, tog hela mänsklighetens synd på sina axlar. Han bar din, min och alla mäniskors synder.

 

Gud har betalat priset för din hälsa. Du och jag behöver inte vara sjuka. Det finns helande att få hos Jesus. Jag tror att du och jag kan leva i Gudomlig hälsa. Gudomlig hälsa betyder att vi är övernaturligt friska. Att vi inte ens blir förkyld en enda gång.

 

Du är Guds ögonsten, han vill att du ska vara frisk. Och om någon annan blir helad så glädj dig tillsammans med den personen. Bli inte arg och tänk inte, ”Varför får aldrig jag bli helad” Om du glädjer dig ärligt och av hela ditt hjärta då kommer Gud se det och han kommer all belöna dig.

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


JESUS ÄR LIKADAN I DAG

Apg 10:37-38 Ni känner till den förkunnelsen som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följdes på det dop som Johannes förkunnade: hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andens kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.

 

När Jesus Kristus levde som människa här på jorden, då gick han omkring och gjorde gott mot mänskor, och han botade människor från alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus tvekade inte en enda gång på att göra människor friska, han sade aldrig stopp, han sade aldrig nej, inte heller att han inte hade tid med dem. Han var alltid öppen och ivrig för att bota och befria människor från deras plåga.

 

Herb 13:8 Jesus Kristus är den samme i går och i dag och i evighet.

 

Gud botade sjuka redan på gamla testamentets tid, vi kan läsa om hur Israels folk var svårt sjuk, men om det tittade på kopparormen som Moses hade upphöjt i öknen, då blev de botade. Vi kan läsa om Naaman som av Gud blev botad från spetälska. I nya testamentet kan vi läsa om hur Jesus gång på gång botade sjuka, detta läser vi både i evangelium och i apostlagärningarna.

 

Jesus är likadan i dag. Han älskar dig och han vill göra dig frisk. Han vill hela, befria och upprätta dig fullt och helt.

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN VET VEM DU ÄR

Joh 4:1-30 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes - men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte - lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig att dricka." Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?" - Judarna umgås inte med samariterna. - Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten." Hon sade: "Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten." Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit!" Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant." Kvinnan sade: "Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sann tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss." Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig." Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: "Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom.

 

Dagens bibelord blev ett ganska långt bibelord, men jag tycker att det är en helt fantastisk berättelse. Och den kan tala till oss i dag om vi tillåter det.

 

Jesus visste vem denna kvinna var, hon kände inte honom, och hon umgicks inte med honom. Men ändå så visste Jesus vem hon var, hur hennes liv såg ut och hur hennes liv hade sett ut. Du som läser detta kanske aldrig bett en enda bön till Gud, du kanske aldrig pratat med honom eller om honom. Men Gud han känner dig ändå, och Jesus han vet vem du är och hur ditt liv ser ut. Jesus han älskar dig och han har omsorg om dig. Han har omsorg om dig, han har omsorg om hela dig, ja ända in i de minsta detaljerna i ditt liv.

 

Det vatten som Jesus vill ge dig är ett levande vatten, ett vatten som är fullt av liv och kraft. Och den som dricker av det vattnet kommer aldrig någonsin törsta igen. Hur dricker jag då av detta vatten. Jag tror det är så att du du umgås med Gud, då du pratar med honom, prisar och lovsjunger honom, då dricker du av det vatten som Jesus ger dig. Om du inte pratar med Gud och läser bibeln, då kommer vattnet på din insida till sist torka ut. Men om du dagligen kommer inför Gud och ber och prisar och upphöjer honom, och läser bibeln. Då får du del av det levande vatten som Gud talar om. Och det är inte så att det nätt och jämt räcker till dig. Umgås du med Gud dagligen, då kommer strömmar av levande vatten kunna strömma genom dig, och vara till välsignelse av dem som inte känner Jesus.

 

Ditt liv kanske känns torftigt torrt och trist. Då vill jag utmana dig att ge Gud en skans. Ta tid varje dag där du ber och läser ordet dagligen. Be till Gud att han ska visa sig i ordet för dig.Glöm aldrig att Jesus älskar dig oerhört högt. Han vill inte att du ska vara sjuk, han vill inte att du ska lida. Han vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN ÄR LIKADAN I DAG

Hebr 13:8 Jesus Kristus är den samme i går och i dag och i evighet.

 

Det finns ingen förändring hos Jesus Kristus. Han har alltså inte förändrat sig på två tusen år, och han kommer aldrig någonsin förändras. Vi människor kan förändras, och vi förändras då vi skaffar nya vänner och umgås ofta med dem.

