UTSÄND

Joh 9:1-7 När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sade: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?" Jesus svarade: "Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus."När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon och sade till honom: "Gå bort och två dig i dammen Siloam" (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.

 

Dagens bibelord är ett mycket viktigt bibelord. Det talar om för oss att det inte alltid är så att den sjuka har syndat. Nu finns det vissa synder som kan ge dig sjukdomar, till exempel könssjukdomar. Men det viktiga när vi ber för sjuka är inte att ta reda på om de har syndat eller inte. Det viktiga är att genom Guds nåd be om att Gud ska hela dem.

 

Försök tänka dig in i denna mannens situation. Han hade varit blind hela sitt liv, och så kommer Jesus och gör detta mirakel för honom. Jag personligen tror att denna man var tiggare, för på den tiden kunde oftast inte blinda och lama försörja sig själv. Tänk vilken fångenskap Jesus befriade honom från.

 

Denna berättelse talar inte om för oss hur mannen tog sig till dammen Siloam. Men dem av er som varit i Israel och besökt denna plats, ni vet vad krångligt det måste ha varit för en blind man att ta sig till denna damm.

 

När Jesus botade sjuka från deras sjukdomar och smärtor så gjorde han det på flera olika sätt. Ibland gjorde han det genom att tala, ibland genom att be för dem, och i bland som på detta sättet, genom att göra en sak och sedan be dem göra en sak.

 

Här har vi ett klart exempel på att Jesus säger åt den blinde att göra en sak, och när han gör detta så blir han helad. En annan man som fick veta att han skulle göra en sak för att bli botad var Naaman (2 Kung 5:1-14) profeten sade åt honom att han skulle bli botad om han doppade sig sju gånger i Jordan. Till en början ville inte Naaman lyda Herrens profet. Men efter ett tag så gjorde han det i alla fall, och han blev botad.

 

Ibland så kan Gud säga åt oss att vi ska göra en viss sak för att vi ska bli botade. Och vi har egentligen inget att förlora, för om vi lyder Gud och gör som han säger så kommer det till sist bli bra. Nu menar jag inte att vi mutar Gud. Men ibland kan Gud säga till oss att ändra våra mat vanor för att bli frisk, ibland säger han åt oss att ändra på våra motions vanor för att bli frisk. Och säger Gud det till oss, då har vi inget att förlora.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN SOM HAR SKAPAT DIG

DAGENS ANDRA INLÄGG.

 

Jes 44:2 Så säger Herren, han som skapat dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvald.

 

I detta bibelord så tilltalar Gud Jakob, men detta bibelord gäller lika mycket dig som Jakob. Hur kan jag då vara så säker på detta? Jo, ordet talar om för oss att Gud inte är partisk, att han inte har anseende till person. Och just därför så gäller detta bibelord just dig, just i denna dag.

 

I dagens bibelord så säger Gud tre saker till oss. Han säger att det är han (Gud) som har skapat oss, han säger att han hjälper dig, och han säger åt oss att vi inte ska vara rädda.

 

Gud vill inte att du och jag ska vara rädda. Han vet att fruktan stjäl våran kraft, han vet att då du och jag är rädda, då fokuserar vi på problemet och inte på lösningen, lösningen är Jesus Kristus.

 

När Gud skapade människan så skapade han henne perfekt, utan sjukdom, smärta eller brist. Det står i ordet att han skapade människan övermåttat skön och underbar, det vill säga enormt vacker. Gud vill inte att du och jag ska lida, han vill inte att vi ska vara sjuka eller ha smärta.

 

Jesus både kan och vill ta bort sjukdom och smärta från dig och mig. Helande är inte någon gammal sägen, det sker i Sverige i dag. Jag själv har blivit helad av Gud flera gånger, och han vill och kan bota människor från sjukdom och smärta. Under länken ”vittnesbörd” till höger, så kan du läsa vittnesbörd från människor som Jesus har gjort frisk, inte bara jag vittnar där, utan även andra.

 

Glöm aldrig att Gud älskar just dig, du är hans ögonsten. Han kan och han vill göra dig frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


KVINNAN SOM BLÖDDE.

 Matt 9:20-22 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörtofsen på hans mantel. Hon tänkte: ” Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.” Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han,: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

 

Jag tycker att du och jag borde ha denna kvinna som föredomme. Hon hade verkligen tro på Gud. Det verkar som hon inte gruvade sig för vad som skulle hända om någon upptäckte att hon var mitt i en folkhop. På den tiden så fick en människa med blödarsjuka inte komma nära andra människor. Gjorde de det ändå, så riskerade de att bli dödade. Men denna kvinna verkar strunta i dessa regler. Hon trängde sig genom folkhopen och rörde vid Jesus i tro. Omedelbart då hon rör vid Jesus så blir hon botad från sin hemska sjukdom.

 

Vad kan vi då lära av denna frimodiga kvinna? Jo, vi kan lära oss att sträcka oss ut i tro, oavsett om våra släktingar och vänner säger att det är omöjligt. För Gud säger att allt är möjligt för den som tror.

 

Diskutera inte med folk som inte tror på helande, eller de som inte vill tro. Du vinner inget på dessa diskussioner. Samtala istället om helande och mirakler med de som tror på dem.

 

Upphör aldrig att fylla dig med undervisning om helande, och med vittnesbörd om helande. Om du står i tro för ett helande, sluta då aldrig att tro, hoppas och bekänna vad ordet lovar dig. Och ordet lovar dig helande, upprättelse och befrielse på alla områden av ditt liv.© Jimmy Larsson Uppsala 2009


GUDS ORD VERKAR ALLTID

Ord 13:3 Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka.

 

Ordet lär oss gång på gång att vi ska vakta våran tunga. Vad menar jag då med att vi ska vakta vår tunga? Jo, du och jag har inför Gud ett ansvar att inte prata hur som helst.

 

Du och jag är skapade till Guds avbild, och när Gud skapade jorden så skapade han den genom att prata, han sade; ”Ljus, bli till, och det blev till.” Vidare skapar Gud djuren, träden, blommorna djuren och insekterna genom att tala. Nu är du och jag skapade till Guds avbild. När du och jag talar då händer det saker i den andliga världen, saker som du och jag inte kan se, men det händer ändå.

 

Jak 3:2-6 Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.

 

Varför skriver jag då i dag om tungan, och hur viktigt det är att vi talar rätt, att vi talar bra? Jo jag vill uppmana dig att proklamera ordet över din kropp. Proklamera och bekänn de ord Gud gett dig som löfte för helande.

