BLIND OCH STUM.

Matt 12:22-23 Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg. Och allt folket blev utom sig av häpnad och sade: ”Kanske är han Davids son.

 

Här kommer en man som är både blind och stum till Jesus, och Jesus botar denne mannen omedelbart. Jesus tvekade inte en sekund, omedelbart var han villig att bota, och han gjorde det också.

 

Jesus är likadan i dag, han är villig att ta bort din sjukdom från din kropp. Han är lika villig att bota dig som han var villig att bota den blinde och stumme mannen som vi läser om i dagens bibelord.

 

Ordet säger i Hebreerbrevet att det inte finns någon förändring hos Jesus, Jakobs första kapitel säger att det inte finns någon växling mellan ljus och mörker hos Gud. Gud älskar dig och han vill se dig fullständigt fullständigt frisk.

 

Jag utmanar dig att sätta dig ned och läsa om de under och mirakel som det står skrivet om i bibeln. Om du gör det så kommer du steg för steg inse att Gud är helaren än i dag. Han vill göra dig frisk

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


BUREN PÅ KORSET

1 Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

 

Jesus har burit dina och mina synder, i sin kropp då han hängde på korset. Varför där han vår synd på korset? Jo, för att du och jag ska dö bort från synden. Jesus vill att du och jag ska sluta leva ett liv i och av synd, och han vill att du och jag ska börja leva för rättfärdigheten.

 

Ingen människa kan i sig själv bli rättfärdig. Det är bara Jesus som kan ge oss denna rättfärdighet.

 

Författaren slutar denna vers med att säga ”Och genom hans sår har ni blivit botade” Jesus har redan betalat priset för ditt helande. Du behöver inte uppnå status qo, du behöver inte göra massa riter hit och dit för att få helande från Gud, helandet är en fri gåva från himlen. Egentligen är vi inte värda syndernas förlåtelse och helande, men Jesus har ändå redan givit oss denna gåva.

 

Jag tror att helandet redan är givet till oss, han har redan gett oss helandet, vi behöver bara komma inför Gud och ta emot vårt helande.

 

Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel. Lyssna inte till de som säger; ”Det är omöjligt” fortsätt ändå att tro och hoppas på ditt mirakel. Det viktigaste när det gäller ditt helande är att du inte förlorar hoppet. Men har hoppet börjat sina, ta då upp din bibel, och läs om de under och mirakel som Jesus utförde, läs om undrena Gud gjorde i Apostlagärningarna. Läs gärna dessa bibelställen högt för dig själv. Och glöm aldrig att Jesus inte förändrar sig (Hebr 13:8) Jesus är fortfarande helaren från Golgata, han som förlåter dig alla dina synder och helar dig från alla dina sjukdomar.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


JA!

2 kOR 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

 

För att vi ska förstå fullheten av dagens bibelord så måste vi förstå vad ordet amen betyder. Amen betyder; fast, sant, säkert, pålitligt.

 

Gud har då med andra ord lovat oss att han ska infria alla de löften han har gett oss. Han säger här i detta bibelord att vi kan vara övertygade om att det Gud lovat oss, det kommer han även att hålla.

 

Rom 4:21 Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

 

Abraham var övertygad om att vad Gud lovat honom, det var han (Gud) också mäktig att hålla. Abraham tvekade inte på löftet som Gud hade gett honom. Desto längre tiden gick, desto starkare blev hans övertygelse på att Gud skulle ge honom den son som han hade lovat.

 

Gud vill även ge dig det han i sitt ord har lovat dig. Det är så lätt att vi människor tänker så här; ”Gud har inte lovat mig detta personligen” Men om du studerar ordet, så ser du att ordet är skrivet för dig i mig, även om ordet är flera tusen år gammalt, så gäller det ändå dig och mig i dag.

 

Gud har i sitt ord lovat dig helande, han har lovat dig att han ska ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Du kanske har väntat så länge på ditt mirakel att du är på väg att ge upp. Men titta då på Abraham. Han fick vänta tjugo fem år på sitt mirakel.

 

Ibland så kan vårt mirakel dröja, jag har ingen rimlig förklaring varför vissa blir helade snabbt, och andra får vänta år in och år ut på sitt mirakel. Men ett vet jag säkert. Gud har inte svikt dig eller mig, han håller fast vid sina löften, och han både kan och vill ge dig det du ber honom om.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


HAN HELAR I DAG

Matt 21:14 På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem.

 

När Jesus levde som människa här på jorden, då var han alltid villig att ta bort sjukdom från de sjuka, driva ut onda andar och predika glädjens budskap för folket.

 

Jesus har inte förändrat sig när det gäller helande, befrielse och upprättelse. Ännu i dag så vill och kan Jesus ta bort den sjukdom som du plågas av. Men det slutar inte med att han kan och vill bota sjuka, han gör det också. Ja, Jesus botar sjuka och driver ut onda andar i dag. Du kanske inte ser det eller hör att det händer, men det händer lika fullt. Om du klickar på länken på höger sida som heter ”Vittnesbörd” Där kan du läsa om hur en kvinna blev helt botad från fibromyalgi. Hon var sjuk i tio år, sedan botade Jesus henne.

Så ge inte upp när det gäller ditt helande. Fortsätt tro och hoppas på ditt mirakel. Jesus älskar dig och han har omsorg om dig, han vill det bästa för dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


SKRIVET I GUDS HAND

Jes 49:15-16a Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig.

 

Gud har i sitt ord lovat dig att han aldrig någonsin kommer att glömma bort dig. Men det slutar inte med att han alltid ska minnas dig, han har tagit det så långt att han har skrivit just ditt namn i sin hand.

 

Kan du tänka dig detta? Att ditt namn är nedtecknat i Guds hand. Detta ärt ganska häftigt egentligen. Den ende sanne levande Guden, har skrivit ditt namn i sin hand.

 

Gud har lovat dig helande, det kan du läsa om och om igen i bibeln. Vist kan det ta tid innan vi får vårt helande. Men Gud vill att vi vårt hjärta ska veta att Gud alltid håller sitt löfte.

 

Jag brukar skriva i min blogg att en väg till vårt helande är att lära känna Jesus. För om du och jag lär känna Jesus, då kommer vi se vem han är, hur han är. Vi kommer då upptäcka att han alltid håller sitt löfte, han håller alltid sin del av ett förbund. Vi kommer då även lära oss att Gud aldrig kommer för sent. När vi då lärt känna Gud, då kan vi vara trygga, för då vet vi att vi vet att vi vet, att Gud har allt under kontroll, och att han kan vill och kommer att bota våran sjuka och trasiga kropp.

 

Hur lär man då känna Jesus?

Jo, man pratar med honom, man ber om saker i sina böner, som man vill att Gud ska uppfylla, och man studerar hans ord dagligen. Ett råd jag har till dig, det är att läsa bibeln lika många minuter som du ber, och då innebär detta att du ber dagligen också. Så ber du i femton minuter, läs då ordet i femton minuter.

 

Jesus älskar dig, hann dog på ett kors för ungefär två tusen år sedan. Han älskar dig, han vill hela, befria och upprätta dig och ditt liv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


I TRYGGHET.