 

Vad betyder det då att det inte finns någon förändring hos Jesus? Att han alltid är den han varit och alltid kommer att vara den han är och alltid varit? När Jesus levde som en helt vanlig människa på jorden för två tusen år sedan, då gjorde han de sjuka friska. Han tog bort alla slags sjukdomar, och han drev ut onda andar. Skriften säger ju att Jesus är likadan i dag, med andra ord så tar Jesus bort sjukdom och smärta från människors kroppar, och detta händer i dag.

 

Jesus tar bort sjukdomar och smärtor från sjuka människors kroppar i dag. Och han vill göra det för dig. Hur kan jag veta detta? Jo, Gud är inte partisk, han har inte enstaka favoriter, han ser inte ned på en och upp till en annan. Vi är alla lika inför Gud.

 

Gud älskar dig, han vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp. För dig som står i tro för ett mirakel vill jag uppmuntra att läsa litteratur som undervisar om helande, det finns flera böcker från flera olika samfund som undervisar i detta ämne. Böcker jag läst och rekommenderar är

 

1 Jag är Herren din läkare: FF BOSWORTH

2 Ordet som helar dig Författare okänd (Engelsk översättning)

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009

 


ORDET SOM GÖR DIG FRISK

DAGENS ANDRA BLOGGPOSTOrd 4:;20-22 Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.

 

Det finns läkedom i Guds ord. Jag tror att många av oss inte tänker hur kraftfullt Guds ord är. Bibelns ord är fulla av liv och kraft. Bibeln är ju Guds ord till oss, det Gud talar till oss.

 

Hur kan jag då veta att det finns kraft i Guds ord? Jo, när Gud skapade himlarna och jorden så gjorde han det genom att prata. Han sade ”Ljus, bli till,” och det blev ljust. På samma sätt skapade han träden, blommorna, molnen, solen månen och rymden.

 

Guds ord är lika starkt i dag. Han säger i sitt ord om dig; ”Hälsa, bli till.” och så blev det som Gud sade.

 

Låt oss inte förminska Gud och stänga in honom i en ask. Låt oss istället låta ordet beskriva vem han är. Och ordet beskriver Gud som Herren vår läkare.

 

Gud älskar dig, han vill göra dig frisk, han vill göra det i dag.

 

 

© Copyright Jimmy Larsson 2009


SURMULEN ELLER GLAD.

Mark 6:17-19 Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade.  Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.


 På den tid då Jesus levde som människa här på jorden så var han mycket känd person, och människorna reste långa sträckor för att komma till Jesus. De kom inte bara för att bli botade, som man lätt kan tro, de kom även människor dit för att lyssna till hans predikan och undervisning, de kom människor som var nyfikna och bara ville träffa honom, och så kom det människor till honom för att bli helade.


 Jesus botade sjuka på många olika sätt, men i detta bibelord så står det att de sjuka blev botade på ett specifikt sätt. De blev helade då de rörde vid Jesus. De sjuka visste i sina hjärtan att de skulle bli helade om de rörde vid Jesus, för de visste att det utgick helandekraft från honom.


 Det utgår helandekraft från Jesus i dag. Men i dag kan vi inte röra vid Jesus rent fysist.

 
Matt 18:20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

 
Som du kan läsa ovan så har Gud lovat oss att han är mitt ibland oss då vi samlas i hans namn. Och i ordet kan vi läsa att där Jesus var, där gjorde han under och tecken. Han tog bort sjukdom och smärta från människor. Och han gör det än i dag.

 
Många människor är i dag så känslocentrerad.  Vi låter hela vårt liv styras av hur vi känner det för tillfallet. Men vi kan inte låta vårt liv styras av våra känslor. Sanningen är inte hur du känner det för tillfället, sanningen är Guds ord. Nu menar jag inte att du ska förneka att du har smärta, eller förneka att du knappt kan andas. Men jag menar att din dag inte behöver vara surmulen en hel dag, bara för att du är grinig då du vaknar.

 
Nej, låt i stället ordet forma din dag och ditt liv. Fyll dig med ordet, lev som ordet lär och var ett vittne för Jesus.

 
Jesus älskar dig oerhört högt, han vill och kan bota din trasiga kropp. Han kan ge dig ett nytt sinne och en ny kropp. Han kan byta ut ditt trasiga hjärta och ge dig nya njurar och lungor. Inget är omöjligt för Gud.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


EN ARBETSDAG MED JESUS

 

 

 

I stora delar av Jesus liv så helade han de sjuka och drev ut onda andar. I vissa kapitel i de fyra evangeliumen kan men se att Jesus botade sjuka från tidig morgon till sent på kvällen, ibland fram till tidigt nästa morgon. Låt oss titta på ett exempel då Jesus botade sjuka och drev ut onda andar under nästan en hel dag.

