PÅSKEN

Vi är just nu mitt inne i påsken. Och vad passar då inte bättre än att skriva om Jesus död och uppståndelse, skriva om varför Jesus gav sitt liv på korset för dig och mig.

 

För det var verkligen så att Jesus gav sitt liv frivilligt. Ingen tvingade Jesus att spikas upp på ett kors, om han hade velat hade han kunnat kalla på en här av änglar som hade hjälpt honom att slippa korsets lidande. Man han valde korsets väg. Han valde att dö på ett kors, för han viste att detta var den enda vägen för att du och jag skulle slippa gå evigt förlorade. Låt oss läsa några kända verser från profeten Jesajas bok.

 

Jes 53:1-3

1 Men vem vill tro vårt budskap! Vem vill lyssna? För vem ska Gud uppenbara sin frälsande kraft?

 

2 För Gud var han som ett färskt, grönt skott, som sköt upp från en rot i en torr och steril mark. Men i våra ögon var han inte på något sätt tilldragande. Det fanns ingenting hos honom som behagade oss.

 

3 Vi föraktade honom och övergav honom, han var en sorglig syn, drabbad av lidande! Vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var.

 

Ja, det var verkligen på detta sättet då Jesus korsfästes för ungefär två tusen år sedan. Jesus var så misshandlad, så söndeslagen av alla slag och piskrapp att det var rent av otäckt att titta på honom. De flästa av oss vet säkert att korsfästning är historiens grymmaste avrättningssätt, man kvävs långsamt till döds. Och det var detta Jesus valde att göra för mig och dig. När Jesus hängde på korset så hade han inte bara några enstaka skrubbsår, snarare var hela hans överkropp ett helt köttsår.

 

Jes 53:4-5

 

4 Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder,

 

5 men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade! I hans sår finns det helande för oss!

 

När Jesus korsfästes så trodde folket som stod och tittade på att det var Gud som straffade honom, men de kunde inte ha mer fel. För det var dina och mina synder som spikades upp på korset tillsammans med Jesus. Det var dina och mina sjukdomar som hängdes upp på korset.

 

När Jesus spikades upp på korset, då spikades alla sjukdomar som då fanns, och som nu finns och som någonsin kommer att finnas. Jesus bar alla sjukdomar på korset, allt från skoskav till cancer och HIV och AIDS. Alla sjukdomar som har nämts, och kan nämnas har Jesus redan betalat priset för. Du och jag behöver inte lida av någon sjukdom, för Jesus har redan betalat priset för att du och jag skulle bli frisk.

 

Det finns helande, befrielse och upprättelse att få i och genom nattvarden. Tänk på vad Jesus gjort för dig när du tar nattvarden nästa gång, och tacka då Jesus för vad han har gjort för dig i och med hans död och uppståndelse.

 

Jes 53:6-8

 

6 Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå våra egna vägar. Ändå lade Gud alla våra skulder och synder på honom!

 

7 Han var pressad och plågad, men ändå sa han inget till sitt försvar. Han var som ett lamm, som förs bort för att slaktas. Och som ett får står tyst när man klipper det, så stod han tyst framför dem som dömde honom.

 

8 Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe?

 

Gud valde att lägga hela mänsklighetens synd på en enda människa. Varför? Jo, för att Jesus var den ende människa som var utan synd. Han hade inte syndat och han hade inte svikit någon. Därför var han den perfekta människan att köpa hela mänskligheten fri från synd och evig död. Gud kunde ha valt att låta dig och mig gå evigt förlorad. Han kunde ha valt att inte sända Jesus till jorden. Jesus kom till jorden för att lära oss hur vi bör leva, men den största anledningen till att Jesus kom till jorden, det var att han skulle dö på ett kors. Det är ganska fantastiskt att flera hundra år före korsfästelse praktiseras, så profeterar profeten Jesaja att Jesus skulle hängas upp på en träpåle.

 

Påsken är en tid då vi alla kan påminna oss själva om vad Jesus gjort för oss. Läsa i bibeln om vad som hände under just denna vecka. Vad hände då denna vecka? Det är så lätt att denna vecka hastar förbi. Men läs dessa texter, och tänk på vad det står, vad som hände. När vi gör det får vi en annan inblick i vad Jesus egentligen gick igenom. Låt inte denna vecka bara pasera. Ta tid och tacka och prisa Gud för vad han gjort för dig.

 

Palmsöndag-Jesus rider in i Jerusalem.

Måndag- Jesus rensar templet.

Tisdag-Jesus undervisar.

Onsdag-Judas går till Sanhedrin, Stora rådet.

Torsdag-Jesus instiftar Nattvarden, förråds och fängslas.

Fredag-Jesus döms, pinas och korsfästs.

Lördag- Jesus i graven.

Söndag- Jesus uppstår för att aldrig mer dö

 


LASARUS KOM UT!

Dagens bloggpost kommer bli lite längre än normalt, jag kommer berätta berättelsen om Lasarus som Jesus uppväckte från det döda. Även om du inte behöver bli uppväckt från det döda så vill jag ändå uppmana dig att läsa dagens bloggpost.

 

Joh 11:1-44

 

1-4 En man som hette Lasarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår, och det var hennes bror Lasarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: "Herre, den som du har kär ligger sjuk." Jesus hörde det och sade: "Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den."