5 Mos 7:9 Så skall du veta att endast Herren, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.

 

I dagens bibelord så berättar författaren en mycket viktig sak. Han vill att du ska veta en sak. Vad är det författaren vill att du ska veta? Jo, att du tjänar en trofast Gud, och att denna trofasta Gud alltid håller vad han har lovat. Och vad är det då Gud har lovat dig? Jo, om du läser 5 Mosebokens tjugo åttonde kapitel, så kan du läsa att Gud vill att du ska vara frisk, Gud vill inte bara att du ska vara frisk, han vill även att du ska ha det bra på alla sätt och vis.

 

5 Mos 31:8 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.

 

Vad som än händer dig, vad som än kommer mot dig, så kan du ändå vara trygg, för Gud har lovat dig att han alltid ska vara med dig.

 

Vi människor kan vissa gånger få det jätte tufft, vi kan få ganska otäcka och skrämmande sjukdomar. Men då är det viktigt att vete att Gud alltid finns där. Han har lovat dig att han aldrig ska lämna dig i sticket. Hur tufft du än får det, vilka besked din doktor än kommer med, så kan du ändå alltid vara trygg i Gud, alltid veta att han alltid finns där,

 

Din Gud är inte en Gud som drar då det börjar brännas under fötterna. Vänner kan sticka då det börjar bli obehagligt. Men Gud han har lovat dig att han ska vara med dig alltid.

 

Gud har också lovat dig hälsa, och även om löftet kan dröja, så betyder det inte att löftet uteblir. Nej, din Gud är den trofaste Guden, han som håller fast vid vad han har lovat dig. Så ge inte upp då det gäller ditt helande. Proklamera ut vad Guds ord säger, prisa och tacka Gud för ditt helande. Jag är övertygad om att tacksägelse till Gud förlöser mirakler.

 

Mark 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om eller begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert

 

I detta bibelord så säger Gud till oss att vi ska tro att vi fått bönesvaret, före vi kan se det. Och vad gör vi när vi ”vet” att vi har fått något från Gud? Jo vi tackar honom.

 

I Hebreerbrevets elfte kapitel står det att tron är en övertygelse. Med andra ord, då vi är övertygade om att vi redan fått vårt bönesvar, det är då vi tror att vi fått det vi ber om. Hoppas det inte blev för djupt.

 

Jag är övertygad om att tacksägelse till Gud förlöser mirakler. Gång på gång då jag bett till Gud om vissa specifika saker, då har jag utifrån en övertygelse i mitt hjärta (en övertygelse om att jag redan fått bönesvaret, och att bönesvaret i är på väg från Gud till mig) tackat Gud för bönesvaret, före jag sett det. Dessa gånger har jag fått bönesvar.

 

Upprepade gånger så säger Jesus i evangelium; ”Saliga är de som tror även om de inte ser”. Jag tror att Jesus utmanar sitt folk att sträcka sig ut i tro.

 

Tycker du själv att du är svag i tron, be till Gud om något du är övertygad om att han kommer ge dig, är du inte där, så fyll dig rikligen med ordet. Läs bibeln minst 15 minuter varje dag. Ett bra sätt att börja dagen på är att läsa ordspråksboken. Om det i dag är den 26 Oktober, läs kapitel 26 från ordspråksboken, läs dagens datum med andra ord. Gör detta till en daglig vana, och du kommer se hur ditt sinne förvandlas.

 

Hoppas min blogg denna gång inte var för djup och ogrepplig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


GUDS ORD FÖRÄNDRAR SITUATIONER.

Matt 8:23-27 Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom: "Herre, hjälp oss, vi går under." Han sade: "Varför är ni rädda, ni trossvaga?" Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: "Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom."

 

Det var naturligtvis Jesus som klev i båten, och som sedan låg och sov i båten. De flesta av er har säkert redan nu räknat ut detta.

 

När Jesus gick på jorden så var han en vanlig människa precis som du och jag. Han levde under samma natur lagar, och han levde under samma omständigheter som alla andra människor. Han var tvungen att äta dricka och sova, som vilken annan människa som hällst.

 

Vissa människor glömmer offta att Jesus var en vanlig människa som du och jag. Vi glömer att han sov, åt, drack, gick på toa och så vidare.

 

Jesus var ingen överandlig människa som svävade omkring på guldmåln med en trollstav i handen. Nej han kom till jorden för att leva som människa. Han hade nära vänner som dog, kanske dog hans foster pappa när han var liten, eller kanske lämnade han foster pappa familjen. Det är ingen av oss som vet detta. Men en sak vet vi, och det är att det inte står särsilt mycket om Jesus foster far ”Josef” i bibeln. Och detta kanske betyder att han inte hade någon framträdande roll i Jesus liv. Jag vet inte.

 

Jesus har sagt åt dig och mig att vi ska göra samma gärningar som han gjorde, och större gärningar än så ska vi göra. Du kan med andra ord tala till stormen, och den måste lägga sig.

 

Jag minns så klart när jag 1995 fick veta att jag hade en tumör i magen som var lika stor som mitt huvud, och att jag inte skulle leva så länge till. Då stormade det verkligen i mitt liv. Det känndes bokstavligen som om jag var i den där båten som höll på att sväljas av vågorna. Det känndes som om vågorna och stormen kastade båten hit och dit som en trasig vante som det inte fanns någon som hällst kontroll på. Att var hopplöst. Det var bäcksvart, utan land i sikte. Månad efter månad gick, och det blev knappast bättre. Men i Augusti 1996 så började jag studera på en bibelskola. Undervisningen gjorde verkligen susen. Jag fick fast mark under fötterna, jag fick mitt hopp tillbaka och jag fick land i sikte.

 

Det är vad Guds ord gör med dig. Ordet ger dig kraft, hopp, hälsa och land i sikte. Det ger dig fast mark under fötterna. Men det räcker inte mad att läsa en vers varge söndag. Det måste vara ett liv. Vi behöver läsa ordet dagligen. För ordet ger oss hälsa, styrka och hopp. Ordet hjälper oss att fästa blicken på Jesus.

 

Vet du vad? När det stormar i ditt liv så kan du faktiskt tala strängt till vinden, och den måsta lägga sig. Satan kan låta det blåsa och storma mot dig för att du ska tappa fokus, för att du ska fästa blicken på stormen istället för Jesus.

 

Dina omständigheter kan inte hjälpa dig. Så varför fokuserar du din blick på problemet då. Fokusera inte din blick på stormen i ditt liv. Fokusera istället blicken på Jesus. Och på vad ordet säger.

 

Guds ord är andens svärd. När du talar Guds ord mot satan, då måste han böja sig. Världen säger att vi är galna när vi gör det. Men låt de tro det då. Lyssna inte till deras hån och glåp ord. Lyssna till vad Gud säger. Hans ord säger att satan måste böja sig då vi talar Guds ord. Kommer du ihåg hur Jesus gång på gång talade Guds ord mot satan då satan frestade honom. (Mateus 4:1-11)

Till sist var djävulen tvungen att fly ifrån honom. Och då kom änglarna och betjänade honom.