 

Jag är inte säker på att det jag skriver om hände i denna kronologiska ordning som jag skriver. Men jag vet att det hände under samma dag.

 

Mark 1:21-28 De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

 

Jesus hade enorm respekt med sig i andevärlden, och han har det fortfarande. I detta bibelord kan vi läsa om hur en man med en oren ande manifesterade sig då de såg Jesus. Det var alltså inte mannen som reagerade, det vad den orena (onda) anden i Jesus som reagerade. Sådana saker kan hända även i dag, de onda och orena andarna kan manifestera sig i Guds närvaro. Men Jesus hade makt och myndighet. Han hade kraften och makten att driva ut denna onde ande. Jesus har samma makt och kraft i dag. Jesus kan befria människor från onda och orena andar i dag. I namnet Jesus så måste varje ond ande ge sig i väg.

 

När Jesus gick från synagogan så passerade han en man som var svårt sjuk, han hade en ganska otäck sjukdom. Sjukdomen han hade kallas för spetälska. När man har den sjukdomen så har man stora öppna sår, kroppsdelar kunde ofta falla av från kroppen. I bland hade dessa sjuka människor tappat både fingrar tår ben och / eller armar. Detta var som du säkert förstår mycket plågsamt.

 

Matt 8:2-3 När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom. 2 Då kom en spetälsk *fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren." Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. 4 Och Jesus sade till honom: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem."*

 

Denna man hade säkert hört talas om Jesus. Han hade hört att Jesus kunde utföra stora saker med sina händer. Han kunde utföra kraftgärningar genom att tala, han kunde ta bort sjukdom med sina händer. Och nu fick denna plågade man sin chans att äntligen bli frisk. Han föll ned framför Jesus och sa; ”Jag vet att du kan göra mig frisk, om du vill det.” Utan att tveka så sträcker Jesus ut sina händer och rör vid honom, och säger; ”Jag vill, bli ren.” Genast blev mannen helt frisk.

 

Kan du försöka tänka dig in i denna situation. Mannen hade en mycket smittsam sjukdom, egentligen fick han inte komma i närheten av andra människor, men han tar en chansning här. Jesus visste att mannen hade en mycket smittsam sjukdom, ändå så rör han vid mannen och gör honom frisk.

 

Jag har hört hur kristna säger: ”Tänk om man hade levt på Jesus tid, då hade det varit lättare att bli helad, då hade man bara behövt åka till Israel och söka reda på Jesus. Men sanningen är att det är lättare att bli helad i dag. Vi behöver inte åka till Israel för att bli helad. Jesus kan ta bort sjukdom och smärta från dig nu, just här och nu kan och vill Jesus bota dig.

 

Låt oss fortsätta att läsa om hur en helt vanlig dag såg ut för Jesus.

 

Mark 1:29-31 Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem

 

Om du och jag ska tjäna Jesus på bästa sätt så behöver du och jag vara friska. Det är ingen tvekan om att sjukdom och smärta sänker din livskvalitet. Men Jesus vill att din livskvalitet ska vara toppen bra. Han vill att du ska kunna tjäna honom fullt och helt.

 

Jesus botade inte bara allvarliga sjukdomar. Han botade till och med en simpel förkylning. Om du är förkyld så vill Jesus bota dig, han vill ta bort förkylningen. Tänk inte så här: ”En förkylning går över, jag ska inte vara så egoistisk, det finns cancer sjuka som behöver helande bättre än mig.” Jesus helande kraft är inte begränsad, Han kan bota alla sjuka som finns, och ändå så finns det lika mycket helande kraft kvar hos honom. Jesus kraft tar aldrig slut, det finns alltid ett flöde av helande kraft hos Jesus.

 

Mark 1:32-34 På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.

 

Och undrena och miraklena bara fortsätter. Han nekar inte en enda människa att få bli frisk. Han sträcker sig ut till alla behövande, och ger de hälsa, upprättelse och frihet. I detta bibelord så står det att hela staden hade samlats utanför Petrus hem. Hela staden, kan du fatta hur många människor det var frågan om. Där fanns alla svårt sjuka, alla lindrigt sjuka, alla med smärtor, alla med onda andar. Och alla blev botade, befriade och upprättade.

 

Mark 1:35 Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.

 

Jesus var ingen över människa. Han var en helt vanlig människa som du och jag. Hur kunde Jesus utföra sådana under och tecken? För att han var Guds son? Nej, för att han tog tid med Gud. Det finns ingen tvekan hos mig på att han är Guds son, men om Jesus inte tagit timmar i bön och studera ordet, då tror jag inte han hade haft smörjelsen att bryta de ok som binder människor, han hade inte heller haft kraft att bota sjuka. Jag tror att Jesus hämtade kraft att bota sjuka och driva ut onda andra genom bön. Det står i ordet att det utgick kraft från honom att bota sjuka, den kraften hämtade han i bönen och hos ordet.