 

Du och jag behöver inte älta fram och tillbaka vad doktorn sagt. Vist ska vi respektera vad doktorn säger, vi ska lyssna på honom också. Och jag har inte förbjudit dig att berätta hur du mår. Men ibland talar vi ut det negativa allt för ofta, ibland ältar vi fram och tillbaka, hela dagarna i ända hur hemskt allt är och att doktorn säger att du aldrig kommer att bli frisk. Men glöm då inte att Gud alltid har sista ordet. Och han säger; ”Genom Jesus sår har ni fått läkedom.”

 

Jesus älskar dig, han vill inget hellre än att bota dig. Han vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Inget är omöjligt för Gud.

 

Jag har låtit trycka upp något jag kallar helandebekännelse. Detta är en broschyr som lätt hjälper dig i hur du kan bekänna och proklamera Guds ord över dig själv och din familj. Och glöm inte detta; ”Guds ord vänder aldrig fåfängt tillbaka.” (Jes 55:11)

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN FORTSÄTTER ATT BOTA SJUKA

Apg 19:11-12 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus hände, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

 

Detta hände efter det att Jesus gått upp till himlen, med andra ord så fortsatte Gud att göra under och tecken efter Jesus himelsfärd.

 

Det står i dagens bibelord att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. För mig så låter detta som om det fanns vanliga under också, annars hade de inte skrivit att Gud gjorde ovanliga under.

 

När vi studerar helande i bibeln så ser vi att Gud tog bort både lindriga och mycket svåra sjukdomar. Jesus är likadan i dag, han älskar dig och han både vill och kan ta bort svåra och lindriga sjukdomar.

 

Just detta bibelord praktiseras i dag. Då menar jag bönedukar. Man tar tyg stycken, ber för dem och sänder till de som är sjuka eller mår dåligt, och många av de som får dessa bönedukar börjar må bättre. Detta är ingen tillfällighet. Gud kan göra under och tecken genom vad han vill. Det står i dagens bibelord att de onda andarna for ut då dukarna och plaggen kom i beröring av dem. Detta är helt otroligt, tänk att Guds kraft kan förbli i ett tygstycke.

 

Till sist vill jag uppmana dig att skriva ned i en bok eller häfte vad Gud gör för dig. Han han helat dig, gett dig ett bibelord, eller gett dig pengar eller något annat. Skriv ned det, vilket datum det händer. Då kan du i tuffa tider ta fram denna bok och komme i håg vad Gud har gjort för dig. När man har det tufft och jobbigt, då glömmer man ofta det där Gud gjort för oss.

 

Tappa inte modet när det gäller ditt mirakel. Fortsätt tro och hoppas på att Gud kommer ge dig det han lovat dig. Fortsätt be och proklamera ut Guds ord över dig själv.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN ÄR NÄRA

Ps 145:18-19 Herren är nära alla som åkallar honom, alla de som åkallar honom i sanning. Han gör vad de Gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälsar dem.

 

Gud är nära alla som åkallar honom säger ordet. När du och jag åkallar Gud då är han nära oss. Men det finns ett krav från Guds sida för att han ska vara nära oss åkallar honom, och det kravet är att vi ska åkalla Gud i sanning. Att vi söker hans ansikte av hela vårt hjärta. Vad betyder då detta? Jo, att vi inte ska tänka på en sak och ropa till Gud, det betyder att du ska ha alla dina tankar fokuserad på Gud.

 

När du och jag kommer inför Gud och ber honom om olika saker, då har han lovat oss att han ska svara oss, han ska inte bara svara oss, han ska ge oss det vi ber honom om.

 

Behöver du hälsa, så be Gud om att han ska ge dig hälsa. Vill du att han ska ta bort sjukdom och smärta från dig, så säg det då åt honom.

 

Gud han vill fylla alla våra behov, han vill svara på alla våra böner. Gud vill inte att någon av oss ska vara sjuk. Guds plan med ditt och mitt liv är att vi ska vara friska, och att vi ska lyckas i livet.

 

Gud har aldrig lovat dig och mig att vårt liv skall vara perfekt och utan problem. Men han har lovat oss att då problemen och eländet kommer, då är han där, då är han vid din sida. Gud väntar inte på andra sidan elden, han väntar inte på andra sidan av vattenströmmarna som du kanske just nu går genom, nej, han går med dig genom elden, han går med dig genom vattenströmarna.

 

Gud älskar dig, han kommer aldrig lämna dig eller överge dig. I tider av vårt liv så kan det kännas som om Gud övergivit oss, men det har han inte.

 

Jes 49:15-16 Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, jag tänker ständigt på dina murar.

 

Gud han bryr sig om dig, även om din mamma har glömt dig, så kommer Gud inte glömma dig. Han har skrivit ditt namn i sina händer.

 

Vad du och jag än går i genom i livet så har Gud förberett en utväg. Du kanske inte ser den nu, men Gud har planerat en utväg, det har han lovat.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


JESUS ÄR LIKADAN I DAG

Apg 10:37-38 Ni känner till den förkunnelsen som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följdes på det dop som Johannes förkunnade: hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andens kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.

 

När Jesus Kristus levde som människa här på jorden, då gick han omkring och gjorde gott mot mänskor, och han botade människor från alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus tvekade inte en enda gång på att göra människor friska, han sade aldrig stopp, han sade aldrig nej, inte heller att han inte hade tid med dem. Han var alltid öppen och ivrig för att bota och befria människor från deras plåga.

 

Herb 13:8 Jesus Kristus är den samme i går och i dag och i evighet.

 

Gud botade sjuka redan på gamla testamentets tid, vi kan läsa om hur Israels folk var svårt sjuk, men om det tittade på kopparormen som Moses hade upphöjt i öknen, då blev de botade. Vi kan läsa om Naaman som av Gud blev botad från spetälska. I nya testamentet kan vi läsa om hur Jesus gång på gång botade sjuka, detta läser vi både i evangelium och i apostlagärningarna.

 

Jesus är likadan i dag. Han älskar dig och han vill göra dig frisk. Han vill hela, befria och upprätta dig fullt och helt.

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


SAMVERKA TILL DET BÄSTA

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Dagens bibelord är inte tomma ord och en klycha, utan det är ett löfte från den Gud som du och jag tjänar.

Vist kan vi ha det tufft ibland, vist kan omständigheterna skrika mot oss. Men då är det tryckt att ha detta bibelord att luta sig tillbaka mot. Detta är ett löfte från Gud att allt kommer årdna sig, bara vi litar på honom.

Du kanske är svårt sjuk just nu, du kanske har fått tuffa besked från din läkare. Men då har Gud i sitt ord lovat dig att allt kommer samverka till det bästa.