 

Du kan tala Guds ord mot problemet. Du kan få tala ordet om och om igen innan någonting händer. När du talar Guds ord kan det ibland vara som att nöta hål med en hammare på en stor tjock mur. Du får kanske slå några hundra gånger innan det ger resultat. Men om du inte ger dig så måste satan fly bort. Om du inte ger dig så måste vinden upphöra och vågorna stilla sig.

 

Minns detta. När du är i en stor livs kris, då är Guds ord din bäste vän. För Guds ord ger dig styrka, hälsa, liv och mycket mycket mer.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


NYA HELANDEBEKÄNNELSE

Så har jag då till sist låtit trycka upp en ny layout av helandebekännelsen.
Du som är intreserad av denna helandebekännelse, kan sända en komentar, så hör jag av mig.

Jag beräknar få dem om ca tre veckor. Nedan kan ni se hur fram och baksida kommer att se ut.
Till vänster= framsida till höger = baksida.

Du kan läsa dagens blogger direkt efter denna bloggpost.
         

HAN STÅR FAST VID SITT ORD.

DAGENS ANDRA BLOGGPOST.

Gud är god och han vill det bästa för dig. Människor kan ibland vara elaka och svika dig men det kommer aldrig Gud göra.

 

Hebr.13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

 

Gud har själv sagt att han aldrig ska lämna eller överge dig. Och Herren håller alltid sitt ord. Han har aldrig lämnat eller svikit någon. Och han kommer aldrig att göra det heller. För han står alltid fast vid sitt ord.

 

Gud har gett dig ett unikt löfte om helande, upprättelse och befrielse. Alla dessa löften vill han göra till en verklighet i ditt liv. Han vill göra din trasiga kropp hel, han vill ta bort all sjukdom från dig, och ge dig överflöd av hälsa och liv.

 

Gud kommer aldrig att lämna dig eller överge dig. De flesta av oss går igenom tuffa omständigheter i livet. Då känns det tryggt och säkert att veta att Gud aldrig skall lämna oss.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009

 


HAN ÄR FORTFARANDE LÄKAREN

Apg 10:37-38 Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Juden med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade, hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andens kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.

 

I dagens bibel ord så kan vi läsa att det var med Guds kraft som Jesus botade de sjuka. Jesus var smord med den helige andens kraft, och i den kraften så botade hon sjuka och drev ut onda andar, i den kraften så gjorde han tecken och under, och han undervisade folket med kraft från Gud.

 

Jesus botade alla som var under djävulens våld står det i detta bibelord, alla som var plågade av satan blev befriade. När det står alla, då är alla inräknade, när det står alla, då betyder det alla, och inget annat. Och eftersom Jesus är likadan i dag som han var för två tusen år sedan, så vill han bota dig, oavsett vad du har för sjukdom eller handikapp så både vill och kan Jesus göra dig frisk.

 

Och Jesus är i enlighet med Hebreerbrevets trettonde kapitel alltid likadan. Han var Herren våran läkare för två tusen år sedan, och han är det fortfarande herren vår läkare.

 

Jesus älskar dig, han dog på korset för två tusen år sedan, för att du och jag i dag skulle kunna komma inför honom, komma till honom och få bli botade från våra sjukdomar och krämpor.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


UNDERGÖRAREN

Jes 35:6 Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

 

Det finns löften för helande från alla sjukdomar och handikapp i bibeln. Inte en enda sjukdom, inte ett enda handikapp är för svårt för Gud att ta bort. Inte en enda gång i bibeln säger Gud nej till att bota ett specifikt tillstånd, eller sjukdom.

 

Dagens bibelord är ett utmärkt bibelord att stå på när det gäller att bli helad från att vara lam. Gud vill inte att du ska vara lam, han har inte skapat någon lam, men tyvärr så kan människokroppen skadas eller bli så sjuk att den blir lam, men då är det skönt att veta att det i alla fall inte är Guds vilja

 

Malaki 4:2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

 

När bibeln talar om att frukta Gud, så betyder det inte att vi ska ligga i ett hörn av bönekammaren och skaka av skräck, men det betyder att du ska ha respekt för Gud. I dagens bibelord står det just det att de som fruktar hans namn ska bli helade. Det står att du ska vara så frisk och stark att du kan hoppa och skutta omkring lika mycket som när kalvarna släpps ut på grön bete. Har du någon gång sett en kalv som släpps ut på sitt livs första grön bete. Bara att se på dem är en något extra ordinärt

 

Gud vill inte bara hela dig lite på det yttre, han vill hela dig på djupet, han vill hela dig till 100%. Så fortsätt att tro och hoppas på Gud, han är under görören än i dag. Han är det som tar bort alla våra sjukdomar, och lagar alla våra brister. Jesus har omsorg om dig, och han vill det bästa för dig och din familj.

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


NÄRA DIG1 Joh 3:22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

Gud har lovat dig i sitt ord att han ska ge dig allt vad du ber honom i dina böner. Om du ber Gud om hälsa, då kommer han ge dig hälsa.  Om du ber att han ska ge dig ett jobb, då kommer han att ge dig ett jobb.

Allt för många kristna menar att Gud inte vill ge oss det vi ber om, de menar att det är över nitiskt att be till Gud om det som vi behöver.

Nu menar jag inte att du ska be Gud ge dig en diamantring på varje finger, eller tretio två porse.  Men att be Gud om hälsa kan inte förtära ditt hjärta.

Gud älskar dig, han vill att du ska vara frisk, och det är inte bara så att han "bara" vill att du ska vara frisk, han både vill och kan ta bort sjukdom från din kropp.

I Matteusevangeliet kan vi gång på gång läsa hur Jesus botade sjuka, och skriften säger om Jesus att han alltid är och alltid kommer vara den samme (Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.) Och i (Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.) Alltså finns det inte någon växling mellan ljus och mörker hos Gud. Gud är genomgående god, han är genomsyrad at sin egen godhet.

Vår Gud är en god och kärleksfull Gud. Han är ingen arg sur gammal gubbe som har vaknat på feL sida. Nej, han är ljusets Gud, inget mörker finns i honom. Han är genomgående Gud, han är genomgående Herren vår läkare. Och vi kan frimodigt komma inför hans ansikte och be om helande, jobb, vänner eller vad det nu är vi behöver.

Jesus är Herren din läkare, och han kommer alltid att vara det. Så var frimodig, kom inför honom och var ärlig.

Matt 18 :20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

När du och din bönegrupp samlas tillsammans i Jesus namn, då är Jesus mitt ibland er. Vi kristna tänker lätt på fel sätt, vi blir låsta i vår förväntan då det inte är flera hundra eller flera tusen som samlas i Jesus namn. Men Gud vill göra under och mirakel i din lilla bönegrupp, än fast ni kanske är mindre än tio personer som samlas.

Men när ni nu samlas i Jesus namn, så är han mitt ibland er, är ni två eller fler som samlas i Jesus namn, då är han där. Och Jesus är där vill han göra mirakel. Vi kan i ordet läsa om hur Jesus gång på gång botade sjuka. Inte en enda gång så sade han Nej till att bota någon, han var alltid på hugget, han var alltid beredd och villig att bota, befria och återupprätta. Och som vi läst tidigare i dag, så ser vi att Jesus är den samme, det finns ingen förändring hos honom.