 

Om du och jag hämtar kraft ofta i bön och ordet, då tror jag Gud kan använda oss betydligt mer effektivt än då vi bara ber på söndag i kyrkan.

 

Jesus har inte förändrat sig, han gjorde ibland inget annat än bota sjuka och driva ut onda andra. Han är likadan i dag. Han vill och kan bota dig, för han älskar dig oerhört mycket. Du är värdefull i hans ögon. Det finns ingen som är som du, Gud har skapat dig unik.

 

© copyright Jimmy Larsson 1999-2009


LJUST GOTT OCH FULLKOMLIGT

Jak 1:17 Gud ger oss bara goda gåvor. Han har skapat himlens alla ljus, men växlar själv aldrig mellan ljus och mörker.. Därför ger han oss bara det som är fullständigt gott.
NLB

 

Om du har gett ditt liv till Jesus Kristus så tjänar du just denna Gud som författaren skriver om i detta kapitel.

 

Det finns ingen växling mellan ljus och mörker, mellan gott och ont hos Gud. Gud är genomgående ljus, inget mörker finns hos Gud, Gud är genomgående god, inget ont finns i honom

 

I detta bibelställe så står det att Gud bara ger oss det som är fullständigt gott. Sjukdom är inte gott, sjukdom är ont, och Gud ger inte sjukdom till någon av oss. Och det är inte Guds villa att någon av oss ska vara sjuk.

 

När Jesus levde som människa på jorden så lät han ingen som kom till honom att fortsätta vara sjuk. Jesus sa aldrig till någon att det var meningen att de skulle vara sjuk. Om sjukdom hade varit en välsignelse från Gud, då hade vi i sådana fall syndat mot Guds vilja om vi gick till sjukhuset.

 

Vissa av oss har stått i tro för ett helande i åratal, men bara för att du inte blivit helad så betyder det inte att du lever i synd, eller har missbehagat Gud. Sjukdom har drabbat oss alla, men sjukdom är inte Guds suveräna plan. Guds plan med ditt liv är att du ska må bra och leva ett långt liv.

 

Om du hör till den kategorin som varit sjuk länge så vill jag uppmuntra dig att ta extra tid med Gud, läs ordet mer än du brukar, och be och umgås med Jesus lite längre än du brukar. Be för dig själv, att Gud ska hela dig, men be för andra också.

 

Det finns läkedom, frid och frihet i Guds ord. Jag vill sluta dagens blogg med något som Jon G Lake har sagt / skrivit

 

Om du är sjuk, så sätt dig i förbindelse med Guds livs lag. Läs hans ord så att det får lysa upp ditt hjärta. Då kan du lyfta blicken med större förtröstan och tro på honom. Be att Guds ande skall komma in i din själ och ta din kropp i besittning, för då kommer hans kraft att göra dig frisk. Så tillämpar man livets andes lag i Kristus Jesus.
Johan G Lake

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


JESUS ÄR STÖRRE ÄN OMSTÄNDIGHETERNA


Rom 8:31-32 Är Gud för oss vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom.


Gud har gett Jesus Kristus som en gåva till dig och mig. Gud älskar oss så oerhört stort att han bestämde att komma till jorden som människa, och göra vad som behövs för att köpa oss fri från syndens dom.


Här frågar sig författaren av detta brev en fråga. Och det är värt att tänka på den frågan ett tag. Om Gud är på din sida, och det är han. Vev kan då vara emot dig?


Om du har sagt ja till Jesus, om du har bekänn Jesus som din frälsare och Herre, då finns har du Den Helige Anden på din insida. Och då nu Den Helige Anden finns på din insida, då har du och jag egentligen inget att frukta. Vi kan bli attackrad av alla möjliga olika omständigheter, men oavsett vad som kommer mot dig så är han som bor på din insida mycket större än det som kommer mot dig.


Bibeln säger att större är han som bor i dig än den som är i världen. Det står inte att du alltid kommer ha frid och fröjd, det står inte att satan aldrig kommer försöka få dig på fall. Men det står att han som bor på din insida (Den Helige Anden) han är större än den som är i världen. Den som bor på din insida är större än det som kommer mot dig och försöker få dig på fall. Tänk på detta då du har det jobbigt.