Gud älskar dig, han vill att du ska ha det bra. Han vill att du ska må bra och att du ska vara frisk och sund. Jesus gav sitt liv på korset för att köpa dig fri från syndernas förlåtelse och för att köpa din hälsa och välmående. Priset för ditt helande är redan betalt. Jesus har redan köppt dig fri genom sin död och uppståndelse. Så lita nu på Gud, han har lovat dig att allt ska samverka till det bästa, om du älskar Gud.


© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN VET VEM DU ÄR

Joh 4:1-30 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes - men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte - lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig att dricka." Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?" - Judarna umgås inte med samariterna. - Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten." Hon sade: "Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten." Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit!" Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant." Kvinnan sade: "Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sann tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss." Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig." Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: "Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom.

 

Dagens bibelord blev ett ganska långt bibelord, men jag tycker att det är en helt fantastisk berättelse. Och den kan tala till oss i dag om vi tillåter det.

 

Jesus visste vem denna kvinna var, hon kände inte honom, och hon umgicks inte med honom. Men ändå så visste Jesus vem hon var, hur hennes liv såg ut och hur hennes liv hade sett ut. Du som läser detta kanske aldrig bett en enda bön till Gud, du kanske aldrig pratat med honom eller om honom. Men Gud han känner dig ändå, och Jesus han vet vem du är och hur ditt liv ser ut. Jesus han älskar dig och han har omsorg om dig. Han har omsorg om dig, han har omsorg om hela dig, ja ända in i de minsta detaljerna i ditt liv.

 

Det vatten som Jesus vill ge dig är ett levande vatten, ett vatten som är fullt av liv och kraft. Och den som dricker av det vattnet kommer aldrig någonsin törsta igen. Hur dricker jag då av detta vatten. Jag tror det är så att du du umgås med Gud, då du pratar med honom, prisar och lovsjunger honom, då dricker du av det vatten som Jesus ger dig. Om du inte pratar med Gud och läser bibeln, då kommer vattnet på din insida till sist torka ut. Men om du dagligen kommer inför Gud och ber och prisar och upphöjer honom, och läser bibeln. Då får du del av det levande vatten som Gud talar om. Och det är inte så att det nätt och jämt räcker till dig. Umgås du med Gud dagligen, då kommer strömmar av levande vatten kunna strömma genom dig, och vara till välsignelse av dem som inte känner Jesus.

 

Ditt liv kanske känns torftigt torrt och trist. Då vill jag utmana dig att ge Gud en skans. Ta tid varje dag där du ber och läser ordet dagligen. Be till Gud att han ska visa sig i ordet för dig.Glöm aldrig att Jesus älskar dig oerhört högt. Han vill inte att du ska vara sjuk, han vill inte att du ska lida. Han vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


GUD ÄR PÅ DIN SIDA

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälpe dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

 

Gång på gång så uppmanar Gud oss att inte vara rädda eller förskräckta, att vi ska lita på Gud, att han tar hand om allt till sist. Och det finns en anledning till att Gud inte vill att vi ska vara rädda. Han vet att då vi är rädda eller förskräckta, då fokuserar vi på problemet, på det vi är rädda för. Men Gud vill inte att du ska fokusera på problemet, han vill att du ska fokusera dig på lösningen. Och lösningen på det du är rädd för är Jesus Kristus och hans löften till dig.

 

Vidare så säger Gud till oss i sitt ord att han ska styrka oss och hjälpa oss och att han håller oss i sin hand.

 

Vi kan då och då gå igenom tuffa omständigheter, vi kan till och med tappa modet ibland. Men hur ditt liv än ser ut så har Gud lovat dig att han alltid ska vara med dig, att han ska beskydda och bevara dig, att han ska hålla dig i sin egen hand.

 

Gång på gång så säger Gud i sitt ord att han vill och att han kan ta bort sjukdom från din kropp. Gud älskar dig och han har omsorg om dig, han vill det bästa för både dig och mig.

 

Vad som än händer i ditt liv så har Gud lovat dig att han alltid ska vara med dig, han kommer aldrig någonsin lämna dig eller överge dig. Ibland kan vårat liv vara i kaos, ja vi kan till och med ibland uppleva att Gud lämnat oss, men det har han inte. Det står i Jesaja fyrtio nionde kapitel att Gud har skrivit ditt namn i sin hand, I Jesaja fyrtio tre kan vi läsa att Gud lovar oss att han är med oss då vi går genom elden, och när vi går genom vattenströmmarna då är han med oss. Vår Gud är inte en Gud som står på andra sidan av eländet och väntar på oss, han går med oss genom eländet.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009

 

 


HAN ÄR LIKADAN I DAG

Hebr 13:8 Jesus Kristus är den samme i går och i dag och i evighet.

 

Det finns ingen förändring hos Jesus Kristus. Han har alltså inte förändrat sig på två tusen år, och han kommer aldrig någonsin förändras. Vi människor kan förändras, och vi förändras då vi skaffar nya vänner och umgås ofta med dem.

 

Vad betyder det då att det inte finns någon förändring hos Jesus? Att han alltid är den han varit och alltid kommer att vara den han är och alltid varit? När Jesus levde som en helt vanlig människa på jorden för två tusen år sedan, då gjorde han de sjuka friska. Han tog bort alla slags sjukdomar, och han drev ut onda andar. Skriften säger ju att Jesus är likadan i dag, med andra ord så tar Jesus bort sjukdom och smärta från människors kroppar, och detta händer i dag.

 

Jesus tar bort sjukdomar och smärtor från sjuka människors kroppar i dag. Och han vill göra det för dig. Hur kan jag veta detta? Jo, Gud är inte partisk, han har inte enstaka favoriter, han ser inte ned på en och upp till en annan. Vi är alla lika inför Gud.

 

Gud älskar dig, han vill och kan ta bort sjukdom och smärta från din kropp. För dig som står i tro för ett mirakel vill jag uppmuntra att läsa litteratur som undervisar om helande, det finns flera böcker från flera olika samfund som undervisar i detta ämne. Böcker jag läst och rekommenderar är

 

1 Jag är Herren din läkare: FF BOSWORTH

2 Ordet som helar dig Författare okänd (Engelsk översättning)

 

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009

 


FRISK

Ps 107:19-20 Då ropade de till Herren i sin nöd. Och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven.

 

Denna bibel berättelse är helt fantastisk. Här kan vi läsa om hur Israels folk började ropa till Gud, och hur Gud hörde deras rop på hjälp. Och han satt inte bara och lyssnade, han gjorde något, han botade dem från deras sjukdomar och smärtor.

 

Något som är intressant här är hur Gud tog bort sjukdomarna från dem- Han tog bort sjukdomarna genom att tala, han befallde sjukdomen att gå, och sjukdomen försvann. Här botar Gud sitt folk genom att tala, på samma sätt som han skapade himlen och jorden och allt som finns i himlen och på jorden.