Vittnesbörd
För ca 14 år sedan hade jag fått en allergisk reaktion, jag hade eksem över händer, i händerna, armarna, benen och under fötterna, det var så besvärligt att jag inte kunde gå, för det gjorde ont. Jag fick eksemet på fredag kväll. Jag hade stora besvär under hela helgen, på tisdagen gick jag till doktorn, och han tog prover på eksemen På onsdagen bad min bönegrupp för mig, de var sju personer samlade. På torsdag morgon var nästan alla eksem borta, jag kunde gå utan problem, eksemen under fötterna hade dött, och jag kände inte av dem, fredag morgon var alla eksem borta.

Det var inte flera hundra människor som bad för mig, utan en enkel bönegrupp i norra norrland. Gud hörde deras böner, och tog bort eksemen från min kropp.

Gud gjorde detta mirakel för mig, och han vill hela, upprätta och befria dig© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


JESUS ÄR KLIPPAN

5 Mos 32:4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

 

Ja, vår Gud är verkligen en klippa, en klippa som vi kan stå på då det stormar omkring oss. Och det finns inget fel i det Gud gör, han är fullkomlig, och det är allt vad han gör också.

 

Gud har lovat dig i detta bibelord att han inte ska svika dig, att han ska vara rättvis mot dig. Om Gud har lovat dig något, och det har han, då kommer han också se till att du får tag på det löften som han har gett dig.

 

Den Gud som du tjänar han är helt utan svek. Han ångrar sig aldrig, han tar aldrig tillbaka de löften som han har gett till dig och mig.

 

1 Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

 

Jesus har redan burit din synd och din sjukdom och smärta på korset. Han har betalat priset för fullständig frihet för dig. Han har betalat priset för ditt helande. Han både vill och kan ta bort sjukdom från din kropp.

 

Ibland kan vi få stå i tro för vårt helande år in och år ut innan något händer. Men om vi inte ger upp så kommer vi få det Gud har lovat oss. Så ge inte upp när det gäller ditt helande. I bloggposten under denna, har jag berättat lite om en helandeskola. Står du i tro för helande, så uppmuntrar jag dig att gå på en helandeskola, där du får fylla dig med undervisning om helande.

 

Ge inte upp när det gäller ditt helande, fortsätt tro och hoppas på ett mirakel.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009

 


HELANDESKOLA

DAGENS ANDRA BLOGGOPST

 

Nu har jag äntligen varit på helandeskola på Ribbingebäck. Det var församlingen Livets Ord som anordnade helandeskolan, och jag tycker det har varit helt fantastiska dagar. Tyvärr så glömed jag både anteckningar och bibel på Ribbingebäck. Så jag får försöka att återberätta hur dessa dagar varit från mit minne.

 

Det var mycket undervisning om helande, inte för mycket. Men det var så skönt att sitta under Guds ord, och höra undervisning om helande. De undervisade att Gud helar på flera olika sätt, och att Jesus vill hela alla. Att sitta och lyssna på undervisningen har varit helt otrolig. Och man fick tillfälle för samtal under flera gånger under dessa dagar, där kunde man ta upp olika frågor man hade om helande,

 

Denna helande skola kan jag verkligen rekommendera, särskilt om man är sjuk och står i tro för ett helande. Guds närvaro var verkligen starkt där, och man kännde hur undervisningen verkligen gick in på djupet i hjärtat.

 

Vi fick sitta under undervisning i en och en halv dag innan vi smordes med olja och fick förbön. Detta var jättebra, för då hade tron på ett mirakel väckts till liv i mitt hjärta, och det var många med mig som var av samma åsikt.

 

Helandeskolan avslutades på lördagen, efter att vi tagit nattvarden tillsammans.

 

Ca klockan 15:00 hade helandeskolan avslutas, och vi satte oss i våra bilar och åkte hem. Det var mycket intressanta dagar, det kom människor från både Finland och flera delar av Sverige till dessa tre dagar.

 

Man planerar att ha dessa dagar två gånger per år, på hösten och på våren. Jag kan varmt rekommendera dessa dagar ute på Ribbingebäck. Denna första helandeskola så hade de som stod i tro för helande förtur till helandeskolan, men jag vet inte hur det kommer vara i fortsättningen.

 

Jag rekomenderar verkligen dig som står i tro för helande att gå denna helandeskola, den har varit helt fantastisk. Undervisningen om helande har gått mjukt till, men ändå ned på djupet i hjärtat Tempot i helandeskolan har inte varit för högt men inte för lågt heller.


HAN ÄR LIKADAN I DAG

Matt 8:2-3 Då kom en spetälsk fram och föll ned för honom och sade. ”Herre, om du vill kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade. ”Jag vill, bli ren.” Genast blev mannen ren från sin spetälska.

Folk bibeln

 

Detta är ett utav alla de under som Jesus gjorde. Och det fantastiska är att Gud vill och kan bota sjuka idag. För i enlighet med ordet så har Jesus inte förändrat sig

 

Hebr 13:8 Jesus Kristus är den samme i går och i dag och i evighet.

Folk bibeln

 

Ja Jesus är verkligen den samme. Han har inte förändrat sig ett dugg, och han kommer aldrig att förändra sig. Jesus helade sjuka för två tusen år sedan och han gör det än i dag.

 

 

Malaki 3:6 Jag Herren, har inte förändrat mig.

Folk bibeln.

 

Detta bibelord är skrivet för länge länge sedan, men det ät lika aktuellt i dag som det var då detta skrevs. Gud säger om och om igen om sig själv att han inte förändrar sig. Och detta är sanningen, han förändrar sig aldrig, han ångrar sig aldrig. Han var Herren deras läkare för Israel, och han är Herren din läkare för dig.

 

Vår Gud har inte förändrat sig. Han är alltid den han alltid varit. I Jakobs brev står det att det inte finns någon förändring hos Gud, ingen växling mellan ljus och mörker, och att vi bara får goda gåvor från Gud.

 

Helande är en god gåva från Gud. Gud älskar dig, och han vill göra din sjuka kropp frisk, han vill ta bort smärtan i din kropp. För han är Herren din läkare.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


TRYGGHET

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand

 

Jesaja är en bok som är full av tröst och uppmuntran. Många gånger har jag funnit tröst och uppmuntran i denna bok. Och jag vill uppmuntra dig att finna din tröst och uppmuntran i denna bok. Särskilt från kapitel fyrtio och framåt.

 

Gång på gång så uppmanar Gud oss att vi inte ska vara rädda. Och det finns en anledning till att han inte vill att vi ska vara rädda. Om du är rädd så fokuserar du på problemet istället för att fokusera på Jesus.

 

Jesus har lösningen på det du fruktar för. Gud vill att du ska fästa dina ögon på Jesus, och på de löften om hjälp som han har get till dig och mig.