Gud har inte sagt att du aldrig kommer ha problem, Gud har aldrig sagt att satan inte kommer attackera dig, men han har sagt att den som bor på din insida är större och starkare än den som är i världen (satan). Och tillsammans med Jesus som kommer du gå från seger till seger. Om du inte ger upp utan tror och hoppas på din frälsare och Herre, då kommer han hjälpa dig och styrka dig så att du kommer över till andra sidan.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


HAN ÄR EN BÖNESVARANDE GUD

1 Joh 3:22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

 

Bibeln är full av löften om bönesvar. Gång på gång så säger Gud till oss att han kan och vill svara på våra böner. Om du tänker efter är detta ett ganska generöst löfte från Gud, kan du tänka dig att vi kan komma inför Gud och be om vad vi vill ha. Och då ska Gud fylla våra behov, han ska då ge oss det vi ber honom om.

 

Om du vill ha helande så behöver du komma inför Gud och be honom om helande. Jag vill utmana dig att regelbundet komma inför Gud och be om helande. Nu menar jag inte att du måste fasta och be tre dagar i veckan. Men det är nyttigt för oss att regelbundet ta tid med att fasta och be, särskilt när vi står inför livsavgörande beslut, även mindre och viktigare beslut vill Gud vara delaktiga.

 

Gud vill verkligen ge dig bönesvar, och ber du till honom om helande du vill han ge dig helande Ber du till honom om ett jobb, ja, då vill han ge dig ett jobb. Gud är mäktigare än vad du och jag tror, han kan ge dig ett arbete så att du kan försörja din familj.

 

När du ber till Gud så behöver du vara specifik, så att han vet vad du vill ha. Om du ber till honom om ett jobb, tala om för honom vilken stad och vilket yrke du vill ha, spelar det ingen roll så var uppriktig och säg det till Gud.

 

Hebr 6:18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.

 

Den Gud som vi tjänar han är ingen lögnare. Han kan inte ljuga. Och Gud vill ge dig och mig det vi ber honom om. Ber du om hälsa så vill han ge dig hälsa, ber du om ett jobb så ger han dig ett jobb. Detta kan du läsa om i Matteus kapitel sju. Då Jesus säger att Gud är en god Gud, inte en ond Gud, och att Gud ger dig det du ber honom om i din bön.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se

 


FÖRBLI I JESUS NÄRHET.

 

 

 

Ps 63:2 Gud du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

 

Det är något särskilt med att söka Gud tidigt på morgonen. Att ta tid och be och läsa ordet på början av dagen. Om du och jag ska lyckas och ha framgång i vår tjänst för Herren då behöver vi börja dagen med bön och att läsa ordet. Då behöver vi överlåta och lägga hela dagen i Guds hand.

 

Jag är medveten om att inte alla är kallade till profet, pastor eller evangelist. Men vi har alla fått en kallelse av Gud. Gud har en plan och ett syfte med varje människa på hela jorden.

 

Jer 29:13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

 

Ps 20:5 han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer

 

Gud kan och vill ge dig det du är i behov av. Om det är hälsa du vill ha så behöver du berätta det för Gud. Då kanske du tänker så här; ”Gud vet allt, han vet redan vad jag vill ha.” Jo, det är sant, men han vill ändå att du ska berätta det för honom. Han vill att du ska prata med honom, han vill att du ska berätta hur dagen varit, vad du bekymrar dig över, vad du vill ha och vad du behöver.

 

Matt 18:20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

 

Här står det att om två eller tre människor samlas i namnet Jesus, då är Jesus själv mitt i bland dem. När du och dina vänner samlas i Jesus namn så kanske du varken ser eller känner Jesus närvaro. Men han är där i alla fall, och han är där för att fylla dina behov. Han är där för att ge hälsa, upprättelse, bönesvar. Var Jesus än är så vill och kan han ta bort sjukdom och smärta.

 

Om du tänker efter lite, är inte detta helt otroligt. Vi tjänar en Gud som kan och vill ta bort sjukdom. Vi tjänar ingen vresig gammal gubbe med dåligt humör. Vi tjänar en kraftfull mäktig och kärleksfull Gud. Som mer än gärna tar bort sjukdom och smärta från vår kropp. Jag har till och med hört vittnesbörd om hur Gud halat en katt. Hur mycket mer är du då värd än denna katt?

 

Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

 

Här finns det ännu ett löfte från Gud till oss. Ett löfte om bönesvar. Fast här får vi lite instruktioner för vårt bönesvar. Ni som har handlat möbler på IKEA vet säkert att det är viktigt att följa bruksanvisningen. För om man inte gör som det står, då blir det inte som det står. Det är på samma sätt med Guds ord. Ska vi ha det det står skrivet om, då måste vi göra som det står skrivet.