 

Du kanske är mitt i en situation där du har fått beskedet att du eller en nära anhörig inte har så länge kvar att leva. Jag vet att det beskedet kan hugga som en svärd rakt genom själ och hjärta, jag har själv fått det beskedet många gånger från flera olika läkare. Men vad jag vill säga till dig är att det inte är över, ditt liv är inte över bara för att din doktor har get dig en dödsdom. Jesus, han är livets furste, och han säger att du inte ska dö, utan du ska leva, och berätta om vad Gud gjort för dig (Ps 118:17) Jesus har gett dig överlöd av liv. Det är inte din doktor som har det sista ordet, det är din Herre och frälsare som har det sista ordet, och han är livet själv

 

5-6 Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus. När Jesus nu hörde att Lasarus var sjuk, stannade han två dagar där han befann sig.

 

Lägg märke till att Jesus inte skyndade sig till Lasarus, det finns många olika förklaringar om varför Jesus väntade två dagar innan han började den ganska långa vandringen till Lasarus. Jag tror att Jesus försöker visa oss någonting här. Jag tror att Jesus försöker tala om för oss att det aldrig någonsin är för sent. Hur illa din situation än ser ut, så kommer ändå inte Gud försent. Han är mäktig att göra vad han vill, och han kommer aldrig för sent.

 

7-15 Därefter sade han till sina lärjungar: "Låt oss gå tillbaka till Judeen." Lärjungarna sade till honom: "Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du dit igen." Jesus svarade: "Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom." Sedan han sagt detta tillade han: "Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom." Då sade lärjungarna till honom: "Herre, sover han, så blir han frisk." Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till dem: "Lasarus är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom."

 

Redan här så viset Jesus att Lasarus hade dött. Men gav Jesus upp här? Sa Jesus att det inte var någon idé att gå till Lasarus? Nej, Jesus han viset redan hur denna historia skulle sluta. Han viset att kraften från Gud som var verksam i honom skulle göra Lasarus inte bara full av liv, utan även full av hälsa och liv. Jesus viset att Lasarus skulle bli både levande och frisk. Jag tror att Jesus vill uppmuntra oss här att inte ge upp. Vi kan ju läsa att Jesus viset att Lasarus var död, trots att han viset att Lasarus var död, så gav han inte upp. Jag tror Jesus vill uppmuntra oss här. Även om allt verkar kört för vår del, så har Gud ändå ett ess i rockärmen, han har ändå en dörr för dig ut från ditt elände och rakt in i ditt mirakel.

 

16-22 Thomas, han som kallades Tvillingen, sade då till de andra lärjungarna: "Låt oss gå och dö med honom." När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om."

 

Vad vi ser här är den enorma tron som Marta hade. Hon hade tro på att Gud skulle ge Jesus precis exakt vad Jesus skulle be till Gud om. Men hon kanske inte förstod vad Jesus hade planerat långt före han kom fram till henne.

 

Joh 11:23-35 Jesus sade: "Din bror skall uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: "Mästaren är här och kallar på dig." Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött." När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: "Var har ni lagt honom?" De svarade: "Herre, kom och se." Och Jesus grät.

 

Jesus var ingen programmerad maskin utan känslor. Vi glömmer ofta att Jesus levde som en vanlig människa, han hade och har känslor precis som du och jag. Jesus var ibland glad, ledsen, arg, upprörd. Han var inte fri från dessa saker. Han mötte glädje, sorg, ilska, ja, han var en vanlig människa som du och jag. Men han var 100% människa och 100% Gud.

 

36-40 Då sade judarna: "Se, hur han älskade honom!" Men några bland dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?" Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen." Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"

 

Här uppmanar Jesus Marta att tro på honom. Och jag tror att Jesus här vill uppmuntra dig och mig att tro på Gud. Varför skulle hon tro på Gud, jo för att om hon gjorde det, om hon trodde på Gud så skulle hon få se Guds härlighet. Och jag tror att detta gäller dig och mig också. Gud säger till dig och mig i dag; ”Tro på mig, så ska du få se Guds härlighet.”

 

41-44 De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön." När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå."

 

Detta var inte bara ett avsides mirakel som Jesus gjorde där och då. Jag är övertygad om att denna berättelse står skriven i bibeln för att uppmuntra dig och mig. Du kanske inte behöver bli uppväckt från det döda, men du kanske behöver få uppmuntran. Men denna härliga bibel berättelse vill jag peka på Jesus och säga; ”Tro på Jesus, tro på att han kan och vill göra mirakler för dig, om du tror på det så kommer du att få se mirakler. Lägg märke till att det inte står; ”Om du tror en timme så kommer du så Guds härlighet” det står inte heller tro en vecka så kommer du att få se Guds härlighet. Ibland måste du och jag vara uthålliga i vår tro innan vi får se Guds härlighet. Men om vi inte ger upp, så kommer vi här i livet får se Guds härlighet.

 

Hebreerbrevets elfte kapitel säger att tron är en övertygelse. Tro är något som flödar fram från ditt inre. Tro är inget du kan prestera fram i egen kraft. Tro är en gåva från Gud. Är du Kristen så har du tro, därför Gud har gett alla kristna ett mått av tro. Du kanske inte är Kristen, men du tror ändå på Gud, då har du tro på honom, och då kan du komma till honom. Jesus är svaret för dig och mig, han är den enda vägen till himlen.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2010


RSS 2.0