 

När du och jag är attackerad av sjukdom i vår kropp, då kan vi lätt bli ledsna och uppgivna. Vi kan känna oss som om vi är ensamma i den här världen. Men jag har glada nyheter till dig. Du är inte ensam, Jesus är med dig, han vet vad du går i genom. Oavsett vad som händer här och nu, så är Gud på din sida. Han vill trösta dig, hjälpa dig och vägleda dig. Det värsta du kan göra i en katastrof är att behålla ditt elände för dig själv. Prata med någon, be till Gud med någon.

 

Jesus är med dig, han är med dig i ditt lidande. Så fäst dina ögon på honom, han både vill och kan hjälpa dig.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


HON ÄR HELAD FRÅN FIBROMYALGIN

Helad från fibromyalgi!Ja, det är sant! Jag har blivit helad. Det skedde för en månad sedan. Jag har haft det i drygt 10 år. Det var väldigt besvärligt de sista två åren. Hade väldigt många symptom. De största var tröttheten och värken. Var alltid mer eller mindre trött och orkade inte att göra mycket på en dag. Alltid hade jag ont någonstans och fick lätt mer värk när jag ansträngde mig, jag, allting kändes till slut som en ansträngning.Kände mig svullen i kroppen, antagligen beroende på tabletterna jag åt (4-5) om dagen. Tålde inte stress, olika ljud, ljus och vissa lukter kunde vara besvärande. Mådde ofta illa, magen krånglade, ögonen ändrade synstyrka hit och dit, svåra sömnproblem, sov mellan 3-5 timmar per natt och inte alltid ens sammanhängande. Kände mig ofta som ett vrak.Ja, en massa besvärande symptom hade jag och det fanns fler än dessa jag räknat upp. Livet var faktiskt besvärligt men jag visste att Jesus var med mig och hjälpte mig i allt det jobbiga.Nu var det så att F-kassan nekade mig en fortsatt sjukskrivning. hade varit på en utredning och läkaren jag träffade där skrev en massa felaktigheter som gjorde att F-kassan skulle avslå min ansökan. Naturligtvis skrev jag en rättelse.Jag kände bara att nej, jag orkar inte med att överklaga igen (gjorde det några år tidigare och fick rätt) och springa till läkare mm. Jag läste i Bibeln, ur Jesaja 53:4 Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade HERREN på honom.Och det var som att dessa ord plötsligt fick liv. Jag tänkte att om det är sant att Jesus har tagit vårt straff och förlåtit oss våra synder så måste det vara sant att vi är helade i hans sår. För om det ena inte är sant så är inte heller det andra det. Jaa, senare ställde jag mig i duschen och sa; ‘’Jag är redo nu, Jesus. Du kan hela mig nu.’’På onsdagen gick jag till kyrkan där det var bön och lovsång. Talade om detta jag tänkt med bibelordet och bad att de skulle be för mig. En broder smorde min panna med olja och så la de som var där händerna på mig och bad. Jag kände Guds kraft i hela min kropp och det var helt fantastiskt härligt. När vi gick hem så tänkte jag bara att jag var helad.Dagen efter tog jag två av de tabletter jag brukade ta och en stund efter tänkte jag att men vad gör jag, jag är ju helad. Ja, jag trodde det iaf. så jag tänkte att jag måste ju pröva detta så i fortsättningen lät jag bli tabletterna och det gick bra. Nu rekomenderar jag inte att man bara slutar med medicin man tar utan det är ju bäst att i många fall först gå till läkare och undersöka sig.I mitt fall var det som borde ha hänt , mer värk, skakningar i en arm , stakningar när jag pratade och en tung känsla över mig och, min , vad ska jag säga, tankeverksamhet. Nog för att jag kände mig trög nog ändå, mycket pga min dåliga sömn, men utan tabletterna hade det varit mycket värre. Nu märkte jag dock att inga av de symptomen kom över mig, trots att jag inte tog någon tablett resten av dagen eller någon annan dag.För varje dag blev jag positivt överraskad av vad jag kunde göra utan problem. Jag förstod att jag blivit frisk, att Jesus helade mig den där onsdagen när mina vänner bad för mig. Det är så underbart att slippa denna hemska sjukdom med alla dess vidriga symptom. Jag är oerhört tacksam till Jesus.Nu behöver jag träna upp muskler, smidighet och kondition. I morgon ska jag börja träna på gymet och det ska bli så kul. Förr när jag försökte träna så fick jag så ont och blev oerhört trött men nu lär jag få energi och möjligtvis träningsvärk, men det är okej. :) Ska bli spännande att se vad som nu händer, med jobb tex. Har inte jobbat på 10 år. Kanske ska jag läsa något men på onsdag ska jag till arbetsförmedlingen så vi får se vad det blir. Underbart skönt är det att få må så här bra och slippa fibron. Hade även högt blodtryck där det sista låg på 160/105 men det känns helt okej så jag har inte ens gått och kollat det.Mina vänner, under sker än idag. Jesus lever och han älskar dig! Det störs
ta är att få vara hans. Det finns inget större än Jesu kärlek. Hans kärlek är evig och slocknar aldrig.

Fridshälsningar    aneht


© Copyright Aneth Florin 2009DITT SINNE

Jes 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han

 

Just detta ämne återkommer gång på gång i bibeln. Särskilt i de poetiska böckerna i bibeln. Men detta betyder inte att det bara är massa taniga dikter som det är frågan om. De poetiska böckerna i bibeln är fylld av visdom, styrka och glädje, och tröst.

 

I dagens bibelord kan vi se att författaren skriver, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. Vad är då att vara fast i sitt sinne? Jo det är att man inte kastas hit och ditt i sitt sinne. För när du och jag inte litar fullt och helt på Gud, då kastas vårt sinne hit och dit.

 

Hur bevarar jag då mitt sinne i frid? Jo, genom att förbli i ordet. Bibel läsningen är din andliga mat. Du och jag behöver äta av vår andliga mat dagligen. Vi behöver även vara noga med hur vi tänker. Att vi inte tänker orena tankar, nedvärderande tankar, tankar av oförlåetlse eller bitterhet. Får om dessa tankar får grepp om ditt sinne, då har satan intagit ett område om dina tankar.

 

Om det är så för dig så kan du be en kort bön,Bön
Gud, förlåt mig för mina synder. I Jesus namn så bekänner jag att dessa tankar är en synd, och jag vänder om från dem. Och jag säger till dig satan, jag vill inte ha dig i mitt sinne, jag befaller dig att lämna mig i Jesus namn.

 

När du bett denna bön kan det ta ett tag innan du vänjer dig att inte tänka som du gjort. Men spinn inte vidare på tankar som kommer mot dig. Tänk på något annat i stället. Och be Gud hjälpa dig.

 

Glöm aldrig att ditt sinne är ett slagfällt. Lyckas satan inta ditt sinne, så kommer han lyckas att inte ditt liv steg för steg. Nu vill jag inte skrämma dig, men varna dig att vara noga med vad du tänker.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


DU ÄR EN LÄRJUNGE TILL JESUS.