 

Ibland behöver vi göra som i detta bibelställe, vi behöver ropa till Gud, nu menar jag inte att du ska vråla hemma så att du blir vräkt. Gud längtar efter att du ska komma till honom och be om det du vill ha av honom, han vill och kan svara på dina böner.

 

Jesus älskar dig enormt mycket, han vill och kan göra dig fullständigt frisk.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


FRÅN DÖD TILL LIV

Ps 118:17 Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar.

 

Detta är ett bibelord som Herren gav mig då jag var döende i en obotlig tumörsjukdom, detta var hösten/vintern 1995. Sedan dess har jag stått på detta bibelord, bekänt och proklamerat det över mig och min livs situation. Och i dag vill jag dela med mig om vad Herren har sagt och gjort för mig och för andra.

 

Detta bibelord är ett ord du kan ta till dig i dag, för allt Guds ord gäller dig i dag. Gud är ju inte partisk som du säkert vet, han ser inte ned på dig, han nedvärderar ingen. Han vill att du ska vara frisk och må bra.

 

Detta bibelord är ett bibelord som är utmärkt att proklamera över sig själv. Jag själv gjorde detta 1996 när jag var svag och mycket sjuk, och hela min livs situation och hälsosituation vände från mörker till ljus, från svaghet till styrka, från död till liv. Nu vet jag att Gud vill göra samma sak för dig, han vill ta bort död och sjukdom från din kropp och ersätta det med hälsa och liv.

 

När jag 1996 bekände detta bibelord över mig själv, så gjorde jag det om och om igen i 45 minuter. Första fem minutrarna kände jag inget, men efter de 45 minutrana hade gått så var jag så full av liv och styrka att det rann över, har du någon gång upplevt det? Det är en helt underbar känsla. Guds ord är kraftfullt, förut brukade jag säga att Guds ord är dynamit, och det är en bra beskrivning, det är så kraftfullt att det kan spränga bort berg som står i vägen. Men om man ska kunna spränga bort ett berg, då måste man arbeta med dynamiten på rätt sätt, den får inte bli blöt, man måste borra i berget, man måste stoppa ned dynamiten på rätt sätt. Jag tror det är på samma sätt med Guds ord, man måste arbeta på rätt sätt, och då får man rätt resultat.

 

Du kan aldrig bekänna Guds ord för mycket över dig själv. Och om du bekänner ordet med en övertygelse att det kommer ge resultat, det är då som det börjar hända saker.

 

Jesus älskar dig, han vill se dig frisk. Han kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp.

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


VAR STARK

Ord 24:10 Förlorar du modet i nödens stund har du också förlorat din kraft.

Bibel 2000

 

Gud vill att du och jag alltid ska vara vid gott mod, jag vet att detta inte alltid är det lättaste, men jag tror att vi med Guds hjälp kan hålla modet uppe.

 

Att vara ledsen och svag, är inte samma sak som att tappa modet. När du tappar modet så tror du oftast att allt är kört, att det inte finns någon utväg ut ur ditt elände. Men Gud han kan hjälpa dig i livets alla situationer. Vår Gud är en Gud som gör en väg i vildmarken och strömmar av levande vatten i öknen.

 

Om du har förlorat modet, tappat modet. Be då till Gud om hjälp, ta upp din bibel och läs de löften Gud gett dig, läs dem högt, bekänn och proklamera dem över dig själv. Tala gärna med din pastor / själavårdare om du tappat modet att du har gjort det, och varför du har gjort det. Då kan du få förbön och vägledning.

 

Jag tror att Gud vill att vi ska sträva efter att inte tappa modet. Hur gör jag då för att inte förlora modet? Jag tror det bästa sättet att behålla modet är att fokusera sina ögon på Jesus, på de löften som Gud har gett oss genom sitt ord.

 

Glöm aldrig att Gud alltid har det sista ordet, din läkare kan säga både det ena och det andra. Och vi ska inte nonchalera vad vår doktor säger. Säger han; ”Ta din medicin, gör det då.” Men det finns stunder och tider då doktorns ord kan tynga ned dig, om han säger att allt hopp är ute, då säger Gud; ”Allt är möjligt för den som tror. Säger doktorn; ”Du har tre månader kvar all leva.” Då säger ordet: ”Genom tron på det namnet har denna man fått full hälsa, som ni alla kan se.” (Apg 3:16) Gud har alltid sista ordet, och hans ord är full av läkedom, hälsa, befrielse, upprättelse och förlåtelse.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


EN RESA

Matt 9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagoga och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.

 

Det står i dagens bibel ord att Jesus gick omkring i alla städer och i alla byar, och där predikade Jesus evangeliet, och han botade alla slags sjukdomar och krämpor.

 

Lägg märke till att det står att Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det står inte att Jesus bara botade den och den sjukdomen, det står inte att Jesus bara botade lindriga sjukdomar. Nej, det står att Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor. Med andra ord tog han bort svåra, ja till och med dödliga sjukdomar från människors kroppar och psyken, han tog även bort lindriga sjukdomar som magsjuka och förkylning.

 

Jesus är likadan i dag, Jesus går omkring i alla städer och byar där det finns troende som samlas i hans namn, och han är mitt ibland dem som samlas i hans namn, och överallt där Jesus är, där vill han göra mirakler, där vill och kan han ta bort sjukdom från våra sjuka och trasiga kroppar.

 

Jesus älskar dig, han vill ta bort sjukdomen och plågan från dig, han vill inte att du och jag ska lida, han vill inte att du och jag ska plågas av smärta i vår kropp och i vår själ. Han vill att hela du ska vara frisk, både till kropp och själ. Och det stannar inte där, Jesus vill göra dig frisk, och han kan även göra dig frisk. Men varför alla inte blir helade på en kaffe rast vet jag inte. Men det är inte det viktiga, det viktiga är att du fortsätter att se på Jesus, och i ditt hjärta veta att Jesus både kan och vill göra dig frisk.

 

Det finns många saker i vår tro som du och jag aldrig kommer att få något svar på. Och det får vi bara finna oss i. Vi får lyfta på hatten och gå vidare med Jesus. Det viktiga när det gäller ditt helande är att du inte ger upp, att du har hoppet vid liv.

 

Jag brukar skriva att vägen till ditt helande är en resa, resan börjar vid hoppet och slutar vid ett fullbordat mirakel.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


BARNENS BRÖD

Matt 15:22-28 Då kom en kanaaneisk kvinna* från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar." Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!" Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Helande är barnens bröd. Du och jag är Guds barn och helande är vårt bröd. Det är vårt dagliga bröd. Någonting som du och jag kan äta av dagligen.