 

Redan i GT så uppmanar Gud sitt folk att förbli i ordet och förbli nära Gud

 

Jos 1:7-8 Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

 

Här har du och jag ett val. Kan kan välja att förbli där vi är, vilket kan vara både bra och dåligt, vi kan välja att backa och ge upp, men vi kan också välja att ta ett steg närmare Gud, och leva ännu mer hängivet för honom.

 

Jag skriver detta för att uppmuntra dig att leva nära Jesus. Jag är inte här för att slå dig med bibeln i huvudet, utan för att uppmuntra dig att leva hängivet för Gud. Jag säger inte att du inte gör det. Att leva nära Jesus är ett val, låt ingen bedra dig. Lev för att leva för Jesus, för han levde för att lida för dig.

 

Hebr 10:25 Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

 

Till sist vill jag uppmuntra dig att gå i kyrkan på söndagarna. Hitta en församling som du trivs i och gå dit på söndags mötet. Du och jag behöver gå på söndags Gudstjänst. Där får vi andlig mat, uppmuntran och vägledning. Där får du chans att träffa andra troende.

 

Jag vill och uppmana dig att hitta en församling som du trivs i och gå med i den församlingen. Det finns ett andligt beskydd att vara medlem i en församling. Men var noga med att du får och uppmanas att läsa bibeln hemma, ensam utan ledare. Det finns vissa kyrkor där man inte får läsa bibeln ensam.

 

Glöm inte att Jesus är din frälsare och Herre. Han vill och kan hela dig. Jesus är inte din lärare, det är den helige anden som är det. Så tro och hoppas på att Jesus kommer ta bort sjukdom från din kropp.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se

 

 


ETT UPPRIKTIGT HJÄRTA.

Jer 29:11-13 Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda, för jag vill ge er en framtid och ett hopp.  När ni ber ska jag lyssna.  Ni ska finna mig när ni söker mig, om ni verkligen gör det uppriktigt och allvarligt.

Gud har bara goda och bra planer med ditt liv. Redan när du låg i din mammas mage så skapade han en plan och en livsuppgift för dig. Redan i befruktningens ögonblick så älskade Jesus dig, och du var och är så oerhört dyrbar för honom.

Som jag skrev så har Gud bara goda planer med ditt liv. Han har inte planerat att du ska vara sjuk, du blev det ändå, på grund av  olika omständigheter. Men nu har Gud kommit ned till jorden som människa för att befria dig från synd och sjukdom. Den sjukdom och/eller krämpa som du lider av hänger på korset. Jesus tog på sig dina sjukdomar och krämpor. Han kan och vill hela dig, och han kan och vill hela dig just nu.

Du har en framtid och ett hopp. Hur eländigt och bedrövligt ditt liv än ser ut så har du en framtid. Det kanske inte känns så, men det är så i alla fall, för Gud har sagt att du har en framtid och ett hopp.

Gud har också lovat dig att du ska finna honom om du söker honom av ett uppriktigt hjärta. Du kanske inte ser honom med dina andliga ögon, men trons ögon ser honom.

Gud har lovat dig att då du ber till honom så ska han lyssna. Han vill ge dig det du ber honom om. Han vill ge dig helande och upprättelse, och han kan ge dig det.

JESUS GÖR DET ÄNNU.

Apg 9:32-35  Petrus reste nu från plats till plats för att besöka församlingarna, och på en av sina resor kom han också till de troende i staden Lydda.  Där träffade han en man som hette Aineas, som var förlamad och hade varit tvungen att ligga på en sovmatta i åtta år.  Petrus sa till honom: ”Aineas! Jesus Kristus botar dig. Res dig upp och rulla ihop din sovmatta!” Och i samma stund reste sig Aineas upp.  Alla som bodde i Lydda och på Sharonslätten såg honom sedan gå omkring frisk och kry, och alla började tro på Herren Jesus!
En Levande Bok

Jesus slutade inte med att bota sjuka i och med himelsfärden. Han fortsatte att bota sjuka och driva ut onda andar genom sina lärjungar. Under tre år sa hade Jesus lärjungar levt nära Jesus, och Jesus hade lärt dem hur de skulle sjänka helande till folket. De botade folk från sjukdom genom kraften i namnet Jesus.

När Jesus botade människor från sjukdom så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland så bad han med handpåläggning, ibland så talade han och befallde sjukdomen att gå, och ibland så var det människorna som vidrörde Jesus med en övertygelse att få något av honom. I denna berättelse så använder Petrus redskapet som Gud gett honom, han talar och det händer något då Petrus talar. Det som händer händer inte för att Petrus är så häfftig och mäktig, nej, det sker  genom Guds dyra nåd.