Luk 9:1-2 Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka

 

Jesus sände ut sina tolv närmsta lärjungar för att bota sjuka och driva ut demoner. Jag har personligen ingen aning hur länge de hade levt med Jesus innan de blev utsända för att predika evangeliet, bota sjuka och driva ut onda andar. Men jag vet att Jesus hade utbildat dem väl. Han hade undervisat dem från ordet och visat dem hur man botar sjuka och hur man driver ut onda andar.

 

Vi är Jesus lärjungar i dag. Oavsett var du bor så är du Jesus lärjungar. Och du och jag kan utföra samma gärningar som hans lärjungar gjorde på den tiden.. Före Jesus lämnade denna jorden så gav han alla sina lärjungar en och samma befallning. Att predika evangeliet, bota sjuka och driva ut onda andar.

 

Vi kan i bland tycka att Paulus hade mer framgång än vad vi har eller någonsin kommer att få. Men låt mig då ge dig en utmaning. Om du lär känna Jesus mer och mer, då kommer du att få se mer tecken och under runt dig.

 

Nyckeln till att lyckas i din tjänst för Herren är att umgås med honom. Att ta tid att studera ordet, ta tid att prata med Gud, att utgjuta sitt hjärta för Jesus. När du lär känna Jesus så kommer du förstå honom och ordet bättre och bättre. Du kommer då få en trygghet i din position som en Jesus Kristus lärjunge.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


EN TID OCH EN HALV.

Luk 4:38-39 :Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem

 

Jag älskar att se Petrus svärmors hjärta här. Han hade från första början ett betjänande hjärta. Tänk efter ett tag. Vad hade du gjort i detta ställe? Hon kunde lika gärna ha gått till sina vänner och berättat vad Jesus gjort. Men i stället så väljer hon att betjäna Jesus. Genast väljer hon att betjäna den som gjort henne frisk.

 

Jesus botade denna kvinna genom att prata. Han befallde febern att lämna henne. Kan du tänke dig vilka reaktioner detta hade givit i dag? Och det kunde ha gett reaktioner då också. Men Jesus brydde sig inte om kritikernas reaktion. Han var inte här på jorden för att debattera, utan för att hela befria och återupprätta.

 

Det som är så underbart med dagens bibelord är att Jesus har befallt oss att göra likadana saker som han gjorde. Han har med andra ord sakt att vi ska bota sjuka, driva ut onda andar och predika det glada budskapet.

 

Vi kan på samma sätt som Jesus i tro befalla sjukdom att gå. Jesus har ju sakt att vi ska göra som han gjorde. Om du tänker efter, vad skadar det att befalla sjukdom att gå från en sjuk människa?

 

Om du har tro för att det ska ske som du säger i namnet Jesus, gör det då. Glöm inte att tron är en övertygelse. Och om du i tro talar till sjukdom att gå, och inte ser någon förändring. Prata då inte negativt. Säg inte; ”Nähä, det gick inte.” Utan lämna det åt Herren. Det är ju hans arbete att göra den sjuke frisk, inte din.

 

Glöm aldrig att Gud faktiskt aldrig kommer för sent.

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


GÅVAN

Rom 11:29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

Gud tar aldrig någonsin tillbaka något som han har gett dig och mig. Jag kommer i håg att när jag var liten brukade man säga; "Den som ger och tar i gen, är tjuvens bäste vän." Och Gud är inte en Gud som ångrar sig, har han sagt en sak så står han för det, han har gett dig en sak så tar han inte tillbaka den.

Ibland så kan det hända att de som blivit helade blir sjuka igen efter ett tag. Man brukar kalla det för att man har tappat sitt helande. Men det är absolut inte så att Gud har tagit tillbaka sitt helande, för det gör han inte.Nu vill inte jag avgöra varför syster si och broder så har tappat sitt helande, men jag vill ta exempel på varför man kan tappa sitt helande, låt mig då först påpeka att det inte alltid är som jag skriver nedan.


Joh 5:14 Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.

Mannen som Jesus träffade här är mannen som låg lam vid betesta dammen, som Jesus sedan botade. Senare så träffade Jesus denna mannen och varnar honom för att synda igen. Synd kan uppenbarligen ställa till med mycket elände i en människas kropp. Så har du blivit helad, så synda inte medvetet..

Jag tror det är på samma sätt när det gäller helande, som när man blir fri från en ond ande. Vi behöver fylla oss med ordet rikligen. Så att ordet rikligen bor i oss. Istället för att fylla vårt liv med synd, så skall vi istället fylla oss med bibeln.

Till sist. Det är inte jag eller du som ska avgöra om du eller någon annan inte behöver sina mediciner längre. Om du blivit helad, gå till din doktor, låt han avgöra om du behöver dina mediciner eller inte.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


SURMULEN ELLER GLAD.

Mark 6:17-19 Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade.  Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.


 På den tid då Jesus levde som människa här på jorden så var han mycket känd person, och människorna reste långa sträckor för att komma till Jesus. De kom inte bara för att bli botade, som man lätt kan tro, de kom även människor dit för att lyssna till hans predikan och undervisning, de kom människor som var nyfikna och bara ville träffa honom, och så kom det människor till honom för att bli helade.


 Jesus botade sjuka på många olika sätt, men i detta bibelord så står det att de sjuka blev botade på ett specifikt sätt. De blev helade då de rörde vid Jesus. De sjuka visste i sina hjärtan att de skulle bli helade om de rörde vid Jesus, för de visste att det utgick helandekraft från honom.


 Det utgår helandekraft från Jesus i dag. Men i dag kan vi inte röra vid Jesus rent fysist.

 
Matt 18:20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

 
Som du kan läsa ovan så har Gud lovat oss att han är mitt ibland oss då vi samlas i hans namn. Och i ordet kan vi läsa att där Jesus var, där gjorde han under och tecken. Han tog bort sjukdom och smärta från människor. Och han gör det än i dag.

 
Många människor är i dag så känslocentrerad.  Vi låter hela vårt liv styras av hur vi känner det för tillfallet. Men vi kan inte låta vårt liv styras av våra känslor. Sanningen är inte hur du känner det för tillfället, sanningen är Guds ord. Nu menar jag inte att du ska förneka att du har smärta, eller förneka att du knappt kan andas. Men jag menar att din dag inte behöver vara surmulen en hel dag, bara för att du är grinig då du vaknar.

 
Nej, låt i stället ordet forma din dag och ditt liv. Fyll dig med ordet, lev som ordet lär och var ett vittne för Jesus.

 
Jesus älskar dig oerhört högt, han vill och kan bota din trasiga kropp. Han kan ge dig ett nytt sinne och en ny kropp. Han kan byta ut ditt trasiga hjärta och ge dig nya njurar och lungor. Inget är omöjligt för Gud.


© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


HAN ÄR TROFAST MOT DIG

Ps 33:4 Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör.

 

Allt Guds ord är rätt, det finns ingen bluff eller felaktighet i Guds ord. Guds ord är bibeln.

 

Gud är trofast i allt som han gör. Han ar ingen bluff, han ar inte elak eller orättvis. Nej, han är trofast och rättvis, rättfärdig i precis exakt allt han gör.