Helande är inte något exklusivt lördagsgodis som du och jag bara kan äta av någon gång då och då. Helande är snarare daglig mat för oss. Någonting som du och jag dagligen kan äta av i vårt hem. Guds ord är ju läkedom för både kropp och själ. Och ordet är också andlig mat för oss. Du och jag kan ta emot hälsa då vi sitter och läser i bibeln. Jag har själv blivit helad då jag läste ordet.

Jag längtar efter den dagen då vi kristna i våra hem sträcker oss ut i tro för att bli botade då vi läser bibeln. Helandet är ju barnens bröd. Bröd var någonting man dagligen åt på den tiden.

Daglig mat är ett litet barns rättighett. På samma sätt är helande din rättighet. Gud vill att helande ska vara en livsstil, och inte något som vart tionde år dimper ned bland oss.

Glöm inte att helande är daglig mat för dig.

Helande är inte en exlusiv lyx resturang.

Helande är din rättighet

Och du kan ta emot helande i ditt hem idag.


TRO PÅ HERREN JESUS SÅ BLIR DU RÄDDAD.

Matt 9:18-31

18 Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."

19 Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med.

20 Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.

21 Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk."

22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

23 När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan,

24 sade han: "Gå härifrån! Den lilla flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom.

25 Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.

26 Och ryktet om detta gick ut över hela det området.

Jesus botar två blinda och en stum

27 Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!"

28 Och när han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."

29 Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."

30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta."

31 Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.

 

Jag tycker att denna berättelse om Jesus är helt fantastisk. Jesus är alltid lika öppen att bota sjuka.

 

Har ni tänkt på en sak angående detta bibelord? Jesus sade inte Nej till att uppväcka den döda flickan. Han sade inte; ”Nej, jag har ingen kraft kvar.” Han sade inte: ”Nej, nu är min arbetsdag slut. Nej, han tog emot folket alla dygnets timmar. Vi kan läsa i Johannes evangeliets tredje kapitel om hur Nikodemus kom till Jesus mitt i natten för att fråga Jesus några frågor. Han vågade tydligen inte komma till Jesus på dagen. Och Jesus visade inte bort honom, han undervisade istället Nikodemus, och svarade på alla hans frågor.

 

Jesus blir aldrig för trött för att hela, han säger aldrig till oss; ”Kom tillbaka i morgon, för jag har redan uppfyllt min kvot.” Nej, Jesus han tar alltid emot dig, han vill alltid bota dig, ta bort sjukdom och smärta från dig.

 

Till sist. Jesus sade till föräldrarna som hade förlorat sin flicka, Jesus sade till dem; ”Var inte rädda, tro bara.” Och jag tror Jesus säger samma sak till dig i dag: ”Var inte rädd (ditt namn) tro bara.

 

Fäst dina ögon på Jesus, fokusera dina ögon på Jesus som är svaret på ditt mirakel, fokusera inte på problemet, då rinner din kraft ur dig. Fokusera istället på Jesus. Trons uppfinnare (Upphovsman) och fullkomnare.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


LÄKEDOM

Jer 33:6 Se, jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och bota dem, och jag skall låta dem se frid och trofasthet i överflöd.

 

Detta är ett ord som du och jag kan ta till oss själva just i dag. Det som står i detta bibelord, det är riktat till just dig, och det gäller dig i dag.

 

Gud har lovat dig här att han ska hela dina såg, och att han ska bota dig. Det står inte hur han kommer bota dig, det står inte att han kommer bota dig om fem minuter, men det står att han ska hela dina sår, skaffa läkedom åt dig, och att han ska bota dig. Han ska med andra ord ta bort den sjukdom som plågat dig i åratal.

 

Gud ska inte bara ta bort sjukdomen från din kropp, han ska visa dig trofasthet. Gud är en trofast Gud, han har lovat dig att han ska visa dig att han är trofast.

 

Ett sätt att lära sig att Gud är trofast det är att lära känna honom. Eller det är det enda sättet att lära sig att Gud är trofast. Hur lär man då känna Gud? På samma sätt som du lär känna en människa, du umgås med henne/honom. När du umgås med någon, då lär du dig känna den personen steg för steg. Det går inte på en kaffe rast som många tycks tro, många tror att de kan lära känna en person och dens personlighet över en kopp kaffe. Men om vi ska vara ärliga kan ingen lära känna en annan människa på en kvart. För du vet inte vad den människan går i genom just i dag, den människan du tror du känner, kanske hade en dålig dag då du först mötte denne. Men Gud har inga dåliga dagar.

 

Det finns ingen gräns på hur väl du kan lära känna Gud, du kan alltid lära känna honom mer, du kan alltid ta ett steg närmare honom.

 

Och när du lärt känna Gud mer och mer, då kommer en övertygelse växa fram i ditt hjärta, att han är trofast, att han är Herren din läkare, Herren din befriare.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


HAN GÖR UNDER ÄN I DAG.

Ps 138:8 Herren skall fullborda sitt verk för mig.

 

Jag brukar dagligen skriva om helande på min blogg, jag står själv i tro för att bli botad från en obotlig tumörsjukdom. Gud har gjort mycket för mig genom åren, jag har blivit bättre och bättre. Och jag vet att det är Gud som har gripit in i mitt liv, jag vet att det är på grund av tron på namnet Jesus som Jag lever i dag. Då känns det tryggt att gå tillbaka till detta bibelord då och då, men låt mig skriva lite om dagens bibelord.

 

Vi kan bli helade av Gud på flera olika sätt, ibland blir vi helade omedelbart, i bland blir vi helade steg för steg, och ibland tar det lång tid för oss att bli helade. I dag skriver jag till som blir helade steg för steg. Du kanske bara blivit helad till 85%, men då har Gud i detta ord ölovat dig att han kommer hela det där andra 15% också. Vår Gud är en Gud som fullbordar vad han har påbörjat

 

Ps 134:6 Herren gör allt vad han vill i himelen och på jorden, i haven och i alla djup.

 

Ja Gud han gör verkligen allt vad han vill, det finns inget som kan hindra Gud från att göra vad han vill. Låt oss läsa några till bibelord för att vi ska veta vad som är Guds vilja.

 

Matt 8:2-3Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren." Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.

 

Mannen som kom till Jesus, han viste inte om Jesus verkligen ville göra honom frisk, men han viste att Jesus kunde göra honom frisk. Hur kan jag då veta att Jesus vill hela mig i dag? Låt oss läsa några till bibelord.