När Petrus talade så trodde Aineas på det talade orden. Han var övertygad om att Gud botat honom, och som resultat av detta så blev han fullständigt botad.

Alla i staden kände till Aineas. Många såg de under som Gud hade gjort, och många kom till tro på Jesus på grund av det mirakel som Jesus gjorde. Runt om i världen så får helande mirakel samma effekt. Folk ser att vår Gud är en Gud som bryr sig, de ser att vår Gud är en levande Gud, och inte någon gammal sten.

Jesus älskar dig, han vill ta bort sjukdom från din kropp. Jag tror att bibeln är fulla av mirakler och tecken för att vi ska kunna studera det Gud gjort före oss. Jag vill utmana dig att studera och läsa om de uner och tecken som Jesus gjorde, och om de helanden som skedde i Apostlagärningarna. Jag tror att detta kan uppmuntra dig att fortsätta tro och hoppas på ett mirakel.

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


UPP UR DJUPET.

Ps 30:2-3 Jag vill upphöja dig Herre, ty du drog mig upp ur djupet, du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre min Gud jag ropade till dig och du helade mig.

Du och jag har verkligen något att tacka Gud för. Han som har räddat oss från evig skilsmässa från Gud. Han har förlåt oss frö våra synder och han har renat oss från synd.

Jag tror vi lätt kan glömma vad Gud egentligen har gjort för oss. Han har tagit emot oss som sitt eget barn, han har förlåtit oss och renat oss från synd. Han kanske till och med har helat och upprättat vårt liv. Så vi har onekligen alla något vi kan tacka Gud för.

Gud är ju inte partisk, som de flesta av oss säkert redan vet. Han har inte anseende till person. Alla står lika inför Guds ögon. Och här berättar David att Gud har räddat honom, och att Gud inte tillät att hans fiender skulle besegra honom. Jag tror absolut att detta bibelord gäller dig och mig i dag. Gud kommer inte tillåta att dina fiender kommer besegra dig. Han kommer beskydda och bevara dig. Han kommer omsluta dig på alla dina sidor och hålla dig i hans hand.

David slutar med att berätta för oss att Gud helade honom. Kan du tänka dig att redan här, långt före Jesus föddes, så botade Gud människor från sjukdomar. Det står att David ropade till Gud, och sedan helade Gud honom, efter att David ropat till Gud så tar Gud bort sjukdom från honom.

Om du står i tro för ett helande, be då till Gud att han ska hela dig. Helande är inget som en vacker dag kommer dimpa ned i huvudet på dig. Nej, du behöver komma till Gud och be honom om helande. Nu tror jag även att man kan komma inför Guds ansikte och be för en annan person om helande.

Helande, under och tecken sker runt om i världen i dag. Så varför skulle då inte Gud göra ett under i din kropp. Varför skulle han inte ta bort sjukdom från din kropp? Jag tror att du och jag behöver ge Gud lite utrymme här. Jag tror vi behöver pröva och se att Guds löften håller. Att Guds löften är sanna och gäller oss.

Jag vill utmana dig att dagligen be Gud att bota dig från sjukdom och krämpor. Gör det till en daglig vana att du ber Gud att han ska hela dig. Hitta ett bibelord, ett löfte i ordet att Gud ska hela dig. Och proklamera ut det bibelordet över dig regelbundet.

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


VANDRINGEN MED GUD

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.


Guds ord är ett ljus på din stig står det i dagens bibelord. Jag tror att Guds ord kan lysa upp vår livsvandring så vi ser vad vi ska göra här efter. Vilka beslut vi ska fatta, och när vi ska göra det Gud lagt på vårt hjärta. Vist ska vi be och söka Gud för att få veta vad som är hans vilja. Men jag tror att det är jätte viktigt att vi förblir i ordet. För gör vi det så kommer vi lättare se vilka beslut vi ska fatta.

I livets alla skeende så är ordet viktigt. Man kan inte säga att ordet är bara viktigt då och då. Utan bibel läsningen bör vara en daglig syssla. Någonting du gör varje dag. I ordet så hittar du styrka, vishet och inspiration.

Bibel läsningen är andlig mat för dig och mig. Desto oftare du läser bibeln, desto starkare kommer din ande att vara. Du vet själv att om du äter små mål mat sällan, då kommer din kropp att vara svar, ja till och med sjuk ofta. Det är på samma sätt med din ande. Din ande behöver få mat varje dag för att du ska vara andligt stark. Det räcker inte med att du går på söndags Gudstjänst en gång i halvåret.