 

Vist kan livet vara orättvist, vist kan det upplevas orättvist att vissa drabbas av vissa saker, och andra slipper vissa saker. Men vår Gud är aldrig orättvis.

 

Gud är trofast står det i dagens bibelord. Han har lovat dig helande, och han både vill och kan ta bort sjukdom, smärta och handikapp från dig.

 

Står du i en kamp då du står i tro för ett mirakel, då vill jag uppmana dig att umgås med Gud mer än vad du brukar göra. Ta lite extra tid med att prata med Gud. Då kanske du säger; ”Han vet ju allt som händer i mitt liv, så varför ska jag prata med honom?” Gud vill att du pratar med honom i alla fall. Om ett äkta par har tillbringat en hel dag tillsammans, de pratar med varandra i alla fall. Trots att de vet vad den andre tycker och varit med om. Gud vet vad du tänker, men han vill ändå att du ska samtala med honom och säga vad du tycker om saker och ting, och vad du varit med om i dag. När du samtalar med Gud och fyller dig med Guds ord rikligen, då kommer du lära känna Gud mer och mer. Och din relation till Gud kommer stärkas och fördjupas.

 

Rom 2;11 Ty Gud är inte partisk.

 

Partisk betyder att man stöder en annan människa men inte den andre. Och sådan är inte vår Gud. Han tycker om dig lika mycket som mig, han ser inte upp till den ene och ned på den andre, vi är alla lika mycket värda i Guds ögon. Han ser inte ned på ett negativt sätt på någon av oss.

 

Gud har helat mig, han har tagit bort exem från mig, värk i lederna har han tagit bort, och några saker till han han helat mig från. Han gjorde det för mig, och han vill göra det för dig också.

 

Mark 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

 

Jag är övertygad om att när vi tackar Gud för bönesvaret, före vi sett det, då förlöser vi miraklet från himlen. Det står i bibelordet ovan: ”Tro att ni har fått det, så skall det vara ert.” Vad gör man när man tror man fått något? Jo man tackar för det. Även om du inte ser det du fått med dina fysiska ögon så kan du tacka för det.

 

Joh 20:29 Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

 

Gud uppmanar oss i sitt ord att tro, även då vi inte ser. Våra känslor och vår kropp kan säga motsatsen till vad ordet säger. Men det är inte våra känslor som är Herre i vårt liv, det är Jesus som är det.

 

Jag vet mycket väl hur det är att leva med svår smärta, men jag påstår ändå att vi människor lyssnar för mycket på våra känslor. Känns det som det är pest och pina på morgonen, då vill vi gärna leva efter det också. Men vi kan öva oss att underordna vår kropp, och vara glad och positiv, även om allt är bedrövligt. För om vi bestämmer oss för att vara glada, då lättar inte bara bördan från oss själva, vår glädje kan uppmuntra någon annan.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009

 

 


INTE MED MAKT INTE MED IQ....

Ps 68:21 Gud är för oss en Gud som frälsar, hos Herren Herren finns räddning från döden.

 

Frälsar är ett gammalt Svenskt ord, och det betyder räddar. Gud har räddat dig och mig från evig skilsmässa från Gud och himlen. När Jesus dog och återuppstod (uppväcktes från det döda) då räddade han oss från helvetet, då räddade Gud oss från att gå evigt förlorade.

 

I dagens bibelord så fortsätter författaren med att skriva: ”Hos Herren Herren finns räddning från döden.” Det finns räddning från döden hos Gud. Nu påstår jag inte att du aldrig kommer att dö, vi ska alla en dag dö och dömas. Men jag är övertygad om att Gud inte vill att du ska dö ung.

 

Jag har tidigare berättat i mitt vittnesbörd om hur Gud räddade mig från att dö. Sjukdomen jag led av hade gått så långt att läkarna på sjukhuset gav mig två veckor kvar att leva. Men låt mig säga dig en sanning jag önskar att du aldrig kommer att glömma. Den sanningen är denna; ”Gud har alltid sista ordet.” Vad försöker jag då säga med detta? Jo, din doktor kanske säger att du snart ska dö, eller att du aldrig kommer bli frist. Nu förstår jag att din doktors ord väger tungt i mångas öron. Men det Gud säger väger tyngre. Och han säger att tron på namnet Jesus har gjort dig frisk.

 

Det är tron på Jesus som lyfter av sjukdom, smärta och synd från din förgängliga kropp. Det är inte dina kraft ansträngningar som gör dig frisk, det är inte ditt sky höga IQ som botar den sjukdom eller smärta du lider av. Nej, det är den enkla tron på Jesus som gör dig frisk. Varför är det så? Jo, för att ingen ska kunna ta till sig äran för vad Jesus gör med din kropp.

 

Så var enkel, tro på Jesus och hans ord. Jesus älskar dig, han kan vill och orkar bota dig från sjukdom och smärta. Han kräver inget i gengäld. Han är enkel och kärleksfull.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


JESUS KAN OCH VILL HJÄLPA DIG

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd.

 

Det är Jesus själv som säger detta, och dem han säger det till är du och jag, och han säger detta även till oss i dag.

 

Tjuven som Jesus talar om är djävulen. Och djävulen har kommit för att stjäla slakta och döda i vårat liv. Satan har kommit för att plåga oss och skada oss så mycket som möjligt. Men hos Jesus finns det liv, ja, överflöd av liv.

 

Man brukar säga att sjukdom kommer från satan, och på sätt och vis stämmer detta. För när människan syndade mot det enda bud Gud gett oss, så släpet de in synd, sjukdom och död in i mänskligheten.

 

Men Jesus har en gång för alla besegrat satan, Jesus har betalat priset för vår frälsning, syndernas förlåtelse, helande och ett evigt liv. När Jesus dog på korset så betalade han priset för våra synders förlåtelse, och att få bli helade.

 

Jesus älskar dig, och i och genom Jesus Kristus så har han gett dig evigt liv. Hos Jesus Kristus så finns det helande från all sjukdom och all smärta. När Jesus dog på korset så betalade han inte bara priset för att ta bort all sjukdom som då fanns, han betalade även priset för att ta bort all sjukdom som då fans, som nu finns och som någonsin kommer att finnas. Jesus har redan betalat priset för att bli helad från svin influensan, han har betalat priset för alla influenser som kommer att finnas genom hela historien.

 

Det som är så suveränt med Jesus är att han redan har tagit alla sjukdomar och krämpor på sig på korset. Vi kan i Jesus namn komma inför Guds tron och få hjälp och nåd från Gud, få helande upprättelse och befrielse från allt som hållit dig fången.

 

Jesus vill och kan hjälpa dig bli fri från missbruk av tobak, knark och alkohol. Jag brukar säga till människor jag möter detta: ”Jesus kan inte sluta supa/röka/snusa/knarka åt dig, men han kan hjälpa dig bryta ditt missbruk. Vill du ha hjälp att sluta supa, knarka, spelberoende, sexmissbruk så vill jag rekommenderaaa ett kristet rehab center, som heter Josua Rehab. Nästan alla som fått behandling där klarar sig och får inget återfall.