 

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

 

Är inte detta underbart, att din och min frälsare och Herre är likadan i dag som han var för två tusen är sedan. Hur kan jag då veta att Gud helar alla? Jo det står skrivet i ordet att Gud inte är partisk, alla står lika inför Gud.

 

Rom 2:11 ty Gud är inte partisk.

 

Jesus älskar dig och han har omsorg om dig, han vill det bästa för dig. Han vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp, han vill inte att du och jag ska lida, han vill att vi ska må bra och ha det bra. Därför så dog Jesus för oss på korset. Inte bara för att bära våra synder, han bar även våra sjukdomar och krämpor (Jes 53:5, 1 Petr 2:24 )

 

Ge inte upp när det gäller ditt helande. Fortsätt att fylla dig med ordet. Läs om vilka under Jesus gjorde, hur han botade och befriade många. Läs i Apostlagärningarna om hur människor blev botade från sina sjukdomar och krämpor, hur de blev befriade från onda andar. Läs gärna även böcker som undervisar om helade.

 

Lyssna inte till människor som säger att du inte ska bli helad, lyssna inte till de som säger att Jesus inte helar i dag. För Jesus har gör under än i dag. Du kan läsa två vittnesbörd av folk som blivit helade av Jesus genom att klicka här.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


FULLSTÄNDIGT FRISK.

Ps 107:19-20 Men de ropade till HERREN i sin nöd,  och han frälste dem ur deras trångmål.  Han sände sitt ord och botade dem  och räddade dem från undergång.

Ibland behöver du och jag göra som Israel gjorde här. När de var i stor nöd, då böjde de sina knän och började ropa till Gud om hjälp. Och när de ropade till Gud från sina hjärtan, då hörde han deras rop om hjälp. Och han hörde dem inte bara, han gjorde dem också frisk.

I 1917 översättning av dessa bibelord så står det "Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven."

Du kanske är i den livssituationen själv där din doktor sagt att du snart ska dö. Men din läkare har inte det sista ordet när det gäller ditt liv och din hälsa. Det är Gud som har det sista ordet. Och hans ord är "Genom hans sår har ni blivit helkade."

Om du är sjuk och vill bli frisk, Gud vill göra dig frisk. Så böj dina knän och be till Gud om ett mirakel. Han älskar dig, han kan och han vill göra dig fullständigt frisk.


© Jimmy Larsson Uppsala 2009


VAR INTE RÄDD!

Jes 41:13 Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig. Frukta inte, jag hjälper dig.

 

Gång på gång säger Gud till oss i sitt ord att vi inte ska vara rädda. Gud vill nämligen inte att du och jag ska vara rädda. Och det finns en enkel anledning till detta. Om du är rädd, då fokuserar du på problemet, det du är rädd för. Men Gud vill inte att du och jag ska fokusera på problemet, han vill att vi ska fokusera på Jesus, på alla de löften Gud har gett oss i sitt ord.

 

Gud har lovat dig att han alltid ska vara med dig, han har lovat dig att han aldrig ska lämna dig. Han säger i sitt ord att han kan och vill göra dig frisk, det är Guds vilja.

 

Gud har aldrig lovat dig att du aldrig någonsin kommer att ha problem, men han har lovat dig att han är med dig mitt i allt elände. Gud går med dig genom elden, han går med dig genom strömmarna av vätten (Jes 43:1-3).

 

Gud älskar dig, han vill att du och jag ska vara friska. Han både kan och vill ta bort sjukdom och smärta från oss. Så ge inte upp när det gäller ditt mirakel, fortsätt att tro och hoppas på Jesus. Han älskar dig och han vill det bästa för dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


DEN ENVISA HEDNINGEN

 

Matt 15:22-28 Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar." Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!" Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

 

Jesus älskar alla människor, och han vill verkligen hela alla människor. En del kristna menar att Jesus bara vill, eller bara kan hela de som är kristna, men detta stämmer inte med vad ordet säger om helande. På några ställen i ordet kan vi läsa hur Gud tar bort sjukdom från människor som inte är troende.

 

Jag tror att Jesus försökte testa denna kvinna, inte bara för att se om hon skulle ge sig, utan även för att det skulle vara till ett vittnesbörd för oss i dag. Jag tror att Jesus ville visa både oss och sina lärjungar att det lönar sig att vara envis och fortsätta ropa till Gud om helande.

 

Det kanske känns som i den här berättelsen för dig just nu, du kanske har ropat om och om igen till Jesus, men det verkar som om Gud inte hör ditt rop på hjälp. Men jag har glada nyheter till dig, Gud hörde ditt rop om hjälp från allra första gången. Men han vill inte att du ska ge upp. Han vill att du ska fortsätta ropa till Gud om hjälp.

 

Vad gjorde denna kvinna när hon inte fick något svar? Hon fortsatte att ropa. Vad gjorde hon då Jesus kallade henne för hund? Jo, hon såg det från den positiva vinkeln. Hon såg det så här: ”OK Jesus, jag är en hund, men hunden har rätt att äta smulorna av brödet som barnen äter.

 

I detta bibelord så säger Jesus att helandet som kvinnan ber om är barnens bröd. Och det är verkligen sant. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då är du ett Guds barn, och brödet (helandet) är din rättighet.

 

Denna kvinna var inte någon troende, men hon trodde att Jesus kunde göra hennes dotter frisk. Hon var envis och vägrade att ge upp. Du och jag behöver ibland vägra att ge upp. Vi behöver ibland komma inför Guds ansikte, vi behöver besluta oss för att stanna i bönekammaren ända tills dess att vi har fått ett ord av Gud.

 

Det finns många berättelser om hjältar i Guds ord, och något som dessa hjältar har gemensamt är att de vägrar att ge upp.

 

Du har :

Jakob: som brottades med Gud, och Gud slog av höftbenet på honom. Han brottades med Gud för att han ville bli välsignad av Gud.

Abraham: Som envist höll fast vid Guds löfte om en son.

Josef: Som höll fast vid sin dröm, trots att han såldes som slav, blev anklagad för våldtäkt, och oskyldigt kastad i fängelset

 

Listan kan göras lång, dessa hjältar har en sak gemensamt, de vägrade att ge upp. De viste vad Gud hade lovat, och de vägrade att backa på det området. Och de fick till sist vad Gud lovade dem. Vissa av dessa hjältar väntade i tjugo fem år, andra väntade i upp emot trettio år innan de fick vad Gud lovat dem. Gud har lovat dig helande, håll fast vid detta löftet, vägra att ge upp.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009

 


KOREKT BÖNESVAR

DAGENS ANDRA BLOGGPOST

Matt 7:7-11 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

 

Låt oss dela upp dagens bibelord och se vad Gud lovar oss i detta bibelord.