I tider då du och jag har det tufft och besvärligt så är Guds ord viktigare än någonsin. Det kanske är då som du och jag som allra mest bara vill strunta i bönen och bibel läsningen. Men det är det värsta som vi kan göra. För det är i bibel läsningen och i bönen som vi hämtar ny styrka och ny inspiration.

Det finns också läkedom att hämta i ordet. Det finns nämligen en helande kraft i ordet. Jag har själv blivit helad då jag suttit och läst bibeln. Det är inte så att det bara finns en helade kraft i vissa ställen i ordet. Denna helande kraft finns överallt. Jag minns att du jag satt och läste bibeln då jag blev helad, då satt jag och läste ur fjärde eller femte Moseboken.

Gud kan hela oss på så många olika sätt. Det bästa vi kan göra är att lägga vårt helande i Jesus händer. Vi kan inte göra något annat än att bara titta på löftet, titta på Jesus.

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009 http://helande.blogg.se


BÖN

Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni skall få det.


Dagens bibelord är mycket kort, men mycket talande, och mycket kraftfullt

.

Här lovar Jesus oss att om vi förblir i honom, och om vi fortsätter att fylla oss med ordet, då kommer vi kunna be om vad vi vill, och då ska vi få det vi ber honom om.


Lägg märke till att det står att vi kan be om vad vi vill, och vi ska få det. Det står inte att vi kommer få det vi ber om samma dag som vi ber om det, vist kan detta ske, men det är inte alltid så. Men vad vi vet är att vår Gud aldrig kommer för sent. Vi kan ibland tycka han kommer i senaste laget, men han kommer aldrig för sent.


Du kan be om vad du vill står det i dagens bibelord. Detta betyder att du kan be att Gud ska ta bort sjukdom från din kropp, du kan be om att dina anhöriga ska bli kristen, och du kan be om upprättelse för dig och hela din familj, och när du gör det, då kommer Gud att svara på dina böner. Ibland måste vi vara uthålliga när det gäller våra böner. Ibland räcker det inte med en kort liten raser bön. Ibland får vi hålla ut i bön länge innan vi får bönesvar.


Så när det gäller ditt helande, ge inte upp. Fortsätt att sträcka dig ut i bön och i tro för ditt mirakel. Och om du inte ger upp så kommer Gud att fylla ditt behov.© Jimmy Larsson Uppsala http://helande.blogg.se 2009


ÄNNU I DAG

Jer 33:6 Se, jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och bota dem, och jag skall låta dem se frid och trofasthet i överflöd.

Vår Gud är en trofast Gud. Han håller allt vad han har lovat dig och mig, och han är en Gud som ger oss frid i överflöd, och hans trofasthet har ingen gräns.

I detta bibelord säger Gud fyra saker:
1     Hela dett sår.
Bibeln talar mycket om helande, men vi glömer ganska offta att Gud också kan och vill hela vår själ. Vissa av oss som  varit med om traumatiska upplevelser kan bli skadad i vår själ. Men Gud både vii och kan bota våran själ. I Markus evangelium kan vi läsa om en man som verkar vara trasig i sin själ. Nu menar jag inte att alla psykist sjuka är besatta, men Jesus sträckte sig ut till denna mannen och befriar honom från det som hållit honom fången. Och från och med den dagen kunde han leva ett normalt liv. Alla kände till den mannen, och händelsen borde ha blivit till ett vittnesbörd för folket, trots att de blev förargade över att ha förlorat alla sina djur.

2     Skaffa läkedom
Gud vill skaffa läkedom till dig, han vill se till at du är frisk och att du ska slippa lida. Han är inte en Gud som skänker oss olycka, sorg och elende. Han är den Gud som regerar. Inget namn är starkare än hans namn.

Har du någon gång tänkt på att namnet Jesus är starkare än cancer, namnet Jesus är starkare än brist. Hans namn (Jesus) regerar alltid och över allt.

3     Bota dem
Detta är vad Gud vill för dig. Han vill hela och upprätta och befria dig från de bojor som hållit dig bunden. Ett av alla hans namn är "Herren din läkare" Han vill hela dig. Han vil att du ska vara utan smärta och må bra.

4     Frid och trofasthet i överflöd.
Är det inte häfftigt att vi tjänar en sådan Gud. Och det som är så bra med Gud är att han inte bara vill detta för oss alla, han kan göra det också. Och han gör det dagligen ut över vår värld.

Nu vill jag inte att du ska tänka så här; "Jag hör aldrig vittnen om helande, så därför händer det inget. Men folk blir helade och befriade i Sverige i dag. Även omn du inte hört talas om det.

Så var därför frimodig och berätta för andra om vad Jesus har gjort för dig. Så att andra förstår att Jesus helar ännu i dag.


RSS 2.0