 

Glöm inte att Gud skapat dig med en egen fri vilja. Han kommer aldrig beröva dig den fria viljan, detta är mot allt vad han står för. Men han kan och vill styrka dig och hjälpa dig bli fri från ditt missbruk.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009

 

Kontakta mig 


FÖRLÅTELSE OCH HELANDE

1 Petr 2:24 och vårs synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

 

Bibeln är full av berättelser om hur Gud griper in och hjälper sitt folk. Hur han tar bort sjukdom från deras kropp, driver ut onda andra och ger dem frihet.

 

I dagens bibelord så går författaren så långt att han säger att vi redan är helade. Att Gud redan tagit bort sjukdomen från vår kropp. Och egentligen har Jesus redan gett oss hälsa. När Jesus dog på korset, besegrade satan, döden och dödsriket, då betalade han priset, inte bara för våra synders förlåtelse, utan även för vårt helande.

 

Lägg märke till att det står i dagens bibelord att vi ska dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, hur dör jag bort från mina synder? Jo, genom att förnya sinnet genom bibeln och genom att sträva efter att bli mer och mer lik Jesus.

 

Jesus har betalat priset för ditt helande under. Han har betalat priset för din och min frälsning, och helande. Det finns inget som kan stoppa Gud från att göra vad han vill, och han vill och kan hela, befria och återupprätta ditt liv.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 1999-2009


EN ARBETSDAG MED JESUS

 

 

 

I stora delar av Jesus liv så helade han de sjuka och drev ut onda andar. I vissa kapitel i de fyra evangeliumen kan men se att Jesus botade sjuka från tidig morgon till sent på kvällen, ibland fram till tidigt nästa morgon. Låt oss titta på ett exempel då Jesus botade sjuka och drev ut onda andar under nästan en hel dag.

 

Jag är inte säker på att det jag skriver om hände i denna kronologiska ordning som jag skriver. Men jag vet att det hände under samma dag.

 

Mark 1:21-28 De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

 

Jesus hade enorm respekt med sig i andevärlden, och han har det fortfarande. I detta bibelord kan vi läsa om hur en man med en oren ande manifesterade sig då de såg Jesus. Det var alltså inte mannen som reagerade, det vad den orena (onda) anden i Jesus som reagerade. Sådana saker kan hända även i dag, de onda och orena andarna kan manifestera sig i Guds närvaro. Men Jesus hade makt och myndighet. Han hade kraften och makten att driva ut denna onde ande. Jesus har samma makt och kraft i dag. Jesus kan befria människor från onda och orena andar i dag. I namnet Jesus så måste varje ond ande ge sig i väg.

 

När Jesus gick från synagogan så passerade han en man som var svårt sjuk, han hade en ganska otäck sjukdom. Sjukdomen han hade kallas för spetälska. När man har den sjukdomen så har man stora öppna sår, kroppsdelar kunde ofta falla av från kroppen. I bland hade dessa sjuka människor tappat både fingrar tår ben och / eller armar. Detta var som du säkert förstår mycket plågsamt.

 

Matt 8:2-3 När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom. 2 Då kom en spetälsk *fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren." Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. 4 Och Jesus sade till honom: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem."*

 

Denna man hade säkert hört talas om Jesus. Han hade hört att Jesus kunde utföra stora saker med sina händer. Han kunde utföra kraftgärningar genom att tala, han kunde ta bort sjukdom med sina händer. Och nu fick denna plågade man sin chans att äntligen bli frisk. Han föll ned framför Jesus och sa; ”Jag vet att du kan göra mig frisk, om du vill det.” Utan att tveka så sträcker Jesus ut sina händer och rör vid honom, och säger; ”Jag vill, bli ren.” Genast blev mannen helt frisk.

 

Kan du försöka tänka dig in i denna situation. Mannen hade en mycket smittsam sjukdom, egentligen fick han inte komma i närheten av andra människor, men han tar en chansning här. Jesus visste att mannen hade en mycket smittsam sjukdom, ändå så rör han vid mannen och gör honom frisk.

 

Jag har hört hur kristna säger: ”Tänk om man hade levt på Jesus tid, då hade det varit lättare att bli helad, då hade man bara behövt åka till Israel och söka reda på Jesus. Men sanningen är att det är lättare att bli helad i dag. Vi behöver inte åka till Israel för att bli helad. Jesus kan ta bort sjukdom och smärta från dig nu, just här och nu kan och vill Jesus bota dig.

 

Låt oss fortsätta att läsa om hur en helt vanlig dag såg ut för Jesus.

 

Mark 1:29-31 Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem

 

Om du och jag ska tjäna Jesus på bästa sätt så behöver du och jag vara friska. Det är ingen tvekan om att sjukdom och smärta sänker din livskvalitet. Men Jesus vill att din livskvalitet ska vara toppen bra. Han vill att du ska kunna tjäna honom fullt och helt.

 

Jesus botade inte bara allvarliga sjukdomar. Han botade till och med en simpel förkylning. Om du är förkyld så vill Jesus bota dig, han vill ta bort förkylningen. Tänk inte så här: ”En förkylning går över, jag ska inte vara så egoistisk, det finns cancer sjuka som behöver helande bättre än mig.” Jesus helande kraft är inte begränsad, Han kan bota alla sjuka som finns, och ändå så finns det lika mycket helande kraft kvar hos honom. Jesus kraft tar aldrig slut, det finns alltid ett flöde av helande kraft hos Jesus.

 

Mark 1:32-34 På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.

 

Och undrena och miraklena bara fortsätter. Han nekar inte en enda människa att få bli frisk. Han sträcker sig ut till alla behövande, och ger de hälsa, upprättelse och frihet. I detta bibelord så står det att hela staden hade samlats utanför Petrus hem. Hela staden, kan du fatta hur många människor det var frågan om. Där fanns alla svårt sjuka, alla lindrigt sjuka, alla med smärtor, alla med onda andar. Och alla blev botade, befriade och upprättade.

 

Mark 1:35 Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.

 

Jesus var ingen över människa. Han var en helt vanlig människa som du och jag. Hur kunde Jesus utföra sådana under och tecken? För att han var Guds son? Nej, för att han tog tid med Gud. Det finns ingen tvekan hos mig på att han är Guds son, men om Jesus inte tagit timmar i bön och studera ordet, då tror jag inte han hade haft smörjelsen att bryta de ok som binder människor, han hade inte heller haft kraft att bota sjuka. Jag tror att Jesus hämtade kraft att bota sjuka och driva ut onda andra genom bön. Det står i ordet att det utgick kraft från honom att bota sjuka, den kraften hämtade han i bönen och hos ordet.

 

Om du och jag hämtar kraft ofta i bön och ordet, då tror jag Gud kan använda oss betydligt mer effektivt än då vi bara ber på söndag i kyrkan.

 

Jesus har inte förändrat sig, han gjorde ibland inget annat än bota sjuka och driva ut onda andra. Han är likadan i dag. Han vill och kan bota dig, för han älskar dig oerhört mycket. Du är värdefull i hans ögon. Det finns ingen som är som du, Gud har skapat dig unik.

 

© copyright Jimmy Larsson 1999-2009


RSS 2.0