 

”Bed och ni skall få,” Detta är en uppmaning till oss att vi ska be till Gud. Här lovar Jesus själv oss att vi ska få svar på våra böner. Bara du öppnar din mun och ber till Gud om ditt behov, då ska du få det. Det står inte att bönesvaret kommer efter din kafferast, nej, ibland kan det ta tid att få sitt bönesvar, men vi kan vara säkra på att Gud aldrig kommer för sent.

 

”sök och ni skall finna,” Gud har lovat dig att det du söker efter ska du finna. Om du söker efter Guds ansikte, av hela ditt hjärta, då ska du få det. Om du söker efter ett jobb, då ska du hitta det jobbet. Men för att du skal hitta något, så måste du söka efter det.

 

”bulta och dörren skall öppnas för er.” När det gäller bönesvar så måste vi ibland be upprepade gånger till Gud om det vi vill ha. Om vi bultar på himmelens dör, fortsätter att ropa till Gud och be honom om det du behöver. Då skall dörren till sist öppnas.

 

Be till Gud dagligen om helande. Gud blir inte sur på dig om du ber om helande varje dag. Han älskar dig och han vill svara på din bön.

 

 

Detta bibelord ser jag som ett löfte från Gud om helande. Står det då att vi ska bli helade i detta bibelord. Nej, men det står att du kan be om vad som helst till Gud, och att han skall ge dig det du ber om.

 

Gud är inte en Gud som ger dig en annan sak än det du ber om. Ber du honom om helande så ger han dig inte ett par nya kryckor, nej, ber du honom om helande, då ger han dig helande.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


Ett långt liv

Ord 9:11 Ty genom mig skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas.

 

Ordet är fullt av löften från Gud om helande, befrielse och upprättelse. Gud älskar dig så mycket att han gav sin ende födde son för din befrielse. Han lät sin son komma till jorden och dö på ett kors för att ge dig och mig helande, befrielse och upprättelse.

 

Om du har tagit emot Jesus som din Herre, då är helande din rättighet. Du har som ett Guds barn rättigheten att bli helad.

 

I dagens bibelord så lovar Gud dig att du ska leva länge. Med andra ord så vill Gud att du och jag ska leva länge. Och han vill inte bara att du ska leva länge, han vill att du ska leva frisk, och utan smärta. Sjukdom är inget som Gud har skapat, sjukdom kommer inte från Gud. Det står skriver om Jesus att han kom för att befria de som var i djävulens våld.

 

Jesus är likadan i dag, han vill befria de som är i djävulens våld. Han vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp i dag. Han älskar dig och han har omsorg om dig.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


ORDET SOM GÖR DIG FRISK

DAGENS ANDRA BLOGGPOSTOrd 4:;20-22 Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.

 

Det finns läkedom i Guds ord. Jag tror att många av oss inte tänker hur kraftfullt Guds ord är. Bibelns ord är fulla av liv och kraft. Bibeln är ju Guds ord till oss, det Gud talar till oss.

 

Hur kan jag då veta att det finns kraft i Guds ord? Jo, när Gud skapade himlarna och jorden så gjorde han det genom att prata. Han sade ”Ljus, bli till,” och det blev ljust. På samma sätt skapade han träden, blommorna, molnen, solen månen och rymden.

 

Guds ord är lika starkt i dag. Han säger i sitt ord om dig; ”Hälsa, bli till.” och så blev det som Gud sade.

 

Låt oss inte förminska Gud och stänga in honom i en ask. Låt oss istället låta ordet beskriva vem han är. Och ordet beskriver Gud som Herren vår läkare.

 

Gud älskar dig, han vill göra dig frisk, han vill göra det i dag.

 

 

© Copyright Jimmy Larsson 2009


OM ATT INTE GE UPP

Rom 4:18-Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft - han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

 

Dagens blogg kommer handla om att inte ge upp, att hålla fast vid Guds löften, och att inte släppa taget om vad Gud en gång har lovat dig. Abraham är verkligen ett föredöme för oss när det gäller att inte ge upp. Om du tänker efter lite, under vilka förhållande levde Abraham? Egentligen så talade allt emot honom att han skulle få barn, för han själv var gammal och svag, och i det mänskliga var Sara för gammal för att få barn, men ändå så vägrade Abraham att ge upp. Han viste i sitt hjärta att Gud skulle ge honom det han en gång lovat honom.

 

Hur kunde Abraham vara så säker på att Gud till sist skulle ge honom ett barn? Jo, Abraham hade lärt känna Gud. Om du och jag lär känna Gud på djupet, då kommer vi också vara övertygade om i vårt hjärta att Gud kommer ge oss det han har lovat oss. Och Gud har i sitt ord lovat dig att han ska ta bort sjukdomen från din kropp. Han går till och med så långt att han säger att du redan har blivit helad, att han redan har tagit bort sjukdom och smärta från din kropp.

 

Det kanske inte känns som om Gud tagit bort sjukdom från din kropp, men enligt ordet så har han redan gjort det. Bara för att du inte ser resultatet här och nu så betyder det att det inte finns.

 

Om du knipsar av ett löv från en björk, då dör det lövet direkt efter att du knipsat av det. Du ser inte med dina fysiska ögon att lövet är dött, men efter några dagar börjar lövet torka, och till sist kan du med dina fysiska ögon se att lövet är dött. Men lövet var dött direkt efter att du knipsat av det. Ungefär så fungerar din tro. Du vet i ditt hjärta att bönesvaret är på väg, även om du inte kan se det. Och då kan du tacka Gud för ditt mirakel, även om du inte kan se det. Det är detta som kallas för tro.

 

Så ge inte upp när det gäller ditt helande, fortsätt framåt med Jesus, sträck dig ut i tro, hopp eller övertygelse. Om du inte ger upp så tror jag att du kommer få ditt mirakel.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


MANNENS SYN

Mark 10:46-52 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" Många sade till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus stannade och sade: "Kalla hit honom!" Man gjorde det och sade till den blinde: "Var vid gott mod. Stig upp! Han kallar på dig." Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att ja skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

 

Ibland behöver du och jag göra som denna mannen gjorde, han ropade till Jesus om hjälp. Nu menar jag inte att du ska skrika halsen av dig och bli vräkt från din fina lägenhet. Det jag menar är att du ska från ditt hjärta ropa till Gud om hjälp. Jesus han kan och han vill göra dig frisk.

 

Något som är intressant i denna bibel text det är att den blinda mannen kastar av sig sin mantel då han kallas fram till Jesus. Manteln denna mannen hade var förmodligen en viss mantel som tiggare hade. Med andra ord så kastar han bort sin enda trygghet, och går till Jesus. Med andra ord så är mannen övertygad om att Jesus skulle bota honom. Hade han inte varit övertygad om att han skulle bli botad, då hade han förmodligen inte kastat av sig sin mantel.

 

När mannen kallas fram till Jesus så frågar Jesus honom vad han vill att Jesus ska göra. Detta kan ses som självklart. Men denna mannen kunde ha bet Jesus om vad han vill, och Jesus hade gett honom det. Och den blinde ber Jesus om att få sin syn. Jesus tvekar inte en sekund här, omedelbart ger han Jesus det han ber om.

 

När mannen fått sin syn tillbaka säger Jesus något mycket intressant. Han säger; ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Kontaktpunkten för mannens mirakel var hans tro. Jesus påtalar ju att det är tron som har gett mannen hans syn.

 

Jesus älskar dig, han vill även hela och befria och upprätta dig. Han kan och vill ta bort sjukdom och smärta från din kropp. Så sträck dig ut i tro, och be Jesus om det du vill ha av honom.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009ää


GUDS VILLJA ÄR FULLSTÄNDIG

Ps 103:2-5 Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,

 

Dagens bibelord uppmanar oss att prisa och tacka Gud. Gud har kanske gjort underbara och fantastiska saker för dig, tacka honom för vad han har gjort för dig, och glöm inte bort allt vad Gud gjort för dig. Det är inte alltid lätt att komma i håg allt Gud gjort för oss, men jag vill uppmana dig att skaffa dig en anteckningsbok, och skriv ned det Gud gör för dig, bibelord du får, bönesvar du får, kanske har Gud tagit bort sjukdom från din kropp, skriv ned det. Du när det är som tuffast, och du undrar var Gud är, då kan du ta upp den boken och läsa vad Gud gjorde och vilket datum han gjorde det, detta kommer vara en enorm uppmuntran för dig.

 

Lite längre ned i dagens bibelord så lovar Gud dig en sak. Han säger; ” han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,” Gud vill verkligen förlåta din synd, om du verkligen ångrar dig, och bestämmer dig för att inte synda i gen. Sedan säger författaren; ”och botar alla dina sjukdomar.” Gud vill ta bort sjukdom från din kropp, han vill göra dig fullständigt frisk.

 

Guds vilja att ta bort din sjukdom är lika stor som hans vilja att ta bort dina synder. I bland kan vi kristna vara övertygelse om att Gud tar bort synd från oss då vi omvänder oss, men han vill lika gärna ta bort sjukdom från din kropp.

 

Guds vilja att ta bort sjukdom från din kropp är fullständig. Han vill inte bara rena dig från dina synder, han vill lika mycket ta bort sjukdom och smärta från din kropp

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009

 


HAN FÖRBLIR

 

Jag har under en period funderat på att skriva bloggen från en enklare översättning, så att alla som läser kan förstå vad det står på denna blogg. Jag har ännu inte bestämt mig för hur jag ska göra.

 

Ps 33:4 Allt vad Herren säger det menar han, och allt han gör kan man lita på.
En levande bok

 

Den Gud som vi tjänar han är en ärlig Gud. Han är inte en Gud som säger en sak och menar en annan. Säger han att han vill göra de sjuka friska, alla sjuka friska, då vill han det också. Och Gud säger faktiskt i sitt ord att han vill göra alla sjuka friska. Låt mig ta dig till några bibelord, och förklara vad jag menar.

 

Matt 8:2-3 Då närmade sig plötsligt en spetälsk1 man och föll ner för honom och bad: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig frisk.” 3 Jesus räckte genast ut handen och rörde vid mannen och sa: ”Det vill jag. Du är frisk!” Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska.
En levande bok

 

 

Denna man visste att Jesus kunde göra honom frisk, men han var inte säker på om Jesus verkligen ville göra honom frisk. Och Jesus ville göra honom frisk, lägg märke till vad Jesus säger har, han säger inte; ”Snart är du frisk”, han säger inte; ”Simsalabim”. Nej, han säger något mycket enklare än så. Han säger: ”Det vill jag, du är frisk”. Med andra ord så ville Jesus göra honom frisk.

 

Nu kanske du undrar om Jesus är likadan i dag, du kanske tvekar på om Jesus kan eller vill göra dig helt frisk. Svaret finns faktiskt i bibeln.

 

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet.
En levande bok Här står det skrivet att Jesus inte har förändrat sig, det han tyckte om saker, det tycker han i dag. Han var alltid beredd på att bota sjuka då han levde som människa här på jorden, han sa aldrig nej till att ta bort sjukdom, smärta eller handikapp från någon. Och eftersom han inte förändrat sig på något sätt eller vis, så vill han ta bort sjukdom och smärta från dig nu.

 

Matt 18:20 För när två eller tre samlas därför att de tillhör mig, då är jag mitt ibland dem.”
En levande bok

 

Vi kan gång på gång läsa i bibeln att Jesus tog bort sjukdom från människor. Över allt dit han gick så kom sjuka till Jesus, och bad honom att han skulle göra de friska, och han gjorde dem friska, han tog bort deras sjukdomar, och han befriade de från onda andar.

 

I dag han vi läst i Hebreerbrevet att Jesus är likadan i dag som han var då han levde som människa här på jorden. Alltså så vill och kan Jesus göra sjuka friska i dag. Och vi har läst i Matteus artonde kapitlet att när ni samlas tillsammans som kristna, för att tillbe Jesus, då är han där mitt ibland er. Och vi kan läsa i ordet att där Jesus var, där gjorde han under och mirakel.

 

Så när ni samlas i era husgrupper, husförsamlingar och när ni samlas i era bönegrupper och i kyrkan, då är Jesus där, och han vill ta bort sjukdom från din kropp.

 

Kom ihåg detta, Jesus är mitt ibland er då ni samlas för att tillbe Jesus. Du kanske inte ser honom eller känner hans närvaro. Men Jesus är ändå där. Och där han är där vill och kan han göra mirakel.

 

När ni samlas för att tillbe Jesus, tänk då inte på att du inte känner honom eller ser honom. Tro att han är där, och prisa honom som om han stod mitt framför dig, för han är värd att pristas, och tillbes. Jesus är alltid redo att göra dig frisk. Oavsett om du känner Guds närvaro eller inte. Han är hos dig just nu i denna stund, för Gud är närvarande överallt och alltid. Och han är alltid, dygnet runt villig att göra dig frisk. Han både vill och kan göra dig frisk. Så luta dig tillbaka mot hans löften, och fortsätt tro och hoppas på ditt mirakel. Proklamera och bekänn vad ordet säger, det ger mer resultat än vad du tror.

 

 

© Jimmy Larsson Uppsala 2009


RSS 2.0